COMPÀS_
knowledge
Compàs Knowledge us dóna accés a estudis i informes de producció pròpia o aliena, publicacions i rànquings de producció científica exclusius:
Compàs Library ofereix un repositori actualitzat de publicacions especialitzades d’arreu del món en ciència, emprenedoria, política científica i recerca.
LIBRARYInforme de seguiment del Pla d’acció de la RIS3CAT 2015-2020 (Monitoratge de la RIS3CAT, núm. 11)

El Govern de la Generalitat va aprovar, l’any 2014, l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que defineix les prioritats per a les polítiques públiques d’R+D+I i les actuacions que tindran el suport del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020. El Sistema de monitoratge de la RIS3CAT defineix els indicadors de seguiment i el sistema d’avaluació dels projectes i dels instruments de la RIS3CAT. Aquest document analitza els projectes seleccionats mitjançant les 18 convocatòries competitives de la RIS3CAT que s'han resolt fins al 31 de març del 2020.


2020
Generalitat de Catalunya


Guide to the International Patent Classification (2020)

This Guide provides information on the objectives, history and reform of the International Patent Classification (IPC) as well as assistance in the use of the IPC.


2020
World Intellectual Property Organization (WIPO)


Disruption by technology: Impacts on politics, economics and society

Technological development has long been considered as a disruptive force, provoking change at many levels, from the routine daily activities of individuals to dramatic competition between global superpowers. This analysis examines disruption caused by technologies in a series of key areas of politics, economics and society. It focuses on seven fields: the economic system, the military and defence, democratic debates and the 'infosphere', social norms, values and identities, international relations, and the legal and regulatory system. It also presents surveillance as an example of how technological disruption across these domains can converge to propel other phenomena. The key disruptive force of 2020 is non-technological, namely coronavirus. The pandemic is used here as an opportunity to examine how technological disruption interacts with other forms of disruption.


2020
European Parliamentary Research Service (EPRS). European Parliament


Keeping our eyes on the Horizon - Monitoring flash series: a Horizon 2020 monitoring report

The monitoring flash series ‘Keeping our eyes on the Horizon’ presents detailed analysis of key aspects of the EU R&I framework programme developments in recent years, such as participation by country and its contribution to sustainability issues. It shows that Horizon 2020 is already helping to build a more sustainable future: four in every five projects tie in with specific sustainable development goals. Programme activities are drawing more and more universities and companies into a massive network of over 1.5 million collaborations worldwide. The programme is delivering quality results in the form of patented inventions with above average market value and scientific publications that are quoted more than the world average. The series is part of an effort to modernise the monitoring and evaluation of the R&I framework programmes. It complements real time data on programme implementation and results, as provided by the Horizon dashboard and the Horizon results platform, and lays the ground for the Horizon 2020 ex post evaluation in 2023 and the Horizon Europe interim evaluation in 2024.


2020
European Commission


CORDIS results pack on solar heat for power and industry - A thematic collection of innovative EU-funded research results (September 2020)

The sun could be the world’s largest source of electricity by 2050, ahead of fossil fuels, wind, hydro and nuclear. Specifically, solar thermal electricity from concentrated solar power (CSP) systems could provide over 10 % of the world’s electricity by mid-century and prevent the emission of billions of tonnes of CO2 per year. This CORDIS Results Pack showcases some of the cutting-edge projects in research and innovation that boost development of CSP and encourage uptake of solar thermal energy.


2020
European Commission


Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la UE per a Catalunya

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades per assolir en l'horitzó de l'any 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica, ambiental i institucional de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances. Per fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS a Catalunya, des de setembre del 2020, l'Institut d'Estadística de Catalunya i el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb la col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat, difonen, de manera progressiva i continuada, els Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la UE per a Catalunya, un sistema d'indicadors anuals, d'acord amb els criteris metodològics d'Eurostat, que proporciona dades estadístiques i metadades sobre el desenvolupament sostenible a Catalunya.


2020
Idescat


Global Entrepreneurship Monitor - Informe executiu Catalunya 2019-2020

L’informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) relatiu a Catalunya 2019-2020 permet analitzar l’activitat emprenedora a Catalunya durant el 2019 i la seva evolució en els últims exercicis. S’estudien d’acord amb el model conceptual, en primer lloc, els valors i les percepcions del conjunt de la població catalana susceptibles d’influir en una part d’aquesta en la seva intenció i decisió de crear una empresa pròpia. Es quantifica, a continuació, la intensitat emprenedora per mitjà de l’anàlisi de la proporció de persones que en els últims anys han creat una empresa. S’analitzen les motivacions que hi han impulsat, el perfil de les persones involucrades en el procés emprenedor i les característiques de les empreses creades. Finalment, s’identifiquen les variables de l’entorn que influeixen positivament o negativament en la intensitat i qualitat de l’emprenedoria a Catalunya. L’informe es basa, d’una banda, en una enquesta a una àmplia mostra de la població adulta catalana, i de l’altra, en una enquesta a experts del sistema emprenedor a Catalunya, així com en dades recopilades de fonts secundàries.


2020
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)


Landscape of EOSC-related infrastructures and initiatives

The Landscape Working Group (WG) of the EOSC Executive Board has surveyed and documented the landscape of infrastructures, initiatives and policies across Europe relating to the development of the European Open Science Cloud (EOSC). This report describes activities in the Member States (MS) and Associated Countries (AC) related to EOSC, summarising existing policies and investments based on input from the MS and AC, the expert knowledge of the WG members and delegates to the EOSC Governing Board, as well as information from Horizon 2020 research projects and from open sources.


2020
European Commission


Academic offer of advanced digital skills in 2019-20 - International comparison: Focus on Artificial Intelligence, High Performance Computing, Cybersecurity and Data Science

This work aims at supporting policy initiatives to ensure the availability in the EU27 of an adequate education offer of advanced digital skills in the domains of artificial intelligence (AI), high performance computing (HPC), cybersecurity (CS) and data science (DS). The study investigates the education offer provided in the EU27 and six additional countries: the United Kingdom, Norway, and Switzerland in Europe, Canada and United States in America, and Australia, with a focus on the characteristics of the detected programmes. It analyses the number of programmes offered in these domains, considering the distinction based on programme’s scope or depth with which education programmes address the technological domain (broad and specialised), programme’s level (bachelor programmes, master programmes and short courses), as long as the education fields in which these programmes are taught (e.g. Information and communication technologies, Engineering, manufacturing and construction, Business, administration and law), and the content areas covered by the programmes.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Framing R&I for transformative change towards sustainable development in the European Union

The objective of this exploratory study is to analyse the nexus between the current debate on R&I policy and the notion and measurement of sustainable development in the uncertain scenario of our present and future times. Through a state-of-the-art review of the up-to-date academic literature and policy debate on both sustainable development and R&I, this study intends discussing to what extent and how R&I policy in the post-COVID scenario can represent a leverage for transformative change towards sustainable development. In particular, it provides theoretical arguments and policy recommendations to foster a roadmap for a new approach on R&I policies at European level.


2020
European Commission


Nature Index 2020 Science Cities

Nature Index Science cities showcases the top 100 cities in the Nature Index and the stories of success behind the top 5, examining their strengths, challenges and paths ahead.


2020
Springer Nature


Moving the frontier of macroeconomic modelling of research and innovation policy

The aim of the report is double. First, it aims to identify those characteristics and properties of research and innovation (R&I) that should ideally be included in macro-models, i.e., those that would help to understand the behaviour of innovation and to produce sound evaluations of R&I policies. Second, it aims at identifying the main R&I policies used in practice, those that macro-models need to include in order to produce well-founded assessments. The report closes with some conclusions and recommendations on how to move forward the medium-long term agenda on the development and use of macroeconomic models to inform and advise research and innovation policy making.


2020
European Commission


Informe COSCE-DECIDES 2020 - Informe sobre el documento «Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación», presentado por el Ministerio de Ciencia e Innovación

Informe de análisis de las políticas científicas anunciadas por el Gobierno mediante la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.


2020
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)


El sector químic a Catalunya - Píndola sectorial (Agost 2020)

Potent, desenvolupat i internacionalitzat, el sector químic català és un dels més potents del país i amb un major pes en les exportacions. Més de 1.000 empreses i 36.000 treballadors són la mostra de la potència química catalana.


2020
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


CORDIS results pack on environmental observations - A thematic collection of innovative EU-funded research results (August 2020)

Observing the environment from space, from the ground and from mobile platforms provides a constant and consistent flow of information about the health of the planet, the changing climate and the human activities and their impacts. By supporting the GEO initiative and the Copernicus programme, and by funding related research activities in Horizon 2020, the EU is actively contributing to worldwide efforts to build a global observation network. This CORDIS Results Pack showcases the results of several Horizon 2020-funded projects, which have been building on these assets to develop commercial applications, create benefits for our citizens and support better policymaking.


2020
European Commission


Mapping 21st century science/technology linkages: Has science become more important in recent technological development?

Understanding how progress in science is connected to technological development is crucial to get a better handle of the drivers and policy levers that can foster science-based innovation in a rapidly changing innovation ecosystems and knowledgeintensive economies. One area of rising interest is understanding in more detail the role of basic and applied scientific research in driving new emerging
technologies and related technological innovations. Science is an important source of novel ideas, tools, materials and prototypes in some areas of advanced technological development. The key question however is whether or not science has become increasingly important in recent technological developments. To address this question, in a broad systematic fashion, one needs to establish a stable frame of reference, appropriate empirical information, and a sufficiently long time-window.


2020
European Commission


Optimising the operation and use of national research infrastructures

This report is the outcome of a joint activity between Science Europe and the OECD, and presents a generic framework for improving the use and operation of national research infrastructures (RIs), which play a key role in enabling and developing research in all scientific domains and represent an increasingly large share of research investment. It includes two guiding models: one for portfolio management and one for user-base optimisation. These identify the key principles of an effective national RI portfolio management system and the factors that RI managers should consider with regards to optimising the user base of national RIs. Both guiding models account for the diversity of national systems and RI operation approaches. The report also contains a series of more generic policy recommendations and suggested actions for RI portfolio managers and RI managers.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


European higher education in the Covid-19 crisis

This briefing looks at the impact of the Covid-19 crisis on higher education in Europe over the past six months. In particular, it examines the sudden shift to emergency remote learning and teaching, the impact on internationalisation and mobility, as well as the effects on research.


2020
European University Association (EUA)


Macroeconomic models for Research and Innovation policy: The present and the future

This paper provides a brief overview of the modelling platforms used by the European Commission for the impact assessment of R&D and innovation policies, discussing the advantages and limitations of the main models presently at use. The theoretical description is also accompanied by an example of model-based impact simulations of actual policies implemented by the EU, with focus on the
European Commission's future Framework Programme, Horizon Europe. The R&D development agenda is also delineated by describing the initiatives of DG Research and Innovation and DG Joint Research Centre.


2020
European Commission


CORDIS results pack on chemical biology - A thematic collection of innovative EU-funded research results (July 2020)

In medieval times, alchemy was the forerunner of chemistry, and was known as the ‘handmaid of medicine’. Ironically, now that the boundaries between scientific disciplines are becoming less distinct, this relationship is much stronger. This CORDIS Results Pack illustrates how chemical biology provides tools , to understand the epidemiology of a variety of diseases, and to design more efficacious drugs.


2020
European Commission


How to set up a mentoring programme for researchers in academia interested in non-academic jobs

During 2019, 5 partners of the project EURAXESS TOP IV “Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an innovative and open EURAXESS network” (funded from the Research and Innovation framework Horizon 2020 of the European Union under grant agreement 786133) run a mentoring programme pilot that put in touch young researchers with highly skilled professionals somehow related to R&D&I but not doing research in academia. The aim of the programme was to test whether such a mentoring programme could support young researchers have a better view of their career options inside and outside academia, as well as to provide recommendations for EURAXESS staff. This document reflects on the reasons for such a programme and the lessons learnt during its design, implementation and evaluation. It intends to be a useful toolkit for those institutions wanting to deploy similar programmes for their early stage researchers.


2020
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)


Sistema educativo, formación de capital humano, ciencia e investigación tras la COVID-19

El informe de la comisión de educación y ciencia del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 propone iniciar un proceso sostenido de reformas que fomente la excelencia y permita al sistema educativo y de investigación responder más eficazmente a las necesidades de la sociedad. El documento pone el acento sobre la atracción de talento, el apoyo al personal docente e investigador mediante la reducción de cargas administrativas y trabas burocráticas y la mejora de los mecanismos de coordinación con el sector productivo. 


2020
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)


Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027

La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI 2021-2027) es el instrumento de base para consolidar y reforzar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) en los próximos siete años.


2020
Ministerio de Ciencia e Innovación


ERC Starting Grant 2020 Outcome: Indicative statistics

ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are starting their own independent research team or programme. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.


2020
European Research Council (ERC)


Science meets parliaments - Science meets regions: Advancing evidence for policy across Europe

The Pilot Project “Science meets Parliaments/Science meets Regions” (2018-2020) was endorsed by the European Parliament and implemented by the JRC, in close consultation with the Committee of the Regions. It aimed to spread a culture of evidence-informed policymaking (EIPM) throughout the EU, giving full ownership to the Member States, regions and cities involved, and focusing on policy topics of concern to the organising entities. Moreover, studies were financed to support the processes set in motion by the events, and training courses on EIPM for policymakers were provided. This report provides an overview of the main activities implemented as well as the lessons learnt and the results of the evaluation exercise. 


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


The Global Innovation Index (GII) 2020: Who Will Finance Innovation?

In 2020, the Global Innovation Index (GII) presents its 13th edition dedicated to the theme Who Will Finance Innovation? This edition sheds light on the state of innovation financing by investigating the evolution of financing mechanisms for entrepreneurs and other innovators, and by pointing to progress and remaining challenges—including in the context of the economic slowdown induced by the coronavirus disease (COVID-19) crisis.


2020
Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization (WIPO)


The effects of R&D tax incentives and their role in the innovation policy mix: Findings from the OECD microBeRD project, 2016-19

This report presents new evidence on the impact of R&D tax incentives and direct funding of business R&D, drawing on distributed cross-country and firm-level analyses undertaken as part of the first phase of the OECD microBeRD project (2016-19). This “distributed” approach facilitates a harmonised analysis of confidential business R&D and tax relief microdata in 20 OECD countries. microBeRD provides new insights into the effectiveness of R&D tax incentives in encouraging business R&D in the OECD area and the heterogeneity of effects both within and across OECD countries, including the underlying impact mechanisms. The report contributes to the debate on the role of R&D tax incentives in the policy mix by providing additional comparative evidence on the effects of alternative business R&D inducement incentives.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021

The Times Higher Education World University Rankings, founded in 2004, provide the definitive list of the world's best universities, evaluated across teaching, research, international outlook, reputation and more. THE’s data are trusted by governments and universities and are a vital resource for students, helping them choose where to study. The Times Higher Education World University Rankings 2021 include more than 1,500 universities across 93 countries and regions, making them the largest and most diverse university rankings to date.


2020
TES Global Ltd


Academic Ranking of World Universities 2020

Since 2003, ARWU has been presenting the world Top 1000 universities annually based on transparent methodology and objective third-party data. It has been recognized as the precursor of global university rankings and the most trustworthy one.


2020
ShanghaiRanking Consultancy


Central de Resultats de Recerca. Instituts i Centres. Dades 2016-2017

La Central de Resultats de Recerca en salut de l’àmbit dels centres i instituts de recerca se centra en els centres/instituts participats per la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut i Departament d’Economia i Coneixement) i actualment es presenten dades de recerca en ciències de la salut dels anys 2016 i 2017 en relació amb els recursos, la transferència i la producció i eficiència. Es faciliten les dades nominals d’11 instituts d’investigació sanitària associats a un hospital o a un centre associat a l’atenció primària, i de 8 centres de recerca biomèdica no associats a centres sanitaris.


2020
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)


Estadística sobre innovació a les empreses - 2018

L'Estadística sobre innovació a les empreses proporciona informació sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, a partir d'indicadors que permeten conèixer aquest procés (impacte econòmic, tipus d'activitats innovadores, costos, etc.). Es presenten resultats per quantificar les empreses innovadores, així com la despesa en innovació i la seva distribució segons les diferents activitats per a la innovació tecnològica, o bé la intensitat d'innovació o el finançament públic d'aquesta, entre d'altres.


2020
Idescat


Participació de Catalunya a Horizon 2020 - Juliol 2020 (Fact-sheet)

Dades de la participació catalana a les convocatòries del programa europeu Horizon 2020.


2020
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)


Science with and for society in Horizon 2020: Achievements and recommendations for Horizon Europe

Inclusiveness on all levels underpins SwafS. We need science education for all, gender equality in our organisations, ethics and integrity embedded in research, communication we can trust, open science and ultimately place citizens at the core to ensure excellent Research and Innovation to tackle the challenges of today for a better future. Europe can only thrive by matching the immense potential of science with the values, needs, and aspirations of society. Horizon Europe must strengthen efforts to tap into the vast potential citizens have to offer and ensure effective cooperation between science and society. This document reports on the Horizon 2020 Science with and for Society (SwafS) project portfolio results.


2020
European Commission


La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes 2020

Cinquena edició de l'enquesta d'inserció laboral als doctores o doctores de les universitats catalanes realitzada amb la col·laboració dels consells socials de les universitats públiques catalanes i les universitats privades. Aquesta enquesta té l'objectiu de conèixer les característiques de la inserció laboral dels doctors i doctores als 3 i 4 anys d'haver finalitzat els seus estudis de doctorat així com altres aspectes relacionats amb la seva formació. Cal remarcar, però, que els resultats fan referència a la situació laboral al primer trimestre de 2020, abans de la crisis del COVID-19.


2020
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)


Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales (2014-2019)

Resultados de la participación española por entidades, pilares y temáticas en Horizonte 2020 durante el periodo 2014-2019.


2020
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)


Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales por CCAA (2014-2019)

Resultados de la participación española por Comunidades Autónomas en Horizonte 2020 durante el periodo 2014-2019.


2020
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)


Informe IUNE 2020: Actividad investigadora de las universidades españolas

El presente informe sobre la actividad de las universidades españolas corresponde al periodo 2009-2018 y, como en anteriores ediciones, está elaborado a partir de los datos recogidos en el Observatorio sobre la actividad Investigadora en la UNiversidad Española (IUNE). La información se articula en torno a siete dimensiones que agrupan a su vez diferentes indicadores que se relacionan entre sí: Financiación, Profesorado, Actividad científica, Innovación, Competitividad, Capacidad formativa y Reconocimiento.


2020
Alianza 4 Universidades


Crowdfunding and ESF opportunities: future perspectives for managing authorities (Manual)

This manual guides managing authorities to familiarise themselves with crowdfunding and its peculiarities and by showing how to design relevant financial instruments in this domain, to harness the potential contribution of crowdfunding to ESI Funds and ESF priorities.


2020
European Crowdfunding Network (ECN), European Investment Bank (EIB)


Biodiversity and nature-based solutions: Analysis of EU-funded projects

The EU Biodiversity Strategy for 2030 aims to secure healthy, resilient, biodiversity-rich ecosystems that deliver the range of services essential to the prosperity and well-being of citizens. Nature-based Solutions (NBS) – with healthy and biodiverse ecosystems at their core - are central to achieving the objectives of this strategy and sustainably tackling wider societal, economic and environmental challenges. This report presents findings from a review of over 30 EU-funded research and innovation projects conducted as part of the EC’s Valorisation of NBS Projects Initiative. The aim was to determine the contribution of these projects to EU biodiversity, climate and other policy objectives as well as to sustainable transition processes.


2020
European Commission


AI Watch - 2019 Activity Report

This report provides an overview of AI Watch activities in 2019. AI Watch is the European Commission knowledge service to monitor the development, uptake and impact of Artificial Intelligence (AI) for Europe. AI Watch will also provide analyses of education and skills for AI; AI key technological enablers; data ecosystems; and social perspective on AI. In its first year AI Watch has developed and proposed methodologies for data collection and analysis in a wide scope of AI-impacted domains, and has presented new results that can already support policy making on AI in the EU.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Place-based innovation for sustainability

In this short paper, we present some first reflections on the way insights from science, technology and innovation studies on the one hand and regional studies on the other could help in the design of “green deal” policies at European, national and regional/urban level and pulled together provide an intellectual framework for multi-level governance. Such “science for policy” reflections can serve as basis for more in depth discussions between EU policy makers as well as research scholars in the academic community.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Fostering collaboration across entrepreneurial ecosystems: Guide to mapping, action plan design and peer learning for regions

Analysing and interlinking of European Entrepreneurial Regions’ has the objective of strengthening the impact of existing actions aimed at further developing start-ups and scale-ups in the context of the European Entrepreneruial Regions initiative. The EER Label is granted to regions with an outstanding and innovative entrepreneurial policy strategy, irrespective of their size, wealth or competences. 10 of the 30 EER labelled regions have been involved in this collaborative project: Catalonia, Central Macedonia, Flanders, Île-de-France, Lombardy, Lower Austria, Marche, North Brabant, Western Greece, North and Western Region of Ireland. This Guidebook supports and provides guidance to regions to foster their entrepreneurial ecosystems through interregional collaboration and to implement related strategic actions in interregional partnerships. Step-by-step guidance is provided on how to identify and map entrepreneurial ecosystems and existing linkages across regions, and how to design interregional Action Plans along strategic themes for the regions and implement related peer-learning exercises.


2020
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission


Can R&I save the day?: A fair green and digital recovery from COVID19

While research and innovation (R&I) are at the core of the response to the pandemic itself in the areas of virology, vaccines development, treatments and diagnostics, it will be crucial also in the economic recovery from the crisis, not only to spur economic activity, but also to accelerate the transitions that our planet and society need. Hence this working paper discusses the role of R&I in the short-term context of the sanitary crisis and economic contraction, as well as in the longer term and aftermath of the crisis, as a key driver of the recovery.


2020
European Commission


Aiming for more: R&D investment scenarios for the next decade

This paper analyses four possible scenarios for R&D expenditures over the next decade and quantifies efforts from national governments and from the industry under these scenarios as well as the investment gap with respect to a 3% R&D intensity. The paper also analyses trends by country, showing a mixed picture across the EU, and extrapolates these trends over the next decade.


2020
European Commission


Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2019

This report was prepared under Article 190 TFEU and Article 7 of the Euratom Treaty, Article 31 of the Horizon 2020 Framework Programme, and Article 21 of the Euratom Programme complementing Horizon 2020. It provides a concise, non-exhaustive overview of key measures taken in 2019. Since 2017, the report refers to the Horizon 2020 Dashboard for further detailed monitoring data.


2020
European Commission


El 5G a Catalunya - Informe tecnològic (Juliol 2020)

Catalunya compta amb 38 companyies que ja desenvolupen projectes de 5G, una tecnologia que representarà un gran salt en la connectivitat i un impuls per a la competitivitat de les empreses. Aquest informe de la Generalitat de Catalunya en recull totes les dades.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)


Women in Science 2020 (Fact Sheet)

Presents global and regional profiles, pinpointing where women thrive in this sector and where they are under-represented.


2020
UNESCO Institute for Statistics


Artificial intelligence: How does it work, why does it matter, and what can we do about it?

Artificial intelligence (AI) is probably the defining technology of the last decade, and perhaps also the next. The aim of this study is to support meaningful reflection and productive debate about AI by providing accessible information about the full range of current and speculative techniques and their associated impacts, and setting out a wide range of regulatory, technological and societal measures that could be mobilised in response.


2020
Science and Technology Options Assessment (STOA)


Using Inventions in the Public Domain: A Guide for Inventors and Entrepreneurs

This guide is designed to help researchers, inventors and entrepreneurs gain access to and use technology and business information and knowledge in the public domain, for the development of new innovative products and services in their own country. The focus of the guide is on information and technology disclosed in patent documents. Designed for self-study, the guide provides easy-to follow training modules that include teaching examples and other useful practical tools and resources.


2020
World Intellectual Property Organization (WIPO)


Identifying Inventions in the Public Domain: A Guide for Inventors and Entrepreneurs

This guide aims to assist researchers, inventors and entrepreneurs in determining whether specific inventions are protected by enforceable patents or may be in the public domain, by teaching a three-stage process for searching and analyzing published patent documents using the tools of freedom to operate determination. Designed for self-study, the guide has easy-to-follow training modules that take the reader through the process step by step, including with the help of useful checklists and other tools.

 


2020
World Intellectual Property Organization (WIPO)


Building digital workforce capacity and skills for data-intensive science

This report looks at the human resource requirements for data-intensive science, focusing primarily on research conducted in the public sector, and the related challenges and training needs. Digitalisation is, to some extent, being driven by science, while simultaneously affecting all aspects of scientific practice. Open science, including access to data, is being widely promoted, and investment in cyber-infrastructures and digital platforms is increasing; but inadequate attention has been given to the skills that researchers and research support professionals need to fully exploit these tools. The COVID-19 pandemic, which struck as this report was being finalised, has underscored the critical importance of data-intensive science and the need for strategic approaches to strengthening the digital capacity and skills of the scientific enterprise as a whole. The report includes policy recommendations for various actors and good practice examples to support these recommendations.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


La biologia sintètica a Catalunya: Creació de la propera onada d’innovació en biotecnologia i creixement de la bioeconomia - Píndola tecnològica (Juliol 2020)

La biologia sintètica es basa en el disseny i la construcció de peces, dispositius i sistemes biològics o la reenginyeria de sistemes biològics existents. El seu objectiu és el de donar solucions a problemes mèdics, en la producció d’aliments, d’energia o fàrmacs. Es tracta d’una tecnologia de gran importància en la indústria i que ofereix grans perspectives de futur en àmbits molt diferents i en termes d’oportunitats de negoci, de coneixement i d’innovació. A Catalunya s’han detectat una dotzena d’empreses que ja treballen amb biologia sintètica. La majoria d’aquestes empreses són startups i treballen sobretot en l’àmbit de la biomedicina.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)


Recommendations on Research Assessment Processes

With limited funding and research positions available, there is increasing pressure on research organisations to put processes in place that ensure assessments of research quality are effective, efficient, fair, and transparent. For this reason, research organisations dedicate significant effort and resources towards the assessments they conduct, and continually look for ways to optimise and adapt these processes. This document presents a set of policy recommendations that can be used as a framework to guide the evaluation of these assessment processes. They were developed following an extensive study performed in 2019 and a comprehensive consultation process, and are intended for both Science Europe Member Organisations and other research organisations.


2020
Science Europe


Research & innovation valorisation channels and tools: Boosting the transformation of knowledge into new sustainable solutions

In its conclusions on ‘Accelerating knowledge circulation in the EU’ (2018), the Council of the European Union called on the European Commission to develop a strategy to accelerate the potential uptake of research and innovation (R&I) results and data. This policy review is the first step for such a knowledge valorisation strategy. By identifying and analysing the main channels for knowledge valorisation, it provides a toolbox to promote the uptake of R&I results and data. To enhance the diffusion of excellent national, regional and organisation-level initiatives, it also includes references to European and international best practices.


2020
European Commission


A survey on monitoring innovation and societal impact of EU funded research - Factual summary report

The Joint Research Centre (JRC) of the European Commission (EC) in collaboration with the Directorate-General for Research and Innovation initiated an activity to define suitable indicators to retrospectively assess the impact of EC-funded research. To this aim, the JRC conducted a survey addressed to current and former participants of EC-funded research projects in the fields of Alzheimer’s disease and other dementias, breast cancer, and prostate cancer. The aim of this activity is to gain insight and understanding related to the followings: - How EU-funded projects have contributed to innovation and major scientific breakthroughs; - How scientific results have translated into positive socioeconomic impacts; - What ingredients determined the success of research projects; - What scientific methods and research approaches underpinned the advances made.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


La OEPM en cifras 2019

Presenta los datos estadísticos de 2019 correspondientes a las distintas modalidades de Propiedad Industrial: Patentes, Modelos de Utilidad, Marcas, Nombres Comerciales y Diseños Industriales. Las tablas y gráficos permiten una comparación de la evolución de las distintas modalidades respecto a años anteriores. Además de datos de origen nacional, incluye datos sobre solicitudes internacionales de origen español mediante el sistema PCT, el sistema de Madrid (marca internacional) y el sistema de la Haya (diseño internacional), así como de solicitudes regionales de origen español, Patente Europea, Marca de la Unión Europea y Diseño Comunitario.

Cifras OEPM 2019 de un vistazo (Infografía)


2020
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)


Tech Cities of the Future 2020-2021

The Tech Cities of the Future ranking is focused on finding those European cities with the most promising prospects for start-ups, tech and innovation investment.


2020
fDi Intelligence


Estudi d'inversió en el sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya 2020

L'Estudi d’inversió en el sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya 2020 proporciona una anàlisi exhaustiva de les principals tendències en finançament i col·laboracions entre els diferents agents del sector al llarg del 2019. Amb aquesta quarta edició, el document facilita una comparativa del creixement de la inversió a la BioRegió i pretén ser una eina que ajudi en la presa de decisions estratègiques per assolir els nous reptes del sector. Ha estat elaborat per CataloniaBio & HealthTech i Biocat, amb la col·laboració d’EY.


2020
Biocat. BioRegió de Catalunya, CataloniaBio & HealthTech, EY


Informe Mujeres Investigadoras 2020

En este Informe Mujeres Investigadoras 2020 se hace un seguimiento de la situación de las mujeres científicas en el CSIC de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea. Los datos que en este informe se presentan corresponden al personal científico de la Institución a 31 de diciembre de 2019.


2020
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)


Academic Ranking of World Universities (ARWU) - Global Ranking of Academic Subjects 2020

This release contains rankings of universities in 54 subjects across Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences, and Social Sciences. In total, more than 4000 universities were ranked.


2020
ShanghaiRanking Consultancy


U-Ranking 2020 - Indicadores sintéticos de las universidades españolas

El ranking universitario que desarrolla conjuntamente la Fundación BBVA y el Ivie analiza los resultados docentes, en investigación y en innovación y desarrollo tecnológico de 70 universidades españolas, 48 públicas y 22 privadas.


2020
Fundación BBVA, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)


Funding women entrepreneurs: How to empower growth

Financial and policy measures are needed to improve access-to-finance conditions for women-led companies. EIB’s InnovFin Advisory assesses the access-to-risk-capital conditions for women-driven companies in Europe in comparison to mainly the US. While women-led companies still account for a small portion of deal flow and overall volume invested, the rate of growth has increased. Nevertheless, structural inequalities and persistent biases hinder the transition to a better functioning funding environment. The study puts forth a number of innovation finance and policy related recommendations. Restarting the EU economy after the coronavirus pandemic provides a unique opportunity to include the gender dimension.


2020
European Investment Bank (EIB)


2021 QS University Rankings: Top 50 Under 50

First published in 2012, the QS Top 50 Under 50 ranks the best universities in the world which are under 50 years old, allowing some of the world's top young universities to shine. Since 2015, it has tripled its range to include the Next 100 Under 50. Unlike other university rankings, the Top 50 Under 50 and the Next 100 Under 50 see a vast amount of change each year, as universities drop out of the list after they pass the 50-year marker. So, if you can't find an institution in this year's list, it might be because it's now older than 50 years.


2020
QS Quacquarelli Symonds Limited


Digital Talent Overview 2020 - Analitzant l'estat del talent digital

Barcelona es consolida com a pol de talent digital amb més de 77.000 professionals treballant en l'ecosistema tecnològic, 9.600 persones més que l'any passat. L'increment del nombre de titulats en l'últim any, l'atracció de professionals d'altres economies i la diversitat de la tipologia d'empreses que busquen perfils digitals amb sous més competitius han afavorit el posicionament de la ciutat com hub de talent digital.


2020
Barcelona Digital Talent


EIDES 2020 - The European Index of Digital Entrepreneurship Systems

Digitalisation is shaping and even transforming both the location and nature of entrepreneurial opportunities in the economy and the practices to pursue them. In order to help maximise the productivity potential of the digitally enhanced entrepreneurial dynamic in countries, policymakers need to understand the state of their countries' digital framework conditions for entrepreneurship. The European Index of Digital Entrepreneurship Systems (EIDES) addresses this gap by monitoring digital framework and systemic conditions for entrepreneurial stand-up, start-up, and scale-up in the EU27 countries and the United Kingdom. This is the third edition of the EIDES. It provides an assessment of framework conditions for digital start-ups and scale-ups in European countries in 2020 and analyses their evolution in the period between 2018 and 2020.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


CORDIS Results Pack on viruses: A thematic collection of innovative EU-funded research results

Europe has always supported robust virology research. This is already helping in the fight against the COVID-19 pandemic, and it will be essential if we want to tackle other current viral challenges and potential new ones in the future. In this Results Pack, we meet a number of innovative EU-funded projects that are making contributions not only to the battle against SARS-CoV-2 but also to the wider virology field that will improve our overall understanding of viruses, as well as our ability to create even more effective antiviral treatments and vaccines.


2020
European Commission


Global Startup Ecosystem Report 2020

Startup Genome has nearly doubled the number of ecosystems studied since 2019 — assessing over 270 ecosystems across over 100 countries to rank the top 30 globally and runners-up.


2020
Startup Genome


Times Higher Education Young University Rankings 2020

The Times Higher Education Young University Rankings list the world’s best universities that are 50 years old or younger. The 2020 ranking includes 414 universities, up from 351 in 2019. The table is based on the same 13 performance indicators as the flagship THE World University Rankings, but the weightings have been adjusted to give less weight to reputation.


2020
TES Global Ltd


European Innovation Scoreboard 2020

The European innovation scoreboard provides a comparative analysis of innovation performance in EU countries, other European countries, and regional neighbours. It assesses relative strengths and weaknesses of national innovation systems and helps countries identify areas they need to address. The 2020 edition of the innovation scoreboard highlights that the EU's innovation performance continues to increase at a steady pace, with growing convergence between EU countries. On average, the innovation performance of the EU has increased by 8.9% since 2012. Performance increased in 24 EU countries since 2012, with the biggest increases in Lithuania, Malta, Latvia, Portugal and Greece.

EIS 2020 - Country profile: Spain

EIS 2020 - Interactive tool
 


2020
European Commission


Scimago Journal & Country Rank 2019

The SCImago Journal & Country Rank is a publicly available portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). These indicators can be used to assess and analyze scientific domains. Journals can be compared or analysed separately. Country rankings may also be compared or analysed separately. Journals can be grouped by subject area (27 major thematic areas), subject category (313 specific subject categories) or by country. Citation data is drawn from over 34,100 titles from more than 5,000 international publishers and country performance metrics from 239 countries worldwide. The SJCR allows you also to embed significative journal metrics into your web as a clickable image widget


2020
Scimago Lab


Informe AseBio 2019

El Informe AseBio, que la Asociación Española de Bioempresas publica anualmente desde 2003, es la publicación de referencia del sector biotecnológico español. En el informe se incluyen los principales datos estadísticos de la evolución del sector, recogidos por el INE y analizados por AseBio, e información sobre la producción (pipelines) y la transferencia de tecnología (patentes) de las compañías biotecnológicas nacionales y sobre el flujo de inversiones que recibe el sector.


