Logo Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
COMPÀS_
knowledge
Compàs Knowledge us dóna accés a estudis i informes de producció pròpia o aliena, publicacions i rànquings de producció científica exclusius:
Compàs Library ofereix un repositori actualitzat de publicacions especialitzades d’arreu del món en ciència, emprenedoria, política científica i recerca.
LIBRARY
SME and entrepreneurship policy frameworks across OECD countries - An OECD Strategy for SMEs and Entrepreneurship

All OECD countries have put in place policies that support SMEs and entrepreneurs. These policies differ considerably along a number of dimensions, including the policy framework in which they are embedded. This paper maps and compares policy approaches and governance mechanisms across OECD countries. It shows that there are significant similarities in objectives pursued and instruments used, and that countries use various governance models to ensure coherence. The paper was developed in the context of the OECD SME and Entrepreneurship Strategy.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

La nanociència i la nanotecnologia a Catalunya - Informe tecnològic (Octubre 2021)

La nanociència i la nanotecnologia constitueixen un dels motors de la nova indústria i de la societat del coneixement, tant des d’un punt de vista econòmic com social. La recerca en aquests àmbits ha produït avenços importants en diversos sectors que influeixen de manera molt significativa en el desenvolupament tecnològic de la societat i en el benestar de les persones.

Píndola sectorial


2021
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

The Global Innovation Index (GII) 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis

The GII provides new data and analysis on the state of global innovation, and allows readers and policy-makers to benchmark the innovation ecosystem performance of more than 130 economies.


2021
Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization (WIPO)

Descàrrega

Horizon Europe guidance on gender equality plans

This Guidance supports organisations to meet the Gender Equality Plan (GEP) eligibility criterion of the Horizon Europe Framework Programme for Research and Innovation 2021-2027. For Horizon Europe calls for proposals with deadlines in 2022 and beyond, applying public bodies, research organisations and higher education institutions, from EU Member States and associated countries, must have a GEP or equivalent strategy in place to be eligible for funding. This Guidance presents the components of the eligibility criterion as set by the European Commission, explains what these requirements mean in practice when developing and implementing a GEP or reviewing the equivalence of existing plans or policies, and provides concrete practical examples, building on existing materials, good practices and various resources that support gender equality in research and innovation (R&I) at national and institutional levels.


2021
European Commission

Descàrrega

2020 EU Survey on Industrial R&D Investment Trends

Expectations for R&D investments for the financial year of 2020 vary considerably but is overall flat. From the coronavirus survey, companies expect R&D to increase by 0.6% in 2020. In the R&D Survey, with a different set of respondents, this figure falls to a decrease of -0.7%, although this change is heavily influenced by the largest amongst the respondents specific to the R&D survey only (with more than 50 000 employees) that are the most negative and expect to decrease their R&D investments by 2.8%.


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Mesura de govern. Impuls de l’Economia Blava a Barcelona - Impuls i promoció dels sectors blaus com un nou pol econòmic per a la ciutat

L’objectiu d’aquesta Mesura de govern és definir l’estratègia d’impuls de l’Economia Blava a Barcelona i marcar un full de ruta per a la seva implementació a través d’un conjunt de mesures i projectes.

 


2021
Ajuntament de Barcelona

Descàrrega

Llibre Blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la mobilitat

La Intel·ligència Artificial (IA) és una de les principals tecnologies protagonistes del procés de canvi i transformació digital que s’està experimentant actualment en la societat, amb un abast transversal en pràcticament tots els sectors econòmics. La mobilitat és, justament, un d’aquests sectors que està adoptant i experimentant una transformació de base tecnològica rellevant. L’aplicació de la IA juntament amb altres disciplines relacionades com la Internet de les Coses o el Big Data adquireix un paper central en l’ADN tecnològic i innovador del paradigma actual de mobilitat.


2021
Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence (CIDAI)

Descàrrega

Perspectives on the future of open science - Effects of global variation in open science practices on the European research system

Open science proposes a fundamental systemic change in the way research is conducted, shared and evaluated. This foresight study considers how different levels and means of open science policy implementation in the United States and China could affect European opportunities to realise open science and have consequences for the European science system. Based on a review of drivers and barriers for open science, it explores four future scenarios, which vary in terms of geopolitical relationships and the dominant coordination mechanism. The report concludes with suggestions for European science policy to foster open science practice in different future circumstances.


2021
European Commission

Descàrrega

A survey on monitoring innovation and societal impact of EU-funded biomedical research - Synopsis report

The Joint Research Centre of the European Commission initiated an activity to define indicators suitable for retrospectively assessing the impact of EU funded research and investigate how the selection of the methodological approach can affect translatability of research. To this aim, the JRC conducted a survey addressed to current and former participants of EC-funded research projects, mainly in the fields of Alzheimer’s disease and other dementias, breast cancer and prostate cancer. The present Synopsis report provides a more in-depth analysis of survey replies, focussing on specific aspects concerning the type of impact of EU-funded research projects in these biomedical research areas, how the selection of the experimental model(s) underpinned research success, the issues encountered, as well as the most relevant ingredients for success.

Executive summary


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Repensar la Comunicación Científica: Ideas para iniciativas de Ciencia Ciudadana

La relación entre ciencia y sociedad está evolucionando. Las instituciones públicas y privadas quieren conectar con la ciudadanía para mejorar la rendición de cuentas y la buena gobernanza, y así reforzar su legitimidad. Paralelamente, las decisiones informadas en la evidencia científica están cobrando impulso en las democracias avanzadas. Estos cambios inciden directamente en el trabajo de profesionales de la ciencia y del mundo académico, responsables políticos, periodistas y comunicadores científicos para poder conectar con la ciudadanía.


2021
1000 Genomes Project

Descàrrega

El sector de l'automoció a Catalunya - Píndola sectorial (Setembre 2021)

El sector de l’automoció és una de les indústries globals més potents i complexes. La cadena de valor del sector comença amb els proveïdors de matèries primeres, de bateries o de connectivitat i segueix amb els fabricants, la logística o els serveis de vendes i comercials, entre d’altres. La indústria de l'automoció és el segon sector industrial a Catalunya amb una facturació de 19.400 milions d'euros i que dona feina a 38.800 persones en 352 empreses dedicades a la fabricació d'automòbils.


2021
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Nature Index 2021 Science Cities

Many leading science cities are active in research related to the UN Sustainable Development Goals. This Nature Index supplement showcases how they are supporting climate change and clean energy targets, protecting oceans, coastal communities and food security. Nature Index Science cities showcases the top 200 cities in the Nature Index.


2021
Springer Nature

Descàrrega

Transició energètica i indústria - Papers de l'Observatori de la Indústria. Núm. 16

L’objectiu d’aquest estudi és donar resposta a les demandes plantejades pel Pacte Nacional per a la Indústria, les quals es fonamenten en defnir les implicacions que pugui tenir la transició energètica (TE) a la indústria catalana.


2021
Departament d'Empresa i Treball

Descàrrega

Informe CYD 2020 - La contribución de las universidades españolas al desarrollo

El Informe CYD analiza la contribución de la universidad al desarrollo económico y social de España e identifica aspectos en los que se manifiesta una colaboración entre la institución académica y el sector empresarial a fin de mejorar el entorno productivo.


2021
Fundación CYD

Descàrrega

Gender Equality in Science: Inclusion and Participation of Women in Global Science Organizations

This study reports on the results of surveys conducted amongst academies that are members of the Inter Academy Partnership (IAP) and the International Science Council (ISC), as well as amongst international disciplinary unions and associations that are members of the ISC, to ascertain the inclusion and participation of women scientists.


2021
GenderInSITE

Descàrrega

Informe d’anàlisi de les empreses disruptives catalanes de l’entorn internacional

L’informe Anàlisi de les empreses disruptives catalanes posa en valor i descriu amb detall qui són els Catalonia Exponential Leaders, les empreses catalanes més disruptives del moment.


2021
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Resultados del proyecto Infraestructuras y Estándares para la Ciencia en Abierto (INEOS) y manual de buenas prácticas para la gestión de repositorios institucionales, sistemas de gestión curricular y revistas científicas

FECYT presenta en este informe los resultados del proyecto de Infraestructuras y Estándares para la Ciencia en Abierta (INEOS) en el que se incluye además el manual de buenas prácticas para la gestión de repositorios institucionales, sistemas de gestión curricular y revistas científicas. Las entidades participantes en esta iniciativa han sido el Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 


2021
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

European citizens’ knowledge and attitudes towards science and technology (Special Eurobarometer 516)

This survey shows that 9 in 10 EU citizens (86%) think that the overall influence of science and technology is positive. They expect a range of technologies: notably, solar energy (92%), vaccines and combatting infectious diseases (86%) and artificial intelligence (61%) to have a positive effect in the future. Results reveal a high level of interest in science and technology (82%) and a desire amongst citizens to learn more about it in places like town halls, museums and libraries (54%). Respondents most often mention health and medical care and the fight against climate change when asked in which areas research and innovation can make a difference.

Infographic

Factsheet - Spain


2021
European Commission

Descàrrega

Responsible Research Assessment – GRC Conference Report

A conference on Responsible Research Assessment was held with the support of the Global Research Council from 23 to 27 November 2020. This report presents the context for the conference, some key analytics and the main discussion outcomes. It also proposes next steps for the GRC.


2021
Global Research Council

Descàrrega

Implementing smart specialisation strategies: Analysis of the role of regional strategies in national innovation strategies

The report analyses the progress of Member States in the implementation of national and regional smart specialisation strategies (RIS3) in 2017 through an assessment of policy developments, progress in implementation of the different strategies, monitoring mechanisms and observed impacts. Using publicly available data as well as an expert survey, the analysis shows that in most countries RIS3 processes have been conducted at both national and regional levels. The use of thematic priorities for research and innovation, engaging stakeholders and opening up to bottom-up initiatives often implied a radical change to previous policymaking practices.


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Measuring the impact of urban innovation districts

Despite their significant impact on social and economic development, innovation districts are facing challenges due to inadequacy of policies in terms of horizontal and vertical coordination or due to the lack of integrative policy approach. Strategic and targeted policy support leads to the acceleration of the growth of innovation districts, impacting the development of cities in general. To reach the potential of innovation districts in benefiting their local communities and in enabling greater collaboration, in creating jobs, and in promoting regional competitiveness, it is important to facilitate the positive externalities created by innovation districts through targeted policies.


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

The Global Startup Ecosystem Report 2021

With data from over 3 million companies across 280 ecosystems, the Report ranks the leading 140 ecosystems in the world, breakdowns by continent with regional insights, and founder-focused articles from thought leaders and experts.

 


2021
Startup Genome

Descàrrega

Main Science and Technology Indicators, Volume 2021 Issue 1

This biannual publication provides a set of indicators that reflect the level and structure of the efforts undertaken by OECD member countries and seven non-member economies (Argentina, China, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Chinese Taipei) in the field of science and technology. These data include final or provisional results as well as forecasts established by government authorities. The indicators cover the resources devoted to research and development, patent families, technology balance of payments and international trade in R&D-intensive industries. Also presented are the underlying economic series used to calculate these indicators. Series are presented for a reference year and for the last six years for which data are available.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

U-Multirank - University and College Rankings 2021-2022

This year's rankings will feature both an institutional ranking and 30 subject rankings - of which two are new this year: agriculture and veterinary science. Explore the profiles of 1,948 universities from 97 countries, and find your best matching university today with U-Multirank.


2021
Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Centre for Higher Education (CHE), Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Fundación CYD

Descàrrega

Exploring the potential of thematic Smart Specialisation Partnerships to contribute to SDGs

The European Union recognises the role of various forms of transnational and cross-organisational collaborative efforts in speeding up the transition towards a green, climate neutral and digital Europe, as well as making European industry more resilient and competitive. Various forms of collaboration and cooperation are increasingly considered and promoted as the answer to a range of challenges. The focus of this paper is on thematic smart specialisation (S3) partnerships included in The Partnerships for SDGs online platform, which is the United Nations' global registry of voluntary commitments and multi-stakeholder partnerships, facilitating global engagement of all stakeholders in support of the implementation of the Sustainable Development Goal


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on social sciences and humanities in energy research - A thematic collection of innovative EU-funded research results (August 2021)

Innovation in clean energy technology is integral to achieving the EU’s ambitious goal of being carbon neutral by 2050 - but to be ultimately successful, the EU must take a holistic approach, accounting for social innovation and participation of all stakeholders in the energy transition. This includes engaging consumers, households and EU citizens to enable changes in lifestyles and behaviours, and initiating dialogues with decision-makers in politics, academia and industry. This Results Pack showcases nine EU-funded projects that focus on the social and political issues that need to be addressed to decarbonise the EU’s energy system.


2021
European Commission

Descàrrega

Greening in European higher education institutions - EUA survey data

Higher education institutions are key actors in the transition towards carbon neutrality and sustainable societies, as well as in reaching the objectives of the United Nations’ 2030 Agenda and the European Union’s Green Deal. They address environmental sustainability in their research and education missions and are actively involved in a broad range of forward-thinking activities. The EUA survey on greening at higher education institutions is the first ever survey conducted among higher education institutions across the European Higher Education Area (EHEA) and beyond on greening and environmental sustainability.


