Logo Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Enquesta Compàs 2022


(Pots triar diverses opcions)
Feina habitual
Definició de projectes i estratègies
Ampliar coneixements
Actualitat / Agenda
Altres


(Tria la més adient)
Horari laboral / feina
Temps lliure / casa


(Pots triar diverses opcions)
Utilitzo els continguts de Compàs a nivell individual
Els comparteixo amb altra gent de la meva entitat
Els comparteixo amb els meus contactes professionals


(Pots triar diverses opcions)
Qualitat dels continguts
Originalitat
Navegabilitat / Disseny
Compàs Update


(Tria la més adient)
Compàs
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Generalitat de Catalunya
Cap concreta
Altres:


(Tria la més adient)
Es troba informació de tot el sistema de recerca i innovació
Conté informació rellevant per a gestors i professionals de l’R+D
És un mitjà per a donar a conèixer activitats de recerca i innovació
És un servei en obert i gratuït


(Tria la més adient)
Millor
Similar
Pitjor
Original i distintiva


(Tria la més adient)
Compàs Update
molt bo
bo
no gaire bo
dolent
Compàs Emprèn
molt bo
bo
no gaire bo
dolent
Compàs Funds
molt bo
bo
no gaire bo
dolent
Compàs Knowledge
molt bo
bo
no gaire bo
dolent
Compàs Panel
molt bo
bo
no gaire bo
dolent


(Tria la més adient)
Compàs Update
molt bo
bo
no gaire bo
dolent
Compàs Emprèn
molt bo
bo
no gaire bo
dolent
Compàs Funds
molt bo
bo
no gaire bo
dolent
Compàs Knowledge
molt bo
bo
no gaire bo
dolent
Compàs Panel
molt bo
bo
no gaire bo
dolent


(Pots triar diverses opcions)
Continguts
Funcionalitats
Serveis i productes
La deixaria igual


(Tria la més adient)
Sempre
De vegades
Mai