2020
Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)


Addressing societal challenges using transdisciplinary research

This report looks at how transdisciplinary research, which combines knowledge from different scientific disciplines with that of public and private sector stakeholders and citizens, can be used to address complex societal challenges. This includes developing effective responses in acute crises, such as the COVID-19 pandemic, as well as longer-term solutions for sustainability development. In a series of 28 case studies, each of which is briefly summarised in the report, it identifies the key obstacles to effectively implementing transdisciplinary research. Many of these are embedded in the way that research systems are structured and managed and they are amenable to policy intervention. Examples of how various actors, including funding agencies and universities are adapting to better accommodate the requirements of transdisciplinary research are included in the report and related policy actions are ascribed for these actors.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


CORDIS Results Pack on climate neutrality: A thematic collection of innovative EU-funded research results

The European Union is committed to becoming carbon neutral by 2050. This move is necessary if we want to avoid dangerous climate change by limiting global warming to well below 2 °C and pursuing efforts to limit it to 1.5 °C, as agreed by the world’s nations in the Paris Agreement. Firm action must be taken now to achieve this ambitious goal. This CORDIS Results Pack features eight projects from Horizon 2020’s dedicated Societal Challenges funding stream (climate action, environment, resource efficiency and raw materials).


2020
European Commission


Género y ciencia frente al coronavirus

Desde que la crisis por la enfermedad Covid-19 hiciera aparición en Europa son enormes los esfuerzos y recursos dedicados desde diferentes áreas del conocimiento a analizar y entender las causas y consecuencias de esta nueva enfermedad, especialmente en la salud, para su cura; pero también en la economía y en la sociedad, por el impacto, de dimensiones todavía incalculables, de la actual situación en dichos ámbitos. La pandemia y el consecuente confinamiento, han revelado también aspectos de nuestro sistema de ciencia e innovación en términos de (des)igualdad de género, muchos de los cuales ya se venían poniendo de manifiesto tanto por la literatura especializada como en las redes nacionales y europeas de género y ciencia. Haciéndose eco de todo ese conocimiento y aprovechando el momento de visibilidad que han cobrado las brechas de género en ciencia, la Unidad de Mujeres y Ciencia del Gabinete del Ministro de Ciencia e Innovación ha elaborado la presente nota sobre género y ciencia en el contexto de la Covid-19, con recomendaciones para futuras decisiones en I+D+i desde una perspectiva de género.


2020
Ministerio de Ciencia e Innovación


The EU Blue Economy Report 2020

In its third edition, the EU Blue Economy Report continues to analyse the scope and size of the Blue Economy in the European Union. It aims at providing support to policymakers and stakeholders in the quest for a sustainable development of oceans, coastal resources and, most notably, to the development and implementation of polices and initiatives under the European Green Deal in line with the new approach for a sustainable Blue Economy.

Infographic
Dashboard


2020
European Commission


U-Multirank - University and College Rankings 2020-2021

This year's rankings will feature both an institutional ranking and 28 subject rankings - of which four are new this year: linguistics, international law, social geography and earth science/ geology. Explore the profiles of some 1,800 universities from 92 countries, and find your best matching university today with U-Multirank.


2020
Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Centre for Higher Education (CHE), Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Fundación CYD


QS World University Rankings 2021

Discover the best universities in the world with the QS World University Rankings 2021, now containing the top 1,000 universities, covering 80 different locations.


2020
QS Quacquarelli Symonds Limited


Impacte econòmic de la COVID-19 a Catalunya: respostes empresarials i noves oportunitats de negoci

L'informe repassa l’efecte de la crisi sanitària a l’economia catalana i de les repercussions a escala global. El document també analitza amb profunditat els sectors i les tecnologies afectades de forma positiva o negativa per la pandèma i les seves oportunitats de futur.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)


European entrepreneurial regions - Regional ecosystem mapping: region of Catalonia

The start-up ecosystem of Catalonia is considered as one of the most dynamically evolving European ecosystems over the last 5 years. Catalonia is ranked as the 3rd favourite start-up hub for business founders and 20% of European founders create their start-ups in Barcelona and the 4th leading European city for capital investment in start-ups1. Catalonia is home of more than 1,300 start-ups that have created 13,800 jobs in leading industrial areas such as Industry 4.0, life sciences and mobile & software and in the leading sectors such as food industry (2,459), chemical industry (1,164) and motor vehicles (3,001). Regarding its maturity, the Catalan start-up ecosystem has considerably developed in recent years, considering the increased number of local and international founders, local tech start-ups and venture capital investors, accelerators and incubators. 


2020
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission


Inclusiveness and R&I

The aftermath of the last economic crisis has revealed that Europe not only needs to continue tackling its economic challenges, but it should also ensure that everybody reaps the benefits of progress. Increased inequality as well as underperforming productivity and growth dynamics are now seen as the two main challenges of Europe’s political agenda. While Europe is a more equal place to live overall, when broad indices compare its performance to that of other countries, income inequality has increased. The digital transformation of our economy and society is a root cause of the above trends. Digital innovation is fast and complex. The benefits from innovation therefore do not accrue to all people at the same time and at the same rate. This paper looks at the divergences that started to become apparent across four dimensions: countries, regions, firms and people. It presents available evidence and explores some of the emerging implications for R&I policy.


2020
European Commission


Investing in and for the sustainable development goals

While R&I investments are key drivers for growth and jobs, their role as key enablers to accelerate the transition towards an environmentally, socially and economically sustainable Europe is also widely recognised. Because of the scope, scale and urgency of the societal challenges facing Europe, policy is called to pay increased attention not just to the volume of R&D investments, but also to the overall direction of these investments. This note looks at the current R&D investment trends, the importance of tax incentives, and whether the national governments are steering their budgets towards addressing SDGs.


2020
European Commission


Transformative innovation and socio-technical transitions to address grand challenges

The objective of the paper is to present the role of transformative innovation as a new paradigm to approach many of the most pressing society challenges that we face, notably transition to sustainability and combat of climate change. It elaborates what it means for research and innovation policy and attempts to “operationalise” these transitions.


2020
European Commission


The role of research and innovation in support of Europe’s recovery from the COVID-19 crisis

This Policy Brief presents the narrative on the role of research and innovation (R&I) in response to the Covid-19 crisis and six priority areas where efforts should focus underpinned by examples. It highlights that R&I are critical to ensure a sustainable and inclusive recovery, while boosting the resilience of our production sectors, the competitiveness of our economies and the transformation of our socio-economic systems.


2020
European Commission


The research and innovation divide in the EU and its economic consequences

This report looks at the economic consequences of the R&I divide across EU regions and highlights the policy challenge they represent. It reviews the theoretical factors behind current levels of territorial polarisation, maps the current state of this divide and presents an econometric approach to identifying the effects. The core of the argument is that R&D investment alone does not trigger the same returns on investment everywhere because of several factors. These are linked to the cost of technology accessibility in different places, the distance to the technological frontier, positive externalities from larger and denser regions, the quality of local institutions, and hampered knowledge sharing. Many of these factors disadvantage the less-developed regions in their efforts to broaden their innovation capacities with the aim of unleashing greater economic activity and growth.


2020
European Commission


World University Rankings 2020-2021

The Center for World University Rankings (CWUR) publishes the only global university ranking that measures the quality of education and training of students as well as the prestige of the faculty members and the quality of their research without relying on surveys and university data submissions.


2020
Center for World University Rankings (CWUR)


Key Questions on Patent Disclosure Requirements for Genetic Resources and Traditional Knowledge

Policymakers and other stakeholders often raise operational questions and seek practical and empirical information about patent disclosure requirements in relation to genetic resources and traditional knowledge. This authoritative study offers a comprehensive and scrupulously neutral overview of key legal and operational questions arising within this context.


2020
World Intellectual Property Organization (WIPO)


Ranking of researchers in Spain and Spaniards abroad (I): From 1 to 5000 (15th Edition)

This edition data was collected during the last week of May 2020. The list consists of the Top 82 000 profiles ranked first by h-index in decreasing order and then by the total number of citations. In the near future we intend to add rankings by discipline, genre or academic age.


2020
Cybermetrics Lab. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)


Innovación: la oportunidad en tiempos de Covid-19

Desde la Fundación Innovación Bankinter hemos preguntado a nuestros expertos por los aspectos más relevantes a tener en cuenta para conocer y combatir la crisis provocada por el Covid-19 y a su vez, las oportunidades que se presentarán. En el informe Innovación: la oportunidad en tiempos de Covid-19 puede encontrar los resultados de la encuesta a los expertos sobre los aspectos más relevantes del impacto de la crisis del Covid-19 y una serie de conclusiones que se dibujan como recomendaciones para hacer frente a esta crisis de la mejor manera posible.


2020
Fundación Innovación Bankinter


Situación del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19: Análisis y recomendaciones

El Observatorio del Emprendimiento de España, también conocida como Red GEM España, presenta este informe gráfico para analizar el efecto del COVID-19 en el emprendimiento en España con los datos procedentes de una encuesta a más de 4.000 emprendedores y emprendedoras, realizada del 20 al 30 de abril de 2020.


2020
GEM España


Place-based innovation ecosystems: A case-study comparative analysis

This case-study comparative analysis focuses on five different Place-based Innovation Ecosystems in four countries of the European Union (namely Espoo in Finland, Barcelona in Spain, Gothenburg in Sweden and Ljubljana in Slovenia) and one in the United States of America (Boston) and seeks to generate scientific evidence for the future development of the European Union policies related to innovation in the context of regional and urban innovation ecosystems, emphasising the importance of the place-based dimension of innovation for the purpose of local economic transformation.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Why are women entrepreneurs missing out on funding? Reflections and considerations

The executive summary provides a short overview of access-to-risk-capital conditions for women-led and women-founded companies in Europe, the US and Israel and summarises the findings and recommendations of the study. The study assesses the access-to-risk-capital conditions for women-driven companies in Europe in comparison to the US and Israel to contextualise emergent cross-country and regional barriers and gaps.


2020
European Investment Bank (EIB)


Retrospective evaluation of state aid rules for RDI and the provisions applicable to RDI state aid of the GBER applicable in 2014–2020

This evaluation represents a targeted retrospective evaluation of selected provisions applicable to State aid for Research Development and Innovation (RDI) covered by the Framework for State aid for research and development and innovation (RDI Framework) and the General Block Exemption Regulation (GBER) in force since July 2014. The report focuses on answers to specific evaluation questions with
regard to specific State aid measures for RDI, namely investment aid to research infrastructure, aid for innovation clusters, innovation aid to SMEs, aid for experimental development projects and aid for process and organisational innovation.


2020
European Commission


Research Infrastructures: Value and Impact for European Science, Industry and Society

EIROforum has published a document on the value and impact of Research Infrastructures for European science, economy and society, with the aim of showing the importance of such infrastructures for Europe’s recovery after the COVID-19 crisis.


2020
EIROforum


Recerca i desenvolupament. 2018

La despesa en R+D interna realitzada a Catalunya va ser de 3.512,7 milions d'euros l'any 2018, un 7,2% més respecte l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,52% del PIB.


2020
Idescat


Knowledge transfer metrics: Towards a European-wide set of harmonised indicators

At its heart, KT is about getting research and expertise put to use which, by its nature, is wide–ranging and complex. In practice, KT indicators that have been adopted internationally are diverse and range far wider than the traditional measures of patenting, licensing, number of spin–offs and revenue. In many countries they extend over different channels of industry engagement e.g. including research collaboration and often move beyond industry to encompass other “non–academic” users and engagers. The recommendations in this report take this into account, whilst striving to present a limited set of core indicators. 


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020 - A fair, green and digital Europe

The report ‘Science, research and innovation performance of the EU 2020’ (SRIP 2020) analyses how Europe fares in science, technology and innovation in the fast-changing global context. The report presents how research and innovation (R&I) policy needs to adapt to become more transformative and deliver on an ample concept of sustainability (social, environmental and economic) while driving the EU’s competitiveness.

Towards a sustainable and competitive Europe (Infographic) 
Top 10 facts and figures from the SRIP report 2020 (Infographic) 
Interactive report 


2020
European Commission


The role of research and innovation in support of Europe’s recovery from the Covid-19 crisis

On 27 May, the Commission put forward its proposal for an ambitious recovery plan in response to the coronavirus pandemic. To respond to the massive investment needs and to ensure the recovery is even, inclusive and fair for all Member States, a new recovery instrument called ‘Next Generation EU’ is created. Through this instrument, a €13.5 billion increase of the Horizon Europe budget is proposed. The budget increase will be used to provide European support for health and climate-related research and innovation activities.

Factsheet 


2020
European Commission


Exploring higher education indicators

There is a legitimate need for data on the performance of higher education institutions. It is important for the institutions themselves, as well as their stakeholders, including society. The use of indicators that measure the effectiveness or quality of education is increasing as there is much demand for more evidence-based evaluation and decision-making. This report explores what kind of education indicators are used by external quality assurance agencies, funding mechanisms and international university rankings and whether they are fit for purpose.


2020
European University Association (EUA)


Ranking CYD 2020 - El ranking de universidades españolas a tu medida

El Ranking CYD 2020 se ha elaborado asociado con U-Multirank, siendo Fundación CYD su interlocutor en España. El Ranking CYD comparte los mismos principios metodológicos que U-Multirank y los adopta a su elaboración, incorporando otros indicadores apropiados para el sistema educativo español. La séptima edición del Ranking CYD incluye 70 universidades más 6 adicionales para las cuales se ofrecen sólo indicadores bibliométricos y de patentes. Estos indicadores se han elaborado extrayendo información de las publicaciones indexadas en la base de datos Web of Science y de la base de datos EPO-PATSTAT (Worldwide Patent Statistical Database de la Organización Europea de Patentes).


2020
Fundación CYD


Disruptive Measures for Gender Equality in Research and Innovation

This GENDERACTION Policy Brief presents policy recommendations on disruptive measures for gender equality which we consider necessary to initiate substantive changes in R&I, together with inspiring examples at policy, Research Funding Organisation and Research Performing Organisation levels.


2020
GENDERACTION Project


2020 RUR World University Rankings

RUR World University Rankings evaluate performance of 829 world’s leading higher education institutions by 20 indicators grouped into 4 key areas of university activity: Teaching, Research, International Diversity, Financial Sustainability. 


2020
Clarivate Analytics


Current status of Chemical Energy Storage Technologies: Trends in research, development and deployment in Europe and the rest of the world

The aim of this report is to give an overview of the contribution of EU funding, specifically through Horizon 2020 (H2020), to the research, development and deployment of chemical energy storage technologies (CEST). In the context of this report, CEST is defined as energy storage through the conversion of electricity to hydrogen or other chemicals and synthetic fuels. On the basis of an analysis of the H2020 project portfolio and funding distribution, the report maps research activities on CEST at the European level. In addition, projects funded at national and international level, occurring within the same timeframe, have been considered.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Advanced Technologies for Industry - Product watch: 3D printing of hybrid components

While 3D printing of hybrid components represents a niche market, it entails interesting insights for the deployment and commercialisation of 3D printed products. The value chain of metal 3D printing hybrid components entails many SMEs that are interested in developing 3D printingbased applications, but an increasing degree of maturity and automation of post processing is needed to stimulate the uptake of 3D printing technologies. The report aims to provide an overview of relevant stakeholders to see how ATI based products can help EU industry to stay ahead of global competition. 


2020
European Commission


CORDIS Results Pack on artificial intelligence and industry: A thematic collection of innovative EU-funded research results

AI and advanced robotics are opening new horizons in all sectors of industry, in terms of both developing novel manufacturing techniques, as well as overhauling the interaction between human workers and automated tools. This CORDIS Results Pack presents the first innovative results of 13 ongoing (or recently finished) Horizon 2020 projects that are leading the way in embedding AI applications into
industry.


2020
European Commission


Informe COTEC 2020: Innovación en España

El Informe Cotec refleja cada año desde 1996 la situación de la I+D+I en España, a través del análisis de los principales indicadores nacionales, autonómicos e internacionales.

 


2020
Fundación Cotec para la Innovación


The impact of the Covid-19 crisis on university funding in Europe - Lessons learnt from the 2008 global financial crisis

In the context of the coronavirus pandemic, and its expected economic impact, this EUA briefing explores the possible implications for university funding in Europe in the short to medium term.


2020
European University Association (EUA)


Participació de Catalunya en les convocatòries de l’European Research Council - Maig 2020 (Fact-sheet)

Dades de la participació catalana a les convocatòries de l'European Research Council (ERC)


2020
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)


The entrepreneurial employee in the public and private sector - What, Why, How

Entrepreneurship impacts societies in profound ways. Entrepreneurs can disrupt entire global markets with their new firms and offerings. This sometimes puts even the largest corporations out of business in a remarkably short time. Some famous examples of firms that failed to renew themselves in a rapidly changing market are mobile phone manufacturer Nokia, photographic film maker Kodak, video-rental chain Blockbuster, toy vendor Toys R Us and photocopy machine maker Xerox. Powerful business stories of creative destruction make great headlines in media. The destroyers of old ways of doing business are often pictured as charismatic, heroic entrepreneurs. 


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Calling for a Systemic Change: Towards a European Union Science Diplomacy for Addressing Global Challenges

We have witnessed how COVID-19 has brought to the limit health, social, economic, and labour systems and provoked huge turbulences in multilateral relations. In parallel, science and its ability to inform policies for better response has become a crucial dimension of the answer to the crisis.

Infographic


2020
S4D4C Project


Time for transformative resilience: the COVID-19 emergency

The current COVID-19 emergency seems to be warning governments worldwide that new crises of unforeseeable nature are likely to emerge, as the combination of environmental degradation, societies with increasing inequalities and deep economic interconnections have made the world more vulnerable. In these circumstances, ensuring the resilience of our society is crucial. 


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


How Covid-19 is changing the world: a statistical perspective

This report provides a snapshot of some of the latest information available on how COVID-19 is affecting different aspects of public and private life, from economic and environmental fluctuations to changes that affect individuals in terms of income, education, employment and violence and changes affecting public services such as civil aviation and postal services. It also puts a spotlight on the affects for some sub-population groups like women and children as well as geographical regions.


2020
Committee for the Coordination of Statistical Activities (CCSA)


ICREA Memoir 2019

ICREA, Catalan Institution for Research and Advanced Studies, is a foundation promoted by the Catalan Government to help the Catalan R&D system to attain global visibility and recognition. ICREA is an institution without walls. To achieve its goals it works in close cooperation with Catalan universities and research centres by means of long-term agreements that allow ICREA researchers to integrate fully in these institutions. This memoir tries to briefly summarize the activity of ICREA researchers, their research output and some of its social impact.


2020
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)


Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2019

L’estudi avalua l’estat de la innovació a Catalunya tenint en compte els nous enfocaments cap a un major pes dels actius intangibles i amb informació directa sobre el procés d’innovació de les empreses catalanes. El Baròmetre de la Innovació té com a població de referència totes les empreses de més de nou treballadors amb seu al territori de Catalunya.


2020
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


Standards4Quantum - Making quantum technology ready for industry: Putting science into standards

The Quantum Technologies Flagship, officially launched on 29 October 2018 in Vienna, is a EUR 1 billion initiative, supported by the European Commission and Member States, funding over 5,000 of Europe's leading Quantum Technologies researchers over the next ten years and aiming at placing Europe at the forefront of the second quantum revolution. Its long-term vision is to develop a quantum web, where quantum computers, simulators and sensors are interconnected via quantum communication networks.


2020
Joint Research Centre. European Commission


Estudio: Impacto económico COVID-19 en Startups

En este estudio se analiza cómo está impactando la crisis del coronavirus en el portfolio de más de 500 startups de Europa y América Latina.


2020
Wayra


Neurociencia: Más allá del cerebro

Impulsado por las nuevas tecnologías, la información sobre el cerebro está creciendo a un ritmo sin precedentes. La neurociencia está mapeando las conexiones dentro del cerebro, observando comportamientos, simulaciones o revisitando modelos mentales. El Future Trends Forum ha detectado las principales áreas de trabajo de la neurociencia y debatido sobre como la neurociencia nos ayudará a conocernos mejor, mejorar nuestras capacidades intelectuales, sanar enfermedades o la posibilidad de conectar nuestro cerebro con máquinas.


2020
Fundación Innovación Bankinter


SIR IBER 2020 - Ranking iberoamericano de instituciones de educación superior 2020

La presente edición del Ranking Iberoamericano de Instituciones de Educación Superior (IES), SIR Iber 2020, es la duodécima entrega del informe anual sobre el comportamiento de las instituciones del sector de investigación, publicado por SCImago Research Group (SRG) y la revista científica El Profesional de la Información. Este informe ofrece una clasificación de las instituciones según el número de trabajos indexados en la base de datos Scopus en el período 2014-2018 y analiza su desempeño con base en tres factores fundamentales: investigación, innovación e impacto social. 


2020
SCImago Research Group


Evaluating the uptake and impact of participation in the European Framework Programmes for Research in Member States

European Framework Programmes (FPs) are EU’s main instruments for investment in research and innovation. This study presents an assessment of impacts achieved at the level of individual EU Member States and Associated Countries during the fifteen years of investment between 2000 and 2015 (covering the 6th, 7th and the current 8th Framework Programme Horizon 2020). For a considerable number of countries, the study is the first ever attempt to assess the extent and the impacts of participation in the FPs at a country level. This study was launched by the European Commission to better understand and communicate the impact of FPs and to further maximise its European Added Value in the future.


2020
European Commission


Horizon 2020 projects working on the 2019 coronavirus disease (COVID-19), the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and related topics: Guidelines for open access to publications, data and other research outputs

The COVID-19 crisis is putting high pressure on the research community to speed up science discovery, inform the public health response and help save lives. A necessary complementary action to accelerate and amplify the impact of research is to ensure that research findings and data relevant to this outbreak, are shared as rapidly, openly and effectively as possible. Therefore, the European Commission is urging all H2020 projects working on COVID-19, SARS-CoV-2 and related topics to provide immediate open access to their related publications, data and any other output.


2020
European Commission


Identifying and measuring developments in artificial intelligence: Making the impossible possible

This paper identifies and measures developments in science, algorithms and technologies related to artificial intelligence (AI). Using information from scientific publications, open source software (OSS) and patents, it finds a marked increase in AI-related developments over recent years. Since 2015, AI-related publications have increased by 23% per year; from 2014 to 2018, AI-related OSS contributions grew at a rate three times greater than other OSS contributions; and AI-related inventions comprised, on average, more than 2.3% of IP5 patent families in 2017. China’s growing role in the AI space also emerges. The analysis relies on a three-pronged approach based on established bibliometric and patent-based methods, and machine learning (ML) implemented on purposely collected OSS data.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Enhanced Access to Publicly Funded Data for Science, Technology and Innovation

In increasingly knowledge-based societies and economies, data are a key resource. Enhanced access to publicly funded data enables research and innovation, and has far-reaching effects on resource efficiency, productivity and competitiveness, creating benefits for society at large. Yet these benefits must also be balanced against associated risks to privacy, intellectual property, national security and the public interest. This report presents current policy practice to promote access to publicly funded data for science, technology and innovation, as well as policy challenges for the future. It examines national policies and international initiatives, and identifies seven issues that require policy attention.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Times Higher Education (THE) University Impact Rankings 2020

The Times Higher Education University Impact Rankings are the only global performance tables that assess universities against the United Nations’ Sustainable Development Goals. This second edition includes 766 universities from 85 countries.


2020
TES Global Ltd


International strategic institutional partnerships and the European Universities Initiative - Results of the EUA survey

In early 2020, EUA conducted a survey on international strategic institutional partnerships and the European Universities Initiative that gathered responses from 219 higher education institutions from 34 systems across Europe. The results provide a broad view on international collaborations as well as first insights into the perceptions and experiences of higher education institutions in the European Universities Initiative. Notably, the survey report outlines the sector’s views and demands for the future development of the initiative. It is accompanied by an EUA position that draws from the survey results, calling on the European Commission, the EU Member States in Council and the European Parliament to consider seven points for the future development of the initiative.


2020
European University Association (EUA)


Products and circular economy: Policy recommendations derived from Research & Innovation projects

The circular economy is a concept that not only can help us reach climate neutrality and reduce environmental burden, but also support European economy to be innovative and competitive. This report presents the findings from more than one hundred EU-funded research and innovation projects, highlighting product circularity ideas related to design, manufacturing, use and afteruse. 

 


2020
European Commission


Main Science and Technology Indicators, Volume 2019 Issue 2

This biannual publication provides a set of indicators that reflect the level and structure of the efforts undertaken by OECD member countries and seven non-member economies (Argentina, China, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Chinese Taipei) in the field of science and technology. These data include final or provisional results as well as forecasts established by government authorities. The indicators cover the resources devoted to research and development, patent families, technology balance of payments and international trade in R&D-intensive industries. Also presented are the underlying economic series used to calculate these indicators. Series are presented for a reference year and for the last six years for which data are available.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


The 2018 OECD International Survey of Scientific Authors

This technical paper describes the methodology and main features of the second pilot of the OECD International Survey of Scientific Authors (ISSA2). ISSA2 was carried out in 2018 to provide evidence on the nature and effects of digitalisation in science. This paper describes the key design and implementation feature of the ISSA2 online survey. It also provides an overview of the data collected focusing on the profiles of the survey respondents in relation to the broader population they represent. This aims to guide third-party research use of the data and code made openly available under two different access regimes.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Nature Index 2020 Cancer

This supplement features stories of success and challenges in the hard-fought and expensive race to increase survival rates. But it’s not all good news - improved treatments may still be out of reach in the countries where 70% of global cancer deaths occur.

Tables


2020
Springer Nature


The innovation output indicator 2019: In search of global innovation champions

This report presents the 2019 update of the Innovation Output Indicator (IOI), which is a composite indicator published every year by the European Commission since 2013 aiming to quantify the extent to which ideas for new products and services carry an economic added value and are capable of reaching the market. A novelty of this report is a special focus on radical innovator companies in Europe, referred to as "global innovation champions" (GICs).


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


CORDIS results pack on mineral exploration: A thematic collection of innovative EU-funded research results

Innovative exploration technologies developed by Horizon 2020–funded projects for finding metal ores and minerals are helping to transform Europe into a sustainable resource-efficient and competitive economy, while tackling environmental and climate-related challenges. This Results Pack highlights six cutting-edge EU projects that are helping to bring about this transition.


2020
European Commission


Marie Skłodowska-Curie actions: The pocket guide for researchers, universities, research institutes and companies

Research training and career development; international and intersectoral mobility; partnerships between academic and non-academic organisations; doctoral programmes; staff exchanges; outreach activities. The EU’s Marie Skłodowska-Curie Actions fund a wide range of opportunities for researchers. So which is the right Marie Skłodowska-Curie Action for you? This starter booklet gives you just enough
information to make the right choice.


2020
European Commission


CORDIS results pack on geothermal energy: A thematic collection of innovative EU-funded research results

In the ongoing quest to combat climate change, new forms of carbon-neutral, environmentally friendly energy sources are being prioritised by the European Commission, especially following the unveiling of its Green Deal initiative. Geothermal energy is one such promising avenue, and in this CORDIS Results Pack we showcase the very latest innovative EU-funded research on both deep and shallow geothermal energy that will allow for a faster, wider and more efficient roll-out of this potentially game-changing alternative energy source.


2020
European Commission


Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) has been keeping its finger on the pulse of the state of entrepreneurship since 1999, both in terms of the state of the entrepreneurial mind-set, motivations, activities and ambition, and the national framework conditions required to allow entrepreneurship to flourish in an economy. In this, GEM’s “coming of age” 21st year, entrepreneurship is in the spotlight as never before, with multiple governments increasingly focused on putting into place policy frameworks and mechanisms to drive and promote entrepreneurship.


2020
Global Entrepreneurship Research Association


Digital Transformation in Scholarly Communication (Brussels, 20-21/11/2019) - Workshop report

Originally conceived under the title 'Open Access 2030', this 20 and 21 November 2019 Science Europe workshop aimed to provide participants with the opportunity to brainstorm and discuss how the digital revolution and innovative models of information dissemination might challenge the current research publishing practices. Seven key points to consider were identified, along with the need for adoption from users to bring about real change in the publication process.


2020
Science Europe


Charting the digital transformation of science: Findings from the 2018 OECD International Survey of Scientific Authors (ISSA2)

This paper presents the results of the 2018 OECD International Survey of Scientific Authors (ISSA2), a global online survey designed and implemented to measure the key features of the digital transformation of science. The paper explores the potential impacts of digitalisation based on a combination of different indicators on research impact and responses from nearly 12 000 authors across the world. The evidence shows that although digital activity is pervasive, the transformation is uneven across fields and sectors, and is influenced by factors such as norms, experience, skills and data availability. Overall, scientists appear to be optimistic about the potential of digitalisation, especially in relation to the efficiency of research and collaboration across national borders. This paper is also the first analysis to leverage a new OECD approach to data collection in priority science policy topics for which evidence might be scarce or insufficiently timely.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


ERC Advanced Grant 2019 Outcome: Indicative statistics

Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.


2020
European Research Council (ERC)


Derwent Top 100 Global Innovators 2020

Now in its ninth year, Derwent Top 100 Global Innovators utilizes editorially enhanced, authoritative and accurate patent data from Derwent World Patents Index (DWPI) and Derwent Patent Citations Index (DPCI) to track the world’s 100 most innovative organizations.


2020
Clarivate Analytics


2020 Tech Trends Report

The Future Today Institute's 13th annual Tech Trends report identifies 406 emerging trends across 31 industries that will begin to enter the mainstream and fundamentally disrupt business, geopolitics and everyday life. We offer analysis, strategic recommendations, business opportunities and detailed risk assessments, as well as 26 futures scenarios. 


2020
Future Today Institute


Communication Toolkit for European Research Infrastructures

To become sustainable over time, European research infrastructures must increase their visibility, both individually and collectively. This requires the harmonization of the strategies, tools, guidelines and resources that European research infrastructures use in their communication. This toolkit is a collective effort of 31 communication experts representing 17 research infrastructures to provide an easy and useful set of communication tools, guidelines and resources adapted to the needs, constraints and capacities of European research infrastructures. 

 


2020
RI-VIS Project


Ethical standards for research during public health emergencies: Distilling existing guidance to support COVID-19 R&D

The response to the COVID-19 pandemic raises a number of difficult ethical issues, related to e.g. clinical trials, social distancing, priority-setting, health-care workers’ rights and obligations etc. WHO has established an international Working Group on Ethics & COVID-19 in order to develop advice on key ethical questions that Member States need to address.


2020
World Health Organization (WHO)


Bridging Science and Policymaking - European Public Mosaic (EPuM). Open Journal on Public Service (March 2020)

Science and policymaking have never been easy bedfellows. In recent years, the unease seems to have grown as populists entered the political scene and the political environment changed with the rise of social media. Yet, policymakers face increasingly complex problems and science can help analyse these and develop possible solutions.


2020
Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)


IED tecnològica a Catalunya 2019 (Març 2020)

El nombre d'empreses tecnològiques estrangeres instal·lades a Catalunya ha augmentat un 21% el 2019 i es situa per damunt les 1.360 filials.


2020
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


El sector TIC a Catalunya - Píndola sectorial (Març 2020)

Un total de 16.339 empreses formen a Catalunya un dels sectors més dinàmics de la seva economia; amb més de 114.300 treballadors i una facturació que ja supera els 18.000 milions d’euros. Trobaràs totes les dades de les TIC al món i a Catalunya, en aquesta píndola sectorial.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)


Clasificación Internacional de Patentes (CIP) en español

La Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM), en su compromiso de promocionar y defender el español como idioma tecnológico, publica anualmente la versión actualizada de la “Clasificación Internacional de Patentes” CIP en español. La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es una herramienta indispensable para la recuperación de los documentos de patente durante una búsqueda y es utilizada a día de hoy por las Oficinas de Propiedad Industrial de más de 100 Estados, cuatro Oficinas Regionales y por la OMPI, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).


2020
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)


Disease Briefing: Coronaviruses

Comprehensive overview of this rapidly-spreading pandemic. From causes and symptoms to epidemiology, morbidity and mortality to transmission, treatment and prevention, you’ll get a solid foundation to start – or progress – further research and analysis.


2020
Clarivate Analytics


Data sharing: qué son y cómo se pueden compartir los datos de investigación. Manual de recomendación para gestores de la información

El uso compartido de datos, data sharing en inglés, es la acción de compartir con el resto de la comunidad científica el material sin procesar generado durante el curso de la investigación que sirve para extraer y validar resultados (Torres-Salinas, 2010). Actualmente, el data sharing se engloba dentro de la filosofía de acceso abierto, open access en inglés (en adelante, OA), entendiéndose el compartir datos como una práctica que favorece que la ciencia sea más abierta y accesible (European Commission, 2016). Desde esta perspectiva de OA, el datasharing promueve que los datos sin procesar puedan tener una “segunda vida” y se puedan utilizar más allá del fin para el que fueron generados en un principio. Estos usos pueden ir desde la reutilización de los datos para producir nuevos estudios, a servir como verificadores de resultados de investigación.


2020
Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)


Scimago Institutions Rankings

The SCImago Institutions Rankings (SIR) is a classification of academic and research-related institutions ranked by a composite indicator that combines three different sets of indicators based on research performance, innovation outputs and societal impact measured by their web visibility.


2020
Scimago Lab


Unlocking the potential of industrial human–robot collaboration: A vision on industrial collaborative robots for economy and society

Collaborative robots, or cobots, are intended to work alongside or interact with humans in a shared space. The best qualities of machines — strength, endurance, quality, consistency, precision, being able to process a huge number of data — are combined with the dexterity, flexibility and problem-solving ability of humans. This report offers a vision on collaborative industrial robotics based on 10 assessment criteria with seven recommendations with the intention to be included in the framework for the preparation of the strategic plan of Horizon Europe.


2020
European Commission


Study and portfolio review of the projects on industrial symbiosis in DG Research and Innovation: Findings and recommendations

Industrial symbiosis is a cooperative approach between industries: waste, by-products, surplus in energy or wastewater available in one company is supplied to other companies, often in a geographical proximity, for production. It belongs to the policy on circular economy and has significant potential for decarbonising resource-intensive industries. The expert estimates that a general application of industrial symbiosis based on existing technologies has the potential of reducing CO2 equivalent emissions by 10 %, can save of up to 40 % of fresh water needed by industries and can lead to significant cost savings.

 


2020
European Commission


Integrating genomics into personalised healthcare: A science-for-policy perspective

The Joint Research Centre organised a high-level scientific conference, entitled ‘Integrating genomics into personalised healthcare: a science-for-policy perspective’, on 12-13 February 2019 in Brussels. This flagship event addressed, inter alia, current and future genome-based screening and diagnoses schemes in terms of quality assurance and implications for individuals, patients, the health care sector and society at large. The focus of the event was on supporting patient-centric policies, covering important aspects such, data privacy and ownership and security of the genetic information produced, ethics and the impact of the genomics market on healthcare systems.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


CORDIS Results Pack on photonics: A thematic collection of innovative EU-funded research results

This CORDIS Results Pack features 10 of the most promising photonics projects funded by the ERC. The projects featured in this Results Pack are just a few examples of how photonics can change technology and affect our daily lives. Photonics is expected to create exciting new opportunities in the future, exceeding the limits of what can be achieved through conventional technologies.


2020
European Commission


Tendencias de Inversión en Startups 2019

Breve análisis de las tendencias y los resultados de la inversión en startups en España en 2019, elaborado por el Observatorio del Ecosistema de Startups de la Fundación Innovación Bankinter.


2020
Fundación Innovación Bankinter


EPO Patent Index 2019

Patent Index 2019 provides a comprehensive overview of the figures representing recent activity in the global patent system. It also offers insights into emerging technology trends.