2021
European University Association (EUA)

Descàrrega

Promoció i desenvolupament de la formació dual en el sistema universitari català

L'estudi vol contribuir a fomentar la formació dual en l’àmbit de l’educació superior de Catalunya. Aquest model pedagògic es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un de professional, responsables ambdós de la formació, el seguiment i l’avaluació de l’aprenent. La formació universitària dual pot afavorir l’adequació entre les competències i habilitats que els joves adquireixen a la universitat i les requerides per la societat i pel mercat de treball alhora que ajudar a millorar l'ocupabilitat dels titulats.


2021
Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

Descàrrega

L’àmbit de les enginyeries a Catalunya - Píndola sectorial (Setembre 2021)

L’enginyeria és l’aplicació pràctica de les ciències i la tecnologia amb l’objectiu de dissenyar o desenvolupar estructures, màquines, aparells, processos de fabricació o productes en benefici de la societat i les persones. A Catalunya hi ha més de 670 empreses d'enginyeria que desenvolupen la seva tasca en sectors com la indústria 4.0, les TIC, l'energia o el medi ambient.


2021
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

El sector químic a Catalunya - Píndola sectorial (Setembre 2021)

Potent, desenvolupat i internacionalitzat, el sector químic català és un dels més potents del país i amb un major pes en les exportacions. Més de 1.000 empreses i 37.800 treballadors són la mostra de la potència química catalana.


2021
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Corporate effective tax rates for R&D - The case of expenditure-based R&D tax incentives

R&D tax incentives have become a widely used policy tool to promote business R&D. How do they shape firms’ incentives to invest in R&D? This paper contributes a methodology to construct forward-looking effective tax rates for an R&D investment that reflect the value of expenditure-based R&D tax incentives. The new OECD estimates cover 48 countries and consider the case of large profitable firms, accounting for the bulk of R&D in most economies. The results provide new insights into the generosity of R&D tax incentives from the perspective of firms that decide on whether or where to invest in R&D (extensive margin) and the level (intensive margin) of R&D investment. The generosity of the favourable tax treatment of R&D is shown to vary at the intensive and extensive margins, highlighting differences in countries’ strategies to support R&D through the tax system.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

CORDIS results pack on the future of work - A thematic collection of innovative EU-funded research results (June 2021)

Following the huge disruption caused by COVID-19, combined with the ongoing digital and green transitions and high levels of socioeconomic challenges lingering on from the last economic crisis of the late 2000s, the future of work, workers and workplaces is currently right in the political spotlight. This CORDIS results pack features 11 EU-funded projects that have undertaken innovative research to help chart a way forward for the workplaces of tomorrow.


2021
European Commission

Descàrrega

Strategic Intelligence Foresight System for European Union Research and Innovation (R&I) SAFIRE

The Strategic Intelligence Foresight System developed in this study aims to support the design and implementation of EU R&I Framework Programmes with materials and procedures that improve the state of art in foresight use in EU policy-making. The system includes three modules: 1) A Strategic Intelligence Scenario Framework for EU R&I with a set of geographical and meta-scenarios that will serve as context in the strategic analysis of relevant trends. 2) A piloted methodology and indicators for signposting, identifying, updating and monitoring relevant emerging trends. 3) A piloted methodology for future-proofing R&I policy options, supported by a tool for group-facilitation and reporting.


2021
European Commission

Descàrrega

Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2020

This report provides a concise, non-exhaustive overview of key research and innovation (R&I) activities taken in 2020.


2021
European Commission

Descàrrega

Métricas en innovación - Guía de recomendaciones para el reporte de los esfuerzos económicos en innovación

La OCDE ha desarrollado una serie de guías para medir las actividades de ciencia, tecnología e innovación que han sido la base para la recogida de datos y el desarrollo de estadísticas armonizadas a nivel internacional. Sin embargo, pese a los esfuerzos para actualizar y mejorar estas métricas, muchas empresas tienen todavía dificultades para identificar y medir las actividades de innovación que realizan. Esto provoca un desfase entre los datos recogidos en las estadísticas oficiales y la verdadera actividad innovadora del tejido empresarial. Conscientes de esta situación se creó en el seno de Cotec el Grupo de Trabajo sobre Métricas en innovación, con el objetivo de ofrecer un conjunto de recomendaciones a las organizaciones españolas que sirvieran de guía en el proceso de identificar y medir de forma razonablemente exhaustiva sus esfuerzos en innovación.


2021
Fundación Cotec para la Innovación

Descàrrega

Monitoring the open access policy of Horizon 2020 - Final report

The report examines, monitors and quantifies compliance with the open access requirements of Horizon 2020, for both publications and research data. With a steadily increase over the years and an average success rate of 83% open access to scientific publications, key findings indicate that the European Commission’s leadership in the Open Science policy has paid off. The study concludes with specific recommendations to improve the monitoring of compliance with the policy under Horizon Europe – which has a more stringent and comprehensive set of rights and obligations for Open Science.


2021
European Commission

Descàrrega

Guidelines for foresight-based policy analysis

Policy analysis examines and assesses problems to determine possible courses for policy action (policy options). In highly complex or controversial contexts, evidence-based policy options might not be socially acceptable. Here, policy analysis can benefit from a foresight-based approach, which helps investigate the issue holistically and assess considered evidence-based policy options against societal concerns. This is especially important in a parliamentary setting, as it enables analysts to consider stakeholder views and geographical concerns/differences when assessing policy options. This manual establishes the methodology for the foresight process and foresight-informed policy analysis.


2021
Science and Technology Options Assessment (STOA)

Descàrrega

La inserció laboral de les dones vint anys després de finalitzar els estudis universitaris

Els estudis d’inserció laboral mostren repetidament que les titulacions tenen una influència clau en les característiques de la inserció: taxes i velocitats d’ocupació diferents, probabilitat d’acabar treballant en el sector públic o privat, salaris, etc. En aquest informe s’analitza la qualitat de la inserció laboral des de la perspectiva de gènere  vint anys després d’haver obtingut el títol equivalent al grau universitari.

Resum de l'estudi

Presentació


2021
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Descàrrega

Ranking 2020 de Visibilidad e Impacto de Revistas Científicas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales con Sello de Calidad FECYT

El objetivo de este ranking es que sirva a la ANECA y a otras agencias de evaluación como herramienta para mejorar los sistemas de acreditación de la calidad de los trabajos publicados por los investigadores españoles de las áreas de Ciencias Sociales y Humanas.


2021
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

Open Science - Enabling Discovery in the Digital Age

Open science initiatives are essential in accelerating needed scientific research and the innovation process itself. This Toolkit note is a contribution to the OECD Going Digital project, which aims to provide policy makers with the tools they need to help their economies and societies thrive in an increasingly digital and data-driven world.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Times Higher Education (THE) World University Rankings 2022

The Times Higher Education World University Rankings, founded in 2004, provide the definitive list of the world's best universities, evaluated across teaching, research, international outlook, reputation and more. THE’s data are trusted by governments and universities and are a vital resource for students, helping them choose where to study. The Times Higher Education World University Rankings 2022 include more than 1,600 universities across 99 countries and territories, making them the largest and most diverse university rankings to date.


2021
TES Global Ltd

Descàrrega

Informe IUNE 2021: Actividad investigadora de las universidades españolas

El presente informe sobre la actividad de las universidades españolas corresponde al periodo 2010-2019 y, como en anteriores ediciones, está elaborado a partir de los datos recogidos en el Observatorio sobre la actividad Investigadora en la UNiversidad Española (IUNE). La información se articula en torno a siete dimensiones que agrupan a su vez diferentes indicadores que se relacionan entre sí: Financiación, Profesorado, Actividad científica, Innovación, Competitividad, Capacidad formativa y Reconocimiento.


2021
Alianza 4 Universidades

Descàrrega

Space technology transfers and their commercialisation

This paper examines space technology transfers and their commercialisation, focussing on transfers from publicly funded space programmes to different sectors of the economy. It notably compares practices from Europe, North America and Asia for the first time. It identifies the conditions for enabling successful space technology transfers, as well as the most common channels for commercialisation. The paper also reviews methodological issues in measuring and assessing the benefits of transfers, and provides recommendations to develop improved and internationally comparable evidence. The analysis benefits from original content and endorsement from some of the most active space agencies in OECD countries and beyond.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

EU research & innovation for and with cities - Yearly mapping report 2021

This report provides an overview of the main EU Research and Innovation (R&I) actions for and with cities to help them accelerate their transition towards sustainability and climate neutrality. The report maps city related actions, initiatives, platforms and networks funded under the Horizon 2020 Framework Programme, highlighting their impact on urban environments and their contribution to advancing urban policies.


2021
European Commission

Descàrrega

Cosmonautics: The development of space-related technologies in terms of patent activity

This study conducted by the EPO and the European Space Policy Institute (ESPI) in collaboration with the European Space Agency (ESA) investigates the development of the technology of travel beyond Earth's atmosphere into outer space. In the context of spacecraft, patent analysis reveals insight into technology trends, rankings of spacefaring countries and league tables of large and small industry, private and public organisations.


2021
European Patent Office (EPO)

Descàrrega

Inversión en sanidad: la vía española hacia la prosperidad

Un plan de inversión a cinco años en sanidad incrementaría 427.000 millones de euros en el PIB entre 2025 y 2040. El informe cifra el aumento de la tasa de crecimiento media del PIB en 0,25 puntos porcentuales a lo largo de este periodo, fruto de priorizar la inversión y aumentar el gasto público en sanidad en dos puntos del PIB.


2021
FarmaIndustria

Descàrrega

Tecnologies estratègiques: riscos per al futur de la UE

La Unió Europea treballa per fer possible una economia digital i climàticament neutre. Un repte del tot ambiciós que implica el desenvolupament de noves tecnologies davant la manca de matèries primeres disponibles i les vulnerabilitats de la cadena de producció de la regió. Tot plegat ho analitza l’informe d’ACCIÓ Tecnologies estratègiques: riscos per al futur de la UE.


2021
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Patents as a measure of innovation performance: Selection and assessment of publication indicators

The Clean Energy Innovation Index (CEII) is a composite index designed to track progress in achieving the SET Plan key actions, as measured through the lens of scientific publications, patents and trade. This report focuses on the patents aspect of the CEII. In this report, Trinomics evaluates how patent indicators can be analysed to gauge innovation within the European Union (EU) and Mission Innovation countries. It assesses the suitability of using specific indicators to compare innovation levels across countries. It also examines recent patenting trends in detail, with a focus on trends in the EU, US, China, Japan and Korea.


2021
European Commission

Descàrrega

Premios EmprendedorXXI: Análisis de una nueva generación de start-ups en España y Portugal

El Observatorio DayOne de Start-ups en Iberia nació con el objetivo de generar información e investigación del tejido de start-ups en España y Portugal. El Centro de Innovación e Iniciativa Emprendedora del IESE colabora con los Premios EmprendedorXXI en el seguimiento y análisis de las empresas que, año tras año, se presentan al premio. Esto nos permite obtener una muestra relevante de las start-ups españolas y portuguesas en sus primeros años de lanzamiento.


2021
CaixaBank, IESE Business School

Descàrrega

CORDIS results pack on frontier chemistry - A thematic collection of innovative EU-funded research results (June 2021)

The EU must use every tool in its arsenal to achieve its wide-reaching and ambitious climate goals, particularly the goal to be fully carbon-neutral by 2050. One of those tools is innovative chemistry research with a focus on catalysis – the process of increasing the rate of a chemical reaction by adding a substance known as a ‘catalyst’. In this CORDIS Results Pack, we highlight the efforts of 14 projects funded by the European Research Council (ERC) that work within this field and make substantial contributions to the development of greener and more sustainable industrial processes.


2021
European Commission

Descàrrega

Informe AseBio 2020

El Informe AseBio, que la Asociación Española de Bioempresas publica anualmente desde 2003, es la publicación de referencia del sector biotecnológico español. En el informe se incluyen los principales datos estadísticos de la evolución del sector, recogidos por el INE y analizados por AseBio, e información sobre la producción (pipelines) y la transferencia de tecnología (patentes) de las compañías biotecnológicas nacionales y sobre el flujo de inversiones que recibe el sector.


2021
Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)

Descàrrega

Ranking REDIB de revistas científicas iberoamericanas (4ª edición)

Cuarta edición del Ranking Iberoamericano de Revistas, elaborada en colaboración con Clarivate, compañía impulsora de la base de datos Web of Science, que evalúa más de 1.200 revistas e incluye, entre otras novedades, la posibilidad de visualizarlas por cuartiles según su materia. También incluye gráficas con la evolución de los principales parámetros de cada revista durante los últimos cuatro años.


2021
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB)

Descàrrega

Digital Talent Overview 2021 - Analitzant l'estat del talent digital

Catalunya reforça la seva posició de pol de talent tecnològic, tant en número de llocs de feina, com de salari i estudiants titulats. El sector TIC va generar 14.700 llocs de feina al 2020, fins arribar als 129.000 professionals a Catalunya. Aquesta evolució suposa una pujada del 12,8% respecte l’últim trimestre de 2019. La tendència contrasta amb la caiguda del -3,1% que ha patit l’ocupació del sector TIC a l’economia espanyola.


2021
Barcelona Digital Talent

Descàrrega

ERA-LEARN / GPC analysis of the impact of JPP and JPIs at the national level

This report aims to shedlight on the impact of the JPP and JPIs at the national level. In this regard it can help examine to what extent the JPP and the JPIs have achieved the goals of priority 2a of the ERA, namely,to address societal challenges through impacting the national programmesand processes.


2021
ERA-LEARN

Descàrrega

Measuring the AI content of government-funded R&D projects: A proof of concept for the OECD Fundstat initiative

This report presents the results of a proof of concept for a new analytical infrastructure (“Fundstat”) for analysing government funding of R&D at the project level, exploiting the wealth of text-based information about funded projects. Reflecting the growth in popularity of artificial intelligence (AI) and the OECD Council Recommendation on AI’s emphasis on R&D investment, the report focuses on analysing government investments into AI-related R&D.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Publications as a measure of innovation performance: Selection and assessment of publication indicators

The Clean Energy Innovation Index (CEII) is a composite index designed to track progress in achieving the SET Plan key actions, as measured through the lens of scientific publications, patents and trade. This report focuses on the publication aspect of the CEII. Science-Metrix computed and tested 10 publication-based indicators of potential relevance to the policy context surrounding the development of the CEII.


2021
European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on plant health - A thematic collection of innovative EU-funded research results (May 2021)

Plants are at the center of life itself. They are a primary source of food for us, as well as for the animals we eat. They help regulate the climate and are a part of the natural environment in which we live. With millions of people regularly employed in the agricultural sector, plants are also a key part of the EU economy. Ensuring plant health is therefore paramount to safeguarding the bloc’s economic stability and its citizens’ well-being. This new edition of the CORDIS Results Pack on Plant Health showcases 12 EU-funded projects at the forefront of research and innovation activities in this domain.


2021
European Commission

Descàrrega

A more diverse and fairer VC industry for the Iberian Ecosystem

Study analysing diversity in the Spanish investing ecosystem, prepared by the international non-profit Diversity VC, which is supported by CaixaBank through DayOne, and Osborne Clarke. As part of the study, information from 86 firms in Spain's investing ecosystem was analysed, including 58 venture capital firms, 11 corporate venture capital companies and a further 17 businesses, including venture builders, crowdfunding platforms and guarantee funds.


2021
Diversity VC

Descàrrega

Estudio del perfil bibliométrico de los paneles de la convocatoria Advanced Grants (ADG) 2018, 2019 y 2020 del European Research Council (ERC)

Este estudio analiza los perfiles bibliométricos de los beneficiaros Advanced Grant de la convocatoria del European Research Council (ERC) en los años 2018, 2019 y 2020. El umbral Advanced Grant de la convocatoria ERC se distribuye en 25 paneles de evaluación que se engloban en tres dominios científicos (Life Science (LS), Physical Sciences &Engineering (PE) y Social Science & Humanities (SH)). El total de beneficiarios ADG en los años 2018, 2019 y 2020 fue de 616. El análisis se ha realizado a partir de datos Scopus en Scival (Elsevier), consultados en junio de 2021.


2021
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

Exploring Citizen Science Strategies and Initiativesin Europe

Citizen Science communities, projects and initiatives are increasingly enriching the European landscape-both at national and at international level. However, reasonably little is known about the existence of Citizen Science initiatives and strategies in support  to policy making. This includes questions, such as, where do such initiatives takeplace, on which basis are they launched and carried out, what are the drivers and challenges they face, and who are the involved actors?


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

From principles to practices: Open Science at Europe’s universities 2020-2021 EUA Open Science Survey results

This report presents the findings of the 2020-2021 EUA Open Science Survey and provides evidence-based recommendations for institutions, researchers, research funders and policy makers on the transition towards Open Science. With more than 270 responses from 36 European countries, the survey report focuses on the level of development of Open Science in European universities. It also addresses the role of Open Science in institutions’ strategic priorities and its implementation in institutional practices.


2021
European University Association (EUA)

Descàrrega

AI watch - National strategies on Artificial intelligence: A European perspective

In support of the Coordinated Plan on Artificial Intelligence, the European Commission has launched the AI Watch initiative, the European Commission knowledge service to monitor the development, uptake and impact of AI for Europe, implemented by the Joint Research Centre of the European Commission in close coordination with DG CONNECT. Monitoring and analysing national AI strategies is in the core of AI Watch’s mandate and goals. This report gathers information on EU Member States’ AI policies.


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021

The OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021 brings new evidence on the impact of the crisis and policy responses on SMEs and entrepreneurs. It reflects on longer-term issues, such as SME indebtedness or SME role in more resilient supply chains or innovation diffusion. The report contains country profiles that benchmark impact, factors of vulnerability, and sources of resilience in OECD countries, and give a policy spotlight on liquidity support and recovery plans for SMEs.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Ethics and governance of artificial intelligence for health

The report identifies the ethical challenges and risks with the use of artificial intelligence of health, six consensus principles to ensure AI works to the public benefit of all countries. It also contains a set of recommendations that can ensure the governance of artificial intelligence for health maximizes the promise of the technology and holds all stakeholders – in the public and private sector – accountable and responsive to the healthcare workers who will rely on these technologies and the communities and individuals whose health will be affected by its use.


2021
World Health Organization (WHO)

Descàrrega

Times Higher Education Young University Rankings 2021

The Times Higher Education Young University Rankings list the world’s best universities that are 50 years old or younger. The 2021 ranking includes 475 universities, up from 414 in 2020. The table is based on the same 13 performance indicators as the flagship THE World University Rankings, but the weightings have been adjusted to give less weight to reputation.


2021
TES Global Ltd

Descàrrega

El sector de les TIC a Catalunya - Píndola sectorial (Juny 2021)

Un total de 16.711 empreses formen a Catalunya un dels sectors més dinàmics de la seva economia; amb 129.000 treballadors i una facturació que ja supera els 19.325 milions d’euros. El sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) reuneix les indústries de fabricació i serveis que capturen, transmeten i presenten dades i informació de manera electrònica. Es tracta d’un sector global que mou 4.900 milions de dòlars (facturació 2020) i s’espera que el creixement anual sigui del 5,1% fins el 2023.)


2021
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Informe de la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento 2019 de las Universidades Españolas (Informe I+TC 2019)

Resultados del informe de la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento del año 2019. Este informe es una acción conjunta de las redes RedOTRI y RedUGI de la Comisión Sectorial Crue-I+D+i, y recoge información sobre actividad en I+TC+D en las universidades españolas desde hace mas de 15 años.

Anexo de resultados


2021
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)

Descàrrega

Compra Pública d'Innovació i Innovació Oberta: Oportunitats de negoci impulsades des de la demanda

La compra pública d’innovació (CPI) és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, per mitjà de la contractació pública. En aquesta guia es detallen les principals característiques d'aquesta oportunitat de negoci, des de les polítiques públiques que l'impulsen, els instruments amb que es gestionen, el procés que se segueix habitualment per accedir-hi i les principals fonts d'informació que permeten conèixer-ne les convocatòries.


2021
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Opening the record of science: making scholarly publishing work for science in the digital era

Efficient access to the record of science – for authors and for readers – is essential for science and society. This ISC Report examines the current landscape of scholarly publishing, explores future trends and proposes seven principles for scientific and scholarly publishing.

Summary


2021
International Science Council

Descàrrega

Regional Innovation Scoreboard 2021

The regional innovation scoreboard (RIS) is a regional extension of the European innovation scoreboard (EIS), assessing the innovation performance of European regions on a limited number of indicators. The RIS 2021 provides a comparative assessment of the performance of innovation systems across 240 regions of 22 EU countries, Norway, Serbia, Switzerland, and the United Kingdom. Cyprus, Estonia, Latvia, Luxembourg and Malta are included at the country level.

RIS 2021 - Country profile: Spain
RIS 2021 - Interactive tool


2021
European Commission

Descàrrega

European Innovation Scoreboard 2021

The European innovation scoreboard provides a comparative analysis of innovation performance in EU countries, other European countries, and regional neighbours. It assesses the relative strengths and weaknesses of national innovation systems and helps countries identify areas they need to address. This year’s European innovation scoreboard (EIS) is based on a revised framework, which includes new indicators on digitalisation and environmental sustainability, bringing the scoreboard more in line with the EU political priorities.

EIS 2021 - Country profile: Spain

EIS 2021 - Interactive tool


2021
European Commission

Descàrrega

Transformation post-COVID: The future of European universities

This ESIR Focus Paper provides a ‘deeper dive’ into the role of European Universities in achieving systemic change in the post-pandemic economy and society. It builds on and complements ESIR’s second Policy Brief, which offers guidance on how a ‘protect-prepare-transform’ approach in the post-pandemic Europe can ensure fast learning from innovation by relying on smart and coherent policies, collaborative efforts across levels of government and decentralisation of governance, and most importantly the courage to direct research and innovation at the transformations Europe is facing.


2021
European Commission

Descàrrega

Knowledge co-creation in the 21st century: A cross-country experience-based policy report

The importance of knowledge co-creation – the joint production of innovation between industry, research and possibly other stakeholders, such as civil society – has been increasingly acknowledged. This paper builds on 13 cross-country case studies and co-creation experiences during the COVID-19 pandemic to characterise the diversity of knowledge co-creation initiatives and identify lessons for policy. The paper identifies a strong rationale for policy to support knowledge co-creation because the benefits of successful co-creation initiatives outweigh the initial co-ordination costs. Moreover, knowledge co-creation initiatives can contribute to democratising innovation.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

U-Ranking 2021 - Indicadores sintéticos de las universidades españolas

El ranking universitario que desarrolla conjuntamente la Fundación BBVA y el Ivie analiza los resultados docentes, en investigación y en innovación y desarrollo tecnológico de 72 universidades españolas, 48 públicas y 24 privadas.


2021
Fundación BBVA, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)

Descàrrega

Informe Mujeres Investigadoras 2021

En este Informe Mujeres Investigadoras 2021 se hace un seguimiento de la situación de las mujeres científicas en el CSIC de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea. Los datos que en este informe se presentan corresponden al personal científico de la Institución a 31 de diciembre de 2020.


2021
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Descàrrega

CWTS Leiden Ranking 2021

The CWTS Leiden Ranking 2021 offers important insights into the scientific performance of nearly 1200 major universities worldwide based on bibliographic data from the Web of Science database produced by Clarivate Analytics.


2021
Centre for Science and Technology Studies. Leiden University

Descàrrega

Gender equality plans as a catalyst for change

This report has been drafted by the SWG GRI Taskforce on Gender Equality Plans with the support of external experts. It addresses the policy instrument of Gender Equality Plans (GEPs) and presents the main findings of a survey carried out by the Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (SWG GRI) among its members to assess the adoption of GEPs by Member States (MS) and Associated Countries (AC) and to identify the needs related to the implementation of GEPs at the national level. Based on the responses, the  report  identifies eight  main  challenges and presents eleven recommendations to the Commission Member States, and Associated Countries.


2021
1000 Genomes Project

Descàrrega

Practical Guide to Sustainable Research Data

This Practical Guide provides guidance to ensure the long-term preservation and accessibility of research data, and supports organisations to provide a framework in which researchers can share their output in a sustainable way. It includes three complementary maturity matrices for funders, performers, and data infrastructures. These allow them to evaluate the current status of their policies and practices, and to identify next steps towards sustainable data sharing and seeking alignment with other organisations in doing so.


2021
Science Europe

Descàrrega

Procés d’avaluació dels projectes de recerca presentats a la convocatòria 2020 de la Fundació La Marató de TV3. COVID-19

Des de l’any 2001, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) gestiona el procés d’avaluació dels projectes presentats a les convocatòries d’ajuts a la recerca de la Fundació La Marató de TV3. A més de garantir i facilitar l’avaluació dels projectes, les tasques que desenvolupa l’AQuAS tenen com a objectiu que aquestprocés d’avaluació sigui rigorós en la seva valoració metodològica i flexible pel que fa a la seva aplicació, a la vegada que transparent i obert als professionals i a la població, bo i avalant la qualitat dels projectes presentats.


2021
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Descàrrega

Think Tank: Patentar y/o publicar: conclusiones y recomendaciones

Este documento recoge una serie de recomendaciones dirigidas a los diferentes agentes del proceso de transferencia del conocimiento. Estas recomendaciones se han obtenido a partir de una encuesta realizada en julio de 2020 y dirigida a 60 expertos del ámbito de la investigación y de la innovación, con el objetivo de recoger sus sugerencias sobre cómo abordar una cuestión básica a la hora de gestionar los resultados de investigación: ¿Patentar y/o Publicar?


2021
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

UNESCO Science Report 2021: The Race Against Time for Smarter Development

Every five years, the UNESCO Science Report provides an update of trends in science governance. Written by 70 authors from 52 countries, it aggregates data on spending, personnel, scientific publications and patents. The latest edition tracks progress towards the UN's 2030 Sustainable Development Goals and the rapid progress of the Fourth Industrial Revolution. It also tracks the impact of the COVID-19 pandemic on global research and innovation.
Executive summary


2021
UNESCO

Descàrrega

Excellence Maps (4th release)

The web application visualizes the performance of institutions (universities or research-focused institutions) within specific subject areas (e.g., Chemical Engineering) and in “All subject areas” as ranking lists and on maps. The current release (publication period 2012–2016) is based on similar methods and techniques as the second and third releases.