Key figures infographic

Patent statistics 2019 at a glance


2020
European Patent Office (EPO)


Mujeres e Innovación 2020

Informe del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI) que pretende informar acerca de la situación de las mujeres y de aspectos relativos a la igualdad de género en el área de la innovación. Los datos recopilados muestran la existencia de importantes desequilibrios y refuerzan la necesidad de desarrollar una nueva monitorización sobre la innovación con perspectiva de género, que ayude a hacer un seguimiento de la situación y de los avances y medidas impulsadas.


2020
Ministerio de Ciencia e Innovación


Women’s Advancement and Leadership in the Biomedical Research Centres of Catalonia - Monogràfic SARIS núm. 6 - Sèrie sobre Recerca Responsable

The present monograph is the first in a series of two in which AQuAS sheds light to the Catalan health research ecosystem from a gender perspective. The vision is to give evidence that supports the necessary changes to make our science a more equalitarian endeavour. The data presented in this monograph pivots around the gendered data from 19 Catalan biomedical research centres and attempts to illustrate that the gender challenge concerns the different issues of the “vicious cycle”.

Summary


2020
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)


QS World University Rankings by Subject 2020

The QS World University Rankings by Subject 2020 cover a total of 48 disciplines, grouped into five broad subject areas. The QS World University Rankings by Subject are compiled annually to help prospective students identify the leading universities in a particular subject. Research citations, along with the results of major global surveys of employers and academics are used to rank universities.


2020
QS Quacquarelli Symonds Limited


De start-up a gacela: ¿cómo es la evolución de las start-ups hacia el crecimiento?

El informe está estructurado en tres grandes secciones; la primera hace una revisión del fenómeno de las empresas gacela en España, la segunda se centra en la relación entre start-ups y gacelas desde una perspectiva cuantitativa y la tercera de tipo cualitativo, con el objetivo de ofrecer una visión complementaria al fenómeno del crecimiento rápido de las start-ups y su potencial conversión en empresas gacela, pasado un periodo de tiempo, más o menos dilatado.

Presentación


2020
Fundación Cotec para la Innovación, Universidad de Sevilla


The Economic Impact of Open Data: Opportunities for value creation in Europe

The study researches the value created by open data in Europe. It is the second study by the European Data Portal, following the 2015 report. The open data market size is estimated at €184 billion and forecast to reach between €199.51 and €334.21 billion in 2025. The report additionally considers how this market size is distributed along different sectors and how many people are employed due to open data. The efficiency gains from open data, such as potential lives saved, time saved, environmental benefits, and improvement of language services, as well as associated potential costs savings are explored and quantified where possible. Finally, the report also considers examples and insights from open data re-use in organisations.


2020
European Data Portal


Enseñando ciencia con ciencia

Este manual tiene como objetivo principal acercar los resultados de la investigación interdisciplinar relacionada con la educación científica a los docentes para que se animen a aplicarlos en sus aulas o, en el caso de los muchos y muchas que ya lo hacen, para que se sientan respaldados y reforzados con pruebas obtenidas de decenas de años de investigación en enseñanza de las ciencias.


2020
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Fundación Lilly


El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya. Any 2018. Dades bàsiques

Aquest informe presenta les dades bàsiques del finançament que els departaments i els òrgans superiors de la Generalitat de Catalunya han dedicat a l’R+D+i l’any 2018. S’hi mostra un conjunt de dades agregades per a tot el subsector Generalitat de Catalunya, classificades segons diferents conceptes i, al final, desagregades per a cada departament.


2020
Secretaria d'Universitats i Recerca


La robòtica a Catalunya - Píndola tecnològica (Març 2020)

La robòtica és una disciplina amb un important creixement i que ja està implantada en moltes indústries. A Catalunya hi ha 147 empreses que hi treballen plenament: ja sigui en la fabricació de robots o en la robòtica educativa, entre d'altres.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)


Emerging developments in citizen science: Reflecting on areas of innovation

Citizen science — an approach whereby citizens actively contribute to the generation of knowledge about important research questions — is gaining increased attention in research and policy communities. Recent years have seen an expansion in the scale of citizen science activity globally, as well as an increase in the diversity of ways in which citizens can contribute to research endeavours. This report, informed by a literature review and interviews with selected experts, explores key areas of innovation and emerging and topical issues in citizen science, with a particular but not exclusive interest in healthcare related applications. More specifically, the report explores innovation related to new areas of applications of citizen science; novel methods of data gathering and analysis; innovative approaches to recruiting, retaining and enabling participation in citizen science projects; and building capacity for citizen science. The report also considers emerging themes and topical issues within the field and their implications.


2020
RAND Corporation


Policy brief on Science Communication

The policy brief explains what science communication encompasses and why it is important to encourage scientists and research organisations to communicate, and to encourage citizens to engage in science matters. Science communication is a key strategic dimension of the Horizon 2020 Programme “Science with and for Society” and is part of the Responsible Research and Innovation concept.


2020
Network of National Contact Points for Science with and for Society in Horizon 2020


Informing European Commission policy making with scientific evidence: The Group of Chief Scientific Advisors 2015-2019

This report provides an overview of the work of the Group of Chief Scientific Advisors from their first plenary meeting in January 2016 to their 20th plenary meeting in December 2019. It describes the impact of their seven scientific opinions, two statements and two explanatory notes on European Union policy and legislation. The report also describes the links between the Advisors and other providers of scientific advice within the European Commission, elsewhere in the European Union and globally.


2020
European Commission


EIT Artificial Intelligence Activities Report 2019

Artificial intelligence (AI) has come a long way since it was first considered in the 1940s. By 2025, the AI market is expected to be worth USD 59 billion. AI is a key driver of productivity and economic growth, and already has a significant impact on our daily lives. With its extensive network and broad thematic coverage, the EIT is uniquely placed to help Europe make the most of the potential of AI and keep up with the AI technological race. The European Commission mandated the EIT to support the development and deployment of AI technologies across Europe. The EIT has the capacity to accelerate and harvest AI applications that have a positive societal impact. The EIT is one of the largest European public-private AI innovation initiatives. The EIT Community already powers 120 start-ups in the field of AI. In 2019 alone, the EIT Community will provide over EUR 22 million of support to 36 projects on AI from a total budget of almost EUR 30 million.


2020
European Institute of Innovation and Technology (EIT)


AI Watch - TES analysis of AI Worldwide Ecosystem in 2009-2018

This report analyses and compares countries and regions in the evolving international industrial and research landscape of Artificial Intelligence (AI). The evidence presented is based on a unique database covering the years 2009-2018. The database has been specifically built from a multitude of sources to provide scientific evidence and monitor the AI landscape worldwide. Companies, universities, research institutes and governmental authorities with an active role in AI are identified and analysed in an aggregated fashion. The report presents a wide variety of indicators, allowing us to expand our knowledge on issues such as: the size of the AI ecosystem globally and at country level; which are the main global competitors of the EU; what is the level of industrial involvement per country; what are the firms’ demographics, profiling of economic agents according to their strengths in innovation and take-up of AI, including their patenting performance; and the degree of internal and external collaborations between EU and non-EU firms and research institutions. The analysis of the AI activities developed by agents in the studied territories provides interesting insights on their areas of specialisation, highlighting the strengths of the EU and its Member States in the global landscape. Each section offers a focus on EU Member States.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


AI Watch - Defining Artificial Intelligence: Towards an operational definition and taxonomy of Artificial Intelligence

This report proposes an operational definition of artificial intelligence to be adopted in the context of AI Watch, the Commission knowledge service to monitor the development, uptake and impact of artificial intelligence for Europe. The definition, which will be used as a basis for the AI Watch monitoring activity, is established by means of a flexible scientific methodology that allows regular revision. The operational definition is constituted by a concise taxonomy and a list of keywords that characterise the core domains of the AI research field, and transversal topics such as applications of the former or ethical and philosophical considerations, in line with the wider monitoring objective of AI Watch. The AI taxonomy is designed to inform the AI landscape analysis and will expectedly detect AI applications in neighbour technological domains such as robotics (in a broader sense), neuroscience or internet of things.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


AI Watch - National strategies on Artificial Intelligence: European perspective in 2019

The objective of this report is to present and gather information on all EU Member States' national AI strategies in a structured and comprehensive way. It aims to help Member States to compare their strategy and to identify areas for strengthening synergies and collaboration. Published national AI strategies are analysed to identify the most relevant policy areas and to develop a common AI Policy Framework that can be used for the presentation of policy initiatives.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


CORDIS Results Pack on plant health

Plant health is an overarching term for emerging risks including pests, diseases and weeds, integrated pest management and innovation in plant protection. It has the potential to contribute to the wider goal of ensuring the sustainability of primary production on an economic, ecological and social level. This CORDIS Results Pack showcases some of the cutting-edge projects at the forefront of research and innovation activities addressing plant health. This pack focuses on 10 Horizon 2020 projects devoted to tackling the threats to plant health.


2020
European Commission


Estadística sobre el uso de biotecnología - Año 2018

La Estadística sobre el uso de biotecnología tiene como objetivo medir el esfuerzo nacional en actividades relacionadas con la biotecnología, de manera que pueda suministrar la información necesaria para la toma adecuada de decisiones en política científico-tecnológica. A este respecto se trata de conocer: el tipo de actividades relacionadas con la biotecnología que se llevan a cabo en cada uno de los sectores en que se ha dividido la economía; las áreas de aplicación final de los productos obtenidos mediante el desarrollo de biotecnologías; los recursos económicos y humanos destinados a la actividad productiva e investigadora relacionada con la biotecnología en España.


2020
Instituto Nacional de Estadística (INE)


Open Data, Open Science & Open Innovation for Smart Specialisation monitoring: Lessons from the project S3 Targeted Support in Lagging Regions

This report has been produced as part of the “Lagging Regions” project of the European Commission's Joint Research Centre. Implementing a Preparatory action of the European Parliament in close cooperation with the Commission’s Directorate General for Regional and Urban Policy, Lagging Regions aims to support selected slow growth and low-income territories in nine EU Member States in the implementation of their smart specialisation strategies. In addition to the provision of targeted support to each of these partner territories, Lagging Regions brings them together to share experiences and to develop cross-regional, horizontal perspectives on the key challenges they and many other regions across Europe are facing.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


EUA Public Funding Observatory Report 2019/20

The Public Funding Observatory Report 2019/20 offers the most up-to-date information on 34 higher education systems across Europe. Now in its 10th edition, the main report is divided into two sections: an analysis of long-term funding trends captured over a decade (2008-2018) and an overview of the latest public funding developments (2018-2019). In the decade-long analysis, three types of trends are defined: systems that have remained committed to investing in universities; those that cut funds to universities in the wake of the economic crisis and are recovering; and those that show continued decline in terms of resources allocated. EUA has been following the evolution of public funding to universities since 2008. The monitoring is conducted in close cooperation with EUA’s collective members, the national rectors’ conferences, which regularly provide data from their systems.

Country sheets
Online interactive tool


2020
European University Association (EUA)


WIPO IP Facts and Figures 2019

An overview of intellectual property activity based on the latest available year of complete statistics.


2020
World Intellectual Property Organization (WIPO)


Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities

Developed through an open consultation process by ALLEA's working group on E-Humanities, this report provides a series of recommendations, built around the data lifecycle, for how Humanities researchers can make their research outputs FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable. The recommendations follow best practice in open science/open research as they are being continually developed in Europe and internationally, and tailor these recommendations to humanities disciplines.

 


2020
All European Academies (ALLEA)


Science for Environment Policy: Eco-innovation in SMEs

There are more than 20 million SMEs in EU countries, compared to around 40,000 large companies (i.e. with more than 250 persons employed). Though the environmental footprints of individual firms may be relatively small, their collective impact is much more significant. For example, a 2010 study showed that SMEs are responsible for about 64% of the overall environmental impact of businesses in the EU. Until recently, policy-makers and practitioners have tended to focus on promoting pro-environmental practices and innovations in larger firms. As a result, there is considerable scope to reduce environmental impacts in Europe by promoting eco-innovation in the SME population.


2020
European Commission


Investiguem els fenòmens astronòmics (Petits talents científics 03)

En aquest llibre s’apleguen els continguts i les propostes de treball pràctic sobre l’estudi dels fenòmens astronòmics del curs fet el 2017/2018. Els i les mestres de primària hi trobaran orientacions didàctiques per treballar aquesta temàtica: des de la informació científica bàsica per presentar aquest tema a l’alumnat, fins a propostes concretes de treball per tractar aspectes clau sobre l’estudi de la Terra; la Lluna, el seu satèl·lit i el Sol (els moviments que fan cadascun, com s’interrelacionen aquests moviments i els fenòmens que provoquen: les estacions, la durada del dia i la nit, els eclipsis, les fases de la Lluna, les marees...). S’aborden els continguts científics que cal conèixer, les idees prèvies que els alumnes solen tenir, les activitats que es proposen i com treure’n tot el profit pedagògic.


2020
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), Obra Social "la Caixa"


Corporate venturing: Insights for European leaders in government, university and industry

This study provides an overview of what corporate venturing is and its potential impact on the technology transfer field. It outlines some relevant aspects, frequent models and current trends. Based on a brief literature review and consultation of a few experts, the analysis provides some recommendations for European leaders in government, university and industry.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


The Digitalisation of Science, Technology and Innovation: Key Developments and Policies

This report examines digitalisation’s effects on science, technology and innovation and the associated consequences for policy. In varied and far-reaching ways, digital technologies are changing how scientists work, collaborate and publish. While examining these developments, this book also assesses the effects of digitalisation on longstanding policy themes, from access to publicly funded research data, to the diffusion of technology and its absorption by firms. New and emerging topics are also explored. These include the roles of artificial intelligence and blockchain in science and production, using digital technology to draw on the collective intelligence of the scientific community, advances in the digitalisation of biotechnology, and possible "dark sides" of digitalisation.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


La Universidad Española en Cifras 2017-2018

El presente Informe se propone presentar una perspectiva del Sistema Universitario Español, apoyándose en los más de 1.000.000 datos recogidos en más de 200 cuadros situándolos, en aquellos apartados en los que la información disponible lo permite, en relación con la situación de otros sistemas de educación superior europeos o de la OCDE.
    
Resumen Ejecutivo


2020
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)


Women in science and technology 2018

In 2018, of almost 15 million scientists and engineers in the EU, 59% were men and 41% women. Men were particularly overrepresented in manufacturing (79% of scientists and engineers in manufacturing were male), while the gender ratio in the services sector was more balanced (54% male and 46% female). However, in four EU Member States, the majority of scientists and engineers were women: Lithuania (57% female), Bulgaria and Latvia (both 52%) and Denmark (51%). Less than one third of scientists and engineers were women Finland (29%), Hungary (30%), Luxembourg (31%) and Germany (33%).


2020
Eurostat


Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales con sello de calidad FECYT

El objetivo de este ranking es que sirva a la ANECA y a otras agencias de evaluación como herramienta para mejorar los sistemas de acreditación de la calidad de los trabajos publicados por los investigadores españoles de las áreas de Ciencias Sociales y Humanas.

Metodología de clasificación de revistas de Humanidades y Ciencias Sociales con sello de calidad FECYT


2020
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)


Trends at the frontier in corporate R&D in the digital era: Facts, prospects and policies

Both technological change, especially the digital revolution, and globalisation are predicted to lead to “winner takes most” industries, dominated by a happy few superstar firms. As the importance of large fixed investments driving scale and scope advantages increase, and as network effects become more prominent, sectors will be increasingly concentrated in a small number of firms, leaving an increasingly unequal corporate landscape. This may have important implications for aggregate productivity trends, particularly if the “winners” are the biggest firms with highest productivity growth and innovative performance and the laggards increasingly less likely to produce productivity growth. This contribution examines how concentrated R&D spending is in few “winners”. It finds a high degree of concentration in R&D, much more than sales and employment. The analysis finds no evidence for increasing concentration in the global R&D landscape, only more recently in the digital services sectors, with in particular the top 1 percent of R&D spending firms in these sectors forging ahead. Incumbent R&D leaders slowly lose their positions to new R&D-leading firms. But overall, R&D leadership is persistent and turbulence is relatively modest. Digital services is the most turbulent high-tech sector. The US and China are more likely to produce new R&D leaders taking over top positions from incumbent R&D leaders. This poses difficult questions for Europe, which is at risk of losing out in terms of R&D leadership in more technologically advanced sectors.


2020
European Commission


Marie Skłodowska-Curie actions under the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development: A taste of success

The Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) are a series of funding schemes that support the mobility and career development of researchers. During the European Commission’s Seventh Framework Programme for Research and Technological Development (FP7) (2007-2013), the MSCA received a budget of €4.5 billion and were managed by the Research Executive Agency (REA) of the European Commission. Approximately 50,000 researchers of 140 nationalities and 19,700 organisations from the public and private sectors received fellowships, making the MSCA one of the most ambitious and diverse initiatives of its kind in the world. This document provides an overview of the great success of the MSCA under FP7, including scientific breakthroughs (such as the discovery of the Higgs-Boson subatomic particle), a series of patents, Nobel prizes and other awards. It also highlights the excellent scientists and researchers who fostered extraordinary innovation, vital to combat critical challenges and contribute to economic growth. Today, thanks to its success, the MSCA are part of the current Horizon 2020 framework programme and the next programme Horizon Europe. In the future, it will maintain the main features of its predecessors, given its significant positive impact on researchers and institutions. All the successful projects featured in this publication show that Marie Skłodowska-Curie – the world’s most famous female researcher and still the only Nobel laureate in two different scientific disciplines – continues to be a role model and to inspire future generations of outstanding researchers.


2020
European Commission


Xifres de Catalunya 2020

Aquest desplegable ofereix una sèrie de dades bàsiques de Catalunya, comparades amb les d'Espanya i la Unió Europea, dels temes següents: població, educació, salut, treball, condicions de vida, macromagnituds, inversió i comerç exterior, preus, recerca i tecnologia, agricultura, ramaderia i pesca, comerç, indústria i energia, transports, turisme, medi ambient i Catalunya dins l'Europa 2020.


2020
Idescat


Ranking Web of Repositories - 8th Edition (February 2020)

The aim of this Ranking is to support Open Access initiatives and therefore the free access to scientific publications in an electronic form and to other academic material. The web indicators are used here to measure the global visibility and impact of the scientific repositories.

All repositories
Institutional repositories
CRIS
Portals of Journals by Google Scholar


2020
Cybermetrics Lab. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)


A Global Approach to the Gender Gap in Mathematical, Computing and Natural Sciences: How to Measure It, How to Reduce It?

This book reports on a three-year project (2017–2019) funded by the International Science Council and involving eleven scientific partner organizations. The main goal of the project was to investigate the gender gap in STEM disciplines from different angles, globally and across disciplines.


2020
Gender Gap in Science Project


Clean energy technology synergies and issues

The objective of this report is to provide recommendations for long-term R&D priorities for crosscutting EC funded projects in the energy domain. Nineteen JRC experts analysed synergies and issues of the future energy system in following areas:
- objectives of Horizon 2020 projects were compared with national and international projects;
- key energy technologies for a cost-effective energy transition using the energy system model JRC-EU-TIMES;
- development trends of LCEO technologies with regard to their potential to provide grid support services; and
- R&D synergies between LCEO technologies to accelerate development and use research budgets efficiently.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


CORDIS results pack on water innovation: A thematic collection of innovative EU-funded research results

Water is the essence of life and its abundance is a crucial ingredient in a healthy environment. With climate change threatening water resources across the globe, maintaining a stable supply of water for both human consumption and the ecosystem as a whole is a major concern, and thus new technological solutions need to be developed and quickly put into action. This CORDIS Results Pack focuses on 10 EU-funded projects that are doing just that.


2020
European Commission


Ayudas para la Adquisición de Equipamiento Científico-Técnico: Convocatorias 2015 y 2018 (Informe)

La Agencia Estatal de Investigación ha puesto en marcha un plan para elaborar informes con análisis de resultados de sus convocatorias más relevantes.  En estos informes, se incluye información sobre los tipos de instituciones beneficiarias, las modalidades de proyectos representadas, indicadores sobre distribución por género y edad, así como las tasas de éxito en número de solicitudes y en la financiación solicitada y concedida. Se pretende con ello, hacer llegar a toda la sociedad, y especialmente a la comunidad científica, los resultados obtenidos a través de las convocatorias financiadas por la Agencia Estatal de Investigación  en las que han participado.


2020
Agencia Estatal de Investigación (AEI)


Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España 2018

Estudio que desde 2002 recoge cada dos años el análisis y los resultados de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España. La encuesta y el posterior estudio de los resultados es realizado por diferentes investigadores, coordinados por el Departamento de Cultura Científica y de la Innovación de FECYT.


2020
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)


ASTP 2019 Survey Report on Knowledge Transfer Activities in Europe

The ASTP Annual Survey provides a unique view of the European knowledge transfer landscape.


2020
Association of European Science and Technology Transfer Professionals (ASTP)


L'articulació d'agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social (Monitoratge de la RIS3CAT, núm. 8)

L'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació. Aquest document de treball té com a finalitat aportar reflexions i orientacions per promoure que, des de l’àmbit local i amb cofinançament de la UE, s’articulin agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social que contribueixin a desenvolupar respostes innovadores més eficaces per als reptes del territori i a assolir els ambiciosos objectius que s’ha marcat la UE per als anys vinents.


2020
Generalitat de Catalunya


Ranking Web of Universities - January 2020 Edition

The Ranking Web or Webometrics is the largest academic ranking of Higher Education Institutions. Since 2004 and every six months an independent, objective, free, open scientific exercise is performed by the Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC) for the providing reliable, multidimensional, updated and useful information about the performance of universities from all over the world based on their web presence and impact.


2020
Cybermetrics Lab. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)


PISA 2018. Síntesi de resultats

Els resultats de PISA 2018 es van fer públics el dia 3 de desembre de 2019. El dia 15 de novembre, però, al portal de PISA de l’OCDE hi va aparèixer una nota en què s’informava de l’ajornament dels resultats de comprensió lectora d’Espanya i de les comunitats autònomes per problemes tècnics detectats. Per aquest motiu, en aquest número dels Quaderns d’avaluació es resumeix l’apartat teòric de la competència en comprensió lectora i només es publiquen els resultats obtinguts en la competència científica i la competència matemàtica, que són els dominis secundaris de l'avaluació. El número conté gràfics amb els resultats globals en competència científica i matemàtica de Catalunya, països de l'OCDE i les comunitats autònomes d'Espanya. S'inclouen també les puntuacions mitjanes de l'OCDE i la UE. S'analitzen els percentatges d'alumnat situat en el nivell més baix d'assoliment de les competències (l'indicador europeu 2020 recomana que no superi el 15%) i es tenen en compte dues variables associades al rendiment: el gènere i la repetició de curs.


2020
Departament d'Ensenyament


Blue Bioeconomy Forum Highlights: Synthesis of the roadmap and a selection of viable and innovative projects

The European Commission defines Bioeconomy as: “the production of renewable biological resources and the conversion of these resources and waste streams into value added products, such as food, feed, bio-based products and bioenergy.” (European Commission, 2012). The addition of “blue” entails a focus on aquatic or marine environments, especially, on novel aquaculture applications, including non-food, food and feed. Within the scope of the Blue Bioeconomy Forum, the study does not cover “traditional” uses of biomass, such as fisheries and traditional aquaculture that are mainly aimed at food. Marine organisms that are covered include amongst others: microbes (e.g. bacteria, fungi), microalgae, macroalgae (seaweed), invertebrates (e.g. crustaceans, annelids, molluscs, porifera) and discards of fish and other marine organisms that show potential for the development of innovative and high value products as well as valorisation of co-products.


2020
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission


Implementing Research Data Management Policies Across Europe: Experiences from Science Europe Member Organisations

Does your organisation want to develop requirements for data management plans (DMPs) or update existing ones? Take a look at our latest publication to find out how to do so in three steps. On 29 January 2019, Science Europe released its ‘Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management’ (the RDM Guide) which has been taken up by several SE MOs. Based on their experiences, this publication features their approaches in developing and implementing DMP requirements. It explores challenges met by researchers, their home institutions and the funding organisations, both during and after implementation of the new policies, and provides examples on how researchers can be supported in their RDM efforts.


2020
Science Europe


CDTI Monitoring Report 2019 - Outcomes of R&D projects completed in 2015-2017 (Executive summary)

As a result of the continuous monitoring activity carried out by the CDTI, this report focuses on the outcomes produced by 2,003 individual R&D projects which completed the technological development stage between 2015 and 2017. The report includes the monograph "Tax benefits in CDTI R&D Projects".


2020
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)


Towards a Research Integrity Culture at Universities: From Recommendations to Implementation

This advice paper identifies ways in which universities can develop a research integrity culture within their institutions. At a time when public trust in information is increasingly challenged by misinformation, the need for sound and trustworthy research has never been so important. Universities have a key role in supporting research integrity as this maintains and strengthens confidence in their researchers’ work. This paper shows how this could be achieved.

Executive summary


2020
League of European Research Universities (LERU)


Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution

As globalization and rapid advancements in technology continue to transform civic space and the world of work, education systems have grown increasingly disconnected from the realities and needs of global economies and societies. Education models must adapt to equip children with the skills to create a more inclusive, cohesive and productive world. “Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution” outlines a new framework for defining quality education in the new economic and social context and shares key features of 16 schools, systems and programmes pioneering the future of education. These examples may serve as inspiration for driving holistic and transformative action on this important agenda. This paper is the result of a widely consultative process with educators, policy and business leaders, education technology developers and experts curated by the Platform for Shaping the Future of the New Economy and Society.


2020
World Economic Forum


Observatori de Barcelona - Informe 2019

L’Observatori de Barcelona és una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona que té la col·laboració d’altres entitats de la ciutat que, any rere any, hi prenen part facilitant informació i fent aportacions clau sobre els seus sectors d’activitat. Amb aquesta dissetena edició de l’informe anual de l’Observatori de Barcelona es pretén oferir diverses referències per a la presa de decisions dels agents econòmics interessats a fer negocis o establir-se a Barcelona, per atreure talent i donar suport en la presentació de candidatures a esdeveniments o en l’obertura de seus a la ciutat de Barcelona. Amb aquesta finalitat, com cada any, l’informe presenta el posicionament de Barcelona respecte de les principals ciutats del món en un conjunt d’indicadors econòmics i socials.


2020
Ajuntament de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona


Open Innovation Outlook - 2020 Report

The approach to Open Innovation is definitively evolving over time. While a few years ago the main goal of companies was to communicate their activities in support of innovation, targeting attention from the media and, generally, their startup-friendlyness, today it is all about producing collaborations with startups that have an impact on the company’s EBITDA.


2020
Mind the Bridge, Nesta


Les tecnologies de registre distribuït (DLT). El blockchain a Catalunya - Píndola tecnològica (Gener 2020)

El sistema de cadenes de blocs basa el seu potencial al ser obert, segur, barat, fàcil d’utilitzar i amb múltiples aplicacions. Aquest informe identifica les 117 empreses que ja l'utilitzen a Catalunya, un increment del 117% respecte l'any 2018. L'estudi també repassa les seves principals aplicacions i tendències a escala global.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)


El sector agroalimentari a Catalunya (Gener 2020)

El sector agroalimentari és el sector industrial líder a Catalunya. Es tracta d’una indústria que genera un volum de negoci global de 38.205 M€ i ocupa a més de 160.000 treballadors. Com no pot ser d’altre manera, la revolució tecnològica tindrà -i està tenint- un pes destacat a l’evolució del sector agroalimentari. L’estudi destaca tecnologies com la realitat virtual i augmentada, que permetrà donar als consumidors informació nutricional dels productes; la intel·ligència artificial, amb la gestió de magatzems intel·ligents; o la internet de les coses, amb la millora de la cadena de fred. En termes d’innovació de la indústria, 95 startups ja es dediquen al sector foodtech a Catalunya, tal i com indica el Barcelona & Catalonia Startup Hub.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)


Annual report on European SMEs 2018/2019 - Research & development and innovation by SMEs

The annual report on European SMEs is part of the SME Performance Review, one of the main tools the European Commission uses to monitor and assess countries' progress in implementing the Small Business Act (SBA) on a yearly basis. It provides a snapshot on the size, structure and importance of SMEs to the European economy and an overview of the past and forecast performance of SMEs from 2008. This year’s edition is focused on the R&D and innovation (R&DI) performance of these SMEs.

Background document


2020
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission


Estudio Europeo de Valores 2019 - Tercera parte: Valores y actitudes en Europa hacia la ciencia, la tecnología y la naturaleza

El Estudio Europeo de Valores 2019 de la Fundación BBVA examina un amplio conjunto de valores y actitudes de la población adulta de 5 países europeos: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Los valores y actitudes considerados abarcan los ámbitos público (política, economía, medios, confianza) y privado (religión, ética, ciencia, medioambiente). Esta presentación está referida exclusivamente a distintas facetas de la esfera privada en relación a las actitudes y valores hacia la ciencia, la tecnología y la naturaleza.


2020
Fundación BBVA


Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2019

Més de 1.500 startups ja formen part d’un ecosistema consolidat com el primer hub europeu del sud d’Europa. Més del 64% de les empreses emergents treballen amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0.

Resum executiu


2020
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


Communication in Citizen Science: A practical guide to communication and engagement in citizen science

Without communication, no citizen science. All citizen science projects have one thing in common; they all need good communication. Communication to recruit and engage citizen, to inform, to educate and to thank them after their participation. In all project fases! Communicating correctly and efficiently takes practice. To help project leaders, the Scivil working group 'Communication and Participation' developped the communication guide 'Communication in Citizen Science - A practical guide to communication and engagement in citizen science'.


2020
Scivil - Citizen Science Vlaanderen


Bridging across methods in the biosciences -BeAMS-

Crossdisciplinary research is essential if science is to properly address societal needs. In spite of several policy initiatives to foster such research across sectors, there is still a high level of compartmentalisation in the biosciences. The European Commission is preparing for a Missions based science and innovation strategy in which it will be important to consider how the goal of meaningful crossdisciplinarity can be achieved. This report aims to raise the question of crossdisciplinarity again, and to suggest specific actions to further the understanding, achievement and evaluation of crossdisciplinarity in the biosciences.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission


III Encuesta de percepción social de la innovación en la sociedad española

Este informe presenta una comparación con los resultados de años anteriores para analizar la evolución de la opinión de los ciudadanos sobre la innovación y sus efectos en la vida cotidiana y profesional.

Descarga de los datos


2020
Fundación Cotec para la Innovación


Una mar de canvis: Recomanacions per a una gestió sostenible del medi marí i costaner

L'informe conté recomanacions per fer compatibles la conservació del medi marí i l’activitat socioeconòmica, en la línia del que promou l’Agenda 2030 de Nacions Unides i, en particular, l’ODS 14 dedicat a l’àmbit marí.


2019
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)


Estudio sobre producción matemática española: Impacto científico y reemplazo generacional

Estudio sobre la producción y el impacto científico de la investigación matemática en España y sobre las necesidades de reemplazo generacional de la matemática en España.


2019
Red Estratégica en Matemáticas (REM)


Tech Scaleup Spain – 2019 Report

One year later, the Spanish ecosystem still ranks 5th in Europe in terms of the number of scaleups, and 6th in the capital raised. And it still is the most performing ecosystem among the Southern European countries. One year later, Spain remains very far from the top countries in terms of capital invested. Investing $800M per year, while Germany, France, and The Netherlands pour around $4B, and Switzerland over $2B does not allow to close the gap. The gap has been widening. The data show that Spain (as most of the Southern and Eastern countries) suffers a chronic situation of relative undercapitalization compared to the other European regions.


2019
Mind the Bridge


The Status of Open Innovation in Europe: Corporate-Startup Collaboration - 2019 Report

Open innovation means making use of ideas from outside your own organisation. It means accepting that ‘not all the smart people work for you’. However, it does not mean delegating responsibility for innovation or being passive in the face of change. On the contrary, those firms which have embraced open innovation effectively have well-considered internal and external activities and mechanisms that are specifically intended to facilitate innovative collaboration with other organisations, including innovative startups. This report, produced by Mind the Bridge (MTB) and Nesta as part of the Startup Europe Partnership project, provides an overview of some of these activities.


2019
Mind the Bridge, Nesta


Intellectual Property and Youth Scoreboard 2019

This study follows the first edition of the Intellectual Property and Youth Scoreboard (2016). The specific aim of the research isto understand which drivers and barriers are the strongest when acquiring online digital content or purchasing physical goodsthat are offered legally and illegally. The 2019study is based on repeating the same online survey of 2016among young people (aged15-24) in the 28 EU Member States (EU28),to highlight the similarities and differences between then and now. This executive summary,which accompanies the report,summarises the key findings and specific results in the three domains of digital content, physical goods,and communication.


2019
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)


University Ranking by Academic Peformance (URAP) 2019-2020

The URAP ranking system's focus is on academic quality. URAP has gathered data about 3,000 Higher Education Institutes (HEI) in an effort to rank these organizations by their academic performance. The overall score of each HEI is based upon its performance over several indicators which are described in the Ranking Indicators section. The ranking includes HEIs except for governmental academic institutions, e.g. the Chinese Academy of Science and the Russian Academy of Science, etc. Data for 3,000 HEIs have been processed and top 2,500 of them are scored. Thus, URAP covers approximately 12% of all HEIs in the world, which makes it one of the most comprehensive university ranking systems in the world.


2019
URAP Research Laboratory


New Space a Catalunya - Píndola tecnològica (Desembre 2019)

El "New Space" representa una democratització de l'espai i de la indústria aeroespecial amb noves iniciatives com els nanosatèl·lits o els microsatèl·lits, més barats i més accessibles per la majoria de països. Una indústria incipient que a Catalunya ja hi ha 26 empreses que hi treballen.


2019
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)


Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa

Aquesta publicació recull l’experiència del curs de formació Laboratori de Ciència Ciutadana, impulsat per la la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona.


2019
Universitat de Barcelona (UB)


Study on international cooperation in the Marie Skłodowska-Curie actions

The objective of this study is to provide a clear view and comprehensive analysis of the structure and results of third countries’ involvement in the MSCA under FP7 and Horizon 2020, covering both inward and outward mobility of researcher. The study also addresses the impacts of international cooperation in the MSCA under Horizon 2020 (2014-2020) and the predecessor programme (Marie Curie Actions) under the FP7 People Specific Programme (2007-2013). The findings of the study are expected to feed into the final evaluation of H2020, but in particular into the preparation for the future international dimension of the MSCA under Horizon Europe.

Executive summary


2019
European Commission


CORDIS results pack on construction skills : A thematic collection of innovative EU-funded research results

Through its BUILD UP Skills initiative, the EU aims to equip the next generation of construction sector workers – from on-site workers to design professionals and senior management – with the skills and knowledge needed to ensure building and renovation projects meet stringent energy-efficiency requirements. This updated CORDIS Results Pack presents EU-funded projects that have designed and implemented impressive upskilling programmes to turn this ambition into a viable reality across Europe.