2021
Max Planck Society

Descàrrega

QS World University Rankings 2022

Discover the best universities in the world with the QS World University Rankings 2022, now containing the top 1,300 universities from around the world.


2021
QS Quacquarelli Symonds Limited

Descàrrega

Informe COTEC. Anuario 2021

El Anuario 2021 de Informe Cotec adquiere por primera vez carácter monográfico. Dedica su capítulo central a repasar más de cuarenta problemas provocados o agravados por la pandemia de la Covid-19, así como la respuesta que encontraron en la innovación. El año de la pandemia se convierte así en el año de la innovación. A los contenidos tradicionales del anuario, como el resumen del Observatorio de Informe Cotec o la memoria de actividades de la Fundación, se suman en esta edición especial entrevistas, reportajes, así como una intervención artística de gran contenido simbólico.


2021
Fundación Cotec para la Innovación

Descàrrega

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2020 - Informe de resultados

Informe de resultados de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España que se realiza cada dos años sobre la percepción de la ciudadanía sobre los avances científicos y tecnológicos, y sobre la capacidad de éstos para la mejora de la calidad de vida de la población.

Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2020. Tablas


2021
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

Assessing smart specialisation: Governance

This reports provides some insights on the impact of Smart Specialisation on the governance of research and innovation policy systems across EU regions and countries. First, the analysis explores the governance arrangements underpinning Smart Specialisation strategies and the changes introduced by this policy concept. Second, it investigates to what extent (if any) and how Smart Specialisation has been promoting better coordination and collective action. The results show that Smart Specialisation has made the decision-making process and the governance of innovation policy more inclusive.


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Assessing smart specialisation: The Entrepreneurial Discovery Process

The entrepreneurial discovery process (EDP) is widely conceived as an inclusive, evidence-based process of stakeholder engagement that produces information about the potential for new activities, thus enabling effective targeting of research and innovation policy. How this interactive process should be stimulated and organised remains highly context-dependent. This document analyses new evidence collected on the smart specialisation policy experience across European Union (EU) regions and countries during the 2014-2020 programming period.


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Evolving public-private relations in the space sector: Lessons learned for the post-COVID-19 era

Where is the space sector headed? How can public and private actors work together to solve mutual challenges and sustain growth? What is the role of government programmes and funding? This paper addresses these and other questions by reviewing the evolving relationship between public and private actors in the space sector over the last two decades, based on case studies from North America, Europe and Asia. It provides new evidence for navigating the post-Covid-19 era, notably by exploring the range of government roles in supporting space sector innovation and expansion, from funder and developer of space programmes to partner and enabler of private sector growth.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Artificial intelligence, blockchain and the future of Europe: How disruptive technologies create opportunities for a green and digital economy

Artificial intelligence and blockchain technologies have the potential to revolutionise the way we work, travel, relax, and organise our societies and day-to-day lives. Already today, they are improving our world: artificial intelligence was crucial in speeding up the development and production of COVID-19 vaccines, while blockchain has the potential to not only disrupt the financial system, but also help us track and report greenhouse gas emissions better, optimise commercial transport and create genuine data privacy protection. This report, produced by the European Investment Bank and the European Commission, provides a global overview of the state of play of both technologies.


2021
European Commission, European Investment Bank (EIB)

Descàrrega

Resultats de la participació catalana als ajuts de l’European Research Council del 7è PM i Horizon 2020 - Maig 2021 (Fact-sheet)

Dades de la participació catalana a les convocatòries de l'European Research Council (ERC)
Infografia


2021
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Descàrrega

Global Ranking of Academic Subjects 2021

The 2021 GRAS contains rankings of universities in 54 subjects across Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences, and Social Sciences. More than 1,800 out of 4,000 universities across 93 countries and regions are finally listed in the rankings. The GRAS rankings use a range of objective academic indicators and third-party data to measure the performance of world universities in respective subjects, including research output (Q1), research influence (CNCI), international collaboration (IC), research quality (Top), and international academic awards (Award).


2021
ShanghaiRanking Consultancy

Descàrrega

MORE4 - Support data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers - Indicators report

The MORE4 study aims to update, improve and further develop the set of indicators used in previous MORE studies in order to meet the need for indicators over time and to assess the impact on researchers of policy measures introduced to develop an open labour market for researchers. This study gathers data to highlight emerging policy needs and priorities with regard to mobility patterns, career paths and the working conditions of researchers. The study carries out two surveys: one addressed to researchers currently working in the EU (and EFTA) in higher education institutions, the other addressing researchers currently working outside Europe.


2021
European Commission

Descàrrega

The scientific, technological and societal conditions for the end of the COVID-19 crisis

COVID-19 has led to a global public health crisis and changed the course of lives for billions with ensuing social and economic damage. The study used the Dynamic Argumentative Delphi method to explore experts’ views on what Europe may look like in 2023, in domains relating to medicine, public health, and socio-economic conditions. Based on the experts’ responses, the points of consensus and the areas of diverging opinions, the study developed five scenarios of exit from the crisis in 2023, associated with the relative success of efforts to develop immunity and with lessons learned as a result of those efforts. The report draws some conclusions for EU R&I policy, but together with its data annex, it can support strategic discussions across many different policy fields.

Annex: Data from the Delphi survey


2021
European Commission

Descàrrega

The EU Blue Economy Report 2021

The report provides an overview of the performance of the EU-27 economic sectors related to oceans and the coastal environment. Most of the data available for the blue economy focus on the so-called “established sectors”, seven large sectors ranging from maritime transport and ship building over offshore wind energy to coastal tourism. The report also looks into emerging sectors, which are still in full development but hold significant potential for the future.


2021
European Commission

Descàrrega

MORE4 - Support data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers

The MORE4 study updates and expands on previous editions to meet the need for indicators over time and to assess the impact on researchers of policy measures aimed at increasing the attractiveness of research careers in Europe.

Annexes to the final report


2021
European Commission

Descàrrega

Advanced technologies for industry - Policy brief: Scaling up technology startups

The objective of this Policy Brief is to analyse European, national and regional policy measures focused on the challenge of helping technology startups to scale up and explore any policy gaps. Scaleups are described as high-growth enterprises that have an ambition to grow beyond the national market.


2021
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission

Descàrrega

Reducing the precarity of academic research careers

This report analyses academic research careers, with a focus on the “research precariat”, defined as postdoctoral researchers holding fixed-term positions without permanent or continuous employment prospects. It identifies policies and practices that aim to improve researchers’ well-being, develop more diverse, equitable and inclusive research systems, attract and retain the best talent in academia, and ultimately improve the quality of science. The report presents a conceptual framework and synthesis of available data and policy information. It draws on a survey of OECD countries that included country notes and interviews with policy officials, funders, representatives of research performing organisations and researchers. It offers recommendations and a set of policy options to improve working conditions and professional development, better link funding to human resource policies, make governance more inclusive, promote equal opportunities and diversity, improve human resource management, promote inter-sectoral and international mobility, and develop the evidence base on research careers.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Quantitative indicators for high-risk/high-reward research

This paper describes the key characteristics of high-risk/high-reward research (HRHR), which has gained considerable interest from policy makers as a way to promote the development of new, ‘out-of-the-box’ ideas. It identifies three dimensions that are accentuated in HRHR research: higher levels of basicness, generality and novelty. These knowledge characteristics are commonly associated with market failure and research that requires public investment because it has large spill-overs, long time horizons and high levels of uncertainty. This is illustrated with examples of specific discoveries embedding each knowledge characteristic and the application of appropriate quantitative measures. The paper concludes with the computation and demonstration of an indicator of novelty that may be particularly well suited for the monitoring and evaluation of HRHR research policies.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Effective policies to foster high-risk/high-reward research

This report analyses policies and research funding mechanisms designed to foster high-risk high-reward (HRHR) research, and explores promising practices for fostering HRHR research in a variety of contexts. The underlying concern is that failure to encourage and support research on risky, ‘out-of-the-box’ ideas may jeopardise a country’s longer-term ability to compete economically, harness science for solving national and global challenges, and contribute to the progress of science as a whole. The analysis in this paper is primarily based on a survey of individual HRHR research funding schemes in different countries, complemented by targeted interviews. This survey was supplemented by an analysis of HRHR research-oriented programmes and by the feedback from an international workshop that included all relevant stakeholders.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Ranking Web of Repositories - 11th Edition (May 2021)

The aim of this Ranking is to support Open Access initiatives and therefore the free access to scientific publications in an electronic form and to other academic material. The web indicators are used here to measure the global visibility and impact of the scientific repositories.
All repositories
Institutional repositories
CRIS
Portals of Journals by Google Scholar


2021
Cybermetrics Lab. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Descàrrega

Technology transfer and commercialisation for the European Green Deal

The rapid deployment of green technologies will be vital to put the EU on a path to meeting the European Green Deal objectives. Many green technologies with a great potential to contribute to the EU’s green transition are currently being developed in research laboratories across the EU. How can we ensure that these novel technologies find the right conditions to mature and become widespread in the EU? What are the main barriers in the transfer of green technologies from the research organisations to the market? And what could facilitate the rapid commercialisation of green technologies? This report on technology transfer and commercialisation for the European Green Deal sets out to answer these questions.


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

R&D investment targets and reforms

In its Communication “A new ERA for Research and Innovation”, the Commission proposed four, either new or renewed, R&D investment targets in order to prioritize investments and reforms in research and innovation towards the green and digital transitions, support Europe's recovery and increase its competitiveness. This policy brief provides: (i) an initial analysis on the EU and Member States’ performance in relation to the targets; (ii) initial background to nurture the debate on how Member States (and Associated Countries) could join up their R&I investments and possibly develop ambitious joint funding actions in strategic areas of common interest (i.e. give more “directionality” to R&I investments).


2021
European Commission

Descàrrega

Entrepreneurship Policies through a Gender Lens

This publication examines how to strengthen the scope and effectiveness of entrepreneurship policies for women. It examines both dedicated measures for women and ensuring that mainstream policies for all entrepreneurs are appropriate for women. Evidence is offered on the gender gap in entrepreneurship and its causes. At the heart of the report are 27 policy insight notes by leading international experts on the role of public policy in facilitating entrepreneurship by women and how policies can be strengthened.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Guía para la evaluación de repositorios institucionales de Investigación

Esta Guía ofrece a toda la comunidad nacional un conjunto de directrices, basadas en criterios internacionales ya existentes, que garantizan la interoperabilidad de todos los recursos de acceso abierto y aseguran un acceso de calidad a sus contenidos. Disponer de esta herramienta de autoevaluación supone una importante ayuda a la hora de detectar puntos fuertes y áreas de mejora, lo cual contribuye a incrementar el alcance y la visibilidad de los repositorios entre la comunidad científica.


2021
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

Ranking CYD 2021 - El ranking de universidades españolas a tu medida

El Ranking CYD 2021 se ha elaborado asociado con U-Multirank, siendo Fundación CYD su interlocutor en España. El Ranking CYD comparte los mismos principios metodológicos que U-Multirank y los adopta a su elaboración, incorporando otros indicadores apropiados para el sistema educativo español. La octava edición del Ranking CYD incluye 74 universidades más 3 adicionales para las cuales se ofrecen sólo indicadores bibliométricos y de patentes. Estos indicadores se han elaborado extrayendo información de las publicaciones indexadas en la base de datos Web of Science y de la base de datos EPO-PATSTAT (Worldwide Patent Statistical Database de la Organización Europea de Patentes).


2021
Fundación CYD

Descàrrega

Open Access Monitoring: Guidelines and Recommendations for Research Organisations and Funders

This briefing paper aims to support decision makers at research organisations and research funders to develop new monitoring exercises or assess and improve existing processes to measure the Open Access status of publications.


2021
Science Europe

Descàrrega

Fact or Fake? Tackling Science Disinformation

The ALLEA Discussion Paper examines the potential of technical and policy measures to tackle science disinformation and calls for improved European exchange and coordination in this field. While disinformation strategies are intoxicating public discourses in many fields, science disinformation is particularly dangerous to democratic governance and society at large. As highlighted by the ongoing pandemic, an undermining of trust in science poses a fundamental threat to political and individual decisions based on evidence and scientific knowledge.


2021
All European Academies (ALLEA)

Descàrrega

Guidebook for the preparation of Science, Technology and Innovation (STI) for SDGs roadmaps

This Guidebook is intended for interested national and local governments, agencies and institutions that wish to use roadmaps as a policy tool to harness STI as a means to achieve the SDGs. It may also be of interest to stakeholders taking part in the dialogue – an essential stage in design, implementation, monitoring and adjustment of the STI for SDGs Roadmaps – and to a wider public audience wishing to advance global and national SDG agendas. The Guidebook first focuses on the design stage of the roadmaps, demonstrating that the design underpins effective implementation and monitoring.

Overview of the existing STI for SDGs roadmapping methodologies - Background paper


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya

La informació que s’ha analitzat són les vacants gestionades per Infojobs a Catalunya durant el 2019 i 2020. L’estudi ofereix una triple informació per a 126 professions: nombre de vacants, persones que es presenten per cada oferta laboral i salari mitjà. L’objectiu de l’informe és posar a disposició dels estudiants, de les seves famílies i de les persones que estan en cerca de feina, dades objectives sobre les vacants de feina que s’ofereixen en el mercat laboral segons àmbit i nivell formatiu.


2021
Cambra de Comerç de Barcelona

Descàrrega

Anàlisi de la col·laboració de Catalunya en projectes d’Horizon2020 (Abril 2021)

Aquest informe destaca les dades de participació en projectes d’Horizon 2020 on participen entitats catalanes en col·laboració amb altres països o regions. Inclou també l’anàlisi de dades d’aquells països o regions que es consideren estratègics per al desenvolupament de les Xarxes o Plans de Govern de la Generalitat de Catalunya.


2021
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Descàrrega

World University Rankings 2021-2022

The Center for World University Rankings (CWUR) publishes the only global university ranking that measures the quality of education and training of students as well as the prestige of the faculty members and the quality of their research without relying on surveys and university data submissions.


2021
Center for World University Rankings (CWUR)

Descàrrega

Patents and the energy transition: Global trends in clean energy technology innovation

The number of patents for inventions related to low-carbon energy technologies around the world grew by an average rate of 3.3% per year in the 2017-19 period. The report finds that except for a slump between 2014 and 2016 the number of global patents in low-carbon energy technologies has been rising over the past two decades.

Key findings


2021
European Patent Office (EPO), International Energy Agency (IEA)

Descàrrega

Mapa del talento en España 2020: Fortalezas y debilidades de las comunidades autónomas tras la COVID-19

Este estudio analiza y compara la capacidad de atraer y retener talento de las 17 comunidades autónomas españolas. Para su elaboración se ha aplicado el Índice Global de Competitividad en Atracción y Retención del Talento (GTCI, por sus siglas en inglés), desarrollado por el Instituto Europeo de Administración de Empresas (INSEAD).


2021
Fundación Cotec para la Innovación

Descàrrega

Informe COSCE sobre la Reforma de la Ley de la Ciencia en materia de RRHH: El fin de la meritocracia científica

El borrador de reforma de la Ley presentado por el Ministerio es calificado por COSCE de contrario a la excelencia científica; se le achaca que dificulta la atracción de talento, perpetua la endogamia e interfiere en las políticas autonómicas más avanzadas, como la de Cataluña, Madrid y País Vasco. También considera que el actual planteamiento del Ministerio será de difícil aceptación en las universidades, en los institutos hospitalarios y en los centros de investigación regionales.


2021
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)

Descàrrega

Recerca i desenvolupament. 2019

La despesa en recerca i desenvolupament interna feta a Catalunya va ser de 3.596,6 milions d'euros l'any 2019, xifra que incrementa en un 2,4% la despesa de l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,44% del PIB.


2021
Idescat

Descàrrega

Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020

Més de 1.700 startups ja formen part d’un ecosistema consolidat com el primer hub europeu del sud d’Europa. Més del 66% de les empreses emergents treballen amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0 en un any marcat per la covid-19.

Resum executiu


2021
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Times Higher Education (THE) University Impact Rankings 2021

The Times Higher Education Impact Rankings are the only global performance tables that assess universities against the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). We use carefully calibrated indicators to provide comprehensive and balanced comparison across four broad areas: research, stewardship, outreach and teaching. The 2021 Impact Rankings is the third edition and the overall ranking includes 1,115 universities from 94 countries/regions.


2021
TES Global Ltd

Descàrrega

ERC Advanced Grant 2020 Outcome: Indicative statistics

ERC Advanced Grants support excellent researchers at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track-record of research achievements. Candidates have to demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal. The projects must be hosted at institutions in the EU or associated countries.


2021
European Research Council (ERC)

Descàrrega

Las universidades españolas: Una perspectiva autonómica 2020

A través de este informe de universidades españolas por comunidades autónomas ofrecemos la información más relevante del Informe CYD desglosada por regiones y universidades de cada región. El total de publicaciones reúne los rasgos básicos del sistema universitario español, el perfil de los matriculados y graduados y su inserción laboral.


2021
Fundación CYD

Descàrrega

Dones en les TIC - Dossier estadístic (Abril 2021)

L’informe estadístic, realitzat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere, recull les darreres dades oficials disponibles sobre tipus d’ocupació en les TIC, formació superior i secundària en TIC, ús de les TIC i disposició de l’acreditació de competències digitals.


2021
Institut Català de les Dones

Descàrrega

Collaborative platforms for emerging technology: Creating convergence spaces

Governments, together with partners in industry and civil society, are developing experimental forms of collaborative platforms to provide better linkages between research and innovation, and to promote the development and use of emerging technology. This report analyses 33 case studies from key fields of emerging technology – genomics, advanced materials and engineering biology – and finds that collaborative platforms are most effective when they act as “convergence spaces” for the fusion of diverse disciplines, actors and technology.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Uso de las patentes y modelos de utilidad en España: Evidencias de las empresas españolas

Este trabajo fue uno de los 24 proyectos seleccionados en la segunda convocatoria del Programa de Innovación Abierta de Cotec en 2017. El estudio tiene el objetivo de comprobar si el uso y licenciamiento de patentes en España ha mejorado en la última década, y, por lo tanto, si las políticas de fomento de la innovación empresarial adoptadas en este periodo han sido efectivas.

Presentación


2021
Fundación Cotec para la Innovación

Descàrrega

Female science and mathematics teachers: better than they think?

Using data from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015, the brief explores the relationship between teachers’ gender and learners’ mathematics and science achievement and how female teachers’ self-efficacy relates to job satisfaction. The brief also discusses implications for teaching and suggests actions to address gender gaps.


2021
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), UNESCO

Descàrrega

European research on environment and health - Projects funded by Horizon 2020 (2014-2020)

269 research projects (EU contribution of around € 1.1 billion), dealing with environment and health issues, have been funded by the European Commission’s Horizon 2020 programme - the Research and Innovation Framework between 2014 and 2020. A majority of the projects are ongoing and will provide scientific support to evolving policies and actions in the environment and health area, such as chemical and nanosafety, various types of pollution and urban health.


2021
European Commission

Descàrrega

Technological & innovation challenges for industry: Science for policy insights

This report contains the results of a selection of European Commission’s JRC activities which aim to support EU policies to tackle the technological and innovation challenges of the EU industry in the next decade. It addresses some of these challenges by implementing scientific analyses resulting in novel contributions within the following themes: Technology diffusion and industrial dynamics; innovation and company value chains; Financing innovation; Industrial innovation for transitions and transformation; Employment and skills for industrial transformations; Integration of global to local industrial innovation perspectives; and new data, standards and methods.


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

What future for science, technology and innovation after COVID-19?

The COVID-19 crisis may bring lasting socioeconomic changes, also affecting science, technology and innovation (STI). This paper discusses the effects that the COVID-19 crisis could have on the future of STI and its policies, building on lessons learned from past crises, an analysis of diverse sources of early data and insights from expert discussions in international policy fora. Factors shaping the future of STI include the unequal effects of the crisis on R&D spending across sectors, the accelerated adoption of digital tools and techniques, and changes in the openness and inclusiveness of research and innovation ecosystems.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

WIPO Technology Trends 2021: Assistive technology

This groundbreaking report looks at patenting and technology trends in innovation in assistive technology. It identifies the prominent technologies, top players and markets for patent protection across seven domains – mobility, cognition, communication, hearing, the built environment, self-care and vision. Using a scale of technology readiness, it reveals which of the identified assistive products filed for patent protection are closest to commercialization.
Executive Summary


2021
World Intellectual Property Organization (WIPO)

Descàrrega

EUA Public Funding Observatory Report 2020/2021 - Part 2

This report provides a detailed analysis of long-term funding trends captured over the period from 2008 to 2019. It also offers an overview of the latest public funding developments in 2019 and 2020. Finally, it focuses on the new generation of EU funding programmes (2021-2027) and the new EU Recovery package and explores the stakes for universities.
Country sheets


2021
European University Association (EUA)

Descàrrega

Informe COSCE de urgencia ante una inmediata propuesta de reforma de la Ley de la Ciencia y la Innovación

Informe sobre la propuesta actual de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, elaborado por una comisión de expertos, en el que se señala que la Ley debe liberar la capacidad innovadora del propio sistema de ciencia y tecnología, para que busque la forma más eficaz de generar conocimiento y satisfacer las demandas sociales y plantea la creación de una Oficina de Asesoramiento en Ciencia y Tecnología en la Presidencia del Gobierno.


2021
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)

Descàrrega

Future transitions for the bioeconomy towards sustainable development and a climate-neutral economy: Foresight scenarios for the EU bioeconomy in 2050

The 2018 EU Bioeconomy Strategy aims to develop a circular, sustainable bioeconomy for Europe, strengthening the connection between economy, society, and environment. It addresses global challenges such as meeting the Sustainable Development Goals (SDGs) set by the United Nations and the climate objectives of the Paris Agreement. This report presents the results of a collaborative foresight process which elaborated four scenarios for the future EU bioeconomy until 2050.


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Scimago Institutions Rankings 2021

The SCImago Institutions Rankings (SIR) is a classification of academic and research-related institutions ranked by a composite indicator that combines three different sets of indicators based on research performance, innovation outputs and societal impact measured by their web visibility.


2021
Scimago Lab

Descàrrega

Life and biological sciences and technologies as engines for bio-based innovation: Studies on support to research and innovation policy in the area of bio-based products and services

Life and biological sciences and technologies are enablers for bio-based innovations that bear the potential to use natural resources sustainably, by reducing dependence on fossil fuels, by protecting the environment and climate, ensuring food security, and maintaining international competitiveness. This study presents the 50 most significant bio-based innovations for the next 5-20 years.


2021
European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on soil health - A thematic collection of innovative EU-funded research results (April 2021)

Soil is the foundation of our lives. Soil services are essential for the provision of food through agriculture, energy and raw materials, carbon sequestration, water purification, nutrient regulation, biodiversity preservation and pest control, to name but a few. This CORDIS Results Pack highlights projects working in the field of soil research that have recently finished or will soon end and also introduces two newer projects that promise to make valued contributions over the coming years.


2021
European Commission

Descàrrega

Datos y cifras del Sistema Universitario Español - Publicación 2020-2021

El informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español es una publicación de síntesis que presenta los datos más relevantes del ámbito universitario en España, centrándose en su estructura (organizativa y económica), el acceso, sus estudiantes y el personal. Incluye información referente al Personal Docente Investigador (PDI) y Personal Investigador (PI).


2021
Ministerio de Universidades

Descàrrega

Capacitats i tecnologies vinculades a la indústria 4.0 a Catalunya - Píndola tecnològica (Abril 2021)

El concepte d'Indústria 4.0 representa un canvi de paradigma en la manera en què es conceben, dissenyen i produeixen les coses. És l’espai on conflueixen tendències tecnològiques com la digitalització, els robots autònoms, la computació en el núvol o la intel·ligència artificial. A Catalunya, la indústria 4.0 s’ha anat fent un lloc en el seu teixit empresarial fins al punt que ja s’han identificat 1.111 empreses que hi treballen, el triple que al 2017. La facturació agregada és de 5.564 milions d’euros i genera més de 26.000 llocs de treball.
Infografia


2021
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Startup Heatmap Europe 2021: The Power of the Ecosystem

The Startup Heatmap Europe curates the Top 50 most attractive startup cities for founders in Europe. Next to the survey of more than 1,200 founder opinions the research spans investments, job creation, meetup activities, trend analysis, diversity and a ranking of the performance of accelerators.


2021
Startup Heatmap Europe

Descàrrega

The strategic use of public procurement for innovation in the digital economy

The strategic use of innovation procurement can help tackle operational, societal and global challenges that the public sector faces around Europe. Innovation procurement is of strategic importance for economic recovery, being a tool to modernise the public sector and simultaneously speed up the time-to-market for businesses to bring innovations to the market. However, its potential is not fully exploited yet in Europe.

Executive summary


2021
European Commission

Descàrrega

Business advice for entrepreneurship and small firms

This paper reviews issues and trends in business advice policies for business start-ups and existing SMEs, including public support for business consultancy and mentoring. Business advice policies aim to improve the growth, survival and productivity performance of new and small firms by strengthening their strategic management capabilities. The paper examines the rationale for government policies in this field, different policy delivery models, recent policy trends - such as increased use of third party delivery and performance management systems - and evidence on policy impacts. It focuses in particular on three key issues faced by policy makers - how to stimulate demand for business development services from firms and entrepreneurs who could benefit; how to target and segment support provided to different types of firms and entrepreneurs; and how to introduce digital business diagnostic tools into the advice system.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Making Innovation Happen for a Strong and Resilient Europe - EIT Stakeholder Forum 2020 Report

The Forum provided a platform for over 1.000 stakeholders to give their input on the EIT’s planned activities under its new strategy presented in the Strategic Innovation Agenda 2021-2027. Contributions towards the Forum came from students and universities, start-ups, SMEs and corporations, research and technology organisations, national authorities, as well as representatives from the European Commission. The published report summarises the Forum’s three core events and three consultations while laying out the main recommendations received from stakeholders in key areas of the EIT’s work: fostering regional development, supporting innovation in higher education, ensuring our community’s transparency and openness, as well as cooperating with other EU programmes and EU Member States.


2021
European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Descàrrega

El valor del medicamento desde una perspectiva social 2021

El informe muestra el valor clínico, económico y social de los nuevos fármacos a través de un amplio análisis de la literatura científica.