2019
European Commission


European Institute of Innovation and Technology (EIT) Knowledge and Innovation Communities (KICs): Collaboration in a RIS3 context

The report aims to make an important practical contribution to optimising the efficiency of research and innovation spending, to combining the objectives of increased competitiveness and cohesion, to spreading excellence across the EU and its territories, and to better addressing the big challenges our society is facing on the eve of the launch of the new Multi-Financial Framework. More concretely, more collaboration between European R&I actors will help to build wider coalitions to support the European Green Deal, as well as other ambitions for Europe over the next five years and beyond, by involving territories and actors across the entire EU, as well the necessary excellence to achieve the ambitious objectives.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019

Informe elaborado por FECYT que se publica anualmente y que ofrece información sintetizada sobre el estado del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y su evolución más reciente. Este Informe recoge también el creciente proceso de regionalización de las actividades de I+D+I, ofreciendo información sobre el esfuerzo realizado por las distintas comunidades autónomas. Aporta, por último, datos sobre la posición de España en el contexto de la Unión Europea, América Latina y de los países de la OCDE, y sobre la participación española en los distintos programas internacionales de I+D.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2019
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)


The human-centred city: Opportunities for citizens through research and innovation

This High-Level Expert Group report provides a vision for European cities of the future and recommends how EU-funded research and innovation can assist cities in their transition towards a resilient, climate-neutral, smart, inclusive, prosperous and sustainable future. Across its four core chapters, ‘People’, ‘Place’, ‘Prosperity’ and ‘Resilience’, and its two cross-cutting ones on ‘Governance’ and ‘Measurement‘, the report emphasises the need for citizens to be involved in the conceptualisation, design and execution and dissemination of any research and innovation action. Such involvement will ensure a human-centred city transition that will provide equal opportunities for citizens and leave nobody behind. The report aims to trigger discussions among policy makers, EU institutions, the scientific community and society at large, and inspire strategic planning and investments within Horizon Europe and its dedicated Mission on ‘Climateneutral and Smart Cities’.


2019
European Commission


Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2018. Dades definitives

L'Estadística de comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic té com a objectiu principal presentar trimestralment els fluxos comercials de les exportacions i importacions, entre Catalunya i l'estranger, de productes industrials que concentren una despesa elevada en R+D.


2019
Idescat


Intellectual Property and Artificial Intelligence: A literature review

Artificial intelligence has entered into the sphere of creativity and ingenuity. Recent headlines refer to paintings produced by machines, music performed or composed by algorithms or drugs discovered by computer programs. This paper discusses the possible implications of the development and adoption of this new technology in the intellectual property framework and presents the opinions expressed by practitioners and legal scholars in recent publications. The literature review, although not intended to be exhaustive, reveals a series of questions that call for further reflection. These concern the protection of artificial intelligence by intellectual property, the use of data to feed algorithms, the protection of the results generated by intelligent machines as well as the relationship between ethical requirements of transparency and explainability and the interests of rights holders.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


La contribución socioeconómica del sistema universitario español - Informe SUE 2018

El informe, encargado por Crue Universidades Españolas y la Conferencia de Consejos Sociales al Ivie, aglutina diferentes indicadores para mostrar los resultados de las universidades españolas tanto en los ámbitos como la renta, el empleo, el capital humano y el crecimiento del país, como en cuanto a las aportaciones sociales que afectan a los individuos y a la sociedad en su conjunto.


2019
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)


Encuesta sobre innovación en las empresas - Año 2018

La Encuesta sobre innovación en las empresas tiene como principal objetivo, ofrecer información directa sobre el proceso de innovación en las empresas, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos aspectos de este proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste,...). Este estudio, aparte de proporcionar una información rica y variada sobre el proceso de innovación, puede servir de marco base para diversos estudios específicos sobre otros aspectos relacionados con la ciencia y tecnología (como utilización de tecnología punta en la fabricación, pagos e ingresos tecnológicos, estudios sobre patentes, etc.). En la Encuesta de Innovación correspondiente al año 2018 se produce una ruptura de la serie debido al cambio metodológico de la nueva versión del Manual de Oslo. Por ese motivo, los datos no son comparables con los publicados correspondientes a años anteriores.


2019
Instituto Nacional de Estadística (INE)


2019 EU Survey on Industrial R&D Investment Trends

From 2006 it annually collects data from companies on current and expected changes in business R&D investment activities. It looks at the factors shaping industrial R&D, technology strategies and technology acquisition processes. It targets the top 1000 R&D investors from the EU. The surveys are a valuable source of information for companies and analysts in order to assess trends at corporate level.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

The 2019 edition of the EU Industrial R&D Investment Scoreboard (the Scoreboard) comprises the 2500 companies investing the largest sums in R&D in the world in 2018/19. These companies, based in 44 countries, each invested over €30 million in R&D for a total of €823.4bn which is approximately 90% of the world’s business-funded R&D. They include 551 EU companies accounting for 25% of the total, 769 US companies for 38%, 318 Japanese companies for 13%, 507 Chinese for 12% and 355 from the rest-of-the-world (RoW) for 12%. This report analyses the main changes in companies' R&D and economic indicators over the past year and their performance over the past ten years. It also includes patent-based analyses aimed at characterising further the R&D efficiency of the business health sector and the activity of the Scoreboard companies in the field of environmental technologies.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats. Informe 2019

Anàlisi sobre el biaix de gènere en la carrera professional i acadèmica dels diferents col·lectius de les comunitats universitàries de la Xarxa Vives (alumnat, PAS i PDI). El sistema d’indicadors seleccionat per a l’anàlisi permet informar a la comunitat acadèmica i a la societat de la situació de les dones en les universitats, comparar la informació amb la situació d’altres territoris, i dissenyar les polítiques més adients per corregir-ne els desequilibris existents.


2019
Xarxa Vives d’Universitats


Barcelona Global International Talent Monitor 2019 Report

The target of the survey is talented internationals living and working in Barcelona, who are categorized as follows: business professionals, researchers, investors, entrepreneurs, artists and athletes. The survey analyses the following subjects: Working Conditions, Doing Business, Social Integration, Education, Living Conditions, and General Perception.


2019
Barcelona Global


Dissemination and communication guide - Adressed to Beatriu de Pinós fellows

Dissemination and communication activities, including public outreach, are part of the Beatriu de pinós fellowships and complement the execution of the research project.


2019
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)


Study supporting the interim evaluation of the innovation principle - Final report

The Commission has recognised the importance of a more innovation-oriented EU acquis, gradually exploring the ways in which EU rules can support innovation. The innovation principle was introduced to ensure that whenever policy is developed, the impact on innovation is fully assessed. As further discussed in this Study, the exact contours of the innovation principle have been gradually shaped within the context of the EU better regulation agenda: the innovation principle has been given a more articulate and consistent role. This study presents an evaluation of the innovation principle so far, limited to two of its three components: i.e. the Research & Innovation Tool included in the Better Regulation Toolbox, and the innovation deals.


2019
European Commission


Research and innovation in low emission alternative energy for transport: An assessment based on the Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS)

This report provides a comprehensive analysis of research and innovation in alternative fuels in selected European Union (EU) funded projects from 2007 onwards. It identifies relevant researched technologies by fuel type and their phase of development. The results show that liquefied petroleum gas technologies are fully developed while methane-based fuels are in the last phases of development. However, they have a limited overall environmental advantage over conventional fuels, since they are equally mostly based on fossil energy sources and might have issues related to pollutant emissions and leakage. Technologies for synthetic paraffinic fuels, and alcohols, esters and ethers are in earlier phases of development hinting to a steady shift to a more sustainable production. So far, road transport has the highest use of alternative fuels in the transport sector. Despite financial support from the EU, advances have yet to materialise suggesting EU transport decarbonisation policies should not expect a radical or sudden change, and therefore, transition periods are critical.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


On the concentration of innovation in top cities in the digital age

This paper investigates how digital technologies have shaped the concentration of inventive activity in cities across 30 OECD countries. It finds that patenting is highly concentrated: from 2010 to 2014, 10% of cities accounted for 64% of patent applications to the European Patent Office, with the top five (Tokyo, Seoul, San Francisco, Higashiosaka and Paris) representing 21.8% of applications. The share of the top cities in total patenting increased modestly from 1995 to 2014. Digital technology patent applications are more concentrated in top cities than applications in other technology fields. In the United States, which has led digital technology deployment, the concentration of patent applications in top cities increased more than in Japan and Europe over the two decades. Econometric results confirm that digital technology relates positively to patenting activities in cities and that it benefits top cities, in particular, thereby strengthening the concentration of innovation in these cities.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Research at the University of Barcelona (October 2019)

The document describes the research carried out by the institution between 2014 and 2018. Made by the Vice-rector’s Office of Research, this publication provides updated information on the main research data of the UB, participation in projects and knowledge transfer, and activity of the research institutes.


2019
Universitat de Barcelona (UB)


The Global AI Index

The first index to benchmark nations on their level of investment, innovation and implementation of artificial intelligence. The Global AI Index analyses how 54 countries are driving and adapting to AI’s accelerating development through three pillars; investment, innovation and implementation. The Global AI Index is underpinned by over 100 indicators split across seven sub-pillars: Talent, Infrastructure, Operating Environment, Research, Development, Government Strategy and Commercial Ventures. Each indicator pillar was weighted for importance after consultation with experts across the field.


2019
Tortoise Intelligence


Informe sobre Tecnologías de Mitigación del Cambio Climático 2006-2019

El estudio da a conocer la evolución de las Tecnologías de Mitigación del Cambio Climático (TMCC) a través de las publicaciones de solicitudes de patente como indicadores de la inversión en I+D+i en los campos técnicos relacionados. El estudio se ha realizado mediante una herramienta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y es la continuación de una serie de estudios que la OEPM viene realizando anualmente desde el 2014 y, que comprende la evolución de dichas tecnologías desde 2004.


2019
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)


Ranking of the 100 most innovative startups in Spain 2019

StartupsReal, in collaboration with El Referente, launches the first ranking to list and analyse the 100 most promising startups and innovative companies in Spain in the seed and early stage. The report includes: The cities and autonomous regions where the 100 companies are located; Breakdown by sector; Detailed analysis of each company; Scoring system and methodology used to draft the ranking


2019
StartupsReal


ERC Consolidator Grants 2019 Outcome: Indicative statistics

The ERC Consolidator Grants are awarded to outstanding researchers of any nationality and age, with at least seven and up to twelve years of experience after PhD, and a scientific track record showing great promise. Research must be conducted in a public or private research organisation located in one of the EU Member States or Associated Countries. The funding (average of €2 million per grant), is provided for up to five years and mostly covers the employment of researchers and other staff to consolidate the grantees' teams.


2019
European Research Council (ERC)


Higher Education in the World 7 - Humanities and Higher Education: Synergies between Science, Technology and Humanities

Societies are witnessing profound changes with clear implications for the future; these environmental, scientific, technological, cultural and social transformations are presenting transcendental challenges in terms of thinking and rethinking the meaning and value of human experience, and even of what it means to be human. These challenges can only be tackled through a holistic approach involving the humanities, science and technology. Together, they must necessarily play their part as both drivers and critics within the framework of these transformations. With contributions from 130 experts from around the world, the report aims to provide the academic community, policymakers and decision-makers within higher education and wider society with a diagnosis and analysis of the current state of affairs, and offer proposals that can broaden our horizons towards a much needed integrated approach to knowledge.


2019
Global University Network for Innovation (GUNi)


Sistema d’Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut. Central de Resultats de Recerca. Convocatòries PERIS. Any 2019

La tercera convocatòria d'ajuts a la recerca del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2019 ha permès repartir més de 8 milions d'euros a la recerca en ciències de la salut a Catalunya. Aquest informe fa retiment dels resultats del procés d'avaluació ex ante del PERIS 2019 i de les oprtunitats generades.


2019
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)


De la Transferencia a la Cooperación: Impulsar la cooperación entre la investigación pública y privada en España

El Grupo de Trabajo ‘De la Transferencia a la Cooperación’ ha evaluado la situación actual de la transferencia de conocimiento desde la perspectiva de la universidad y la empresa, centrándose especialmente en el modelo de Sexenio de Transferencia y otros sistemas de intermediación. El objetivo principal de este grupo ha sido proponer mejoras en la comunicación y el intercambio de conocimientos entre la I+D+i pública y la privada y se ha desarrollado con la coordinación del exdirector general de Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Francisco Marín Pérez, y la consultora Ayming España.


2019
Fundación Cotec para la Innovación


Patient and Public Involvement and Engagement in Research - A How-To guide for researchers

In this project, the Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) Open Innovation in Science Center invited a multi-stakeholder group consisting of researchers from multiple disciplines, citizen scientists, youth and patient advocates to co-create a guide ‘How to’ meaningfully involve patients and the public in research. In a series of consecutive workshops, the interactions between researchers and the public and patients, e.g. building trustful relationships and communication with patients, and the project steering structures enabling active involvement of patients ant the public in research were discussed. As a result of these workshops, the ‘How to’ Guide for Researchers was co-developed to support the implementation of public and patient involvement (PPIE). It will further inform funding criteria for future PPIE activities and fosters a sustainable and meaningful implementation of involvement activities in research across disciplines.


2019
LBG Open Innovation in Science Center


Empleo IT y mujer - 10 profesiones con futuro

Informe elaborado por Infoempleo en colaboración con UNIR, que proporciona datos relevantes para conocer cuál es la situación del empleo en el ámbito tecnológico y de las mujeres dentro de este sector. También se analizan a fondo diez perfiles tecnológicos que contarán con una importante demanda laboral en el futuro a través de profesionales con una amplia trayectoria en esos puestos.


2019
Infoempleo, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)


Barómetro de emprendimiento en España - Conceptos e indicadores (Diciembre 2019)

El barómetro de emprendimiento en España tiene por objeto presentar los principales conceptos e indicadores sobre emprendimiento tomando como referencia los informes nacionales e internacionales más destacados en el tratamiento de este tema. El documento explica en los distintos apartados el ciclo de vida del proceso de emprendimiento, su financiación, la creación de empresas y el autoempleo, la formación de startups, el estado y nivel de la investigación y desarrollo en España, así como el de las patentes.

Conceptos e indicadores


2019
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)


EIDES 2019 - The European Index of Digital Entrepreneurship Systems

Digitalisation continues to shape both the nature and location of entrepreneurial opportunities as well as effective practices to pursue them. This development has prompted the global adoption of new organisational innovations to support entrepreneurial opportunity pursuit, such as new venture accelerators, crowdfunding sites, co-working spaces, and entrepreneurship academies. We have witnessed the emergence of a new type of regional agglomeration of economic activity: the entrepreneurial ecosystem. This digital entrepreneurial transformation of the economy creates important challenges for policy. To unlock the productivity potential of digital entrepreneurs and thus advance progress towards a Digital Economy, policy-makers need data that describe the framework conditions for digitally enhanced entrepreneurship in their countries. The European Index of Digital Entrepreneurship Systems (EIDES) responds to this policy challenge. The EIDES monitors three kinds of framework conditions in the 28 EU Member States that define how well each EU country supports the digital entrepreneurial dynamic. First, general framework conditions describe the general context of doing business in each country. Second, systemic framework conditions directly connect with entrepreneurial stand-up, start-up and scale-up. Third, digital framework conditions describe the general level of digitalisation of the economy, as it pertains to entrepreneurial activity through its impact on general and systemic framework conditions.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


CORDIS results pack on circular economy: A thematic collection of innovative EU-funded research results

Today’s ‘take-make-dispose’ economic model is wasteful and unsustainable. Businesses, research institutes and NGOs are therefore exploring ways to reuse products or their components via the circular economy and restore more of their precious materials and energy. This results pack examines six EU-funded projects that will help transform our economy and society and decouple industrial growth from environmental impacts.


2019
European Commission


Informe PISA 2018. Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Informe Español

Como consecuencia de la decisión, por parte de la OCDE, sobre el aplazamiento de la publicación de los datos de Lectura de PISA 2018 en España, tanto a nivel nacional como a nivel de las comunidades autónomas, este informe analiza los resultados del rendimiento de los estudiantes para las competencias de Matemáticas y Ciencias, pero no para la de Lectura. Sin embargo, en los análisis de las percepciones y del contexto de los estudiantes y sus centros educativos sí se describen aquellos aspectos relacionados con la competencia lectora en los entornos individual, familiar y social.

Infografía


2019
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)


PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed

The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) examines what students know in reading, mathematics and science, and what they can do with what they know. It provides the most comprehensive and rigorous international assessment of student learning outcomes to date. Results from PISA indicate the quality and equity of learning outcomes attained around the world, and allow educators and policy makers to learn from the policies and practices applied in other countries. This is one of six volumes that present the results of the PISA 2018 survey, the seventh round of the triennial assessment. Volume II, Where All Students Can Succeed, examines gender differences in student performance, and the links between students’ socio-economic status and immigrant background, on the one hand, and student performance and well-being, on the other.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do

The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) examines what students know in reading, mathematics and science, and what they can do with what they know. It provides the most comprehensive and rigorous international assessment of student learning outcomes to date. Results from PISA indicate the quality and equity of learning outcomes attained around the world, and allow educators and policy makers to learn from the policies and practices applied in other countries. This is one of six volumes that present the results of the PISA 2018 survey, the seventh round of the triennial assessment. Volume I, What Students Know and Can Do, provides a detailed examination of student performance in reading, mathematics and science, and describes how performance has changed since previous PISA assessments.

Country note: Spain


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Women in Digital Scoreboard 2019 - Country Reports

Women in Digital Scoreboard 2019 - Country Report: Spain

The Women in Digital (WiD) Scoreboard is a tool to measure and assess the participation of women in the digital economy. It will present annually Member States' performance.
The WiD scoreboard brings together 13 indicators under 3 areas:
- Internet use
- Internet user skills
- Specialist skills and employment


2019
European Commision


Ranking of researchers in Spain and Spaniards abroad (13th Edition)

Ranking of Spanish researchers, researchers working in Spanish Institutions (Spain) and Spaniards working abroad according to their Google Scholar Citations public profiles. This edition data was collected during the first week of October 2019. The list consists of the Top 72 000 profiles ranked first by h-index in decreasing order and then by the total number of citations. In the near future we intend to add rankings by discipline, genre or academic age.


2019
Cybermetrics Lab. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)


Researchers & engineers: skills opportunities and challenges (2019 update)

Researchers and engineers hold high-skilled jobs with different tasks and skill needs in a wide range of economic sectors. The occupation regards professionals in life sciences, engineering and electrotechnology, architects, designers or statisticians.

Key facts and Charts


2019
European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)


Informe COSCE--DECIDES 2019 - Informe de seguimiento y análisis de las políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno

Informe de análisis de las  políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno durante 2019. En él se expone la necesidad de un mayor peso político del Ministerio de Ciencia, innovación y Universidad del próximo Gobierno, cuya fragmentación representaría una pésima decisión política y un nuevo paso en sentido contrario a los países de nuestro entorno y de la Comisión Europea. El informe resume la preocupante situación en la que se encuentra el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación con presupuestos prorrogados, en plena incertidumbre política y con unos inadecuados y burocratizados procedimientos de gestión y control, aplicados en todos y cada uno de los ámbitos y niveles de la actividad científica e innovadora. Con los análisis, se proponen medidas efectivas, como acordar una política de Estado que dé continuidad a las políticas científicas, desligue la ciencia de los ciclos políticos y garantice un crecimiento mantenido a largo plazo y sostenible de la inversión en I+D+i.


2019
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)


Meta-analysis of Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation: Priorities and policy measures

This report presents a review and elaboration of meta-analysis of Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3), focusing on the priorities identified by regions/countries, and policy measures at regional and national level.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


CORDIS results pack on exoplanets: A thematic collection of innovative EU-funded research results

For many years exoplanets, planets beyond our solar system, existed merely in theory and science fiction storylines. While there were those who believed in their existence, there were no means of detecting planets light years ahead. This, however, changed radically over the last two decades with advances in technology and capabilities in observation, both on Earth and in space. With these advancements, exoplanets were no longer an idea or part of a story, they were real; and this CORDIS results pack will highlight some of the most exciting EU-funded research in the ongoing hunt for planets beyond our solar system.


2019
European Commission


OECD Research and Development Expenditure in Industry 2019

This 2019 edition of OECD Research and Development Expenditure in Industry provides statistical data on R&D expenditure broken down by industrial and service sectors. Data are presented in current and constant USD PPP values. Coverage is provided for 31 OECD countries and four non-member economies. The coverage of ANBERD includes multiple sectors, with extended coverage of service sectors according to ISIC Revision 4 classification. This publication is a unique source of detailed internationally-comparable business R&D data, making it an invaluable tool for economic research and analysis.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Las Top 100 Mujeres Líderes en España 2019

Las Top 100 Mujeres Líderes en España nace en 2011 con el objetivo de visibilizar el talento femenino para construir una sociedad  basada en la igualdad de oportunidades entre géneros.


2019
Mujeres&Cia


Participació en recerca: per què i com - Monogràfic SARIS núm. 3 - Sèrie sobre Recerca Responsable

Reflexions i propostes de futur a partir del debat entre un grup plural de participants a les Jornades SARIS sobre Participació en Recerca.

Resum


2019
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)


Estadística sobre actividades de I+D - Datos definitivos 2018

La Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) tiene como principal objetivo medir los recursos económicos y humanos destinados a investigación por todos los sectores económicos en que se divide la economía (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro) con el fin de:
- Facilitar un instrumento para la gestión, planificación, decisión y control en materia de política científica nacional.
- Proporcionar a los organismos estadísticos la información que solicitan, obtenida con arreglo a normas internacionales que permiten la comparabilidad entre los diversos países.


2019
Instituto Nacional de Estadística (INE)


Recerca i desenvolupament. 2017. Ampliació de resultats. Dades definitives

Amb la difusió de dades definitives de l'Estadística sobre les activitats en recerca i desenvolupament 2017, l'Idescat també presenta, per primera vegada, resultats ampliats de la despesa i el personal en R+D interna per cada un dels sectors. La informació de l'Administració pública es desglossa per tipus d'Administració; la de l'ensenyament superior es desglossa per tipus de centre i la de les empreses, per sector d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) i grandària (nombre d'ocupats i tipus d'empresa).


2019
Idescat


La transferencia de tecnología y la empresa: Retos y oportunidades

El Informe Collider Tech Transfer analiza el estado del ecosistema de innovación español, la importancia de la transferencia de tecnología y las nuevas oportunidades que brinda para el bienestar económico y social. El informe también analiza las mejores prácticas internacionales y los factores de éxito que varias partes interesadas deben tener en cuenta para una colaboración fructífera entre la ciencia y los negocios. Este report enfatiza el estado actual de I+D en España y que la transferencia de tecnología abre una gama de oportunidades a todo el ecosistema innovador, en el país que forma parte de la élite mundial en producción científica.


2019
The Collider


La producció científica a Catalunya i la contribució de les universitats públiques

Informe elaborat per l’Oficina Tècnica del Vicerectorat de Recerca de la UB que fa una anàlisi de la producció i el rendiment de la recerca a les universitats públiques de Catalunya durant els darrers deu anys.


2019
Universitat de Barcelona (UB)


Mi científica favorita 3

“Mi científica favorita” es un proyecto que destaca la contribución de las mujeres a la ciencia, en el que colaboran alumnado y profesorado de 5º y 6º de primaria, investigadores y divulgadores. El proyecto comienza con un concurso en el que participan centros escolares de toda España, y concluye con la publicación de un libro que presenta con diferentes formatos (cómic, dibujo, ilustración, etc.) la vida y obra de mujeres científicas.


2019
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)


Informe de l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central 2018

L’objectiu principal de l’estudi és donar a conèixer la recerca que es duu a terme a les comarques que formen la Catalunya Central. A més de la quantitat de publicacions, s’ha volgut donar un indicador de qualitat que valori l’activitat de recerca que es fa a ciutats de la Catalunya Central i en les institucions on es desenvolupa. Per això, s’ha utilitzat com a indicador l’índex h, una mesura de la producció científica que combina qualitat i quantitat, integrant la quantitat de publicacions amb el nombre de vegades que s'han citat. En concret es dona l’índex h5 que correspon a un període de cinc anys.

Infografia


2019
Biblioteca del Campus Universitari de Manresa. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)


Guía para la apertura y compartición de datos en el entorno empresarial

Guía de recomendaciones y buenas prácticas para la apertura y compartición de datos en el entorno empresarial, elaborada por el Grupo de Trabajo de Cotec en Datos Abiertos. Este trabajo pretende ser una herramienta para acompañar a todas aquellas compañías interesadas en abrir o compartir sus datos, tengan o no experiencia previa en este ámbito.


2019
Fundación Cotec para la Innovación


Highly Cited Researchers 2019

The Highly Cited Researchers list from the Web of Science Group identifies scientists and social scientists who have demonstrated significant influence through publication of multiple papers, highly cited by their peers, during the last decade.


2019
Clarivate Analytics


El sector smart cities a Catalunya - Píndola sectorial (Novembre 2019)

Les 438 empreses que formen el sector de les "smart cities" a Catalunya ja generen el 4% del PIB del país amb incidència en múltiples àmbits com la mobilitat, l'entorn urbà o el medi ambient. Totes les dades es recullen en aquest informe sectorial elaborat per ACCIÓ.


2019
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)


Anàlisi de la Innovació a Catalunya 2017

Les dades oficials de l’INE permeten conèixer els resultats de la innovació i l’R+D a Catalunya per a l’any 2017. La despesa en R+D a Catalunya el 2017 ha crescut un 5,6% respecte l'any anterior i assoleix els 3.275,8 milions d'euros. Es tracta d'un augment superior al de la Unió Europea (3,8%). La despesa en R+D a Catalunya representa el 23,3% del total de la despesa en R+D de l'Estat.


2019
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)


Technological solutions in the context of the RIS3CAT communities within the Circular Economy

This compilation features the first 29 solutions and technologies achieved through work performed in Catalonia by participants in the RIS3CAT Communities. They are the results of an initial collaborative phase to detect, identify and propose solutions at the service of the circular economy that may prove crucial for the economic transformation of Catalonia’s productive system. The RIS3CAT Energy, Water, Utilities 4.0, Innopat (food chain) and COPTA (agrifood) Communities have taken an active part in it and provided the solutions and technologies that feature in this compilation by sectors of application.


2019
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


Report on Initiatives to Assist Startups in Spain 2019-2020

StartupsReal presents a report analysing all the startup support initiatives in Spain, detailing each one on an individual basis while also analysing the overall regional impact of these initiatives in the country’s different Autonomous Regions. The report covers: The development of startup support initiatives in Spain; Regional analysis with data on stakeholders and startups; Details of each startup support initiative; Map of Spain identifying the different initiatives; Other contents relevant to the sector and to startups.


2019
StartupsReal


CORDIS results pack on creating pathways to sustainability: A thematic collection of innovative EU-funded research results

A better relationship between the planet and its people. Innovative frontier research supported by the European Research Council is paving the way towards a more sustainable future. This CORDIS Results Pack showcases eight cutting-edge projects at the forefront of this process. It explores topics such as new approaches to the filtration of drinking water, a closer look at the impact of living in deprived neighbourhoods, and innovative approaches to food production.


2019
European Commission


The State of European Tech 2019

The aim of this report is to provide a useful, credible and transparent data-driven look inside the European tech ecosystem. The State of European Tech report looks at capital flows over the last few years, and combines it with an assessment of local talent, the strength of our tech communities, and the exit landscape.


2019
Atomico


Policy initiatives to enhance the impact of public research: Promoting excellence, transfer and co-creation

Policies to boost the impact of public research can be classified into three broad categories. Firstly, policy initiatives promoting research excellence encourage frontier research by providing large-scale, long-term competitive funding to selected research centres. Secondly, policies supporting knowledge transfer aim at commercialising the results of public research through patent licensing, spin-off companies, and other channels. Thirdly, policies promoting science-industry co-creation focus on fostering more intense modes of research collaboration through joint funding, shared facilities and mixed teams; often involving other civil society stakeholders besides public research institutions and firms. This paper illustrates the variety of options available within each of these three types of policies, based on a review of twelve case studies across nine different countries. The analysis draws attention to the design options, budgets, implementation challenges, international scope, evaluation practices and lessons learnt from these policy initiatives.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


ORCID - Open Science Monitor Case Study

Opening up research processes and making the research cycle transparent are essential requirements of Open Science. This does not only involve an interoperable research infrastructure, which centres around researchers, their works and their respective affiliations, but also those institutions that have to maintain an overview of research output: libraries, research evaluators, and funding organisations. This leads to two central challenges: firstly, to have reliable means at hand for connecting researchers with their work (and with some other elements such as their affiliations, academic activities, societal activities, etc.); secondly, to ensure sustainable ways of showcasing linkages between researchers and works. Providing unique identifiers is a potential solution in this situation. ORCID is a registry that, in its core functionality, provides a unique identification number, the so-called ORCID ID. ORCID IDs are available for anyone who contributes to research, scholarship, and innovation; individuals sign up by creating a personal ORCID record. This case study has a look at the drivers, barriers, and impact of (using) ORCID.


2019
European Commission


Citizen science in the surveillance and monitoring of mosquito-borne diseases - Open Science Monitor Case Study

This case study will focus on the use of citizen science methods in the surveillance and monitoring of mosquitos in the Global Mosquito Alert project and more specific national projects such as the Spanish Mosquito Alert project. It will identify the key organisations behind the projects and the drivers, barriers and impact so far. Over recent years, the world has seen outbreaks of mosquito-borne diseases such as Zika, chikungunya and dengue with the World Health Organisation estimating over 500 million new cases each year. To gain a better understanding of disease carrying mosquitos and their geographical movement is needed and traditional tools used for monitoring have limitations. By actively involving citizens in the scientific process and by validating their findings through the participation of experts, many of these problems can be overcome. The result is the generation of accurate, early warning information about disease-carrying mosquitos that can become a valuable source of information for public health services.


2019
European Commission


Accompanying study to the European SME Innovation Associate - Pilot action

The Horizon 2020 pilot action - European SME Innovation Associate is an innovation capacity building initiative aiming to address the lack of access to skills, knowledge and the incapacity to manage innovation processes among SMEs. The pilot action strives to tackle these barriers for innovation, by supporting SMEs and start-ups in the recruitment of post-doctoral research associates to jointly develop business ideas into concrete innovations. This study evaluates the pilot action and provides recommendations for the further development of the pilot action. It analyses the state of play concerning skills and knowledge for innovation and the related challenges faced by SMEs. Further, it examines the management, design and implementation of the action, along with its impact both on the supporting SMEs and on the researchers’ careers. Evaluation is provided on the relevance, effectiveness, efficiency, EU added value, coherency and monitoring of the pilot action. Furthermore, the study presents a list of recommendations with respect to further development of the pilot action.


2019
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission


Ranking 2019 de investigación de las universidades públicas españolas

El objetivo de este estudio es actualizar el último ranking disponible de investigación de las universidades públicas españolas con los datos de 2013-2018. Para ello se evaluó la producción y productividad de cada universidad, atendiendo a siete indicadores específicos y a una puntuación global: artículos en revistas indexadas en el JCR (Journal Citation Reports), tramos de investigación, proyectos I+D, tesis doctorales, ayudas FPU (formación de profesorado universitario), ayudas FPI (formación de personal investigador) y patentes. Publicado en la revista Psicothema, 2019. Vol. 31, nº 4, pp. 351-362.


2019
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC). Universidad de Granada


World Intellectual Property Report (WIPR) 2019 - The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks

The WIPR 2019 examines how the geography of innovation has evolved over the past few decades. Drawing on millions of patent and scientific publication records, the report shows that innovation is increasingly global and intertwined. The macro analysis of global trends is complemented by two case studies of technological fields undergoing rapid change – autonomous vehicles and agricultural biotechnology. The report's findings make the case for economies to stay open in the pursuit of innovation.


2019
World Intellectual Property Organization (WIPO)


Estadística sobre innovació a les empreses - Taules bàsiques 2017

L'Estadística sobre innovació a les empreses proporciona informació sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, a partir d'indicadors que permeten conèixer aquest procés (impacte econòmic, tipus d'activitats innovadores, costos, etc.). Es presenten resultats per quantificar les empreses innovadores, així com la despesa en innovació i la seva distribució segons les diferents activitats per a la innovació tecnològica, o bé la intensitat d'innovació o el finançament públic d'aquesta, entre d'altres.


2019
Idescat


Study on a collaboration system for commercialisation of intellectual property in the EU

The aim of the study “on a collaboration system for the commercialisation of intellectual property in the EU” was to discuss means by which SMEs can improve their performance in IP transaction markets. The study draws on a mix of methodologies, including desk research, 46 interviews with stakeholders and experts, workshops and legal analysis of selected issues.


2019
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission


Ocean energy technology development report

The purpose of this report is to provide an assessment of the state of the art of ocean energy technology, to identify their development need and barriers and to define areas for further R&D in order to meet announced deployment targets and EU policy goals. The analysis focus-es primarily on tidal and wave energy technology, considering their potential to provide a significant contribution to the European energy mix in the coming years. In order to undertake the different tasks set out for this report, different approaches have been employed, based primarily on in-depth literature reviews, expert judgements, existing KPIs identified by the sector, employment of technology specific database, collection of techno-economic information and analysis of the information collected to provide an unbi-ased assessment of the ocean energy sector.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Ethics guidelines for trustworthy AI

The aim of the Guidelines is to promote Trustworthy AI. Trustworthy AI has three components, which should be met throughout the system's entire life cycle: (1) it should be lawful, complying with all applicable laws and regulations (2) it should be ethical, ensuring adherence to ethical principles and values and (3) it should be robust, both from a technical and social perspective since, even with good intentions, AI systems can cause unintentional harm. Each component in itself is necessary but not sufficient for the achievement of Trustworthy AI. Ideally, all three components work in harmony and overlap in their operation. If, in practice, tensions arise between these components, society should endeavour to align them.


2019
European Commission


Indicator frameworks for fostering open knowledge practices in science and scholarship

Report of the Expert Group on Indicators for Researchers' Engagement with Open Science. The aim of this report is to contribute to the European vision for Open Science by providing the frameworks for understanding and applying science and technology indicators, defined broadly, to enable the transition from the current scientific and scholarly system towards a more open and inclusive configuration of knowledge practices and infrastructures. Indicators for Open Science will greatly influence the form that Open Science takes since they will influence decisions both in science policy and in knowledge generation.


2019
European Commission


Innovation support in the enterprise sector: Industry and SMEs

This policy paper outlines major policy trends in public support of innovation activities in industry and SMEs across OECD countries. It discusses the policy mix to strengthen business R&D and innovation, and possible avenues to improve this mix in response to evolving needs, driven new trends in technology and other factors. Across the OECD, governments strive to reinforce international competitiveness through a variety of policy initiatives supporting business innovation. In particular, these initiatives facilitate the technological upgrading of existing industries and the development of strategic sectors. Twelve case studies discuss selected initiatives in the following areas: Support for innovative enterprises and clusters, development of strategic industrial sectors in particular in manufacturing, and the transition of industry towards new production methods (Industry 4.0). While the dimensions for the effective implementation of these initiatives vary, this paper identifies some features that may help identify good practices in their design, implementation and evaluation.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Open metadata of scholarly publications - Open Science Monitor Case Study

This report first provides an overview of the drivers of and barriers to open metadata of scholarly publications. It then demonstrates the impact of open metadata. Finally, lessons learnt and policy conclusions are discussed. The focus of this report is on metadata of scholarly publications. Metadata of other types of scholarly outputs (e.g., data sets and software) falls outside the scope of this report.


2019
European Commission


An Analysis of Open Science Policies in Europe, v4

This document presents an updated review of Open Data and Open Science policies in Europe as of July 2019. It does not include Open Access to publications policy. This analysis goes more into depth on the types of policy in place in Europe, their processes of creation, and some of their specifics. This updated version of the deeper analysis reflects changes that have been identified between November 2018 and July 2019. We concentrate on the twenty-eight EU member states, but we also consider relevant countries from the European Research Area, namely Iceland, Norway, Serbia and Switzerland.


2019
Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC)


Intellectual Property SME Scoreboard 2019

The goal of the 2019 IP SME Scoreboard is to gain a better understanding of how EU SMEs perceive and use IPRs. It will provide decision makers with an up-to-date and relevant evidence base from which to design policies to improve awareness and use of IPRs.

Executive summary


2019
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)


La Universitat de Barcelona en xifres

Resum de l'activitat acadèmica i de recerca de la UB durant el curs 2018-2019.


2019
Universitat de Barcelona (UB)


Market success for inventions - Patent commercialisation scoreboard: European SMEs

Based on a survey of patent applicants, this study shows how SMEs with diverse profiles leverage European patents to sustain growth in Europe and cites concrete case studies. It is the first of a series of patent commercialisation scoreboards that use survey data to monitor the market success of European patents.

Key findings


2019
European Patent Office (EPO)


Procés d’avaluació dels projectes de recerca presentats a la convocatòria 2018 de la Fundació La Marató de TV3. Càncer

Des de l’any 2001, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) gestiona el procés d’avaluació dels projectes presentats a les convocatòries d’ajuts a la recerca de la Fundació La Marató de TV3. L'objectiu d'aquest document és descriure el procés i els resultats de l’avaluació ex-ante dels projectes de recerca presentats a la convocatòria 2018 de la Fundació La Marató de TV3 sobre Càncer.


2019
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)


Zenodo - Open Science Monitor Case Study

This case study provides an overview of Zenodo - an open source and free repository for storing data, code, materials and any research artefact. It was created at CERN to foster free and easy access to scientific results, scientific data, software, and publications to all researchers to accelerate scientific processes in a non-commercial environment making it freely available for society at large. An essential characteristic of Zenodo is that it is a public archive allowing the generation of communities, where users can curate the content of their community. Communities can behave as sub repositories enforcing different validations processes for uploading the content in their community in the repository. While policies usually emphasize the problem of adoption of open science practices, Zenodo case shows the challenge of sustaining and scaling up services when the adoption is thriving and with growing trends.


2019
European Commission


Research Data Alliance - Open Science Monitor Case Study

This case study reports activities performed by Research Data Alliance (RDA), an international grassroots organisation that promotes international collaboration and global sharing mechanisms to remove social and technical barriers to research data sharing and reuse. Drivers, impacts and barriers of the RDA were identified and discussed using secondary data sources, close reading of the RDA website, interview, as well as attending the RDA 13th Plenary Meeting. The report concludes with lessons learnt and policy conclusions, calling for increased industrial impact, development of sustainability models for open research data management, and induction and mentorship programs for RDA members.


2019
European Commission


Best Global Universities Rankings 2020

The U.S. News rankings, based on schools' academic research and reputation, allow students to compare universities around the world.


2019
U.S. News


El 3D Printing a Catalunya - Informe tecnològic (Octubre 2019)

La Impressió 3D o fabricació additiva es refereix a un conjunt de tecnologies que permeten la creació d’objectes volumètrics a partir de models digitals. Es tracta d’una tendència a l’alça, amb previsions de creixement exponencial, que a Catalunya ja compta amb 118 empreses que n’ofereixen serveis i productes.


2019
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)


La ciberseguretat a Catalunya - Informe tecnològic (Octubre 2019)

Avui dia les empreses tenen una gran presència digital, ja sigui de cara a l’exterior a través d’Internet, com de portes endins en la gestió de dades i processos. Així doncs, ser incapaç de protegir-se de forma eficaç contra les noves amenaces, suposa un important impacte negatiu per a la companyia. A més, la vulneració de lleis específiques com el nou reglament de protecció de dades pot comportar sancions elevades. Tot plegat fa de la ciberseguretat un element fonamental per a l’empresa, tal com recull l’informe La ciberseguretat a Catalunya. Aquest estudi d’ACCIÓ ha identificat fins a 356 empreses que ja hi treballen al nostre país.


2019
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)


La Internet de les Coses (IoT) a Catalunya - Informe tecnològic (Octubre 2019)

La internet de les coses fa referència a la interconnexió digital d’objectes quotidians amb internet, que permet disposar d’un control integral sobre l’estat de l’objecte. A Catalunya hi ha 251 empreses que s'hi dediquen i que en conjunt ocupen a prop de 3.200 treballadors. Principalment, es tracta de fabricants desenvolupadors de software i empreses integradores de sensors i components en dispositius.


2019
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


Final reflections of the RISE group

The message of Commissioner Carlos Moedas during the Research and Innovation Days in Brussels, in September 2019, at the very end of his mandate was: “Research and innovation are the cornerstone for Europe’s prosperity. We should continue to build awareness and advocate for making research and innovation the very top of the EU’s political agenda.” This publication of the RISE group resonates very well with the call of the Commissioner. Building on the earlier work of the group, it provides insights on science diplomacy, citizens’ engagement, disruptive technologies, procurement for innovation and mission-oriented policies.


2019
European Commission


Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2013-2018)

Se presentan listados por campos científicos y disciplinas de las revistas científicas españolas que figuran en Google Scholar Metrics (GSM). Se ordenan de acuerdo con el índice h que es el indicador bibliométrico adoptado por Google. Se pretende con este trabajo comprobar la amplitud en la cobertura que posee Google Scholar Metrics de las revistas científicas españolas. Los dos criterios utilizados por Google Scholar Metrics para incluir revistas en su producto son: contar con 100 trabajos publicados y poseer al menos una cita. Las búsquedas bibliográficas se efectuaron entre el 15 y 22 de septiembre de 2019. Se han identificado 1449 revistas, de las cuales 891 revistas de Ciencias Sociales, 530 de Arte y Humanidades, 205 de Ciencias de la Salud y 204 de Ciencias Naturales e Ingenierías. Recuérdese que una misma revista puede clasificarse en una o más áreas). Google Scholar Metrics indiza casi el triple de revistas que SJR (Scopus) y diez veces más que Journal Citation Reports (Web of Science).


2019
EC3: Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica. Universidad de Granada


Indicadores de actividad en Cultura Científica en España 2017

Informe que recoge los indicadores más relevantes para el año 2017 de recursos y actividades en cultura científica de universidades, organismos públicos de investigación y museos de ciencias para el año 2017, recopilados en el marco del protocolo de recogida de datos puesto en marcha por FECYT para analizar la evolución de dichos indicadores. Con el fin de analizar su evolución, a partir del año que viene está prevista la publicación anual de un informe con los datos de las entidades que han respondido de forma ininterrumpida durante los cinco años anteriores al de la publicación del informe.


2019
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)


World Intellectual Property Indicators 2019

This authoritative report analyzes IP activity around the globe. Drawing on 2018 filing, registration and renewals statistics from national and regional IP offices and WIPO, it covers patents, utility models, trademarks, industrial designs, microorganisms, plant variety protection and geographical indications. The report also draws on survey data and industry sources to give a picture of activity in the publishing industry.


2019
World Intellectual Property Organization (WIPO)


Decrypting the Big Deal Landscape - Follow-up of the 2019 EUA Big Deals Survey Report

Based on the data collected for the 2019 Big Deals Survey Report, this publication aims to deliver additional transparency of the dynamics of the scholarly publishing market by providing insights and indicators on the costs, publication volumes and timelines of Big Deal contracts. The report is part of EUA’s support to universities and consortia striving to create a transparent and sustainable open access publishing system, in particular in the context of Plan S.


2019
European University Association (EUA)


Research Assessment in the Transition to Open Science - 2019 EUA Open Science and Access Survey Results

This report provides a comprehensive and up-to-date overview of the current state of research assessment at European universities, and shows why and how institutions are reviewing their evaluation practices. Based on the results of the 2019 EUA Open Science and Open Access Survey on Research Assessment, it aims to inform and strengthen the discussion by gathering and sharing information about current and future university approaches to research assessment.


2019
European University Association (EUA)


Estudi exploratori de l'impacte de la recerca a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron - Monogràfic SARIS núm. 5

Aquest monogràfic aborda de manera exploratòria la capacitat que té la recerca que es fa a les dependències de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) de transcendir en millores assistencials i sanitàries en el propi hospital.

Resum


2019
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)


Nature Index 2019 Young Universities

This supplement highlights the world’s leading young universities (aged 50 and under) in the natural sciences in the Nature Index, and explores the research and the strategies behind their success.


2019
Springer Nature


Scientific advice to European policy in a complex world: Independent expert report

We live in a complex and ambiguous world, where trust in both science and politics can be put into question – where scientific evidence is dismissed and policy decisions contested on the assumption of partiality and private interests. Nevertheless, at present the role of science is crucial to inform policy-making in order to provide clarity and assess the consequences of policy options in a systematic way. In order to ensure that trust in science is maintained, science advice needs to be provided in an impartial, reliable, relevant and transparent way, following a set of principles and building on existing best practices. This scientific opinion, informed by a scientific evidence review report by the Scientific Advice for Policy by European Academies (SAPEA) consortium, makes the following recommendations to ensure the quality and relevance of scientific advice: Engage early and regularly with policy-makers and define together the boundaries of the advice, the question and its scope, as well as the best way to address it. Involvement of stakeholders or the public in the process can also be envisaged; Improve the quality of scientific advice by rigorous synthesis of existing evidence and transparent debate; Analyse and communicate uncertainty and diverging views related to the scientific evidence and the policy options recommended.


2019
European Commission


Women's advancement and leadership in the biomedical research centres of Catalonia

"She Figures" from the 19 biomedical research centres. Summit for Women's Advancement and Leadership in Health Research


2019
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)


Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2018

L’estudi avalua l’estat de la innovació a Catalunya tenint en compte els nous enfocaments cap a un major pes dels actius intangibles i amb informació directa sobre el procés d’innovació de les empreses catalanes. El Baròmetre de la Innovació té com a població de referència totes les empreses de més de nou treballadors amb seu al territori de Catalunya.


2019
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


Innovation policies for sustainable development: Low-carbon energy and smart-city initiatives

This monograph benchmarks innovation policies for sustainability, focusing on two key areas: low-carbon and environmental technologies, and “smart-city” initiatives in selected OECD countries as well as the European Union. Country coverage of low-carbon technologies includes both natural resource-based energy-rich countries (e.g. Canada and the United States) and energy-challenged countries (e.g. Germany and Japan). Country or regional coverage of smart cities programmes focuses on Australia, Austria, Finland and Sweden, as well as two international programmes operated by the European Commission and the Nordic Council. The monograph assess the policies’ sectoral priorities. It reviews their portfolio of instruments, budgets, and monitoring and evaluation strategies, international co-operation strategies and identifies critical success factors.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020 - Analysis of SSH-relevant Topics Work Programme 2018/20

Net4Society regularly monitors funding opportunities for the Social Sciences and Humanities in Horizon 2020. Therefore it has compiled the document "Opportunities for Researchers from the Social Sciences and Humanities (SSH)". This final update includes SSH relevant topics in all parts of Horizon 2020 within the context of the Work Programme 2020.


2019
Net4Society - Network of National Contact Points in Horizon 2020 Societal Challenge 6


CORDIS results pack on breast cancer: A thematic collection of innovative EU-funded research results

Breast cancer claims the lives of more European women than any other cancer: one in eight women in the EU will develop breast cancer before the age of 85. Data from the European Cancer Information System (ECIS) indicate more than 400 000 new cases were diagnosed in 2018. By improving the quality of breast cancer services in Europe, the European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) aims to help reduce the burden of cancer and decrease the avoidable differences in breast cancer incidence, prevalence, mortality and survival. The EU’s support to projects, such as those featured in the Results Pack, is bringing next generation solutions to drive down the numbers of women losing their lives to this disease.


2019
European Commission


Governance of science and technology policies

This document provides learnings from 13 case studies on governance mechanisms of national and supranational science, technology and innovation initiatives. As countries strive to resolve societal challenges, “mission-oriented” approaches complement traditional ones centred on national competitiveness, specific industrial sectors or technologies. Governance settings contribute overall to a more inclusive, transparent and responsible STI system, in particular through a whole-of-government approach, the consultation of academia, the private sector and civil society, the implementation of strategies by professional agencies, and the increasingly common use of evaluation. Several critical dimensions facilitate the success of STI policies. They include a commitment at the highest level of government, strong public-private collaboration in R&D, continuous evaluation and improvement, a “mission-oriented” approach, coherence of policies and flexibility in setting priorities, as well as overall harmonisation and rationalisation of programmes in order to maximise efficiency and reduce duplication.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Your guide to IP commercialisation

Commercialisation is the process of turning products and services into a commercially viable value. Concerning Intellectual Property (IP), this term can be more specifically defined as the process of bringing IP to the market in view of future profits and business growth. It is certainly not an easy task to manage IP commercialisation as the success of this process depends on several internal and external factors such as business objectives, type of IP as well as economic and intellectual resources. In addition, since IP can be commercialised either directly by its owner, through an assignment or by building up business partnerships, the selection of the most appropriate tool is often challenging, especially for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs).


2019
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission


Roles and responsibilities of project coordinators: A contingency model for project coordinator effectiveness

Project coordinators fulfil several roles and responsibilities alongside their primary scientific focus. As boundary spanners between science and industry they have an invisible central role in the delivery of innovation from publicly funded science through technology transfer. In this report we review present empirical literature relating to the role and responsibilities of principal coordinators and we propose a contingency model for studying the effectiveness of project coordinators. The roles, responsibilities and activities of the PC are identified. In our contingency model the threshold roles and responsibilities are identified in the PC as: (i) research leader, (ii) research allocator and controller, (iii) innovation facilitator, (iv) boundary spanner, and (v) project coordinator and manager. These are developed into expanded PC role capabilities that include: (i) research strategist, (ii) economic agent, (iii) technology and knowledge transfer enabler, (iv) collaboration and value creation leader, and (v) manager and governor.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


The Global Competitiveness Report 2019

Ten years on from the global financial crisis, the world economy remains locked in a cycle of low or flat productivity growth despite the injection of more than $10 trillion by central banks. The latest Global Competitiveness Report paints a gloomy picture, yet it also shows that those countries with a holistic approach to socio-economic challenges, look set to get ahead in the race to the frontier.


2019
World Economic Forum


Measuring R&D tax support: Findings from the new OECD R&D Tax Incentives Database

Investment in research and experimental development (R&D) is an important driver of innovation and economic growth. Over the past two decades, tax incentives have become a key policy instrument for promoting business R&D. This raises a number of policy questions: How has the role of tax incentives in the R&D support policy mix evolved across OECD countries and other major economies? How generous are tax relief provisions for different types of firms? How effective are they in stimulating business R&D investment? The OECD R&D Tax Incentives Database (http://oe.cd/rdtax) aims to contribute to the data infrastructure available to policy makers and researchers to examine the use and impact of R&D tax incentives across OECD countries and partner economies. This paper provides a practical guide to using this new database, describing the recently released R&D tax incentive data and highlighting their potential for internationally comparative work through descriptive indicators and econometric analysis.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


SHM2019: Startup City Brands & Highways

Startups and places are strongly connected. Startups can re-vitalize cities, like in the prominent case of Berlin, or kill a future unicorn and drive the founders away. It is therefore important to explore the relation startups have to location and explore what it is that we call an “ecosystem”.


2019
Startup Heatmap Europe


2019 Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (NTU Ranking)

The "Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities" is released by National Taiwan University, and is also known as NTU Ranking. NTU Ranking provides overall ranking, rankings by six fields, and rankings by 24 selected subjects. This ranking system employs bibliometric methods to analyze and rank the scientific paper performances of the world’s top 800 universities. The selection of the 800 universities for inclusion in this ranking system was based on information obtained from the Essential Science Indicators (ESI).


2019
National Taiwan University


Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020 by Subject

The overall THE World University Rankings are accompanied by a series of subject-specific rankings to help students determine where to study. All the rankings tables can be filtered by country and can be personalised to create a new ranking against any one of five key areas of performance, to suit user preferences.


2019
TES Global Ltd


Supporting research for sustainable development

This document presents nine innovation policy initiatives from different OECD countries that support research and innovation for sustainable development by embracing systemic solutions to address the challenge. The three types of initiatives reviewed include: i) grant schemes that support the development of environmental technologies; ii) programmes that foster research collaborations to address environmental challenges; and iii) smart city initiatives that support sustainable development in urban areas often by leveraging the use of digital technologies. The nine policy initiatives, which were selected based on an overview of initiatives gathered by the EC-OECD STIP Compass database, are described with regards to their main features, including policy objective, policy instrument(s) implemented, target groups, selection criteria and procedures, implementation challenges faced as well as their impact.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Your guide to IP in Horizon 2020 - Stay ahead of the innovation game

Horizon 2020 is the new and, to date, the largest EU Framework Programme for Research and Innovation with nearly €80 billion of funding available over the next 7 years (2014-2020). Being the financial instrument to implement the Innovation Union, a Europe 2020 flagship initiative, Horizon 2020 aims to ensure Europe’s global competitiveness and to create smart and sustainable growth in the European Union. Based on a simplified structure that reduces the complexity of rules, bureaucracy and the time-to-grant, the programme offers a much stronger focus on innovation and close-to-market activities than the previous Seventh Framework Programme (FP7). Seen as the driving force behind economic development and job creation, Horizon 2020 couples research and innovation by merging all research and innovation funding previously provided by three separate programmes. Hence, in Horizon 2020 participants work with a single programme with a single set of rules aiming to ensure a seamless innovation chain, ranging from frontier research over technological development to “close to market” applications. Recognized as a backbone for innovation and job creation in Europe, Horizon 2020 places particular emphasis on the participation of Smalland Medium-sized Enterprises (SMEs) across the whole programme structure. They are encouraged to engage in collaborative projects as part of a consortium and they are supported through a new dedicated SME instrument designed specifically for highly innovative smaller companies.


2019
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission


Your guide to IP in Europe - The essentials of IP protection in Europe

Intellectual property (IP) management is a key element in improving the competitiveness of any company. Unfortunately, small and medium-sized enterprises (SMEs) often lack the time, resources, or knowledge to address IP matters. This guide aims at providing answers to some of the main IP issues often faced by SMEs. It has been developed on the basis of the answers provided by the European IP Helpdesk to some of the Frequently Asked Questions (FAQs) submitted by users through the European IP Helpdesk website and Helpline. Moreover, it refers to several reference documents, which are listed at the end of each section for further information. Each section of this guide is dedicated to one specific IP right, covering essential aspects around its regulation in Europe as well as some additional questions which, based on the experience of the European IP Helpdesk, are of interest to European SMEs. This guide is making no claim to be exhaustive and is not an official document of the European Commission. It is provided as a service of the European IP Helpdesk.


2019
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission


Study on the practical impact of RDI state aid rules - Final report

This study aimed to assess the extent to which, if any, the 2014 State aid rules have a detrimental impact on RDI activities in a manner or to a degree which is disproportionate to the objective of these rules. To this end, factual evidence was collected from State aid applicants and various national granting authorities on applications for RDI State aid. The study found only around a quarter of the respondents declared that modifications to their original State aid applications were made and only around half of these modifications are considered to have had a detrimental effect on the planned RDI projects, i.e. delayed their commencement, reduced their scope or increased their cost. This concerns modifications requested by the granting authorities for any reason, whether due to the rules on structural funds, RDI State aid rules, to adapt to funding priorities of the national scheme/policy, procedural requirements of the granting authority, requirements by auditors or other. In some cases, a positive effect on the planned projects was reported by applicants. A definite causal link between the RDI State aid rules (especially their specific provisions) and modifications of detrimental nature could not be established due to an insufficient amount of factual evidence. The study was also unable to establish unequivocally whether stakeholders perceive individual provisions of State aid rules for RDI activities as an obstacle or as unduly burdensome. This is because applicants are not always aware of the specific legal rules which govern their State aid applications. Only anecdotal evidence suggests that some of the relevant provisions may be perceived as challenging to understand and comply with.


2019
European Commission


Convocatoria de Ayudas Cervera para centros tecnológicos 2019 - Análisis de las Propuestas presentadas

En el informe se detallan los tamaños de los consorcios y sus características, las tecnologías prioritarias en las que se encuadran los proyectos y los flujos de colaboración por comunidades autónomas de esta primera convocatoria.


2019
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)


Impacto económico de la participación en el Programa Marco de I+D - Evidencia empírica para el caso de las empresas españolas

El objetivo de este trabajo es determinar los efectos que tiene la participación en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea en los resultados económicos de las empresas.


2019
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)


Regions and Cities Illustrated - Science and technology

This interactive tool contains data on European regions, cities and other territorial typologies, grouped into different statistical domains. Using the interactive map, individual territories can quickly be selected while different visualisation options allow comparison and analysis in a user-friendly way. An animated timeline shows how different territories perform over time.


2019
Eurostat


Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016) - Final report

The Fast Track to Innovation (FTI) is a fully-bottom-up innovation support programme promoting close-to-the-market innovation activities open to industry-driven consortia that can be composed of all types of participants. It can help partners to co-create and test breakthrough products, services or business processes that have the potential to revolutionise existing or create entirely new markets, under the helm of the Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot.


2019
European Commission


Situación y evolución de la economía circular española - Informe 2019

La transición desde el modelo tradicional lineal de producción y consumo, todavía dominante, hacia un modelo de economía circular, se vio impulsada a partir de 2008, durante la crisis económica. El concepto de economía circular es además cada vez más popular entre los ciudadanos. No obstante, con la recuperación económica el cambio de modelo se ha estancado y en la actualidad no avanza al ritmo que sería necesario. Esta es la principal conclusión que se extrae de éste informe que analliza la situación de la Economía Circular en España, y propone una hoja de ruta en la que se recogen prioridades necesarias y estratégicas para la transición de lo lineal a lo circular.


2019
Fundación Cotec para la Innovación


Putting Digital Innovation Hubs into Regional Context - A European survey

While digitalisation is often times thought of as a global megatrend and something that transcends national borders and geographical distances, it is at the same time a very tangible process exhibiting considerable regional and sectoral variation. Against this backdrop, Digital Innovation Hubs (DIHs) (a policy initiative in the context of the Digitising European Industry (DEI) strategy of the EU) constitute an important complementary and regionally anchored policy, whose impact can be boosted if combined with other EU-wide innovation supporting initiatives (i.e. regional/national innovation strategies). After three years of the launch and successful deployment of the DIHs initiative, a survey has been conducted among DIH managers and regional policy managers working with Smart Specialisation Strategies all over the EU28. The survey provided a useful insight of the digital maturity level of the regional contexts in which DIHs operate and what role they have undertaken in their respective regions, as well as the DIHs' characteristics and activities in their regional context and other important aspects such as collaboration, strategies and funding. This report consists of a thorough analysis of the collected answers. Delivered together with a case study analysis of six (6) regional DIHs in different socio-economic contexts (separate report), they aim at providing useful evidence on current strengths, weaknesses and variations of DIHs also in view of the planning for the upcoming Digital Europe Programme (DEP) and its funding priorities.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Eurostat regional yearbook 2019

Statistical information is an important tool for understanding and quantifying the impact of political decisions in a specific territory or region. The Eurostat regional yearbook 2019 gives a detailed picture relating to a broad range of statistical topics across the regions of the EU Member States, as well as the regions of the EFTA and candidate countries. Each chapter presents statistical information in maps, tables, figures and infographics, accompanied by a descriptive analysis highlighting the main findings. Regional indicators are presented for the following 12 subjects: EU policies for regions and cities, population, health, education and training, the labour market, the economy, structural business statistics, research and innovation, the digital economy and society, tourism, transport, and agriculture. In addition, two special chapters are included in this edition: a focus on European cities and a focus on regional socioeconomic developments after the global financial and economic crisis.


2019
Eurostat


REANA: Reproducible research data analysis platform - Open Science Monitor Case Study

As a result of this growing awareness, reproducible research has become a pervasive objective in the research policy agenda at different governmental levels, including funders and journal policies. This case study analyses one of the significant initiatives coming from the particle physics field at CERN called REANA. REANA is a reusable and reproducible research data analysis platform enabling users to re-use and reinterpret preserved data analysis years after the original publication, facilitating reproducibility of scientific results. This case study analyses the impact of the platform on science and industry whilst highlighting the drivers behind the project and the barriers that it has overcome. Finally, the study includes the key lessons learned and the main policy conclusions.


2019
European Commission


Expanding data sources for the measurement of open science - Open Science Monitor Case Study

Debates occurred on the data underlying the Open Science Monitor, as Elsevier Scopus database was used for the analysis of Open Access versus non-Open Access publishing behaviour for the countries selected in the study. In this quantitative case study, a comparison between the outcomes of the first analysis on OA publishing as performed for the OSM, with results of a study CWTS has performed for another European project, Key Technology Domains (KTD) is analysed. The results show that while the two datasets differ in absolute numbers, patterns of the shares of OA publishing shown in the two studies is more or less the same. Both datasets can be used to monitor OA uptake and publishing. Further comparative analyses will be conducted to show the effect of having a more pluralist selection of data sources for monitoring OA publishing.


2019
European Commission


Universities and the future of Europe

The second decade of the 21st century is coming to an end. For the European Union, it has brought many new, unexpected challenges, which have not always been easy to master. They are well-known: migration, security, terrorism, climate change, etc. The upcoming third decade of the century will no doubt also have its surprises. But with her strong speech in the European Parliament on 16 July 2019, the president-elect of the European Commission, Ursula von der Leyen, has indicated that she is more than ready to deal with new challenges, surprises or any other unexpected events. Together with her team of commissioners, including commissioner-designate Mariya Gabriel (whose portfolio title should read as "research, innovation and education"), she will present a more detailed agenda for the next five years later this fall. With this publication, “Universities and the Future of Europe”, the 23 members of the League of European Research Universities (LERU) wish to contribute to the shaping of this agenda for 2019-2024. This publication is also intended for the recently elected members of the European Parliament, many of whom are new to EU policy in the field of research, innovation and education.


2019
League of European Research Universities (LERU)


Science Europe Briefing Paper on Open Access to Academic Books

So far, much of the focus of the transition towards Open Access has been on scholarly and scientific articles. However, a significant number of disciplines, notably – but not only – within the Social Sciences, the Arts, and the Humanities produce and heavily use books. This briefing paper identifies the key issues at stake in implementing a policy of Open Access to academic books, and outlines recommendations for different stakeholder groups to facilitate and accelerate such a policy.


2019
Science Europe


Which role does DataCite play in researchers’ data sharing and data (re)use practices? - Open Science Monitor Case Study

This case study analyses DataCite: an international non-for-profit organization founded in 2009, which aims to improve data citation by providing persistent identifiers (Digital Object Identifiers, DOIs) for research data. DataCite serves as a central point for organising research data and making it accessible and citable. The general objective of this case study is to investigate to what extent DataCite influences researchers’ behaviour. First the background of the DataCite infrastructure is presented, followed by a reflection on the mission, drivers and challenges of DataCite. Then, the study takes a closer look at a subset of DataCite records in order to determine how researchers use such facility in the production, sharing, and (re)use of datasets using DataCite records and a bibliographic database such as Scopus.


2019
European Commission


Education at a Glance 2019

OECD's annual Education at a Glance looks at who participates in education, what is spent on it, how education systems operate and the results achieved. The latter includes indicators on a wide range of outcomes, from comparisons of students’ performance in key subject areas to the impact of education on earnings and on adults’ chances of employment.


2019
European Commission / Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


El desafío de las vocaciones STEM: Por qué los jóvenes españoles descartan los estudios de ciencia y tecnología

El sector tecnológico y digital sufre un problema de captación de talento generalizado, tanto en Europa como en España. Según los datos del Ministerio de Educación entre 2010 y 2017 las matriculaciones en estudios de ingeniería y arquitectura descendieron en España un 28%. El estudio “El desafío de las vocaciones STEM” realizado por DigitalES y elaborado por EY, analiza esta caída junto a la situación de los programas formativos en secundaria, FP y Universidad, y trata de encontrar respuestas a por qué los alumnos y alumnas de nuestras aulas descartan las materias que forman a los profesionales más demandados de hoy y del futuro.


2019
Asociación Española para la Digitalización (Digitales)


Open Europe: Policies, reforms and achievements in EU science and innovation 2014-2019 under EU Commissioner Carlos Moedas

The main purpose of this report is to offer a comprehensive overview of what the EU does for R&I. The goal is not simply to list achievements but also to explain the logic behind the main policies adopted by the EU.


2019
European Commission


Innovation kitchen: Impact through innovation in SMEs with the European Innovation Council pilot

Europe is home to many innovative start-ups and SMEs, yet few succeed to scale up and become global leaders. Public policy and funding need to fill the gaps in the existing support schemes and cover each stage of the innovation chain – from idea to market deployment – and scale-up. The EIC pilot supports top-class innovators, entrepreneurs, small companies and scientists with bright ideas and the ambition to scale up internationally. It was created in 2018 to bring together and improve the parts of Horizon 2020 that provide funding, advice and networking opportunities for those at cutting-edge of innovation. This report presents the market performance of the EIC Accelerator Pilot portfolio. It includes all the companies selected under the EIC Accelerator Pilot from 2014 until 2019, throughout the programme’s evolution into the enhanced EIC Pilot. Investors, corporates and procurers will discover why and how to work with the EIC portfolio.


2019
European Commission


Future technology for prosperity: Horizon scanning by Europe's technology leaders

What are the next emerging technologies in which European industry should invest in? That was the key question of the workshop “Future technology for prosperity - Horizon Scanning, gathering leading figures of Europe’s research and technology institutes in Oslo on 2-3 of July 2019. This publication takes stock of the key recommendations from this workshop and presents five technological frameworks that have potential to create economic and societal prosperity: Biological Transformation, Smart Materials, Low Energy Data Transmission, Power to X and Marine Technologies.


2019
European Commission


World corporate top R&D investors: Shaping the future of technologies and of AI

This report brings together data on patents, trademarks and scientific publications of the world’s top corporate R&D investors to shed light on the role of these key players in shaping the future of technologies, and of AI in particular. As for the two previous editions, this work results from the collaborative effort of the Joint Research Centre of the European Commission (EC-JRC) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), two organisations committed to providing solid data and analysis in support of evidence-based policy making. The target audience of this report is quite diverse: from the scientific community to industry representatives, from practitioners to policy makers. Its aim is to provide a useful source of data and analysis to all those interested in getting a better understanding of the scientific and technological activities of key industry players, particularly in the field of AI. Most of the data underlying the analysis presented in the report are made publicly available, in an effort to spur further analysis.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Igualdad de género en la investigación científica - Encuesta SRUK/CERU de igualdad de género en la investigación en España 2018

El Informe CERU persigue proporcionar evidencia clara y significativa de que hombres y mujeres tienen una comprensión diferente de la brecha de género en la academia, así como animar a aplicar medidas que garanticen que tanto hombres como mujeres sean conscientes de las diferentes percepciones que existen sobre género en su lugar de trabajo. Estudios previos han demostrado que hay desigualdad de género en la investigación y que la desigualdad se hace más patente a medida que se llega a posiciones de mayor responsabilidad. Sin embargo, hasta la fecha no se habían evaluado las experiencias, expectativas y percepciones que los investigadores tienen sobre la igualdad de género en las instituciones españolas.


2019
Fundación Cotec para la Innovación


Encuesta sobre innovación en las empresas - Año 2017

La Encuesta sobre innovación en las empresas tiene como principal objetivo, ofrecer información directa sobre el proceso de innovación en las empresas, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos aspectos de este proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste,...). Este estudio, aparte de proporcionar una información rica y variada sobre el proceso de innovación, puede servir de marco base para diversos estudios específicos sobre otros aspectos relacionados con la ciencia y tecnología (como utilización de tecnología punta en la fabricación, pagos e ingresos tecnológicos, estudios sobre patentes, etc.).


2019
Instituto Nacional de Estadística (INE)


Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union

This joint study by the EPO and the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) analyses the contribution of IPR-intensive sectors to the EU economy. It covers all major IP rights (patents, trade marks, designs, copyright, geographical indications and plant varieties), identifies which industries make above-average use of them and quantifies the contribution of these IPR-intensive industries to major macro-economic variables (employment, wages, GDP, and trade) from across the EU as well as from Switzerland, Norway and Iceland. The study provides comprehensive and robust data, as well as a solid evidence base for policymakers.


2019
European Patent Office (EPO) / European Union Intellectual Property Office (EUIPO)


Cross-country evidence on the contributions of research institutions to innovation

This paper presents preliminary evidence on the patenting activities of 21 200 research institutions - 20 091 higher education institutions (HEIs) and 1 109 public research institutes (PRIs) - for 36 OECD countries and China from 1992 to 2014. Our evidence, which builds on a database that matches research institutions to a sample of their patent applications, indicates patent applications to the European Patent Office (EPO) filed by research institutions grew faster than industry patents. Those jointly filed by industry and research institutions grew even faster. However, research institutions’ share in patent applications remains low and their ratio of patents granted to applications is below that of industry. An econometric analysis at postal code level shows that geographical proximity to research institutions is associated with higher industry patenting. Results from an instrumental variable estimation indicate that research institutions positively influence local industry patenting, including in life sciences and digital technologies.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Acuerdo COSCE de transparencia sobre el uso de animales en experimentación científica en España - Informe anual 2019

Segundo Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Transparencia sobre el uso de animales en experimentación científica en España, elaborado por EARA, la Asociación Europea de Investigación con Animales, tras realizar una encuesta entre todas las entidades firmantes.


2019
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)


Marie Skłodowska Curie actions - Driving innovation, supporting researchers’ mobility and cultivating excellence in doctoral and postdoctoral training: Facts & figures

The Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) are part of Horizon 2020 (H2020), the European Union’s Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020). The MSCA support researchers in all scientific domains, promote collaboration between the academic, scientific and business communities, boost the careers of scientists at all stages and develop excellent doctoral training in Europe and beyond through international and intersectoral mobility. Since 1994, the programme has trained around 130,000 researchers — including 35,000 doctoral candidates —throughout their career.


2019
European Commission


Informe de Monitorización CDTI - Proyectos de I+D individuales finalizados entre 2015 y 2017

Análisis de la información facilitada por las empresas en la Encuesta de fin de proyecto acerca de los resultados obtenidos gracias al apoyo del CDTI. Se incluye un monográfico sobre el uso de las deducciones fiscales a I+D vinculadas al informe motivado emitido por el CDTI. Incluye el monográfico: Deducciones fiscales en los Proyectos de I+D CDTI


2019
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)


Informe CYD 2018 - La contribución de las universidades españolas al desarrollo

Los indicadores del sistema universitario español han mejorado en los últimos años si bien algunos, estancados o en descenso, evidencian la necesidad de más recursos y de una reforma del marco legal. La empleabilidad de los graduados universitarios muestra una sobrecualificación que puede ser reducida con una mejor colaboración entre universidades, empresas y administraciones públicas.


2019
Fundación CYD


Main Science and Technology Indicators, Volume 2019 Issue 1

This biannual publication provides a set of indicators that reflect the level and structure of the efforts undertaken by OECD member countries and seven non-member economies (Argentina, China, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Chinese Taipei) in the field of science and technology. These data include final or provisional results as well as forecasts established by government authorities. The indicators cover the resources devoted to research and development, patent families, technology balance of payments and international trade in R&D-intensive industries. Also presented are the underlying economic series used to calculate these indicators. Series are presented for a reference year and for the last six years for which data are available.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


MSCA-Cofund Programme. Opening up new horizons for researchers. Ongoing COFUND programmes in Spain: expected calls for the recruitment of researchers 2019-2020

Los programas Marie Skłodowska Curie Actions-COFUND (MSCA-COFUND) de la Comisión Europea ofrecen financiación adicional para programas de investigación que ofrecen una dimensión internacional e intersectorial a la formación y a la carrera investigadora. Este documento recopila información clave (tipo de candidatos, área de investigación, duración del contrato y salarios de la convocatoria) para los investigadores que quieran concurrir a alguna de las convocatorias abiertas en 2019 y 2020 de programas MSCA-COFUND en diferentes instituciones en España.