2021
Fundación Weber

Descàrrega

Science for Disaster Risk Management 2020: Acting Today, Protecting Tomorrow

The report represents a collaborative effort of more than 300 experts on disaster risk, coming from different sectors and disciplines, that worked for more than 2 years together to present the consequences of disasters on various assets at risk (population, economic sectors, critical infrastructures, ecosystem services and cultural heritage).Studying the impacts helps in managing risk after a disaster, guiding the response and facilitating recovery, and in preparing measures to prevent, mitigate and prepare for future events, by supporting risk prediction and the planning of measures to manage risk.


2021
European Commission

Descàrrega

Estadística sobre innovació a les empreses - 2019

L'Estadística sobre innovació a les empreses proporciona informació sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, a partir d'indicadors que permeten conèixer aquest procés (impacte econòmic, tipus d'activitats innovadores, costos, etc.). Es presenten resultats per quantificar les empreses innovadores, així com la despesa en innovació i la seva distribució segons les diferents activitats per a la innovació tecnològica, o bé la intensitat d'innovació o el finançament públic d'aquesta, entre d'altres.


2021
Idescat

Descàrrega

Análisis de los proyectos aprobados en la convocatoria de ayudas Misiones Ciencia e Innovación 2019

En el informe se detallan los principales resultados de la convocatoria de Misiones Ciencia e Innovación 2019: ratios de éxito, características de las agrupaciones beneficiarias, proyectos aprobados por misión, distribución regional, cooperación y participación de organismos de investigación.


2021
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Descàrrega

Participació de Catalunya a Horizon 2020 - Febrer 2021 (Fact-sheet)

Dades de la participació catalana a les convocatòries del programa europeu Horizon 2020.

Infografia


2021
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Descàrrega

Impact assessment for institutionalised European partnerships under Horizon Europe

This Impact Assessment Study intends to assist with the preparation of the European Partnerships under Horizon Europe. Its primary objective is to support and provide inputs to the impact assessments of the 13 Candidate Institutionalised European Partnerships.


2021
European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on rural innovation - A thematic collection of innovative EU-funded research results (February 2021)

Almost one third of Europeans live in rural areas that make up over three quarters of the EU’s total land area. These areas contribute an enormous amount to European societies and culture and are also a key arena in the fight against climate change and for better resources management. This CORDIS Results Pack features nine EU-funded projects that have been working hard to nurture rural innovation potential and positively contribute to the EU’s long-term vision for rural areas.


2021
European Commission

Descàrrega

Towards a transformative smart specialisation strategy: Lessons from Catalonia, Bulgaria and Greece

There are increasing demands on our economies and societies for transformational change. The European Union (EU) and global actors such as the United Nations (UN) are giving increasing attention to social and environmental sustainability. This paper reflects on how Smart Specialisation Strategies (S3), and in particular the search for actionable policy pathways through the Entrepreneurial Discovery Process (EDP), need to evolve.


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Ethics of Genome Editing

The European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), an independent advisory body to the Commission, analyses ethical questions raised by the application of genome editing in humans, animals and plants, and hence spans health, research, agriculture and environmental aspects.


2021
European Commission

Descàrrega

EPO Patent Index 2020

Patent Index 2020 provides a comprehensive overview of the figures representing recent activity in the global patent system. It also offers insights into emerging technology trends.

Key figures infographic

Patent statistics 2020 at a glance


2021
European Patent Office (EPO)

Descàrrega

IV Encuesta de percepción social de la innovación en España

La Encuesta de percepción social de la innovación en España, realizada anualmente desde 2017 por Sigma Dos para la Fundación Cotec, busca medir, entre entre otros temas relacionados con la innovación, la evolución del impacto de la automatización en el empleo, en la vida cotidiana y la desigualdad social.

Descarga de los datos


2021
Fundación Cotec para la Innovación

Descàrrega

QS World University Rankings by Subject 2021

The QS World University Rankings by Subject 2021 cover a total of 51 disciplines, grouped into five broad subject areas. The QS World University Rankings by Subject are compiled annually to help prospective students identify the leading universities in a particular subject. Research citations, along with the results of major global surveys of employers and academics are used to rank universities.


2021
QS Quacquarelli Symonds Limited

Descàrrega

OA Diamond Journals Study: Exploring collaborative community-driven publishing models for Open Access - Part 1: Findings

The study undertook a statistical analysis of several bibliographic databases, surveyed 1,619 journals, collected 7,019 free text submissions and other data from 94 questions, and organised three focus groups with 11 journals and 10 interviews with hosting platforms. It collected 163 references in the academic literature, and inventoried 1048 journals not listed in DOAJ.


2021
cOAlition S

Descàrrega

Anàlisi de l’especialització en bioeconomia circular (Monitoratge de la RIS3CAT, núm. 14)

El Govern de la Generalitat va aprovar, l’any 2014, l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que defineix les prioritats per a les polítiques públiques d’R+D+I i les actuacions que tindran el suport del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020. El Sistema de monitoratge de la RIS3CAT defineix els indicadors de seguiment i el sistema d’avaluació dels projectes i dels instruments de la RIS3CAT. Aquest document fa l’anàlisi per a l’àmbit de la bioeconomia circular.


2021
Generalitat de Catalunya

Descàrrega

Big data a Catalunya - Píndola tecnològica (Març 2021)

Catalunya ja compta amb 220 empreses dedicades al big data. Totes elles generen 2.500 llocs de treball i acumulen una facturació de 250 milions d’euros anuals. Aquest ecosistema empresarial creixent al voltant d’una de les principals tecnologies emergents garanteix a Catalunya disposar d’una incipient massa crítica per generar valor econòmic i social al seu voltant.


2021
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Científicas en Cifras 2021

El informe analiza la presencia de las mujeres en los distintos ámbitos y niveles de la ciencia en España, con especial atención a la carrera investigadora en Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y universidades.


2021
Ministerio de Ciencia e Innovación

Descàrrega

Intellectual Property and Artificial Intelligence: A literature review

Artificial intelligence has entered into the sphere of creativity and ingenuity. Recent headlines refer to paintings produced by machines, music performed or composed by algorithms or drugs discovered by computer programs. This paper discusses the possible implications of the development and adoption of this new technology in the intellectual property framework and presents the opinions expressed by practitioners and legal scholars in recent publications.


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Informe del GTM sobre Contratación de personal científico en el Sistema Público de Investigación

El Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM), que asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación y apoya al Gobierno en materias científicas relacionadas con el COVID-19 y sus consecuencias futuras, ha analizado los procedimientos para la contratación de científicos actualmente en vigor en España con el objetivo de hacer más atractiva la carrera investigadora y, en consecuencia, atraer y retener talento nacional e internacional.


2021
Ministerio de Ciencia e Innovación

Descàrrega

Les dones a Catalunya 2021

El present dossier estadístic ha estat elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG), òrgan adscrit a l’Institut Català de les Dones (ICD), amb motiu del 8 de març de 2021, dia Internacional de les Dones. Es tracta d’un recull dels principals indicadors disponibles, a dia d’avui, de les desigualtats entre dones i homes a Catalunya en alguns aspectes de les nostres vides. S'inclouen dades sobre titulació universitària per branques de coneixement i sobre formació i ocupació en el sector TIC.


2021
Institut Català de les Dones

Descàrrega

European Research & Innovation Days 2020 - Report

The European Research and Innovation Days is the European Commission’s annual flagship Research and Innovation event. In 2020, it was a fully virtual event, with the Policy conference and the Science is Wonderful! Exhibition both taking place online. This report summarizes the results of the plenary sessions and hub sessions per hub and in the annex, there is more information about the outcomes of specific workshops and sessions and the next steps of specific policy areas.


2021
European Commission

Descàrrega

Communicating Science in Times of COVID-19: A selective overview of good practices

Providing a selective overview of good practices, the publication highlights examples and reflections from 10 CCA members who come from a variety of organisations and sectors across Europe. In the publication, the CCA members elaborate on how they redesigned their science communication activities during COVID-19. The 10 chapters describe the new and altered science communication activities, provide advice and recommendations to colleagues in the field, and explain the impact of COVID on the practice of science communication.


2021
European Cooperation in Science and Technology (COST)

Descàrrega

Data categorization: understanding choices and outcomes

New citation-based, dynamic classification scheme promotes responsible research evaluation. Being aware of the characteristics and limitations of how we categorize research publications is important. It influences the way we think about established and innovative research topics, the way we analyze research activity and performance, and even the way we set up organizations to do research.


2021
Institute for Scientific Information (ISI)

Descàrrega

Towards a policy dialogue and exchange of best practices on knowledge valorisation

The report summarises the results of the survey ‘Towards a Policy Dialogue and Exchange of Best Practices on Knowledge Valorisation’ addressed to EU Member States and interested EEA countries. It presents the feedback on concrete areas for a policy dialogue and exchange of best practices at European level and a first collection of best practices by drawing on the expertise of the participating countries.


2021
European Commission

Descàrrega

Building and sustaining collaborative platforms in genomics and biobanks for health innovation

Genomic and biobank collaborative platforms hold significant promise for the development of new discoveries and therapies. This paper explores the complex technical, legal and business challenges arising from genomics and biobanks, and brings together ideas and best practices from major national and international platforms, and from a diverse range of experts. The global sharing of biological samples and genomic data has been critical for accelerating our understanding of the biology and spread of COVID-19, and for the development of vaccines and diagnostics. Although some of the policy challenges in the field are well known, they have been reconfigured by the digitalisation of health innovation combined with the increasing complexity and volume of data, the push for global collaboration, and the growing awareness of ethical, legal, and social implications.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

University Research funding, Patenting and Technological Impact

This project studies the interplay between universities and firms located in the same European regions. A first line of research analyses the evolution of the technological trajectories of universities and co-localised firms. By linking evolution patterns to the overall innovation performance of the regions, it provides useful insights for smart specialisation policies in European regions. A second line of research analyses the impact of 3 697 scientific research grants awarded by the European Research Council (ERC) on the subsequent patents induced by the grant programs, thereby documenting the ability of the scheme to generate market-relevant inventions.


2021
European Patent Office (EPO)

Descàrrega

Diagnostics for Better Health: Considerations for Global Implementation

Diagnostics are essential to the healthcare system. They are the cornerstone of precision medicine, enabling the customization of medical decisions and treatments. They predict susceptibility to disease, provide diagnoses and determine responsiveness to therapy. High-quality diagnostic technologies are available for major diseases and injuries in most developed countries but are not accessible, affordable or designed for application in many low- and middle-income countries (LMICs). This report considers the barriers and enablers of the implementation, adoption and effectiveness of diagnostics. It offers possible solutions for application in LMICs, and in industrialized countries. The report aims to serve as an educational tool for health professionals, entrepreneurs, policy-makers and the general public on the ways in which diagnostics and their practices can be leveraged for better global human health.


2021
World Economic Forum

Descàrrega

Anàlisi de la innovació a Catalunya (2019). Dades oficials de l'INE

Una de les qüestions més àmpliament acceptades en l’àmbit empresarial és que la innovació és un dels motors de creixement més importants que hi ha. Per conèixer el seu grau d’efectivitat és important conèixer les dades i indicadors que ens permeten veure la seva evolució. En aquest sentit, les dades oficials de l’INE ens permeten conèixer els resultats de la innovació i l’R+D a Catalunya referents a l’any 2019.


2021
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Evolución de la percepción social de aspectos científicos de la COVID-19

Este estudio, que mide las actitudes hacia la vacunación en España, analiza los datos recopilados de dos encuestas  específicas sobre aspectos científicos de la COVID-19, en la que participaron 4.208 personas a través de entrevista telefónica. La primera ronda se realizó entre el 25 de junio y el 15 de julio y la segunda entre el 4 y el 22 de enero. Asimismo, incorpora datos de la 10ª encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología, realizada entre el 15 de julio y el 19 de octubre de 2020 a 7.953 personas de forma presencial.


2021
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

Observatorio de Startups - Tendencias de Inversión en España 2020

2020 ha puesto a prueba a todos los sectores del entramado social, industrial y financiero, y pese a lo complejo de la situación, las startups españolas han logrado superar los obstáculos que han ido encontrando. Las cifras con las que cierran el año dan idea de la buena salud del panorama emprendedor de nuestro país.Puedes descargar el informe completo aquí.


2021
Fundación Innovación Bankinter

Descàrrega

La universidad del futuro o el futuro de la universidad: transformación digital

Enmarcada en un entorno de profunda disrupción, la universidad española se encuentra en una fase de transformación no solo digital, sino también educativa, de gestión y de interrelación con el marco social en el que se inserta. Con el propósito de analizar las implicaciones de la Covid-19, el avance de la tecnología y el impacto de la globalización, esta publicación recoge las reflexiones que personalidades de la sociedad civil han hecho sobre el papel clave (actual y futuro) de la universidad.


2021
Fundación CYD

Descàrrega

Informe sobre prácticas habituales en Creación de spin-off/EBT desde los Centros Públicos de Investigación

El informe surge de la necesidad de reflejar las distintas prácticas en los procesos de creación de spin-off/EBT que actualmente se realizan en los Centros Públicos de Investigación en España, con el objetivo de aportar valor al personal técnico dedicado a tareas de emprendimiento y a los equipos promotores que tratan de transferir conocimiento vía la creación de empresas. Ha sido elaborado por los miembros del Grupo de Trabajo de Spin-off de la RedOTRI (GTSO), y 44 entidades han participado en la encuesta a nivel nacional sobre la que se basa el informe.