2019
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)


Researcher career path in Spain at a glance! - 4th edition - July 2019

Se trata de un completo diagrama actualizado de las distintas etapas de la carrera investigadora en el que se identifican las distintas ayudas que podrás solicitar en cada momento. Además, el documento contiene los enlaces en los que podrás ampliar información sobre cada una de las convocatorias. Cuarta edición: Julio de 2019.


2019
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)


Towards better monitoring of innovation strengths, regional specialisation and industrial modernisation in the EU

This study on the monitoring of innovation strengths, regional specialisation and industrial modernisation in the European Union has two main aims. The first is to verify whether the existing indicators and data sources provide a sufficient basis for monitoring relevant aspects of industrial modernisation in the European Union, while the second is to propose a grounded system of indicators to measure industrial modernisation. The future monitoring of industrial modernisation will need to cover different aspects. The monitoring system proposed in this report focuses on industrial modernisation as a transformative process that aims at improving the competitiveness of European manufacturing in an increasingly competitive global environment. Industrial modernisation has to address the upcoming challenges facing manufacturing in Europe as well as to respond to new opportunities of production, including the changes resulting from digitalisation and other new technologies.


2019
European Commission


Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020

The Times Higher Education World University Rankings, founded in 2004, provide the definitive list of the world's best universities, evaluated across teaching, research, international outlook, reputation and more. THE’s data are trusted by governments and universities and are a vital resource for students, helping them choose where to study. The Times Higher Education World University Rankings 2020 includes almost 1,400 universities across 92 countries, standing as the largest and most diverse university rankings ever to date.


2019
TES Global Ltd


Innovation ecosystems in the bioeconomy

The report examines the policy aspects of building the industrial and innovation ecosystems and value chains needed to make a bioeconomy viable as a sustainable means of production. While building biorefineries is more like a formulaic exercise in engineering, enabling these ecosystems and their value chains is a much more complex endeavour. Building on qualitative case studies and face-to-face interviews in eleven participating countries, the study reveals the diverse ways countries are seeking to achieve the goals set by national strategies and policies. The current report draws lessons from this diverse set of national case studies to generate both common and country-specific insights that can enable this transition from a fossil-based economy to a more sustainable one. These lessons include the need for systems-based approaches, attention to policy alignment, more focus on demand-side instruments, diversification of products, enabling medium-sized companies and harnessing converging technologies.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Study on Higher Education Institutions and local development

In this report we first carry out an extensive survey of the literature that is relevant for the analysis of the regional impact of Higher Education Institutions (HEIs). Based on the literature we specify some broad research questions and we develop a battery of testable hypotheses. We then present the details of the data used in the empirical analysis. Summary statistics for the available datasets and a preliminary discussion of the econometric approach are also presented. In the second part of the Report we describe the structure of models and show the findings of several alternative specifications. We discuss the main results and illustrate further opportunities for research and policy making.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Analysis of patents, publications, innovations and new organisations from FP7-ICT and CIP-ICT projects

This final study report provides an in-depth examination of the publications and patents reported through the yearly survey waves undertaken by DG CNECT in the years 2008 2017. It is also the culmination of two consecutive ex-post research evaluations, of which the first exercise starting in 2012 and the second in 2016. The results of both these research assessments, SMART 2011/0039 and SMART 2015/0078, are presented in this report. The assessments consist of the analyses of the productivity and quality of the research output of projects funded under FP7 ICT. Using results from these analyses we carry out an econometric analysis, in order to gain more insights on the factors contributing to the scientific and technological performance of the funded projects. Furthermore we conduct an analysis of the cooperation behavior of the project participants and, in a novel way, we measure the degree of overlapping national and regional research interests by analysing keywords that describe the publication output. Finally we conduct a preliminary analysis into the data collected on newly created organisations for the years 2014 to 2016. This report covers the entirety of the FP7 ICT projects launched during the years 2007 to 2013, for their productive years from 2007 to 2016.

Executive summary


2019
European Commission


Citizens Science and Environmental Monitoring: Benefits and Challenges

On the 21st and 22nd of November 2018, a two days' workshop was co-organized, by the JRC and the Working Group 3 “Improving Society-Science Policy Interface” of the COST Action 15212 “Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe”. The ultimate goal of the workshop was to provide recommendations, stemming from all stakeholders, namely from the scientific, policy and citizens perspectives, on the way forward for improving developments, promoting and accelerating the use of Citizens Science for (environment-related) policy making throughout Europe.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Ranking de revistas científicas españolas con sello de calidad FECYT

Clasificación ordenada de todas las revistas con sello de calidad FECYT a fecha 5 de septiembre de 2019. El objetivo de este ranking es que sirva a la ANECA y a otras agencias de evaluación como herramienta para mejorar los sistemas de acreditación de la calidad de los trabajos publicados por los investigadores españoles de las áreas de Ciencias Sociales y Humanas.


2019
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)


Innovation districts and industrial clusters in the Barcelona Metropolitan Region

This study presents an overview of the state and competitiveness of different innovation districts and industry clusters in the Barcelona Metropolitan Region.
The report includes preliminary analyses of each industry’s respective employment, economic, and innovation performance levels, as well as an overview of current, up-and-coming, and potential innovation districts. The chosen areas for analysis have been compared to selected innovation campuses in the USA by means of analogous benchmarks.


2019
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)


Achieving high-quality audit in European research - Propositions on simplification and alignment of funders’ practices

This briefing outlines EUA’s proposals to national and EU funders on how to make the EU reporting and control environment more efficient and effective. This is a matter of strategic importance to improve the added value of European investment in education, research and innovation. European universities manage a variety of projects, from EU funding programmes such as Horizon 2020, Erasmus+ and the European Structural and Investment Funds, as well as nationally and globally funded projects. Simplification of processes connected to participation in funding programmes is therefore of high interest to universities.


2019
European University Association (EUA)


Videojocs a Catalunya - Píndola sectorial (Juliol 2019)

Més d’un centenar d’empreses formen el sector dels videojocs a Catalunya, que amb un 30% de les de l'Estat representen més del 50% de la facturació del sector.


2019
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


World University Rankings 2019-2020

The Center for World University Rankings (CWUR) publishes the only global university ranking that measures the quality of education and training of students as well as the prestige of the faculty members and the quality of their research without relying on surveys and university data submissions.


2019
Center for World University Rankings (CWUR)


Collaboration and Semantic Networks of EU-funded Research in Quantum Technologies: 2007-2019 - Horizon scanning for Perspectives on Quantum Technology for Structural and Mechanical Engineering

A quantitative analysis is conducted of the distribution of budgets, participants and host countries from a compilation of EU-funded CORDIS projects with starting dates from Q2 2007 till Q3 2019. The projects are selected on the basis of containing the word 'quantum' in their objectives description texts. An accompanying semantic analysis of the concatenated texts is conducted by mapping the projects budget timeline to the word associations of the word quantum to its related technical fields.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Internationalisation of EU research organisations - A bibliometric stocktaking study

International research collaboration (IRC) is at the core of contemporary higher education and science systems, and the percentage of internationally co-authored publications globally and across Europe is on the rise. The aim of this study is to analyse, based on large-scale data on publication and citation trends over time (within the last decade), the changing nature of academic knowledge production in all European Union Member States (EU-28) and the trend towards its radically increasing internationalisation. The study combines theoretical knowledge about IRC with the most up-to-date empirical data and their analysis. This quantitative study analyses the macro-level of countries and the meso-level of flagship institutions to assess the cross-national and cross-institutional differentiation in the pace of these changes and their depth. The report uses Scopus and SciVal data for 2007-2017, and the analysis of collaboration in research is based on bibliometric data on publications and citations. The empirical analysis is preceded by a section on the motivations and another on the major barriers connected with the processes of research internationalisation. The study suggests policy options to improve international research collaboration at the European level.


2019
European Parliamentary Research Service (EPRS). European Parliament


Academic Ranking of World Universities 2019

Since 2003, ARWU has been presenting the world Top 500 universities annually based on transparent methodology and objective third-party data. It has been recognized as the precursor of global university rankings and the most trustworthy one. This year, the best 1000 universities in the world are published. 


2019
ShanghaiRanking Consultancy


2.º Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España

El anterior Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España, presentado hace año y medio, fue el primero de una serie que pretende mostrar de manera periódica el estado y la evolución del sistema español de ciencia y tecnología a lo largo del tiempo, aportando ideas para la mejora de los problemas que ralentizan un desarrollo económico y social sostenible de España. Si aquel informe ofrecía un análisis de la situación del sistema después de la llamada “década perdida”, esta nueva edición dirige su mirada a los problemas estructurales que se deben afrontar para promover el cambio deseado. Con ello, los autores no se limitan a describir estos problemas, sino que aportan en cada capítulo una serie de recomendaciones y propuestas dirigidas a ofrecer posibles soluciones a los mismos. El resultado es, de nuevo, una obra diversa sobre un objeto común que recoge contribuciones con un perfil de alta divulgación basadas en información objetiva y datos reales.


2019
Fundación Alternativas


ERC Starting Grants 2019 Outcome: Indicative statistics

ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are starting their own independent research team or programme. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.


2019
European Research Council (ERC)


Indicadores de alta tecnología - Año 2017

Los Indicadores de alta tecnología se obtienen como estadística de síntesis con la finalidad de proporcionar datos sobre los sectores y productos considerados de alta tecnología (sectores industriales o de servicios) según el criterio de la metodología propuesta por la OCDE. Para las ramas de actividad ofrece indicadores de I+D e innovación, tales como: gastos, personal, ocupados, cifras de negocios, valor de la producción, valor añadido, número de empresas, intensidad en innovación. Para los productos de alta tecnología proporciona el valor de la producción, de las importaciones y de las exportaciones.


2019
Instituto Nacional de Estadística (INE)


EU transport research & innovation status assessment report: An overview based on the Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS) database

This report provides the second overview of the TRIMIS database, assessing the status of transport R&I in seven thematic areas as defined by the European Commission’s Strategic Transport Research and Innovation Agenda (STRIA). Since the last overview, the database includes over 9% more projects, covers information on transport technologies and organisations, while steps are made to include data on patents and publications. These developments bolster TRIMIS’ capabilities to monitor the progress of STRIA.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Genome-wide association studies, polygenic scores and social science genetics: Overview and policy implication

Recent developments in genetics are opening unprecedented possibilities to understand the physical and mental health of individuals. Moreover, with the advent of genome editing techniques it has become possible to introduce subtle changes in the DNA and thus to intervene in the combined sets of traits of an individual, including the curing of certain diseases. In this report we focus on the first part, namely on the understanding and interpretation of the genetic information and its connection with the functionality in the host organism, and we will zoom in on the great wealth of information the reading, analysing and comprehension of the complete DNA sequence across organisms, including humans may provide.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Great Expectations: Fulfilling the promise of emerging technologies

An unprecedented wave of technological innovation is washing over the world, with profound implications for society, business and global economies. From corner offices to corner coffee shops, the transformative power of digital technologies such as artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), blockchain, cloud computing and robotics is changing how we live and work. But even as consumers and businesses see the benefits, they are aware they must work to ensure that emerging technologies deliver fully on their promise of progress. A recent survey by The Economist Intelligence Unit, sponsored by IBM, asked 758 business professionals and 1,053 consumers around the world about their views on new technologies and the challenges involved in realizing their full potential. The survey gathered insights from several countries, with respondents from: Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Mexico, the UK, the US and Sweden. Respondents also represented diverse industries, including: consumer packaged goods, retail, financial services, insurance, healthcare, industrial products, technology and IT, and telecommunications.


2019
The Economist Intelligence Unit


Study on the future of space research

The objective of this study is to assess the socio-economic impacts, as well as the costs and benefits, of the three different set of actions (“pillars”) considered by the European Commission for the preparation of Horizon Europe: - Space research under the dedicated thematic priority of Horizon Europe (Pillar 1): definition of a set of research priorities for the setting up of the future Horizon Europe space area of intervention under the cluster Digital and Industry of Horizon Europe; - Deployment of new tools (Pillar 2): implementation of new tools to implement or complement the space area of intervention of Horizon Europe (public private partnerships and Knowledge and Innovation Communities (KICs); - Integration within other EU policies (Pillar 3): creation of stronger structural synergies between the space area of intervention of Horizon Europe on the one hand, other clusters and intervention areas of Horizon Europe and EU policies on the other hand. The general objective of the study is to compare, for each pillar, different associated scenarios with the current situation (“baseline” scenario).


2019
European Commission


Ranking Web of Universities - July 2019 Edition

The Ranking Web or Webometrics is the largest academic ranking of Higher Education Institutions. Since 2004 and every six months an independent, objective, free, open scientific exercise is performed by the Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC) for the providing reliable, multidimensional, updated and useful information about the performance of universities from all over the world based on their web presence and impact.


2019
Cybermetrics Lab. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)


Making sense of science for policy under conditions of complexity and uncertainty

Now more than ever, policymakers need good quality science advice to inform their decisions, and the very policy issues for which scientific input is most needed are the ones where the science itself is often complex and uncertain. The report highlights the fact that many of the world’s most pressing problems are also incredibly complex — including climate change, environmental pollution, economic crises and the digital transformation of societies. What’s more, the scientific knowledge around these areas can often be uncertain or contested.


2019
Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA)


Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2018

Aquest informe s'elabora anualment amb l'objectiu de difondre, de forma àgil i entenedora, els principals esdeveniments de la indústria catalana al llarg de l'any. Incorpora una anàlisi detallada dels vint-i-un sectors més importants.


2019
Departament d’Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya


How are digital technologies changing innovation? Evidence from agriculture, the automotive industry and retail

Digital technologies impact innovation in all sectors of the economy, including traditional ones such as agriculture, the automotive industry, and retail. Similar trends across sectors include that the Internet of Things and data are becoming key inputs for innovation, innovation cycles are accelerating, services innovation is gaining importance and collaborative innovation matters more. Sector-specific dynamics are driven by differences in opportunities such technologies offer for innovation in products, processes and business models, as well as differences in the types of data needed for innovation and the conditions for digital technology adoption. The analysis calls for revisiting innovation policy mixes to ensure these remain effective and address emerging challenges. A sectoral approach is needed when designing innovation policies in some domains, especially regarding data access and digital technology adoption policies. The current focus of innovation policies on boosting R&D to meet R&D intensity targets also requires scrutiny.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


European Start-up Survey

The first annual PwC European start-up survey provides unique insights into the European entrepreneurial ecosystem, based on interviews with 540 startup firms in 18 leading startup hubs. The research was conducted in 2018 by PwC in collaboration with Science-to-Business Marketing Research Center; Münster University of Applied Sciences.


2019
PwC


Global Innovation Index 2019 - Creating Healthy Lives-The Future of Medical Innovation

The Global Innovation Index (GII) aims to capture the multi-dimensional facets of innovation and provide the tools that can assist in tailoring policies to promote long-term output growth, improved productivity, and job growth. The GII helps to create an environment in which innovation factors are continually evaluated. It provides a key tool and a rich database of detailed metrics for economies, which in 2019 encompasses 129 economies.

Global Innovation Index 2019 - Country profile: Spain


2019
Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization (WIPO)


Qualitative Evaluation of completed Projects funded by the European Research Council 2018

The European Research Council carries out annual analyses of finalised ERC projects, in order to monitor the impact of the research it supports. In the 2018 exercise, published today, a total of 225 ERC projects were evaluated by independent peer-review panels. To carry out this review, 25 peer-review panels evaluated 225 completed ERC projects funded under the European Union’s 7th Framework Programme (FP7). The projects were randomly chosen from a pool of 631 projects completed two years prior to the study, in all three ERC scientific domains – Life Sciences, Social Sciences and Humanities, and Physical Sciences and Engineering.


2019
European Research Council (ERC)


Smart Specialisation in the world, an EU policy approach helping to discover innovation globally

The first global workshop on Smart Specialisation was organised in Seville on 25 September 2018. This workshop has showcased the variety of experiences and interests generated by Smart Specialisation on the five continents and represented a first step towards the creation of an international community of Smart Specialisation. Building on the outcomes and lessons from this event, the present Science for Policy report brings together experiences, policy aspects, challenges and opportunities gravitating around the topic of Smart Specialisation worldwide, and elaborates on the further international potential of the Smart Specialisation concept and approach.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Mapping, analysis and characterization of "space hubs" in the EU

The European space sector is facing increasing global competition, as well as significant technological challenges in the context of the New Space economy. The EU space flagship programmes, including EGNOS, Galileo and Copernicus, are key assets to deliver on the EU’s future objectives in areas such as sustainability, safety and security, prosperity, cultural development and geostrategic outreach, as underlined in the March 2017 Rome Declaration. To face these challenges, Europe needs to maintain and strengthen its world-class capacity to conceive, develop, launch, operate and exploit cutting-edge space systems, by relying on a more risk-prone and innovative space industry. In this regard, the Space Strategy for Europe, adopted on 26 October 2016 underlines the need to encourage a business and innovation-friendly ecosystem at the European, regional and national levels by establishing space hubs that bring together the space, digital and user sectors. Given the initiatives of the EU to support European clusters and space hubs, and the current landscape of the space hubs ecosystem in Europe, several challenges and opportunities must be taken into account to foster and build the capacity of the space hubs ecosystem.


2019
European Commission


Informe de urgencia sobre la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027

El documento «Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación: Primeros avances y recogida de sugerencias» es un documento muy preliminar que consta de dos partes. En la primera de ellas titulada «Análisis del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación», se ofrecen datos relativos a la evolución de un parco conjunto de indicadores numéricos de recursos y resultados del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). En la segunda parte, «Estrategia: primeros pasos», apenas se esbozan unas líneas estratégicas muy generales enmarcadas en el nuevo escenario Horizonte Europa. En este breve informe se hacen unos primeros comentarios sobre el contenido de las dos partes anteriormente reseñadas.


2019
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)


Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2019

El Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2019 és l’onzena edició d’una eina que s’ha convertit en l’estudi de referència del sector tecnològic i digital a Catalunya. L’estudi analitza la situació del sector a Catalunya i actua com un marc excel·lent per generar reflexió, debat i propostes de futur sobre la realitat del sector i la seva elasticitat, capacitat de creixement i tendències.

Infografia Baròmetre 2019


2019
Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno)


Nature Index 2019 Annual Tables

The Nature Index 2019 Annual Tables highlights the institutions and countries which dominated research in the natural sciences in 2018. This supplement features not only the Nature Index Global Top 100 institutions across all sectors but also the top 10 institutions for top-quality research output by subject, in life sciences, chemistry, the physical sciences and Earth and environmental sciences. Also included is a normalized ranking derived by considering an institution's top quality output as a proportion of its total output in the natural sciences.


2019
Springer Nature


Google Scholar Metrics (July 2019)

Google Scholar Metrics provide an easy way for authors to quickly gauge the visibility and influence of recent articles in scholarly publications. Scholar Metrics summarize recent citations to many publications, to help authors as they consider where to publish their new research.


2019
Google


La participació catalana en els fons europeus competitius 2014-2017

L’objectiu del present estudi és analitzar la participació catalana en les diferents línies i programes de finançament de la Unió Europea de naturalesa competitiva entre els anys 2014 i 2017. Tenen aquesta consideració aquells programes de finançament gestionats directament per la Comissió Europea o les seves agències executives (Horizon 2020, l’Instrument Financer pour l’Environnement -LIFE-, etc.) en contraposició als fons europeus de caràcter descentralitzat o gestionats per les administracions nacionals (centrals, autonòmiques, regionals i locals).


2019
Generalitat de Catalunya


Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2018

Este informe autonómico brinda información del Informe CYD 2017 desglosada territorialmente por regiones y universidades. La publicación se compone de 19 informes incluyendo todas las universidades en relación al perfil del alumnado y profesorado, especialización y stem, desempeño académico, financiación, mercado de trabajo, investigación y transferencia de conocimiento.

Infografía general

Infografía regional


2019
Fundación CYD


Informe ASEBIO 2018 - Situación y tendencias del sector de la Biotecnología en España

El Informe Asebio, que la Asociación Española de Bioempresas publica anualmente desde 2003, es la publicación de referencia del sector biotecnológico español. En el informe se incluyen los principales datos estadísticos de la evolución del sector, recogidos por el INE y analizados por Asebio, e información sobre la producción (pipelines) y la transferencia de tecnología (patentes) de las compañías biotecnológicas nacionales y sobre el flujo de inversiones que recibe el sector.


2019
Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)


Top 10 Emerging Technologies 2019

The technologies on the list, which is curated by members of the Forum’s Expert Network, are selected against a number of criteria. In addition to promising major benefits to societies and economies, they must also be disruptive, attractive to investors and researchers, and expected to have achieved considerable scale within five years.


2019
World Economic Forum


Mainstreaming innovation funding in the EU budget

This study provides a comprehensive assessment of how the EU budget supports innovation in the current programming period and analyses the approach to innovation financing in the Commission´s MFF 2021-2027 proposals. The findings provide the basis on which to draw recommendations to maximize the use of EU innovation funding in the coming MFF.


2019
European Parliament


Feeding future generations: How finance can boost innovation in agri-food

More innovation and an expanded use of technology is needed for food production to meet the challenges of the future. A recent study by the European Investment Bank’s Advisory Services team looks at how research and innovation is being financed in the European agri-food sector, and underscores where improvements can be made. The study highlights the sector’s need for more and better-tailored finance and increased innovation if it is to meet the food needs of a growing world population while continuing to respect the UN’s Sustainable Development Goals. The study also makes clear that the sector’s slow growth, fragmentation, risk aversion, low levels of innovation spending and limited adoption of new technologies need to be addressed urgently to assure food security in the future. The report provides a clear argument for more EU support in mobilising finance for innovative companies in the European agri-food sector. Promising developments like crowdfunding, mini-bonds and advanced risk sharing mechanisms can help flow more funds to innovators and farmers.


2019
European Investment Bank (EIB)


Technology Transfer: Commercializing Discoveries at Research Centers Through Linked Innovation

The report is based on a four-year analysis of 3,881 research centers in 107 countries; 54 on-site visits to centers; interviews with 61 leaders -- managing directors or those in other leadership roles. Via infographic displays (as seen above), this 40-page report intended for leaders of research centers presents a quick overview of six gaps to watch out for, 18 mechanisms to address them and 12 business models that are working elsewhere -- at universities, in industry and in government.


2019
IESE Business School


Informe de la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento 2017 de las Universidades Españolas (Informe I+TC 2017)

El Informe I+TC es una acción conjunta de las redes RedOTRI y RedUGI de la Comisión Sectorial Crue-I+D+i y cuenta con un recorrido de más de 15 años en los que se ha ido ampliando los indicadores y consolidando la información. La encuesta está armonizada con la encuesta europea de Transferencia que gestiona la asociación ASTP-Proton y, actualmente, es un referente en la información sobre Investigación y Transferencia en España, que cada vez utilizan más analistas y responsables del sistema de innovación. La edición 2017 de la Encuesta I+TC ha sido contestada por un 92% de las 75 universidades a las que se ha remitido, por lo que han contestado todas las universidades públicas y únicamente no han contestado 6 universidades privadas de pequeño tamaño. En particular, las 75 universidades encuestadas comprenden 49 públicas y 26 privadas (tanto presenciales como no presenciales).


2019
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)


The Space Economy in Figures - How Space Contributes to the Global Economy

The space economy is expanding and becoming increasingly global, driven by the development of ever-more governmental space programmes around the world, the multiplication of commercial actors in value chains, durable digitalisation trends, and new space systems coming of age. This report describes these emerging trends using new and internationally comparable data and indicators. It highlights the growing importance of space activities for the economy, for developing country strategies (based on original official development assistance statistics), for the pursuit of knowledge and scientific discoveries, and for society in general. To get the most out of space investments and promote sustained socio-economic growth, this report provides some recommendations to countries in building up their statistical evidence on space actors and activities.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2018

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the EU’s research and technological development activities and the dissemination of results. It provides a concise, non-exhaustive overview of key measures taken in 2018.


2019
European Commission


Inserción laboral de los egresados universitarios - CURSO 2013-14 (Análisis hasta 2018)

Informe que analiza la empleabilidad de los titulados universitarios durante los cuatro años siguientes a finalizar sus estudios.


2019
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU)


Governing Missions: Governing Missions in the European Union (Independent Expert Report)

In her new report, Professor Mariana Mazzucato presents recommendations on three essential elements to deliver impactful missions in the European Union: How to engage citizens in missions; how to ensure that public organisations are optimally equipped to implement missions; and how to optimise finance and funding for missions.


2019
European Commission


La maquinària tèxtil a Catalunya - Píndola sectorial (Juny 2019)

La producció de maquinària per als processos d’obtenció de matèries primeres i fabricació en el tèxtil és un sector que conformen a Catalunya fins a 104 empreses. Un àmbit que genera una facturació agregada de 221 milions d’euros i ocupa a 1.253 treballadors en un teixit empresarial format en un 99% per pimes.


2019
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


Mutual Learning Exercise (MLE) on Research Integrity: Processes and Structures - Thematic Report No 1

This Report focuses on the first priority topic – Processes and structures to promote RI and deal with allegations of research misconduct. The Paper is based on the review of existing relevant literature and documentation, information about RI framework in 14 countries for research integrity (RI) presented at the Kick-off Meeting and consultations with the representatives of the participating countries. The final input for the Report was provided from the discussions during the first Working Meeting in Oslo on 30 January 2019.

 


2019
European Commission


Mutual Learning Exercise (MLE) on Research Integrity: Incentives - Thematic Report No 2

This thematic report provides the lessons learned from the Mutual Learning Exercise (MLE) devoted to research integrity. The focus of this report is on setting incentives to promote and foster research integrity. The document starts with a review of the topic aimed at articulating the concept of incentives in the context of research integrity, in order to focus and thus facilitate the dialogue that took place at the Working Meeting. It subsequently discusses the multifaceted problem of incentives, which can be positive as well as "perverse", and the risk of unintended consequences, in relation to relevant and recent academic literature. The report then reviews major recent policy reports, to highlight the current expectations placed on institutions to promote and incentivize research integrity; it identifies core challenges of using incentives to promote good research practices across the EU; it summarizes the exchanges and discussions held at a dedicated workshop; and finally  itmakes a set of policy recommendations on how to set incentives for research integrity across the EU.


2019
European Commission


Mutual Learning Exercise (MLE) on Research Integrity: Dialogue and communication – Thematic Report No 3

The report provides lessons learned from the Mutual Learning Exercise (MLE) devoted to research integrity. The focus of this report is on the dialogue and communication about research integrity. The report provides a landscape of existing practices related to developing the culture that fosters open communication and dialogue about responsible conduct of research, dialogue about research integrity at different levels (institutional, national, transnational), and dialogue with the public. The report provides recommendations for different stakeholders in research integrity: policy makers, research performing organizations, research funding organizations, professional societies, individual researchers, journal editors, industry, research integrity bodies, media and the public.


2019
European Commission


Mutual Learning Exercise (MLE) on Research Integrity: Training and Education – Thematic Report No 4

This report provides lessons learned from the Mutual Learning Exercise (MLE) devoted to research integrity. The focus of this report is on training and education in research integrity.The report starts with a discussion and articulation of the core concepts and problems, and it then illustrates how RI training is discussed in relevant EU policy documents and how it is being studied by on-going EU projects. Subsequently, the report reviews recent relevant literature and offers a summary of key findings. Following a discussion of the challenges that, based on the review of the literature, were set out for the dedicated meeting, the document reports conclusions and policy recommendations that were agreed upon by participating countries.


2019
European Commission


Wellcome Global Monitor 2018 - How does the world feel about science and health?

The Wellcome Global Monitor is the world’s largest study into how people around the world think and feel about science and major health challenges. It surveys over 140,000 people from more than 140 countries.


2019
Wellcome Trust


Informe IUNE 2019: Actividad investigadora de las universidades españolas

El presente informe sobre la actividad de las universidades españolas corresponde al periodo 2008-2017 y, como en anteriores ediciones, está elaborado a partir de los datos recogidos en el Observatorio sobre la actividad Investigadora en la UNiversidad Española (IUNE). La información se articula en torno a siete dimensiones que agrupan a su vez diferentes indicadores que se relacionan entre sí: Financiación, Profesorado, Actividad científica, Innovación, Competitividad, Capacidad formativa y Reconocimiento.


2019
Alianza 4 Universidades


Symposium Report: Interdisciplinarity

Interdisciplinarity is increasingly used to tackle complex scientific questions and address large societal challenges. At the same time, the evaluation of interdisciplinary research proposals poses a set of problems, ranging from missing common standards and criteria to shortages of peer reviewers with experience in evaluating interdisciplinary research. At its third Symposium, hosted in Brussels on 21 November 2018, Science Europe and its Scientific Advisory Committee brought together researchers and other experts experienced in interdisciplinarity with high-level representatives from Science Europe’s Member Organisations, who fund and perform such research.


2019
Science Europe


Microbiome - Spotlight on ERC projects

‘Microbiome’ is a term used to describe the community of microorganisms and their genetic information that inhabit a confined environmental niche, such as a host organism, soil or the ocean. The microbiome composition varies substantially depending on the environmental niche and can include different bacteria, archaea, fungi and viruses. Research has shown that these communities of microbes play crucial roles in host physiology and development, ecology and evolution.


2019
European Research Council (ERC)


Aerospace - Spotlight on ERC projects

The ERC-funded projects presented in this brochure illustrate the wide and diverse areas of research of relevance to aerospace. The projects featured address bird and formation flight, combustion thermoacoustic instabilities, material mechanics across spatial and time scales, clusters of nano and picosatellites (cubesats), space orbit perturbations and aerospace communications.


2019
European Research Council (ERC)


Times Higher Education Young University Rankings 2019

The Times Higher Education Young University Rankings list the world’s best universities that are 50 years old or younger. The 2019 ranking includes 351 universities, up from 250 in 2018. The table is based on the same 13 performance indicators as the flagship THE World University Rankings, but the weightings have been adjusted to give less weight to reputation.


2019
TES Global Ltd


Estudio ¿Qué quieren ser ellas de mayor?

El presente artículo recoge los resultados de dos modalidades de encuestas entregadas durante la celebración de las jornadas de Ciencia y Tecnología en femenino celebradas en 14 parques Científicos y Tecnológicos miembros de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), a 1265 alumnas y alumnos de secundaria, para conocer cuáles son las pro-fesiones que en mayor porcentaje eligen. Del análisis y la interpretación de estas encuestas se desprende una información que puede ser relevante de cara a tomar medidas para mejorar la elección de carreras STEM, (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáti-cas), y mayormente, para visibilizar y combatir la presencia desigual de la mujer en el ámbito tecnológico


2019
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE)


100 Radical Innovation Breakthroughs for the future

This report provides insights on 100 emerging developments that may exert a strong impact on global value creation and offer important solutions to societal needs.We identified this set of emerging developments through a carefully designed procedure that combined machine learning algorithms and human evaluation. After successive waves of selection and refinement, the resulting 100 emerging topics were subjected to several assessment procedures, including expert consultation and analysis of related patents and publications.Having analysed the potential importance of each of these innovations for Europe, their current maturity and the relative strength of Europe in related R&D, we can make some general policy recommendations that follow.

Table of radical innovation breakthroughs


2019
European Commission


Levelling the playing field: Dissecting the gender gap in the funding of start-ups

This report investigates the gender gap in the funding of innovative start-ups across OECD and BRICS countries using a detailed micro-dataset on start-ups and their founders. Results from empirical analysis show that start-ups with at least one woman in the team of founders are less likely to receive funding by 5-10%. When such start-ups do receive funding, they receive an amount lower by a third compared to start-ups created by male founders. Accounting for founders’ characteristics (their educational background and past professional experience) reduces the gap in likelihood to receive funding, but not the gap in funding amounts. A key conclusion is that addressing the gender gap will require a holistic approach, including through – but not restricted to – the education system. The paper concludes by a discussion of potential mechanisms that could explain the observed gap, presents policy options, and proposes an agenda for future research.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Informe Quiral 2018: Mujer, salud y comunicación

L’Informe Quiral és un estudi d’investigació fet conjuntament amb el Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat en el qual s’analitza la transmissió que els mitjans de comunicació realitzen del coneixement mèdic i de salut a la societat.


2019
Fundació Vila Casas / Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad (CCS-UPF)


Study on mapping Internet of Things innovation clusters in Europe

The study provides a comprehensive understanding of the dynamics, the drivers, characteristics and success factors that have led to the creation of the existing Internet of Things innovation clusters in the European Union. It also provides guidance to read the key information about these clusters.


2019
European Commission


Estadística sobre el uso de biotecnología - Año 2017

La Estadística sobre el uso de biotecnología tiene como objetivo medir el esfuerzo nacional en actividades relacionadas con la biotecnología, de manera que pueda suministrar la información necesaria para la toma adecuada de decisiones en política científico-tecnológica. A este respecto se trata de conocer: el tipo de actividades relacionadas con la biotecnología que se llevan a cabo en cada uno de los sectores en que se ha dividido la economía; las áreas de aplicación final de los productos obtenidos mediante el desarrollo de biotecnologías; los recursos económicos y humanos destinados a la actividad productiva e investigadora relacionada con la biotecnología en España.


2019
Instituto Nacional de Estadística (INE)


Estadística sobre actividades de I+D - Datos definitivos 2017

La Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) tiene como principal objetivo medir los recursos económicos y humanos destinados a investigación por todos los sectores económicos en que se divide la economía (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro) con el fin de:
- Facilitar un instrumento para la gestión, planificación, decisión y control en materia de política científica nacional.
- Proporcionar a los organismos estadísticos la información que solicitan, obtenida con arreglo a normas internacionales que permiten la comparabilidad entre los diversos países.


2019
Instituto Nacional de Estadística (INE)


La intel·ligència artificial a Catalunya - Informe tecnològic (Juny 2019)

No hi ha cap dubte que la intel·ligència artificial és una de les tecnologies que més impacte pot generar tant en la vida quotidiana dels ciutadans com en el teixit econòmic i empresarial. L’informe La intel·ligència artificial a Catalunya, elaborat per ACCIÓ i la Secretaria de Polítiques Digitals, identifica fins a 179 empreses que ja hi treballen al nostre país.


2019
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


European Innovation Scoreboard 2019

The European innovation scoreboard provides a comparative analysis of innovation performance in EU countries, other European countries, and regional neighbours. It assesses relative strengths and weaknesses of national innovation systems and helps countries identify areas they need to address. The 2019 edition of the scoreboard highlights that the EU's innovation performance continues to improve. Compared to last year, innovation performance improved for 24 EU countries and the growth rate of lower-performing countries compared to higher-performing countries has accelerated. Since 2011, the EU's average innovation performance has increased by 8.8 percentage points. The EU’s performance has surpassed the United States for the first time and has a considerable lead over Brazil, India, Russia, and South Africa. However, China is catching up at 3 times the EU's innovation performance growth rate and Canada, Australia, Japan, maintain a performance lead over the EU.

EIS 2019 - Country profile: Spain
EIS 2019 - Interactive tool


2019
European Commission


Regional Innovation Scoreboard 2019

This 9th edition of the Regional Innovation Scoreboard (RIS) provides a comparative assessment of performance of innovation systems across 238 regions of 23 EU Member States, Norway, Serbia, and Switzerland. In addition, Cyprus, Estonia, Latvia, Luxembourg and Malta are included at the country level, as in these countries NUTS 1 and NUTS 2 levels are identical to the country territory. The RIS accompanies the European Innovation Scoreboard (EIS), which assesses the performance of national innovation systems. Where the EIS provides an annual benchmark of the innovation performance of Member States, as well as other European countries and regional neighbours, regional innovation benchmarks are less frequent and less detailed due to a general lack of innovation data at the regional level. The Regional Innovation Scoreboard addresses this gap by providing statistical facts on regions’ innovation performance.

RIS 2019 - Country profile: Spain
RIS 2019 - Interactive tool


2019
European Commission


Supporting Academic Research: Understanding the challenges

The study identifies opportunities for research offices and libraries to strengthen support for researchers. This paper includes the findings from a survey of 300 researchers
and interviews with nine senior members of research offices in the United States, the United Kingdom, and Australia.


2019
Ex Libris


QS World University Rankings 2020

Discover the best universities in the world with the QS World University Rankings 2019, now containing 1,000 fantastic universities from 85 different countries.


2019
QS Quacquarelli Symonds Limited


FAIR x FAIR. Requeriments factibles, assolibles i implementables per a un repositori de dades de recerca FAIR

Informe encarregat pels Vicerectors de recerca que formen la Comissió Funcional de l'Àrea de Ciència Oberta del CSUC per a determinar els requeriments funcionals raonables que ha de terni un repositori de dades per a que compleixi amb els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable). A més dels requeriments, també s'inclouen unes bones pràctiques i unes recomanacions finals.


2019
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)


OECD Indicators of Talent Attractiveness

Talented and skilled individuals have a key role to play in countries’ future prosperity. They hold jobs that are key for innovation and technological progress and ultimately contribute to stronger economic growth with other employment opportunities and better living conditions for all. OECD countries increasingly compete to attract and retain talented workers notably by adopting more favourable migration policies for the best and the brightest. This competition has led to a convergence of policy frameworks but significant differences in policies and practices remain. Beyond conditions for migration, many other factors contribute to shape countries’ attractiveness for foreign talent. The OECD Indicators of Talent Attractiveness is the first comprehensive tool to capture the strengths and weaknesses of OECD countries regarding their capacity to attract and retain three specific categories of talented migrants: highly educated workers (those with master and doctoral degrees), foreign entrepreneurs and university students.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Measuring and assessing talent attractiveness in OECD countries

This paper introduces a new set of indicators aimed at benchmarking how OECD countries fare in attracting talented migrants. Three different profiles of talent are considered: workers with graduate (master or doctorate) degrees, entrepreneurs, and university students. After providing a definition of the notion of talent attractiveness, this paper develops a conceptual framework for the study of the phenomenon, and discusses the variables used to construct the composite indicators. Sensitivity analysis is performed in order to make sure the indicators are robust to several statistical checks. Finally, the paper documents the attractiveness of OECD countries to the different profiles of talented migrants.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


CORDIS results pack on safer aviation - A thematic collection of innovative EU-funded research results (May 2019)

More and more people are travelling by air. In 2017, 1 043 million people in the EU travelled by air, an increase of 7.3 % compared with 2016, according to Eurostat. Almost half of those flights were from one EU Member State to another. Given this rising trend of consumer preference towards air travel, safety remains a key consideration. This second edition of the Results Pack on aviation safety, introduces six new projects that are developing and pioneering innovative approaches and technologies to ensure that Europe’s skies remain amongst the safest in the world.


2019
European Commission


European Capitals of Innovation 2016-2018: Places that bring ideas to life

This booklet collects best practices of urban innovation from all corners of Europe and beyond. It shows that mayors and municipalities are key players when it comes to shaping the innovation of tomorrow. Every year we award €1.5 million to ensure the continuity and upscaling of such best practices. Let’s keep innovating in our cities so they remain places that bring ideas to life and drive Europe forward. Funded under Horizon 2020, the EU’s research and innovation programme, and chosen by an independent expert jury, the Awards reward inspiring innovation approaches that address every aspect of city life – from technology, business and mobility through to social cohesion, the environment and sustainability. This booklet provides an overview of some of the unique solutions from the 2016-2018 Award winners and runners-up. It also shows how some have used their prize money to take innovation to new levels, as part of a Europe-wide network of iCapital cities.


2019
European Commission


CORDIS results pack on accelerating clean energy uptake - A thematic collection of innovative EU-funded research results (June 2019)

Wind, sun, hydro, tidal, geothermal and biomass are all renewable energy sources (RESs). By using renewable resources to meet energy needs, the EU can reduce its dependence on imported fossil fuels while increasing energy production sustainability. Accelerating the uptake of renewable energies represents a key solution to decarbonisation and climate change mitigation. This CORDIS results pack features 10 EU-funded projects that have been working to promote market uptake of renewable energies and reduce barriers and resistance to use of more sustainable energy sources.


2019
European Commission


CORDIS results pack on the brain - A thematic collection of innovative EU-funded research results (June 2019)

As the world continues to be remodelled by the digital revolution, we are seeing digital technologies embed themselves firmly into all aspects of our lives, including into the mainstream of neurosciences research to help unravel the complexity of brain disorders. In this cross-cutting CORDIS results pack, we highlight innovative projects from across the full spectrum of EU-funded research programmes that are helping science make sense of arguably the most complex and mysterious machine in existence – the human brain.


2019
European Commission


The 2019 PREDICT Key Facts Report - An Analysis of ICT R&D in the EU and Beyond

The 2019 PREDICT Key Facts Report provides a detailed analysis of the state of ICT R&D activities in the EU. This is the twelfth edition of a series that is published annually. As the previous editions, an online version is available at: https://ec.europa.eu/jrc/en/predict. The report covers the period between 1995 and 2016, providing a long-term analysis of the European Union (EU) ICT sector and its R&D, covering a whole cycle from the initial expansion years, to the double recession that began in early 2008, and the most recent evolution up to 2016. Whenever possible, the report includes nowcasted data for 2017 and 2018. The statistical information provided by the figures allows the comparison between: the ICT sector and the total economy; the ICT manufacturing sector and the ICT services sector; the four ICT manufacturing sectors, two ICT services sectors, and MC and RS sectors; EU countries; the EU and the international context (including the most relevant countries in the world economy). The report is focused especially on the ICT R&D macroeconomic dynamics.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Global Entrepreneurship Monitor - Informe executiu Catalunya 2018-2019

L’informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) relatiu a Catalunya 2018-2019 permet analitzar l’activitat emprenedora a Catalunya durant el 2018 i la seva evolució en els darrers exercicis. S’estudien, en primer lloc, els valors i percepcions del conjunt de la població catalana susceptibles d’influir en una part de la mateixa en la seva intenció i decisió de crear una empresa pròpia. Es quantifica, a continuació, la intensitat emprenedora per mitjà de l’anàlisi de la proporció de persones que en els darrers anys han creat una empresa. S’analitzen les motivacions que els han impulsat a fer-ho, el perfil de les persones involucrades en el procés emprenedor i les característiques de les empreses creades. Finalment, s’identifiquen les variables de l’entorn que influeixen positivament o negativament en la intensitat i la qualitat de l’emprenedoria a Catalunya.

Resum executiu


2019
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)


Artificial Intelligence in Society

The artificial intelligence (AI) landscape has evolved significantly from 1950 when Alan Turing first posed the question of whether machines can think. Today, AI is transforming societies and economies. It promises to generate productivity gains, improve wellbeing and help address global challenges, such as climate change, resource scarcity and health crises. Yet, as AI applications are adopted around the world, their use can raises questions and challenges related to human values, fairness, human determination, privacy, safety and accountability, among others. This report helps build a shared understanding of AI in the present and near-term by mapping the AI technical, economic, use case and policy landscape and identifying major public policy considerations. It is also intended to help co-ordination and consistency with discussions in other national and international fora.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Informe COTEC 2019: Innovación en España

El Informe Cotec refleja cada año desde 1996 la situación de la I+D+I en España, a través del análisis de los principales indicadores nacionales, autonómicos e internacionales.


2019
Fundación Cotec para la Innovación


OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019

The new OECD SME and Entrepreneurship Outlook presents the latest trends in performance of small and medium-sized enterprises (SMEs) and provides a comprehensive overview of business conditions and policy frameworks for SMEs and entrepreneurs. This year’s edition provides comparative evidence on business dynamism, productivity growth, wage gaps and export trends by firm size across OECD countries and emerging economies. It explores the implications of digitalisation and globalisation for market conditions and SME access to strategic resources such as finance, skills, technology, data and other innovation assets. The report gives comparative analysis of regulatory frameworks and policies to enhance contributions by SMEs and entrepreneurs, and delivers a forward-looking perspective on the opportunities and challenges SMEs and entrepreneurs face in doing business and scaling up their activities. It also contains country profiles outlining the latest developments in national SME performance and business conditions, with expanded country profiles available on line.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


El sistema de patentes de 2018 - Análisis de la situación Internacional, Europea y Española

El objetivo del estudio es explicar cómo evolucionan los diversos tipos de solicitudes de patentes que se realizan a nivel internacional, europeo y en España, pero sobre todo analizar qué datos relevantes o hecho curiosos se han producido y que tendencias diferenciales se han detectado.


2019
OBS Business School


U-Multirank - University and College Rankings 2019-2020

U-Multirank is a multidimensional, user-driven approach to international ranking of higher education institutions. It compares the performances of higher education institutions – in short: universities – in the five dimensions of university activity: (1) teaching and learning, (2) research, (3) knowledge transfer, (4) international orientation and (5) regional engagement. The U-Multirank web tool enables comparisons at the level of the university as a whole and at the level of specific study programmes. Based on empirical data, U-Multirank compares institutions with similar institutional profiles (‘like-with-like’) and allows users to develop their own personalised rankings by selecting indicators in terms of their own preferences.


2019
Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Centre for Higher Education (CHE), Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Fundación CYD


Europe - the Global Centre for Excellent Research

The world of research and innovation is becoming increasingly multipolar with China joining the ranks of science and technology leaders. For the EU, increased global research capacities offer a larger global talent pool and opportunities for specialisation, but also increased competition for investment, talent and the position as world-leader in critical technological fields. To be a global centre for excellent research, the EU and its Framework Programme must support the further integration of the intra-EU excellent research pole and at the same time being open for foreign talent and internationally connected with strong extra-EU partners. This report, requested by the European Parliament's Committee on Industry, Research and Energy, analyses the EU’s potential to be a global centre of excellence for research as a driver of its future growth in a complex global S&T landscape, and how EU public resources can contribute to this.


2019
Bruegel, European Parliament


CORDIS results pack on reducing the R&I divide - A thematic collection of innovative EU-funded research results (May 2019)

It is an undeniable fact that economic growth and increased competitiveness in Europe can only happen by investing in research and innovation (R&I). Major benefits can be achieved by tapping into Europe’s unexploited potential in R&I, through increased participation in the Horizon 2020 framework research programme, coupled with greater commitment from low R&I-performing Member States and associated countries. This CORDIS results pack focuses on 10 projects that are spearheading the ‘Widening participation’ instrument under the EU’s Horizon 2020 research programme.


2019
European Commission


Data Communities. A New Model for Supporting STEM Data Sharing

In this issue brief, we build on our ongoing research into scholarly practices to propose a new mechanism for conceptualizing and supporting STEM research data sharing.8Successful data sharing happens within data communities, formal or informal groups of scholars who share a certain type of data with each other, regardless of disciplinary boundaries. Drawing on Ithaka S+R findings and the scholarly literature, we identify what constitutes a data community and outline its most important features by studying three success stories, investigating the circumstances under which intensive data sharing is already happening. We contend that stakeholders who wish to promote data sharing –librarians, information technologists, scholarly communications professionals, and research funders, to name a few – should work to identify and support emergent data communities. These are groups of scholars for whom a relatively straightforward technological intervention, usually the establishment of a data repository, could kickstart the growth of a more active data sharing culture. We conclude by responding to some potential counterarguments to this call for bottom-up intervention and offering recommendations for ways forward.


2019
Ithaka S+R


Ithaka S+R US Faculty Survey 2018

The Ithaka S+R US Faculty Survey has tracked the changing research, teaching, and publishing practices of higher education faculty members on a triennial basis since 2000. Our aim in this project is to provide actionable findings and analysis to help colleges and universities as well as relevant support services, such as academic libraries, learned societies, and scholarly publishers, plan for the future.


2019
Ithaka S+R


Cluster programmes in Europe and beyond

This report provides an overview of national and regional cluster support in Europe as well as a selection of non-European countries, based on information on cluster policies and cluster programmes or other interventions to support cluster activities. With this horizontal overview, it complements the Smart Guide to Cluster Policy that identified good practices.


2019
European Commission


CWTS Leiden Ranking 2019

The CWTS Leiden Ranking 2019 offers important insights into the scientific performance of nearly 1000 major universities worldwide. Select your preferred indicators, generate results and explore the scientific impact and collaboration of universities.


2019
Centre for Science and Technology Studies. Leiden University


Nature Index 2019 Biomedical Sciences

The biomedical sciences have helped global average life expectancy rise by 20 years since 1960. This supplement highlights scientists and institutions prominent in the ongoing research effort that will further transform our ideals of a healthy human life in the coming decades.


2019
Springer Nature


Developing Minds in the Digital Age: Towards a Science of Learning for 21st Century Education

This book highlights new scientific research about how people learn, including interdisciplinary perspectives from neuroscience, the social, cognitive and behavioural sciences, education, computer and information sciences, artificial intelligence/machine learning, and engineering. These new developments offer fascinating new perspectives, based on technological advances, which enable a re-examination of longstanding problems in learning, raise new questions, and offer new approaches to the study of learning. This report of the Centre for Educational Research and Innovation seeks to catalyse discussions on the implications of these research findings for education practice and policy, and in turn, on how knowledge and experience from real-world education practice and policy could challenge and inform research agendas and theory building.

 


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Digital Innovation: Seizing Policy Opportunities

This report discusses how the digital transformation – digital technologies, data and software, AI-based analytics and other advances – is changing innovation processes and outcomes. It highlights the general trends across the economy and factors behind sector-specific dynamics, including increasing use of data as a key input for innovation, the expanding possibilities for experimentation offered by virtual simulation, 3D printing and other digital technologies, and the growing focus on services innovation enabled by digital technologies. In view of such changes, this report evaluates how innovation policies should adapt to foster innovation and inclusive development in the digital age, and identifies priority areas for policy action. It also explores novel innovation policy approaches implemented by countries to foster digital technology adoption and collaborative innovation.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Science and Engineering Publication Output Trends: 2017 Shows U.S. Output Level Slightly Below That of China but the United States Maintains Lead with Highly Cited Publications

Publication output in peer-reviewed science and engineering (S&E) journals, books, and conference proceedings serves as an indicator of scientific research activity. New data show that worldwide S&E publication output continues to grow, reaching 2.4 million in 2017, with the United States and China being the two largest producers in 2017 (17% and 19% of the world total). When counted together, the European Union (EU) countries (at 26%) produced more S&E publication output than the United States or China. Globally, S&E publication output grew at an average annual rate of 4% between 2007 and 2017. Over the same time period, the share of internationally coauthored S&E publication output also increased from 17% to 22%.


2019
National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES). National Science Foundation (NSF)


Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales por CCAA (2014-2018)

Resultados de la participación española por Comunidades Autónomas en Horizonte 2020 durante el periodo 2014-2018.


2019
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)


Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales (2014-2018)

Resultados de la participación española por entidades, pilares y temáticas en Horizonte 2020 durante el periodo 2014-2018.


2019
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)


Technology Infrastructures - Commission Staff Working Document

New and innovative technologies, such as road traffic safety solutions or multi-material 3D printing, need to be tested and up-scaled before they can enter the market successfully. Technology infrastructures are facilities, equipment, capabilities and support services where industrial players can find support to commercialise new products, processes and services, in full compliance with EU regulations. These technology infrastructures require high investment both in setting-up and keeping up with the state-of-the- art. Analysis show large regional differences in terms of financial support, fragmentation, risk of duplication and transnational accessibility difficulties. This publication suggests that the EU together with Member States can have a more ambitious and shared vision to support industry scale-up and technology diffusion at EU level. It also identifies the key four challenges that need to be addressed to create a technology infrastructures landscape which will help Europe’s industry to succeed on global markets: prioritisation, visibility, accessibility and networking.


2019
European Commission


Joint Undertakings: Analysis of collaboration mechanisms with ESI Funds in an S3 context

Challenge-driven innovation in the EU calls for closer collaboration between territorial innovation initiatives and non-territorial innovation, in order to build critical mass and take full advantage of synergies and complementarities. This report investigates in particular the motivations and practices for strengthening collaborations between Joint Undertakings (JUs) (focusing on non-territorial innovation) and national and regional ESI Funds’ managing authorities (focusing on territorial innovation) and offers guidance to take the necessary steps to start or upscale them. Collaborations with JUs can also help to optimise the S3 priority setting by refining priorities and positioning them within the European research agendas of the JUs. From their side, JUs can benefit from stronger links with S3 in order to maximise the impact of their agendas and projects, and build more critical mass. Typologies of current collaboration modes are identified, while highlighting bottlenecks and challenges faced in implementation. With a view to further unlock the untapped potential of JUs and ESI Funds’ Managing Authorities working together, guidance is provided on the type of actions and initiatives that could be taken to reinforce such alliances. The practical knowledge about existing mechanisms and their limitations presented in this report can assist in the optimisation of such interactions and lead to more effective implementation of national and regional Smart Specialisation Strategies (S3) and of Joint Undertakings. This publication is part of the Stairway to Excellence project, funded by the European Parliament, and implemented by the Joint Research Centre in close cooperation with DG REGIO.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Informe de seguiment del Pla d’acció de la RIS3CAT 2015-2020 (Monitoratge de la RIS3CAT, núm. 7)

L'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació.

 


2019
Generalitat de Catalunya


Informe de Situación de las Tecnologías Educativas en las Universidades Españolas 2018

El presente informe es el resultado del análisis de una encuesta realizada a 47 universidades, que se constituye como el primer estudio de situación de la adopción de las distintas tecnologías consideradas en el Sistema Universitario Español y permite establecer una referencia y unas recomendaciones que puedan ser empleadas como una herramienta estratégica más para asumir el liderazgo tecnológico que las instituciones deben afrontar para la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo.


2019
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)


4 Reasons to Patent (Interactive guide)

Patents are one of a number of tools including trademarks, copyright and trade secrets widely used to protect ‘creations of the mind’. They are a tremendous asset for any organisation because they provide market access, leverage in negotiations, funding and they increase economic and strategic value. This also means that the absence of patents can be detrimental on those dimensions. 4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of patenting.


2019
4iP Council


Les tecnologies de l'educació (Edutech) a Catalunya

El sector de les tecnologies de l’educació, denominat edutech, engloba el conjunt d’empreses que ofereixen solucions tecnològiques al servei de l’educació amb l’objectiu de millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge. A Catalunya, ja hi ha més de 600 empreses que hi treballen en els seus diferents segments.


2019
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


High-growth firms and intellectual property rights - IPR profile of high-potential SMEs in Europe

The present study aims to determine the importance of IPR activities for HGFs in Europe. To this end, it assesses whether SMEs that make more frequent use of IPRs are more likely to become HGFs. It also examines the particular ways in which HGFs shape their IPR strategies prior to experiencing high growth.


2019
European Patent Office (EPO), European Union Intellectual Property Office (EUIPO)


Smart Specialisation Evaluation: Setting the Scene

This report presents a set of preliminary conceptual and practical considerations on the evaluation of the Smart Specialisation policy. It opens a discussion that aims to set the scene for more articulated and detailed reflections.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Ranking CYD 2019 - El ranking de universidades españolas a tu medida

El Ranking CYD 2019 se ha elaborado asociado con U-Multirank, siendo Fundación CYD su interlocutor en España. El Ranking CYD comparte los mismos principios metodológicos que U-Multirank y los adopta a su elaboración, incorporando otros indicadores apropiados para el sistema educativo español. La sexta edición del Ranking CYD incluye 68 universidades más 5 adicionales para las cuales se ofrecen sólo indicadores bibliométricos y de patentes. Estos indicadores se han elaborado extrayendo información de las publicaciones indexadas en la base de datos Web of Science y de la base de datos EPO-PATSTAT (Worldwide Patent Statistical Database de la Organización Europea de Patentes). En la edición 2019 se han actualizado los datos de diez ámbitos: Física, Biología, Química, Matemáticas y las ingenierías Informática, Civil, Industrial, Química, Eléctrica y Mecánica. Se ha añadido un nuevo ámbito de conocimiento, Ingeniería de Materiales, que se suma a los analizados en anteriores ediciones: Empresariales, Economía, Historia, Medicina, Psicología, Sociología, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Enfermería, Educación, Farmacia y Odontología.


2019
Fundación CYD


2019 Big Deals Survey Report - An Updated Mapping of Major Scholarly Publishing Contracts in Europe

The Second EUA Big Deals Survey Report is an updated mapping of major scholarly publishing contracts in Europe. Conducted in 2017-2018, the report gathers data from 31 consortia covering an unprecedented 167 contracts with five major publishers: Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley and American Chemical Society. Readers will discover that the total costs reported by the participating consortia exceed one billion euros for periodicals, databases, e-books and other resources – mainly to the benefit of large, commercial scholarly publishers. The report provides an overview of Big Deal negotiations across Europe, focusing on topics such as the organisation of negotiations, provisions on Open Access and transparency of contracts and costs. It also offers information on the consortia and focuses specifically on periodical Big Deal contracts with the five large publishers selected for this survey. Finally, the report addresses the costs of Big Deal contracts, offering conclusions and policy recommendations on the negotiation of contracts.


2019
European University Association (EUA)


La España cuántica: Una aproximación empresarial

Este informe ofrece una panorámica del ecosistema de tecnologías cuánticas en España, con un enfoque a la aplicación de las soluciones tecnológicas en distintos sectores claves de la economía española, provocando un gran impacto social y económico.


2019
Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC)


Multilevel governance for Smart Specialisation: Basic pillars for its construction

The aim of this Report is to help policy makers working in different government levels involved in Smart Specialisation (S3) processes to understand how multilevel governance operates in their context and also how they can develop and facilitate its construction in their S3 strategies. The motivation behind this study is the belief that multilevel governance (MLG) can be improved and that S3 can be made more efficient with a win-win approach for different governments involved in the process.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Study on investment in the biomedical industry in Catalonia 2019

The III edition of this Study on Investment in the biomedical industry in Catalonia analyses the main trends in fundraising, R&D advances and the future outlook of the Catalan biomedical industry, with the aim of becoming a useful tool to identify global and local trends and reflect on the strategic decisions that need to be made to successfully navigate future challenges.


2019
CataloniaBio & HealthTech, EY


Convocatòria de compra pública d'innovació en l’àmbit de salut (Monitoratge de la RIS3CAT, núm. 6)

La convocatòria de CPI en l’àmbit de salut promou projectes per modernitzar els serveis assistencials i el funcionament ordinari del sistema públic de salut de Catalunya. Aquest informe analitza els principals aspectes de la convocatòria i dels projectes, així com l’impacte inicial de la convocatòria pel que fa a tipus de centres subvencionats, línies del Pla de salut a les quals contribueix, àmbit assistencial d’execució i tipus d’innovació.


2019
Generalitat de Catalunya


University Mergers in Europe

University mergers are a widely spread phenomenon in Europe. This briefing analyses the features of close to 130 cases of university mergers and clusters (since 2000) recorded in the EUA University Merger Tool, and identifies different patterns across the continent. Merger and concentration activity takes various forms and has evolved across the period; it is given renewed attention in a context of consolidation of the higher education landscape as well as in light of new modes of inter-institutional collaboration.


2019
European University Association (EUA)


Global Startup Ecosystem Report 2019

Produced in partnership between  and the Global Entrepreneurship Network (GEN), the GSER informs public and private decision makers all over the world about what actions they can take to build vibrant startup ecosystems, based on data from over 1 million companies across 150 cities.


2019
Startup Genome


La publicación de noticias sobre los resultados de I+D+i. ¿Cómo es percibida por los investigadores españoles?

El objetivo de este estudio es conocer cúal es la percepción que tienen los investigadores de las universidades españolas sobre el impacto que generan, sobre sus carreras profesionales, las noticias científicas que se publicancon los resultados de sus actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Para ello, se han seleccionado los datos obtenidos por una encuesta online realizada en el año 2016 de 602 investigadores y profesionales de la comunicación científica de 20 universidades de España, teniendo único requisito que alguna de sus publicaciones hubiera sido objeto de al menos una nota de prensa difundida por su universidad en los últimos cinco años.


2019
Revista Inmediaciones de la Comunicación


Flaix Empresarial de Catalunya 2018

Informe que recull les principals dades positives que ha deixat l’any 2018 en l’economia i l’empresa catalana: des d’un nou rècord d’exportacions fins al creixement del PIB, passant per la captació de fons europeus a la innovació o la inversió estrangera.


2019
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


El Vehicle Connectat a Catalunya - Informe tecnològic (Maig 2019)

El vehicle connectat és aquell equipat amb tecnologies que li permeten rebre i emetre informació. La tecnologia Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) permet als vehicles comunicar-se entre si, amb els senyals de trànsit i amb la resta d’elements de la infraestructura i els altres usuaris de la via. Una capacitat que es presenta com un dels eixos vertebradors del vehicle del futur, de la mà d’altres tendències com el vehicle autònom, l’elèctric i la mobilitat com a servei. A Catalunya, ja són 71 les empreses que hi operen, tal com recull l’informe El vehicle connectat a Catalunya, elaborat per ACCIÓ.


2019
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)


SSH-Impact Pathways and SSH-Integration in EU Research Framework Programmes

This Working Paper builds on the scientific discourse on valuation of SSH research as well as SSH-integration in EU framework programmes and aims at summarizing the key findings from the November 2018 Austrian EU Presidency Conference “Impact of Social Sciences and Humanities for a European Research Agenda – Valuation of SSH in mission-oriented research”. It deals with the topic in three instalments. First, it will discuss recent trends in research funding. Second, it provides a brief historical overview of the efforts of integrating SSH into the EU Research Framework Programme. It then adds some observations about continued challenges in SSH. Finally, it will conclude with some suggestions for SSH scholars, based on the discussions from the conference. In that regard the Working Paper is also a document for further reading for those who have read earlier, shorter texts that were published in preparation of that conference.


2019
Institute for Advanced Studies (IHS)


4th Annual Report on Public-Public Partnerships 2018

Public-to-Public Partnerships (P2Ps) are research and innovation networks of public organisations like ministries or funding agencies. P2Ps align national strategies and help to overcome fragmentation of public research effort. They include networks supported by the European Commission such as ERA-NETs and Art 185s as well as member state-led Joint Programming Initiatives.


2019
ERA-LEARN


Reuters Top 100: Europe’s Most Innovative Universities - 2019

Reuters’ annual ranking of Europe’s Most Innovative Universities identifies and ranks the educational institutions doing the most to advance science, invent new technologies, and help drive the global economy.


2019
Reuters


The digital innovation policy landscape in 2019

How are OECD countries supporting digital innovation and ensuring that benefits spread across the economy? This paper explores the current landscape of strategies and initiatives implemented in OECD countries to support innovation in the digital age. It identifies common trends and differences in national digital, smart industry and artificial intelligence (AI) strategies. The paper also discusses policy instruments used across OECD to support digital innovation targeting four objectives: First, policies aimed at enhancing digital technology adoption and diffusion, including demonstration facilities for SMEs. Second, initiatives that promote collaborative innovation, including via the creation of digital innovation clusters and knowledge intermediaries. Third, support for research and innovation in key digital technologies, particularly AI (e.g. by establishing testbeds and regulatory sandboxes). Fourth, policies to encourage digital entrepreneurship (e.g. through early-stage business acceleration support).


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


Transport Research and Innovation Achievements Report 2018

The Transport Research and Innovation (R&I) Achievements Reports provides a comprehensive analysis of transport R&I results and their contribution towards the fulfilment of major European policy goals. The analysis of the 2018 Transport R&I Achievements Report covers the European transport R&I projects completed in 2017. This Report brings forward the transport R&I major achievements and at highlighting their policy relevance.


2019
European Commission


A multistakeholder discussion on open access and medical publishing

This white paper is intended to serve as an educational piece by providing a comprehensive, multistakeholder discussion
on the evolution, current, and anticipated future state of open access medical publishing. It is not meant to serve
as official guidance. The genesis of this white paper originated from an Industry Executive Forum meeting held on
April 30, 2018 in advance of the 14th Annual Meeting of ISMPP.

The White Paper covers a variety of key topics related to open access publishing, such as:
- Potential benefits and concerns of Plan S in Europe and its requirement that publications resulting from scientific research funded by public grants must be published in compliant open access journals/platforms by January 1, 2020
- Implications of open access for different stakeholders, including academic authors, patients, the pharmaceutical industry, and not-for-profit funders
- Various stakeholder perspectives on the future of open access


2019
International Society for Medical Publication Professionals (ISMPP)


2018 Annual Europeam Venture Capital Report

With investment of €28 billion, 2018 was a record year for European venture capital (or €21 billion, when excluding biotech and Europe). It was a record year for VC-backed exits in Europe and Israel. The growth of VC-backed exits in 2018 was driven by large IPOs (Spotift, Adyen, Farfetch etc) and acquisitions (Yoox Net-a-Porter, Zoopla, iZettle etc)


2019
Dealroom.co


Research Futures: drivers and scenarios for the next decade

The research ecosystem is undergoing rapid and profound change. This transformation is being fueled by a wide range of factors, from advances in technology and funding pressures to political uncertainty and population shifts. In an attempt to understand how these trends might shape the research landscape in the decade ahead, Elsevier joined forces with Ipsos MORI, one of the world’s largest research agencies. Together, they conducted a large-scale, future-scoping and scenario-planning study. Rather than focusing on which topics will be researched 10 years from now, they looked at how that research will be created and exchanged.

Summary report

Monitoring framework
 


2019
Elsevier, Ipsos MORI


Student entrepreneurship at research-intensive universities. From a peripheral activity towards a new mainstream

The paper focuses on the role of research-intensive universities in stimulating and supporting initiatives and programmes related to student entrepreneurship, but also on their role as drivers of entrepreneurial ecosystems.

Executive summary


2019
League of European Research Universities (LERU)


Statement on artificial intelligence, robotics and 'autonomous' systems - European Group on Ethics in Science and New Technologies

Advances in AI, robotics and so-called ‘autonomous’ technologies have ushered in a range of increasingly urgent and complex moral questions. Current efforts to find answers to the ethical, societal and legal challenges that they pose and to orient them for the common good represent a patchwork of disparate initiatives. This underlines the need for a collective, wide-ranging and inclusive process of reflection and dialogue, a dialogue that focuses on the values around which we want to organise society and on the role that technologies should play in it. This statement calls for the launch of a process that would pave the way towards a common, internationally recognised ethical and legal framework for the design, production, use and governance of artificial intelligence, robotics, and ‘autonomous’ systems. The statement also proposes a set of fundamental ethical principles, based on the values laid down in the EU Treaties and the EU Charter of Fundamental Rights, that can guide its development.


2019
European Commission


ICREA Memoir 2018

ICREA, Catalan Institution for Research and Advanced Studies, is a foundation promoted by the Catalan Government to help the Catalan R&D system to attain global visibility and recognition. ICREA is an institution without walls. To achieve its goals it works in close cooperation with Catalan universities and research centres by means of long-term agreements that allow ICREA researchers to integrate fully in these institutions. This memoir tries to briefly summarize the activity of ICREA researchers, their research output and some of its social impact.


2019
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)


Employment effect of innovation

We provide a novel evidence about the innovation-employment nexus by decomposing it by R&D intensity in a continuous setup and relaxing the linearity assumption. Using a large international firm-level panel data set for OECD countries and employing a flexible semi-parametric method – the generalised propensity score – allows us to recover the full functional relationship between the R&D-driven innovation and firm employment as well as address important econometric issues, which is not possible in the standard estimation approach used in the previous literature. Our results confirm that the relationship between innovation and employment entails important non-linearities responsible for significant differences in employment response to innovation at different R&D intensity levels.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Secrets of success 2018-2019 - Entrepreneurs of Europe: connecting, sharing and innovating

This edition probes into the journeys of entrepreneurs from across Europe, discovering their motivation, and recording their struggles along the way. In ‘Secrets of Success’ we showcase small and medium-sized enterprises in the European Members States and countries in COSME, Europe’s programme for small and medium-sized enterprises.


2019
European Commission


Place-Based Innovation Ecosystems - Boston-Cambridge Innovation Districts (USA)

This report focuses on the case study of the Boston area and identifies the key success factors in the Boston regional innovation ecosystem. It discusses how the macro-innovation eco-ecosystem is composed by a variety of interconnected micro-innovation ecosystems, mutually reinforcing each other and making the entire “territorial” system successful. The spatial configuration of these micro-innovation ecosystems at the urban scale has been specifically investigated, thus leading the authors to theorize that the Innovation District may act as an enabler for place-based innovation. Evidence from the Boston case study shows that there is not a single magic recipe for the successful implementation of place-based and social innovation-driven strategies. On the contrary, the variety of place-grounded combinations of micro and macro initiatives, embedded in the social and spatial fine grain of places and encompassing a diversity of actors, can create the conditions that enable places to thrive and local economic activities to grow in a sustainable way.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


University-Industry Collaboration - New Evidence and Policy Options

This report discusses challenges and opportunities in assessing the impacts of science-industry knowledge exchange on innovation. The report provides new evidence on joint industry-science patenting activity and academic start-ups, as well as on the impact of geographical proximity between research institutions and industry on local innovation. The report explores the complex set of knowledge-transfer channels, such as collaborative research, co-patenting, academic spinoffs, and their relative importance across science fields and industry sectors. It also experiments with using labour force survey data to assess the contributions of graduates in social sciences to different industries. Different policy mixes are used in OECD countries to stimulate science-industry knowledge transfer. This report presents a taxonomy of 21 policy instruments, which include grants for collaborative university-industry research and financial support to university spin-offs, and discusses their possible positive and negative interactions. Based on a number of country case studies, the report also sheds light on new policy approaches to support spin-off creation. The report also explores recent trends on the governance of public research of high relevance to science-industry knowledge transfer using newly developed policy indicators for 35 OECD countries.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


U-Ranking 2019 - Indicadores sintéticos de las universidades españolas

El ranking universitario que desarrolla conjuntamente la Fundación BBVA y el Ivie analiza los resultados docentes, en investigación y en innovación y desarrollo tecnológico de 61 universidades españolas, 48 públicas y 13 privadas.


2019
Fundación BBVA, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)


La OEPM en cifras 2018

Presenta los datos estadísticos de 2018 correspondientes a las distintas modalidades de Propiedad Industrial: Patentes, Modelos de Utilidad, Marcas, Nombres Comerciales y Diseños Industriales. Las tablas y gráficos permiten una comparación de la evolución de las distintas modalidades respecto a años anteriores. Además de datos de origen nacional, incluye datos sobre solicitudes internacionales de origen español mediante el sistema PCT, el sistema de Madrid (marca internacional) y el sistema de la Haya (diseño internacional), así como de solicitudes regionales de origen español, Patente Europea, Marca de la Unión Europea y Diseño Comunitario.