2021
RedOTRI

Descàrrega

Participació de Catalunya en les convocatòries de l’European Research Council - Gener 2021 (Fact-sheet)

Dades de la participació catalana a les convocatòries de l'European Research Council (ERC)
Infografia


2021
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Descàrrega

Estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España

Estudio del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI) que tiene por objetivo general conocer la situación de las jóvenes investigadoras en España en los sectores público y privado.


2021
Ministerio de Ciencia e Innovación

Descàrrega

Intellectual property rights and firm performance in the European Union: Firm-level analysis report

The present report is a follow-up study that delves deeper into the role of IPRs by analysing  a large representative sample of over 127 000 European firms in order to compare the economic performance of firms that own IPRs with those that do not.
Executive summary

 


2021
European Patent Office (EPO), European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Descàrrega

Science, technology and innovation in the time of COVID-19

Science, technology and innovation (STI) have played a key role in responding to the COVID-19 pandemic and the unprecedented socio-economic crisis it has triggered. This paper explores how the pandemic affected STI in 2020, including how STI was mobilised to provide vaccines, treatments and innovative (often digital) solutions to address “social distancing”. The paper also reviews the quick and agile STI policy responses implemented across countries to stimulate research and innovation activities to find solutions to the pandemic. Moreover, the paper covers STI policies that targeted universities, research centres, innovative businesses and entrepreneurs most affected by the crisis. It also raises key debates on the effectiveness of such policies. Follow-up work will leverage more and better data to improve this early assessment of the impacts of the crisis and STI policy responses.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

To be smart, the digital revolution will need to be inclusive: Excerpt from the UNESCO Science Report

Despite a shortage of skills in most of the technological fields driving the Fourth Industrial Revolution, women still account for only 28% of engineering graduates and 40% of graduates in computer science and informatics, according to the forthcoming UNESCO Science Report, whose chapter on gender in science, entitled To be Smart the Digital Revolution will Need to be Inclusive, is published on 11 February to mark International Day of Women and Girls in Science.


2021
UNESCO

Descàrrega

Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management - Extended Edition

This resource offers targeted guidance for organisations, scientific communities, as well as individual researchers, to organise research data and preserve it appropriately Originally released in 2019, and following its successful uptake by many organisations, the extended edition features a brand-new rubric to facilitate the evaluation of a data management plan (DMP). The guide also presents core requirements for DMPs, criteria for the selection of trustworthy repositories, and guidance for researchers to comply with organisational requirements.


2021
Science Europe

Descàrrega

Universities without walls – A vision for 2030

This seminal document is the result of extensive consultations and deliberations with EUA members and partners over a six-month period in 2020. It sets out a vision of resilient and effective universities, serving Europe’s societies towards a better future. EUA’s vision will support the development of the European Education Area and the European Research Area and provide useful guidance as universities refresh their institutional strategies in the context of European higher education in a rapidly changing world. In particular, it focuses on sustainability, the importance of openness, the role of university missions and how to turn this vision into a reality.


2021
European University Association (EUA)

Descàrrega

The design and implementation of mission-oriented innovation policies: A new systemic policy approach to address societal challenges

This paper analyses ‘mission-oriented innovation policies’ (MOIPs), a new type of systemic intervention that a growing number of countries has implemented in order to tackle mounting societal challenges. These policies aim to alleviate some of the most prevalent weaknesses within many national systems of innovation, notably the lack of holistic strategic orientation and policy co-ordination, and fragmented policy mixes. This paper leverages a dedicated analytical framework to systematically explore the challenges and opportunities that these policies present at initiative and country levels. In doing so, it provides a better understanding of the different ways in which governments design, fund and coordinate MOIPs, and contributes to broadening the range of options available to either improve or initiate this policy approach.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

An intervention-logic approach for the design and implementation of S3 strategies: From place-based assets to expected impacts

Smart Specialisation is conceptualised as research and innovation policymaking encompassed in a holistic place-based view of development. This report focuses on the new generation of Smart Specialisation Strategies and their expected impacts. The main objective is to make sure the links between all the components of the implementation of a strategy strengthen the overall coherence of the public intervention.


2021
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Study on equity investments in Europe: Mind the gap

Having a well-functioning risk capital market is crucial for innovation, economic growth and investments. However, the need for external risk capital very much depends on the concrete business model. Credit plus retained earnings will be sufficient to address the investment needs of many SMEs and small mid-caps. This secures the creditor a predictable repayment profile and return, whereas the borrower gets to keep the entire upside from the investment. With equity finance on the other hand, the investors are not guaranteed any return, but instead they buy into the potential future earnings of the company. As such, equity finance is well-suited for the few high-risk, high-return profile companies, which are ineligible for credit. This typically characterises innovative companies where high scale-up is possible. Such companies are often found within ICT, life science and technology sectors.


2021
European Commission

Descàrrega

Ranking Web of Universities - January 2021 Edition

The Ranking Web or Webometrics is the largest academic ranking of Higher Education Institutions. Since 2004 and every six months an independent, objective, free, open scientific exercise is performed by the Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC) for the providing reliable, multidimensional, updated and useful information about the performance of universities from all over the world based on their web presence and impact.


2021
Cybermetrics Lab. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Descàrrega

Anàlisi de l’especialització en intel·ligència artificial (Monitoratge de la RIS3CAT, núm. 13)

El Govern de la Generalitat va aprovar, l’any 2014, l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que defineix les prioritats per a les polítiques públiques d’R+D+I i les actuacions que tindran el suport del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020. El Sistema de monitoratge de la RIS3CAT defineix els indicadors de seguiment i el sistema d’avaluació dels projectes i dels instruments de la RIS3CAT. Aquest document fa l’anàlisi per a l’àmbit de la intel·ligència artificial.


2021
Generalitat de Catalunya

Descàrrega

The landscape of Science, Ethics and Public Engagement & their Potential for the Future

The report, provides a landscape overview of experiences with public engagement across scientific disciplines, focusing on the topic areas: Recombinant DNA, Nuclear Power, Biobanks, Nanotechnologies and Artificial Intelligence.


2021
The Danish Board of Technology Foundation

Descàrrega

EU research and innovation in action against the coronavirus: funding, results and impact (January 2021)

Knowledge and innovation save lives. Since the start of the COVID-19 outbreak, EU research and innovation has been one of our most impactful tools to tackle the disease. And it will also provide solutions to major concerns of citizens, frontline workers, policy makers and industry for living with the virus in the years to come.


2021
European Commission

Descàrrega

Informe del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España 2019/2020

El informe repasa la actividad del Observatorio y los agentes implicados en la ciencia ciudadana – gestores de proyectos, instituciones y científicos ciudadanos - durante el plazo que va desde abril de 2019 a noviembre de 2020.


2021
Fundación Ibercivis

Descàrrega

Implementing Open Science

This LERU note examines the progress implementing Open Science in the academic community, and the opportunities and challenges that still lie ahead.


2021
League of European Research Universities (LERU)

Descàrrega

El uso y la confianza en las terapias sin evidencia científica

FECYT ha realizado un estudio cualitativo sobre el uso y la confianza en España en las terapias sin evidencia científica, entre las que se encuentran la homeopatía, la acupuntura, la fitoterapia, el reiki o las flores de Bach, con el objetivo de comprender mejor las perspectivas de los usuarios de estos tratamientos e identificar discursos, actitudes, motivaciones y tendencias de su uso.


2021
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

The Science of Citizen Science

This open access book discusses how the involvement of citizens into scientific endeavors is expected to contribute to solve the big challenges of our time, such as climate change and the loss of biodiversity, growing inequalities within and between societies, and the sustainability turn. The field of citizen science has been growing in recent decades. Many different stakeholders from scientists to citizens and from policy makers to environmental organisations have been involved in its practice. In addition, many scientists also study citizen science as a research approach and as a way for science and society to interact and collaborate. This book provides a representation of the practices as well as scientific and societal outcomes in different disciplines. It reflects the contribution of citizen science to societal development, education, or innovation and provides and overview of the field of actors as well as on tools and guidelines. It serves as an introduction for anyone who wants to get involved in and learn more about the science of citizen science.


2021
Springer Nature

Descàrrega

Reimagining Academic Career Assessment: Stories of innovation and change

This report and the accompanying online repository bring together and analyse case studies in responsible academic career assessment. Gathered by EUA, together with the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) and Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) Europe, the case studies serve as a source of inspiration for universities and other actors looking to improve their academic career assessment practices.


2021
European University Association (EUA)

Descàrrega

Advanced technologies for industry: Technological trends and policies

The objective of this EU report is to provide an overview about the performance of the EU27 in Advanced Technologies and to give a snapshot of the policy landscape supporting the production and uptake of Advanced Technologies at EU, national and regional levels. Country performance in Advanced Technologies is presented based on patent, trade and investment data. The starting point of this analysis has been sixteen Advanced Technologies that are a priority for European industrial policy and that enable process, product and service innovation throughout the economy and hence foster industrial modernisation. Advanced Technologies are defined as recent or future technologies that are expected to substantially alter the business and social environment and include Advanced Materials, Advanced Manufacturing, Artificial Intelligence, Augmented and Virtual Reality, Big Data, Blockchain, Cloud Technologies, Connectivity, Industrial Biotechnology, the Internet of Things, Micro- and Nanoelectronics, Mobility, Nanotechnology, Photonics, Robotics, and Security.


2021
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission

Descàrrega

WIPO IP Facts and Figures 2020

An overview of intellectual property activity based on the latest available year of complete statistics.


2021
World Intellectual Property Organization (WIPO)

Descàrrega

OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021 - Times of Crisis and Opportunity

In immediate responses to the COVID-19 crisis, science and innovation are playing essential roles in providing a better scientific understanding of the virus, as well as in the development of vaccines, treatments and diagnostics. Both the public and private sectors have poured billions of dollars into these efforts, accompanied by unprecedented levels of global cooperation. However, the economic crisis that is currently unfolding is expected to severely curtail research and innovation expenditures in firms, while debt-laden governments will face multiple, competing demands for financial support. These developments threaten to cause long-term damage to innovation systems at a time when science and innovation are most needed to deal with the climate emergency, meet the Sustainable Development Goals, and accelerate the digital transformation. Governments will need to take measures to protect their innovation systems as part of their stimulus and recovery packages, but should also use these as opportunities for reforms. In particular, science, technology and innovation (STI) policy should shift towards supporting a more ambitious agenda of system transformation that promotes a managed transition to more sustainable, equitable and resilient futures.


2021
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Recommendations on FAIR metrics for EOSC

The Recommendations on FAIR Metrics for EOSC document contains an analysis of activities relevant to the definition of FAIR Metrics in the EOSC context. It makes recommendations on the definition and implementation of metrics, proposes a set of metrics for FAIR data in EOSC to be extensively tested, offers an analysis of gaps and potential opportunities for extension, and defines priorities for future work. The report analyses recent and on-going activities relevant to the definition of FAIR metrics for data and other research objects at the European and international levels, in particular in the FAIRsFAIR project and RDA.


2021
European Commission

Descàrrega

Clasificación Internacional de Patentes (CIP) en español

La Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM), en su compromiso de promocionar y defender el español como idioma tecnológico, publica anualmente la versión actualizada de la “Clasificación Internacional de Patentes” CIP en español. La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es una herramienta indispensable para la recuperación de los documentos de patente durante una búsqueda y es utilizada a día de hoy por las Oficinas de Propiedad Industrial de más de 100 Estados, cuatro Oficinas Regionales y por la OMPI, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).


2021
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Descàrrega

Supporting the transformative impact of research infrastructures on European research

EU support to research infrastructures has contributed to transforming the way science is done in Europe, establishing open, merit-based access to world class infrastructures across Member and Associated States. Research infrastructures are essential providers of services for researchers, contributing to scientific excellence and to European shared objectives of equal opportunity in science, innovation and competitiveness. This report by an independent group of experts carries out a thorough assessment of EU support to the preparatory phase of pan-European research infrastructures, looking at the evolution of funding instruments and formulating recommendations for ensuring the long-term sustainability of the European research infrastructure system.


2020
European Commission

Descàrrega

The geography of R&I and productivity: Regional disparities and dynamics

The fast pace of innovation poses new challenges on research and innovation systems of many less developed regions. These are often not sufficiently oriented towards knowledge intensive and other sectors that contribute to improvements in productivity. Despite a general improvement in the quality of R&I systems in these regions in the last years, their overall performance remains low and more efforts are needed to further boost quality and their effectiveness in translating R&I into positive economic returns. This working paper looks in its first section at regional disparities and dynamics as regards productivity growth. The second section examines performance and progress of research and innovation systems at a regional level, based on key parameters such as R&D spending, scientific publications and patents. Finally the links between R&I performance and economic outcomes, such as productivity growth, are analysed.


2020
European Commission

Descàrrega

Afectació de la crisi de la COVID-19 sobre la indústria catalana i estratègies de futur (Monitoratge de la RIS3CAT, núm. 12

El Govern de la Generalitat va aprovar, l’any 2014, l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que defineix les prioritats per a les polítiques públiques d’R+D+I i les actuacions que tindran el suport del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020. El Sistema de monitoratge de la RIS3CAT defineix els indicadors de seguiment i el sistema d’avaluació dels projectes i dels instruments de la RIS3CAT. En aquest document, es proporciona una anàlisi estratègica de l'impacte de la crisi pels set àmbits de la RIS3CAT: indústria alimentària; indústries de la química, l’energia i els recursos; sistemes industrials; manufactures de disseny; indústries culturals i de l’experiència; indústries de la salut i ciències de la vida, i indústries de la mobilitat i l’automoció.