Cifras OEPM 2018 de un vistazo (Infografía)


2019
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)


Omics in Society - Social, legal and ethical aspects of human genomics

This report was produced by the Foresight, Behavioural Insights & Design for Policy Unit of Joint Research  Centre (JRC) under the initiative towards enhanced research in the area of “Omics in Society with a focus  on Genomics”. The work presented tries to address the main research areas in line with current European  Commission  (EC)  policy  priorities  for  foresight  and  citizen  engagement  planning.  Through  an  extensive  review  of  literature,  corporate  and media  discourses,  as well  as  do[it[yourself  bio movement’s  Internet  sites, several thematic narratives have been identified. These narratives come from different actors telling  about on[going promises, interests, expectations and concerns across the human genomics field.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


A definition of Artificial Intelligence: main capabilities and scientific disciplines

This document expands the definition of Artificial Intelligence (AI) as defined in the Commission Communication on AI. It clarifies certain aspects of AI as a scientific discipline and as a technology, with the aim to avoid misunderstanding, to achieve a shared common knowledge of AI that can be fruitfully used also by non - AI experts, and to provide useful details that can be used in the discussion on both the AI ethics guidelines and the AI policies recommendations.


2019
European Commission


R&D Tax Incentives: Spain, 2018

Governments worldwide increasingly rely on tax incentives in addition to direct support measures (e.g. grants) to promote R&D in firms and encourage innovation and economic growth.  The OECD has developed methodologies and a detailed database on R&D tax incentives with the latest indicators on the cost and information on the design and scope of R&D tax incentives. These country profiles provide detailed information on the design features and cost of tax provisions used by countries to incentivise R&D performance by businesses, reporting on both long-term and recent trends based on the latest OECD R&D tax incentive database update.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


El potencial de la compra pública d'innovació per respondre als grans reptes de la societat (Monitoratge de la RIS3CAT, núm. 5)

El programa estratègic de compra pública d'innovació impulsa, a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, la planificació i la implementació progressiva de compres que promoguin la innovació, mitjançant el cofinançament amb el Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020). La compra pública d'innovació representa un canvi radical en la manera de comprar del sector públic. Mitjançant aquest instrument, les administracions poden demanar productes i serveis que no existeixen al mercat, la  qual cosa obre noves oportunitats a les empreses, que han d'innovar per proposar noves solucions que permetin millorar els serveis públics.


2019
Generalitat de Catalunya


Technology transfer in nanotechnology

This report considers how technology transfer in nanotechnology can be optimised, building on existing good practices and also learning from technology transfer of other technologies. It seeks to help researchers, technology managers, industry and policy-makers, by informing and guiding their technology transfer activities in nanotechnology.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Impacto socioeconómico de la investigación y la tecnología matemáticas en España

Informe realizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) por encargo de la Red Estratégica en Matemáticas (REM) sobre el impacto socio-económico de la investigación y la transferencia de tecnología matemáticas en España.

Resumen ejecutivo y conclusiones


2019
Red Estratégica en Matemáticas (REM)


Caracterització de les patents de les universitats catalanes i dels centres CERCA

Aquest primer estudi vol identificar i mesurar l’activitat innovadora de les universitats catalanes i els centres CERCA tenint com a marc de referència el context internacional i partint d’un indicador estratègic com ara les patents. S’han analitzat de forma exclusiva les sol·licituds de tipus patent dels 10 anys compresos entre 2007 i 2016 presentades a qualsevol de les oficines de patents del món d’acord amb PATSTAT. Aquestes sol·licituds s’han comptabilitzat per famílies, és a dir, s’han considerat les sol·licituds d’invencions relacionades com a una única invenció. Com a resultat, aquest estudi pren com a base un total de 12 milions de famílies de patents que agrupen 18,3 milions de sol·licituds. Es tracta, doncs, d’un treball pioner que explota de forma global les patents enregistrades a la base de dades mundial PATSTAT dins el període 2007-2016 i les distribueix segons quatre sistemes de classificació utilitzats a la literatura internacional sobre
patents: dos de genèrics, la IPC i el de sectors tecnològics; així com dos de més específics, Key Enabling Techonologies o KETs (subconjunt de tecnologies d’elevat potencial transformador de les economies modernes), i les anomenades Environmentally Sound Techonologies o EST (subconjunt de tecnologies de gran potencial en la gestió del canvi climàtic) .Així mateix, es fa una aproximació a les patents des d’un punt de vista de gènere mitjançant una estimació del pes de les dones a les patents universitàries, i amb la mateixa anàlisi temàtica, es fa la detecció de les àrees on la seva contribució com a inventores és més representativa.


2019
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)


University Impact Rankings 2019

The Times Higher Education University Impact Rankings are the only global performance tables that assess universities against the United Nations’ Sustainable Development Goals. This first edition includes more than 450 universities from 76 countries.


2019
TES Global Ltd


The ERA of international R&D investments

The internationalization of highly knowledge-intensive activities of multinational enterprises (MNEs) has triggered competition at multiple, interrelated geographical levels. Not merely countries, but urban areas within countries, and regional integration blocs compete to attract activities such as research, development, design or testing. This study assesses the role of local, national and supranational factors influencing MNEs’ decisions about where to locate knowledge-intensive foreign direct investments. In order to better understand the complex nature of competition, we compiled socio-economic information for 277 comparable urban areas – cities and their agglomeration, with a population of at least half a million – located in 28 countries across the world. Estimating nested logit models with different nesting structures, we show that supranational integration blocs’ borders do matter when firms decide the location of their knowledge-intensive activities. Both supranational and national borders play an important role in Europe, while national borders seem more relevant in North America. The findings support the role of EU policy instruments, such as the European Research Area (ERA), aimed at creating an integrated research and innovation area in Europe.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Science-industry knowledge exchange: A mapping of policy instruments and their interactions

Countries deploy a variety of financial, regulatory and soft policy instruments to promote science-industry knowledge exchange. While these instruments are often discussed in isolation, they are implemented collectively and may reinforce and complement but also weaken or even negatively affect each other and add excessive complexity. This paper develops a conceptual framework to map policy instruments for knowledge exchange and assess the interactions between them. The framework also considers how national contexts and global trends influence the choice of policy instruments. Policy examples drawn from the EC-OECD STIP Compass database and from case studies show that there are significant differences across countries in the relative importance given to each policy instrument in terms of budget, target groups, eligibility criteria, time horizon and implementation. These differences are also a consequence of different country conditions.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


How to stimulate effective public engagement on the Ethics of Artificial Intelligence

Involve and DeepMind ran a series of three half-day roundtables in Autumn 2018 concentrating on public engagement, ethics, and artificial intelligence. ​Given how many public engagement projects have launched recently on topics like automated decision-making and machine learning, these roundtables were designed to support those actively engaging on these topics, and to identify how best to bring forward the public voice to reach these decision-makers. Through these roundtables we hoped to enable governments, industry, civil society and academia to take into account public aspirations and concerns in the development and deployment of artificial intelligence. The roundtables focused in particular on public engagement around automated-decision making in public services and stakeholders engaged with the question of how to have an effective public debate about ethics and artificial intelligence. This report 'How to stimulate effective public engagement on the ethics of artificial intelligence' outlines the findings and participant recommendations for working towards sustained public engagement on AI.


2019
Involve


Reflections on University Research Assessment: key concepts, issues and actors

This briefing is the first step towards EUA’s commitment to raise awareness and support universities by providing an overview of the key concepts, issues and actors involved in research assessment. It provides the state of play and connects discussions among researchers, universities and other research performing organisations, research funders and policymakers. Particular attention is given to practical examples of new and innovative practices being developed and implemented. The publication is part of EUA’s broader efforts to support institutions in developing research assessment approaches that focus on quality, potential and impact, and take into account Open Science practices.


2019
European University Association (EUA)


2017-2018 EUA Open Access Survey Results

The fourth edition of the EUA Open Access Survey Report tracks European universities’ progress towards Open Access by looking at the degree to which they have implemented institutional policies and practices in the field. The latest survey was conducted in 2017-2018 and focuses on Open Access to research publications, research data management and the openness of research data. It gathers data from 321 institutions in 36 European countries. Notably, this latest edition includes questions about research assessment for the first time. This is one of the critical areas to address in changing habits focused on the artificial notoriety and reputation of journals which, in turn, are based on flawed criteria such as the impact factor.


2019
European University Association (EUA)


Los servicios que prestan los viveros y aceleradoras de empresas en España. Ranking 2019/2020

El ranking de Funcas persigue poner en valor los puntos fuertes y débiles del sector del emprendimiento en España. El estudio analiza la situación actual de los viveros de empresas y de las aceleradoras en nuestro país como catalizadores del desarrollo del tejido empresarial, en un contexto en el que la actividad emprendedora se ha convertido en un instrumento dinamizador de la economía y pieza clave para la innovación, la competitividad y el crecimiento.


2019
Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)


State of Science Index - 2019 Global findings

The State of Science Index is an independent survey that explores global attitudes toward science, taking the pulse on how people think and feel about the field and its impact on the world around us. 3M’s State of Science Index presents original, independent and nationally representative research conducted in 14 countries among the general population, including Brazil, Canada, China, Germany, India, Japan, Mexico, Poland, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, UK, US. More than 1,000 respondents over the age of 18 in each of the 14 countries participated in this survey. Since 2018, it has been one of the largest, most global studies to explore attitudes to science and enables 3M to track and benchmark shifts in attitudes about science over time, using this first year as a baseline.

Explore the survey data


2019
3M


ERC Advanced Grants 2018 Outcome: Indicative statistics

Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.


2019
European Research Council (ERC)


Public research and innovative entrepreneurship - Preliminary cross-country evidence from micro data

This paper provides a first assessment of the degree to which public research contributes to innovative entrepreneurship, using data on start-ups and venture capital (VC). It looks at academic start-ups founded by recent undergraduates and doctorate students or researchers. It shows that academic start-ups represent 15% of all start-ups in the specific sample under scrutiny. Their share is higher in science-based technological fields such as biotechnology (23%). Across the majority of countries and technology fields, start-ups created by undergraduate students represent the highest share of all academic start-ups. As to their performance, start-ups founded by researchers are more likely to patent and those founded by students introduce innovations that are more radical compared to other start-ups. While start-ups founded by undergraduate students receive less VC funding and are less likely to exit via IPO or acquisition, those created by researchers are as successful as their non-academic counterparts.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


The Most Innovative Companies 2019: The Rise of AI, Platforms, and Ecosystems

BCG’s latest innovation survey surfaces some big trends. Strong innovators are extending their edge over weaker rivals by embracing AI—in their products and services as well as in how they create them. They’re also increasingly looking to platforms and ecosystems as a way to benefit from external data, ideas, and capabilities. And there are some interesting shifts in this year’s roster of the 50 most innovative companies.


2019
Boston Consulting Group (BCG)


Digital platform innovation in European SMEs - An analysis of SME instrument business proposals and case studies

The study explores how European SMEs applying to the SME Instrument (SMEi) funding scheme under Horizon 2020 innovate use the digital platform business model. The study demonstrates a widespread awareness of the digital platform concept as a tool to be applied to gain momentum and growth, taking advantage of the digital affordances. The main challenges to scale-up include how to manage external communities and orchestrate them in order to build innovation ecosystems; how to find a profitable business model; and secure funding for growth. Firms located in peripheral regions face additional difficulties in finding complementary resources.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Research and innovation capacity in transport infrastructure - An assessment based on the Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS)

The European Commission’s Strategic Transport Research and Innovation Agenda (STRIA) defines transport infrastructure (INF) as a key research area. TRIMIS supports STRIA by monitoring the status of transport research across Europe, including INF. This report maps INF research and innovation capacity and focuses on the geographical and organisational distribution of funds, as well as investments per Member State and per mode of transport. The results inform policy makers where potential interventions are beneficial.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Investing in European success - Innovating cities in Europe and worldwide

The European Union has recognised sustainable urbanisation as a global challenge. EU research and innovation programmes are helping cities to become inclusive, safe, resilient and sustainable in Europe and other cities worldwide. This booklet showcases 23 successful EU-funded projects on urban innovation that are transforming our cities into European and global actors pursuing open research and innovation, dealing with energy and climate, urban transport, nature-based solutions, green lifestyles in resilient cities, food, social innovation, well-being, cultural heritage and urban governance. It takes a closer look at outstanding cases, among which the much-praised cities of Paris and Amsterdam, recent winners of the European Innovation Capital Award.


2019
European Commission


Academic offer and demand for advanced profiles in the EU: Artificial Intelligence, high performance computing and cybersecurity

The Report aims at supporting policy initiatives to ensure the availability in EC Member States of adequate advanced digital skills in a number of IT domains including Artificial Intelligence (AI), High Performance Computing (HPC) and Cybersecurity (CS). The report opens reviewing a few existing initiatives aimed at monitoring skill mismatch in view of the accelerating technological progress, which reveals insufficient in addressing dynamic, transversal and very specific techno-economic segments such as AI, HPC or CS. By making use of the Techno-Economic Segments (TES) analytical approach developed under the PREDICT3 project, the study collects data and builds quantitative indicators to provide a mapping of digital skills in the mentioned technological domains from two complementary perspectives: the existing academic offer of bachelor and master programmes, and the industry activity in the referred fields (giving indications about the type of profile specialisation the industry may need).


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


EUA Public Funding Observatory Report 2018 - Country Sheets

The 2018 Public Funding Observatory report comes with individual country sheets. They offer an overview of the data collected for each system, including funding, inflation, student and staff numbers in order to provide context to the trends summarized in the report.


2019
European University Association (EUA)


EUA Public Funding Observatory Report 2018

The Public Funding Observatory Report 2018 offers the most up-to-date information on 33 different higher education systems across Europe. EUA has been following the evolution of public funding to universities 2008 and the present report covers funding trends up until 2017, including a short-term outlook for 2018/19. It categorises countries into three different areas, namely systems with sustained growth in funding, systems with sustained funding decreases and those showing improvements. EUA’s monitoring reveals that since the crisis, the divide between higher education systems that increase public funding, and those that reduce investment, is getting wider. It also shows that any recovery that can now be detected is slow and fragile.


2019
European University Association (EUA)


Ethical and societal implications of algorithms, data, and artificial intelligence: a roadmap for research

An ethical approach to the development and deployment of algorithms, data and AI (ADA) requires clarity and consensus on ethical concepts and resolution of tensions between values. This report sets out a broad roadmap for work on the ethical and societal implications of ADA-based technologies. The roadmap identifies the questions for research that need to be prioritised in order to inform and improve the standards, regulations and systems of oversight of ADA-based technologies. Without this, the report’s authors conclude the recent proliferation of various codes and principles for the ethical use of ADA-based technologies will have limited effect.


2019
Nuffield Foundation


Engaging with research for real impact - The state of research in the INGO sector and ways forward for better practice

International non-government organisations (INGOs) engage with research in many forms, from adapting, synthesising and using existing research to commissioning new research or participating in research governance and collaborations. This report supports INGOs to thoroughly consider their options for engaging with evidence and develop more strategic approaches to using, generating and communicating research. By showcasing a range of innovative examples of practice and exploring the many challenges involved in this complex work, it provides guidance to those developing a research approach within their organisation. The report draws on the findings of a three-year research study on the different ways in which UK-based INGOs are engaging with research and the common challenges involved. Funded by the Leverhulme Trust, the study also identified sector-wide support structures which can help INGOs address these challenges.


2019
Bond, Leverhulme Trust, The Open University


Monitoring the evolution and benefits of Responsible Research and Innovation in Europe

Responsible Research and Innovation ensures that science and innovation address social needs. - Evidence from the MoRRI project shows that RRI has benefits for society, the economy and for science itself. - Measuring RRI and its evolution is possible. The MoRRI project indicators provide a solid foundation for policy and further study. - For the ninth framework programme, there is a need to improve evidence for RRI and to expand the scope and scale of RRI activities.


2019
European Commission


EPO Annual Report 2018

The annual report contains information about the EPO's key statistics and highlights of the previous year.

EPO Annual Report 2018 - Infographic


2019
European Patent Office (EPO)


¿Hacia una nueva Ilustración? Una década trascendente

Este libro analiza hacia dónde nos están llevando los grandes avances científicos y tecnológicos de la última década y su impacto sobre las condiciones de vida de la Humanidad. Este impacto dependerá en gran medida de las decisiones que tomemos a partir de ahora. Para ello, una decisión clave es promover lo que este libro llama “una nueva Ilustración”: un amplio diálogo para establecer unas nuevas bases filosóficas y éticas que sustenten una economía, una sociedad, una cultura y una regulación adaptadas al nuevo entorno científico / tecnológico con el objetivo de maximizar el crecimiento y el bienestar y al mismo tiempo promover el desarrollo de iniciativas comunes para afrontar el cambio climático.

 


2019
BBVA Open Mind


Emerging Tech Trends Report 2019

The Future Today Institute's 12th annual Tech Trends report identifies 315 emerging trends across 26 industries that will begin to enter the mainstream and fundamentally disrupt business, geopolitics and everyday life around the world.


2019
Future Today Institute


Getting to Equal 2019: Creating a culture that drives innovation

Innovation equals survival. It’s well documented that in this age of widespread disruption, companies must innovate continuously, creating new markets, experiences, products, services, content or processes. So how can leaders encourage innovation? It’s more than recruiting the brightest minds. While having the best talent is clearly an asset, people need the right culture to flourish. Accenture has found that a culture of equality—the same kind of workplace environment that helps everyone advance to higher positions—is a powerful multiplier of innovation and growth. This means that building a culture of equality (measured by the 40 specific workplace factors Accenture research identified last year) is not just an ethical imperative, but a business priority. If organizations want to thrive, they have to “get to equal.”


2019
Accenture


La excelencia y la innovación en la divulgación científica - Selección de proyectos de la Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación 2018

La Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación en su edición de 2016 recibió 657 solicitudes. Finalmente fueron 193 los proyectos que, seleccionados por la Comisión de Evaluación, de acuerdo a los criterios establecidos en la guía de evaluación, recibieron financiación para su ejecución a lo largo de 2017. Este catálogo recoge dieciocho de esas 193 actividades, ordenadas alfabéticamente, que han destacado en alguno de los criterios utilizados en la evaluación de la Convocatoria: objetivos, impacto, originalidad, formatos, públicos, etc.


2019
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)


Women Leading in AI Report 2019 - 10 Principles of Responsible AI

Artificial Intelligence (AI) is changing the way we live and work – and it is mostly for the good. Algorithms are at the heart of AI and are very useful tools to automate decisions and free up humans to do work needing our creativity and discretion. But we are still seeing many algorithms that discriminate against women and ethnic minorities. Meanwhile, subservient female virtual assistants are the default interface for consumers’ interactions with machines. How did we get to this backwards future? And how do we alter our course so that AI helps us build a better society? In this report, we set out 10 recommendations for government to regulate Artificial Intelligence and drive its development.

 


2019
Women Leading in AI


101 ideas on the future of research and innovation in Europe

The Research, Innovation and Science Expert (RISE) Group published a report on 'Europe's future: open innovation, open science and open to the world' in May 2017. Building on this work, the RISE and ESIR expert groups met with independent think tanks in the field of research and innovation from EU Member States and beyond over the course of 2017 and 2018. This document contains a collection of the creative ideas that emerged from these discussions. Taken together they provide a panoply of thought and ideas on the future of EU policy in research and innovation that reflects the diversity of national perspectives and history of research and innovation in each of the participating countries.

 


2019
European Commission


The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems

Universities are moving away from linear concepts of innovation to closer co-creative approaches with external partners, which help them take on a new central role in their innovation ecosystems. This EUA study focuses on the role of universities in these innovation ecosystems by analysing the nature and changing quality of the interactions between universities, companies, governmental agencies and other public organisations in nine different European regions. The study clearly shows the role that universities and university leadership play in this multi-actor orchestration of innovation. Moreover, it looks at how universities are developing the interplay between research, education, and innovation within the institutions.


2019
European University Association (EUA)


She Figures 2018

Published every three years, the She Figures is the main source of pan‑European, comparable statistics on gender balance in science. The data also sheds light on differences in the experiences of women and men working in research – such as relative pay, working conditions and success in obtaining research funds. The report is produced in cooperation with the Member States, associated countries, and Eurostat.

She Figures Handbook 2018


2019
European Commission


Una visió social europea de la ciència - 23 matèries de recerca resultants del projecte europeu CIMULACT

Resum de l’informe amb les conclusions finals del projecte europeu Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020 (CIMULACT), en què va participar l’FCRi juntament amb entitats d’altres 30 països i que va finalitzar l'any 2018. L'objectiu del projecte era impulsar una recerca basada en les visions de les persones i en temes i àrees científiques d’importància real per a la vida diària dels ciutadans, en línia amb l’estratègia de la Comissió Europea per a la recerca a Horitzó 2020.


2019
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)


Mapa del talento en España 2019 - Cómo lo facilitan, atraen y retienen las comunidades autónomas

El presente informe tiene por objeto el análisis de la capacidad de atraer y retener talento de las comunidades autónomas españolas, a partir de la construcción de un indicador compuesto, siguiendo la metodología desarrollada por The Global Talent Competitiveness Index 2018, coordinado por la escuela de negocios INSEAD con sede en París.

Fichas por CCAA


2019
Fundación Cotec para la Innovación


Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico

El Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico constituye un esfuerzo sistemático para presentar un estado de la cuestión de la brecha de género digital en nuestro país y se plantea con un doble objetivo: poner en valor la figura de la mujer en el mundo digital y proponer soluciones para revertir la brecha de género existente. Consta de cinco capítulos en los que se abordan, desde una perspectiva de género, el contexto tecnológico actual a nivel nacional e internacional, los factores de impacto que influyen en la percepción de la tecnología y la ciencia desde la infancia, la situación de las mujeres en el sector digital en España, el entorno de los videojuegos y, finalmente, la discriminación introducida por algoritmos que perpetúan estereotipos de género en disciplinas como la programación de buscadores o la inteligencia artificial. Se incluyen análisis y datos estadísticos sobre cada una de las materias tratadas y cada capítulo destaca una serie de iniciativas que sirven como modelos globales de referencia. Para concluir, el libro propone una batería de recomendaciones dirigidas a combatir las principales causas y condicionantes de la brecha de género en el sector digital en España, con la concienciación, la formación y la motivación como factores clave para el cambio de paradigma.


2019
Secretaría de Estado para el Avance Digital. Ministerio de Economía y Empresa


QS World University Rankings by Subject 2019

The QS World University Rankings by Subject ranks the world’s top universities in individual subject areas, covering 48 subjects as of 2019. The rankings aim to help prospective students identify the world’s leading schools in their chosen field, with the list of subjects extended each year in response to high demand for subject-level comparisons.


2019
QS Quacquarelli Symonds Limited


Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2018 i any 2018. Dades provisionals

L'Estadística de comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic té com a objectiu principal presentar trimestralment els fluxos comercials de les exportacions i importacions, entre Catalunya i l'estranger, de productes industrials que concentren una despesa elevada en R+D.


2019
Idescat


2019 Technology Innovation Hubs

The 2019 Technology Innovation Hubs report includes perspectives from KPMG’s latest global Technology Industry Innovation Survey, now in its seventh year. Over 740 global technology industry leaders (76 percent C-suite) ranked the cities and countries that are leading innovation centers. The paper also outlines what technology company executives and venture capitalists should consider when selecting and investing in technology incubators.


2019
KPMG


Savills Tech Cities Index 2019

Savills Tech Cities index measures 30 cities from around the world against 100 individual metrics, ranging from the volume of inward venture capital investment through to the cost of a flat white coffee, to establish which cities are the most successful homes for tech and start-up companies.


2019
Savills


Innovation in Europe: A Deloitte survey on European companies and how digital technologies can strategically enhance innovation

This Deloitte report investigates how companies in Europe are developing digital, data-driven technologies to augment human physical and mental abilities. Specifically, the report examines the triggers of innovation and its implementation in relation to three critical enabling factors:
- Technology. The digital technologies European firms are choosing to invest in, their motivations for doing so and how these technologies are being implemented.
- The human factor. The implications these digital technologies have for the future workforce, and how companies are using digital transformation to develop innovation cultures.
- Innovative organisation. How processes are being designed to create organisations that foster and spur innovation, and what is hindering innovation in companies.


2019
Deloitte


European Research Area (ERA) Progress Report 2018 - Country profile: Spain

Overall, Spain is making progress towards achieving European Research Area (ERA) priorities. Spain achieved its best performances in Priority 2b (Make optimal use of public investments in research infrastructures). The country’s scores on each of these indicators were well above ERA average (Cluster 1). Spain’s growth in participation in ESFRI initiatives was very much in line with the EU-28 trend, driven mostly by a notable increase in its participation in active Landmarks. In a second subset of priorities, Spain’s scores positioned it among countries just above (Cluster 2) or just below (Cluster 3) the ERA average. This subset included Priority 1 (More effective national research systems), Priority 2a (Transnational cooperation), Priority 4 (Gender equality and gender mainstreaming in research), Priority 5a (Knowledge transfer), and Priority 5b (Open access). Despite the variety of indicators encompassed by these priorities, a clear trend in shortterm changes could be seen in this subset of priorities: growth that either kept Spain on pace with the EU-28 trend or provided a moderate lead on it. The Spanish research system’s comparatively weaker performances could be traced to Priority 3 (An open labour market for researchers) and Priority 6 (International collaboration). Here, scores were below (Cluster 3) and well below (Cluster 4) ERA average, though Priority 6 did include one score just above ERA average (Cluster 2)—and this was on the headline indicator. No clear pattern in short-term changes could be found for the indicators on these two priorities, although on the headline indicator for Priority 3 Spain notably outpaced the EU-28 trend.


2019
European Commission


European Research Area (ERA) Progress Report 2018 - ERA monitoring handbook

The ERA Monitoring Handbook (2018) provides methodological guidance on the calculation of indicators, on the documents review and on the interviews that were conducted for the ERA Monitoring 2018 publication. Organised by data source, information provided on each indicator includes a brief definition, rationale, computation method and any comments or critical issues for the reader to note. The handbook also includes a section on the verification and validation of data that outlines coherence checks and additional data considerations to be taken into consideration in the computation and interpretation of indicators. Finally, the annexes outline important information regarding international classification standards to which data for several of the indicators are tied, as well as key terminology and definitions.


2019
European Commission


European Research Area (ERA) Progress Report 2018 - Data gathering and information for the 2018 ERA monitoring - Technical report

The ongoing European Research Area (ERA) Monitoring Mechanism aims to document and assess the recent progress in the ERA implementation process, while taking into account changes both in the key ERA priorities and in the corresponding responsibilities and actions of the ERA Partnership actors — the European Commission, the Member States and the Associated Countries, research funding and research performing organisations. As such, the overarching objective of this study is to assist the European Commission in implementing the 2018 ERA Monitoring Mechanism to assess the recent progress made towards achieving six ERA priorities. Building on the monitoring approach suggested by the ERA Progress Report 2016 and using multiple lines of evidence to triangulate the findings, the study team gathered, coded, structured and analysed internationally comparable data and indicators to monitor progress in the implementation of the six ERA priorities. The primary focus of this study is on the quantitative Headline and complementary ERA Monitoring Mechanism indicators identified by the European Research Area and Innovation Committee (ERAC). The quantitative findings have been enriched by substantial qualitative data collected through document review and interviews with key stakeholders.


2019
European Commission


European Research Area (ERA) Progress Report 2018 - Report from the Commission

The 2018 ERA Progress Report assesses the current state of the European Research Area (ERA) and the progress made on ERA implementation in 2016-2018. It is the second time in a row that progress has been measured at country level using the ERA monitoring mechanism. Based on the overall evolution of the headline indicators, progress on ERA implementation continues, albeit at a slower pace than before. This trend calls for a renewed commitment to (i) further strengthening shared efforts at all levels; (ii) reforming national research and innovation systems; and (iii) realising a wellfunctioning ERA. The Commission has anticipated this need by proposing a number of programmes for the next financing period 2021-2027: these include regional funds, a European reform delivery tool, and the EU’s next research and innovation framework programme — Horizon Europe, which includes a dedicated pillar to help strengthen the ERA.

 


2019
European Commission


Recerca i desenvolupament. 2017. Dades provisionals

L'Estadística sobre les activitats en recerca i desenvolupament (R+D) té com a objectiu mesurar els recursos econòmics i humans destinats a aquesta activitat. Aquesta operació la realitza l'INE anualment a través d'una estadística censal en els sectors de l'Administració pública, l'ensenyament superior, les institucions privades sense ànim de lucre (SIPSFL), i a través d'una estadística mostral en el sector de les empreses. L'Idescat amplia aquesta informació per a Catalunya desagregant variables com el personal en R+D segons investigadors, tècnics i altre personal de suport, la despesa en R+D com a despesa corrent (retribucions i altres despeses corrents) i com a despesa de capital, i la despesa interna segons l'origen dels fons. Per facilitar la comparabilitat amb altres països de la Unió Europea, la metodologia utilitzada en aquesta estadística segueix la proposada per l'OCDE, reflectida al Manual de Frascati.


2019
Idescat


Startup Ecosystem Overview 2019

The Digital Startup Ecosystem Overview 2019 analyses the state of the Spanish startup ecosystem, the situation of the main European hubs and its capability to attract talent. The report shows the maturity of the Spanish entrepreneurial landscape through an overview of the most outstanding investment rounds, the top invested sectors, and the main figures, among others. The report emphasizes the current state of Barcelona, the main digital hub in the country which shows an increasing global value.

 


2019
Mobile World Capital Barcelona


Brexit and Horizon Europe

This document summarises the presentations and discussions of the workshop on “Brexit and Horizon Europe”, which was held on 21 November 2018. The effects of Brexit on the Horizon Europe Programme were assessed. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, at the request of the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE).


2019
European Parliament


Brain: New approach to brain diseases

This report summarises the presentations and discussion of the Workshop on “The Brain – A New Approach to Brain Diseases” held on 21 November, 2018 at the European Parliament. The purpose of the workshop was to highlight current and new approaches to the treatment of brain diseases, including diagnosis and rehabilitation. The panel of expert speakers addressed both clinical and policy issues and highlighted the need for dialogue and co-operation between scientists, industry and society.


2019
European Parliament


Rethinking Innovation for a Sustainable Ocean Economy

This new OECD report on the ocean economy emphasises the growing importance of science and technologies in improving the sustainable economic development of our seas and ocean. Marine ecosystems sit at the heart of many of the world’s global challenges: food, medicines, new sources of clean energy, climate regulation, job creation and inclusive growth. But we need to safeguard and improve the health of marine ecosystems to support our ever-growing use of marine resources. Innovation in science and technology will play a key role in reconciling these two objectives. This report identifies three priority areas for action based on a number of in-depth case studies: 1) approaches that produce win-win outcomes for ocean business and the ocean environment across a range of marine and maritime applications; 2) the creation of ocean-economy innovation networks; and 3) new pioneering initiatives to improve measurement of the ocean economy.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)


WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence

This report is the first in a new series from WIPO tracking the development of technologies through the analysis of data on innovation activities. It reveals trends in patenting of artificial intelligence (AI) innovations, the top players in AI from industry and academia, and the geographical distribution of AI-related patent protection and scientific publications. Its findings are accompanied throughout by commentary and industry perspectives from more than 20 of the world’s leading experts in AI, making it of particular interest to business leaders, researchers and policymakers.


2019
World Intellectual Property Organization (WIPO)


An overview of concepts and terms used in the European Commission's definition of nanomaterial

This report supports the implementation of the European Commission’s Recommendation on a definition of nanomaterial (2011/696/EU). It addresses its key concepts and terms and discusses them in a regulatory context. Corresponding to the broad scope of the definition the considerations in this report can be applied across all relevant legislative areas; they are not specific to any particular piece of legislation. The report provides recommendations for a harmonised and coherent implementation of the nanomaterial definition in any specific regulatory context at European Union and national level.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission


Bio-based products - From idea to market: 15 EU success stories

The bio-based sector is amongst the most thriving sectors in the European bioeconomy. Industry players in this sector use biological resources (including residues and waste) to make innovative greener value added products. This nascent sector is somehow still small compared to more traditional ones but it is undergoing rapid developments. Developing and commercialising innovative bio-based products – would they be new product types or aim to replace fossil-based equivalents - demand pursued Research & Innovation efforts and is influenced by a certain number of critical factors such as access to finance, market developments (including oil prices), feedstock availability or the regulatory framework (including climate action). To progress from the initial concept to a commercial product is thus a journey with many steps and challenges. The aim of this study report is to analyse this journey – which was successful – for 15 EU innovative bio-based products. These 15 success stories deliver on at least one of three following success criteria: profitability, market entry or mobilisation of critical external finance. The 15 success stories span over nine EU Member States, and cover a wide range of products and technologies, most of which have been on the market for only a few years. Two-fifths of these products were developed by large companies, an equal amount by SMEs, and one fifth by micro-enterprises. In two-thirds of the companies, bio-based activities are at the core of their business. Each success story is presented within the report in a factsheet, which provides detailed information about it as well as insights on its drivers of success and on how it responded to risks it faced.


2019
European Commission


Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020 - Participants, budget and disciplines: 4th monitoring report on SSH flagged projects funded in 2017 under the societal challenges and industrial leadership priorities

Monitoring the development of SSH as a cross cutting issue is a commitment made under the Horizon 2020 Programme. To do that, a variety of dimensions are examined, such as budget going to SSH partners (overall and per Work Programme part), qualitative aspects, performance of disciplines and sectors involved and countries participating both as participants and coordinators. A novelty introduced in this year’s report is a number of new chapters summarising the results for both pillar 1 (European Research Council (ERC), Maria Skłodowska-Curie Actions (MSCA) and Research infrastructures (RI), as well as Future Emerging Technologies (FET)) and 2 (Societal Challenges) of the programme regarding SSH and inter-disciplinarity. The scope of the report has therefore gradually been extended: ERC data is available since last year’s edition and since this year MSCA, RI, and FET are also covered, while developing a methodology best suited to look at these findings in a meaningful way. This fourth Monitoring Report on Integration of SSH across Horizon 2020 shows that on many aspects progress has been made since the start of the programme. However, it also illustrates that more efforts are needed to get the results strived for in this policy area. Altogether the quantitative data presented by this publication indicate how well the policy of SSH Integration is being followed up in practice. But it is by no means a report that tells the full story of SSH Integration as part of the overall framework programme.


2019
European Commission


Científicas en Cifras 2017 - Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y profesión científica

El informe analiza la presencia de las mujeres en los distintos ámbitos y niveles de la ciencia en España, con especial atención a la carrera investigadora en universidades y Organismos Públicos de Investigación. Esta quinta edición de ‘Científicas en Cifras’ identifica y cuantifica brechas de género, sus avances y retrocesos, con el propósito de evaluar el impacto de género en las políticas de I+D+I y adoptar nuevas actuaciones en favor de la igualdad efectiva.

Presentación


2019
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU)


Climate change adaptation - Research, science and innovation: informing decisions, providing solutions

Climate change is the defining challenge of our time. Mitigating its impacts and adapting to changes already taking place or impossible to avoid will require fundamental changes to societies and behaviours all over the world – as well as scientific breakthroughs, both technological and social. The EU intends