2020
Generalitat de Catalunya

Descàrrega

Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020 - Participants, budget and disciplines: 5th monitoring report on projects funded in 2018 under the Horizon 2020 programme

The integration of Social Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020 is an important feature of the programme. To monitor the development of this cross-cutting issue is an EU commitment. Various dimensions are examined, such as the budget going to SSH partners (overall and in each part of the programme), qualitative aspects, performance of disciplines and sectors involved, as well as which countries are represented as participants and coordinators. The scope of this monitoring report on the integration of SSH across Horizon 2020 has gradually been extended to cover the European Research Council, Future Emerging Technologies, Marie Skłodowska-Curie actions and Research Infrastructures.


2020
European Commission

Descàrrega

IP5 Statistics Report 2019 Edition

The five IP offices (IP5) is the name given to a forum of the five largest intellectual property offices in the world that was set up to improve the efficiency of the examination process for patents worldwide.  This annual report presents statistics about activities at the IP5 Offices. In 2019, 2.7 million patent applications were filed at the IP5 Offices and together the IP5 Offices granted 1.6 million patents. The report highlights the trends in recent years as well as describing operations and developments at the IP5 Offices. This year more detailed statistics are presented in chapter 2 on cross filings at the IP5 Offices.


2020
Five IP offices (IP5)

Descàrrega

Motherhood in Science – How children change our academic careers

The idea of this book was initiated by a sub-group of the Women in Science Working Group of the Global Young Academy (GYA) that identified a mutual characteristic in their lives: since having children their professional and personal lives have been influenced in distinct ways.


2020
Global Young Academy

Descàrrega

Acuerdo COSCE de transparencia sobre el uso de animales en experimentación científica en España - Informe anual 2020

Tercer Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Transparencia sobre el uso de animales en experimentación científica en España, elaborado por EARA, la Asociación Europea de Investigación con Animales.


2020
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)

Descàrrega

Patents and the Fourth Industrial Revolution: The global technology trends enabling the data-driven economy

The European Patent Office (EPO) intends this study to guide policymakers, industry and the broader public through a major technology transformation that impacts a wide range of sectors of the economy. Known as the Fourth Industrial Revolution 1 (4IR), this global trend is driven by a constellation of disruptive technologies which together are paving the way to a data-driven economy.


2020
European Patent Office (EPO)

Descàrrega

La ciberseguretat a Catalunya - Píndola tecnològica (Desembre 2020)

Més de 360 companyies a Catalunya ja treballen en l’àmbit de la ciberseguretat, una necessitat cada cop més rellevant en la transformació digital de les empreses que s'ha accentuat amb l'impuls del teletreball durant la pandèmia de la covid-19.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Activity report on citizen science: Discoveries from a five year journey

Citizen Science evolved from a long tradition in fields, such as biodiversity and meteorology, into almost all scientific fields. Simultaneously, regional and global communities became well organised and interconnected, and we arrived at a situation in which Citizen Science is not only prominent in research and civil society, but also well recognised in political agendas.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Indicadors de Recerca i Innovació de les Universitats Públiques Catalanes - Informe 2020

Les activitats de recerca, transferència i innovació són, sens dubte, les que donen més visibilitat nacional i internacional a les universitats. Per tant, és important presentar en un informe les aportacions de les universitats públiques catalanes en aquest àmbit, tal com s’ha fet regularment a Catalunya des de l’any 2012. Aquest informe representa la sisena edició i incorpora les dades més recents disponibles per al conjunt del sistema universitari públic català, que són les de l’any 2018, i segueix la mateixa estructura que les edicions anteriors per a poder fer avaluacions temporals comparatives.

Presentació - Dades

Presentació - Monogràfic


2020
Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)

Descàrrega

Informe CYD 2019 - La contribución de las universidades españolas al desarrollo

El Informe CYD analiza la contribución de la universidad al desarrollo económico y social de España e identifica aspectos en los que se manifiesta una colaboración entre la institución académica y el sector empresarial a fin de mejorar el entorno productivo.


2020
Fundación CYD

Descàrrega

2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

The main objective of the EU Industrial R&D Investment Scoreboard is to benchmark the performance of EU innovation-driven industries against major global counterparts. The 2020 edition of the Scoreboard comprises the 2500 companies investing the largest sums in R&D in the world in 2019/20. The Scoreboard data, taken from companies' latest published accounts, comprise key indicators on the 2500 parent companies and more than 800 thousand subsidiaries that enable assessing companies' economic and innovation performance.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Gender and Innovation: Implications for Sustainable Development

This policy brief considers the importance of applying a gender lens to innovation and sustainable development. It summarizes the key results of the workshop “Gender and Innovation: Implications for  Sustainable Development”, held in Pretoria, South Africa, in September 2017.


2020
GenderInSITE

Descàrrega

Informe final de la evaluación del régimen de ayudas del CDTI a Proyectos de I+D 2015-2020

El objeto de esta evaluación se refiere al período 2015-2020 e incluye la financiación concedida por el CDTI a partir de 2015 en forma de préstamos y subvenciones para proyectos de I+D empresarial. La evaluación final abarca los principalesinstrumentosdel plan:proyectos de I+D individuales y en cooperación (PID); proyectos CIEN; proyectos FEDER-INNTERCONECTA; proyectos INNOGLOBAL; CDTI-Eurostars-2, proyectos internacionales interempresariales; y CDTI Eranets.

Resumen ejecutivo


2020
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Descàrrega

La participació catalana en els fons europeus competitius 2014-2019 - Fons europeus gestionats directament per la Comissió Europea o les seves agències executives

L’objectiu del present estudi és analitzar la participació catalana en les diferents línies i programes de finançament de la Unió Europea de naturalesa competitiva entre els anys 2014 i 2019. Tenen aquesta consideració aquells programes de finançament gestionats directament per la Comissió Europea o les seves agències executives (Horizon 2020, l’Instrument Financer pour l’Environnement (LIFE), etc.), en contraposició als fons europeus de caràcter descentralitzat o gestionats per les administracions nacionals (centrals, autonòmiques, regionals i locals).


2020
Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA UPC-IRTA), Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Generalitat de Catalunya

Descàrrega

Guía para aumentar la presencia de investigadoras en la comunicación de la ciencia

Es responsabilidad de las instituciones en las que trabajan las investigadoras promover que la presencia de “expertas” en los medios de comunicación sea igualitaria. Es imprescindible la labor conjunta de las unidades de igualdad, las unidades de cultura científica y los departamentos de comunicación de estas instituciones para promover la participación de mujeres en términos de igualdad en medios de comunicación y, en general, en actividades de difusión de la ciencia.


2020
Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)

Descàrrega

El valor social de les universitats públiques catalanes: Una aproximació quantitativa i qualitativa

L’informe analitza quantitativament i qualitativament l’impacte que genera l’activitat que duen a terme les vuit universitats públiques catalanes per al conjunt dels seus grups d’interès, a partir de la metodologia d’anàlisi anomenada «del valor social integrat». En aquest sentit, explora la naturalesa del seu compromís social mitjançant els posicionaments institucionals i tot un seguit de programes i iniciatives cada cop més rellevants.

Resum executiu


2020
Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

Descàrrega

SME Instrument a Catalunya (Balanç 2014-2020)

Catalunya és la regió europea amb més empreses que han estat capaces de captar ajuts europeus per a innovació. Amb el final del programa marc Horizon 2020 (2014-2020), també posa el seu punt i final l’instrument financer de suport a la innovació per a petites i mitjanes empreses, SME Instrument. En aquests set anys, cap regió europea concentra més empreses que Catalunya a l’hora de rebre aquests fons. En total, fins a 246 empreses catalanes (un 4,5% del total de les beneficiàries) han aconseguit 105 milions d’euros de finançament (un 3,8% del pressupost total).


2020
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Procés d’avaluació dels projectes de recerca presentats a la convocatòria 2019 de la Fundació La Marató de TV3. Malalties Minoritàries

Des de l’any 2001, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) gestiona el procés d’avaluació dels projectes presentats a les convocatòries d’ajuts a la recerca de la Fundació La Marató de TV3. A més de garantir i facilitar l’avaluació dels projectes, les tasques que desenvolupa l’AQuAS tenen com a objectiu que aquestprocés d’avaluació sigui rigorós en la seva valoració metodològica i flexible pel que fa a la seva aplicació, a la vegada que transparent i obert als professionals i a la població, bo i avalant la qualitat dels projectes presentats.


2020
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Descàrrega

Informe de l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central 2019

L’objectiu principal de l’estudi és donar a conèixer la recerca que es duu a terme a les comarques que formen la Catalunya Central. A més de la quantitat de publicacions, s’ha volgut donar un indicador de qualitat que valori l’activitat de recerca que es fa a ciutats de la Catalunya Central i en les institucions on es desenvolupa. Per això, s’ha utilitzat com a indicador l’índex h, una mesura de la producció científica que combina qualitat i quantitat, integrant la quantitat de publicacions amb el nombre de vegades que s'han citat. En concret es dona l’índex h5 que correspon a un període de cinc anys.


2020
Biblioteca del Campus Universitari de Manresa. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Descàrrega

World Intellectual Property Indicators 2020

This authoritative report analyzes IP activity around the globe. Drawing on 2019 filing, registration and renewals statistics from national and regional IP offices and WIPO, it covers patents, utility models, trademarks, industrial designs, microorganisms, plant variety protection and geographical indications. The report also draws on survey data and industry sources to give a picture of activity in the publishing industry.


2020
World Intellectual Property Organization (WIPO)

Descàrrega

Collaborative platforms for innovation in advanced materials

Advanced materials hold significant potential to create better products and production processes. Yet realising their promise remains challenging: historically it has taken 15 to 20 years from discovery to deployment of new materials in products. Consequently, governments have been creating shared digital and physical infrastructures – “collaborative platforms” – to pool and manage global data, drive the development of nascent industries, and create hubs of interdisciplinary research, development and training. Based on evidence from 12 case studies, this report characterises governance mechanisms of collaborative platforms for advanced materials such as terms of funding, access, and IP policy and explores how they can create different kinds of value. Technology convergence, the engagement of society and digitalisation are identified as key trends. The study describes conditions under which collaborative platforms can align and power value chains, foster standards, catalyse innovation ecosystems and build education, skills and social capital.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Gendered innovations 2: How inclusive analysis contributes to research and innovation (Policy review)

Integrating sex and gender analysis into research and innovation adds value to research and increases its societal relevance. It is thereby crucial to secure Europe’s leadership in science and technology, and support its inclusive growth. To further strengthen the integration of sex and gender analysis into research and innovation, the European Commission convened an expert group to support these efforts. This report highlights the results of the expert group and contains definitions of terms and methods relating to sex, gender and intersectional analysis, interdisciplinary case studies displaying how to integrate the gender dimension into various fields of research and innovation, as well as concrete policy recommendations. The material presented provides guidance for the Horizon Europe framework programme and seeks to contribute to the achievement of the UN SDGs.


2020
European Commission

Descàrrega

ERC Consolidator Grant 2020 Outcome: Indicative statistics

These grants are for researchers with 7-12 years of experience since completion of PhD, a scientific track record showing great promise and an excellent research proposal.


2020
European Research Council (ERC)

Descàrrega

Les ciències de la vida a Catalunya - Píndola sectorial (Desembre 2020)

A Catalunya són 1.200 les empreses que formen un sector que agrupa els àmbits farmacèutic, biotecnològic, de productes sanitaris i de salut digital. Aquest informe d’ACCIÓ recull totes les seves dades, tendències i oportunitats.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

TIMSS 2019 - Trends in International Mathematics and Science Study 2019

Conducted every four years since 1995, TIMSS has been a valuable tool for monitoring international trends in mathematics and science achievement at the fourth and eighth grades. TIMSS 2019 will report overall achievement as well as extensive background information on the home and school contexts in which teaching and learning mathematics and science take place.

Highlights


2020
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

Descàrrega

TIMSS 2019. Estudio internacional de tendencias en Matemáticas y Ciencias - Informe español. Versión preliminar

Promovido por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement en inglés), el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study en inglés), evalúa las competencias cognitivas en estas materias de los alumnos de 4º de Primaria y 2º de la ESO desde el año 1995. Actualmente en nuestro país, el estudio TIMSS se realiza únicamente entre el alumnado de 4º de Educación Primaria.


2020
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)

Descàrrega

Perspectives on the new European Research Area from the university sector

The process to renew the European Research Area (ERA) is gathering pace and is set to continue in the coming weeks, months and years. Building on previous policy positions, this policy input further expands EUA’s views on the new ERA and focuses on the topics that are most important to universities. It will be of particular interest to the European Commission, Parliament and EU member states, as well as representative bodies of other R&I stakeholders.


2020
European University Association (EUA)

Descàrrega

Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación - Edición 2020

Informe elaborado por FECYT que se publica anualmente y que ofrece información sintetizada sobre el estado del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y su evolución más reciente. Este Informe recoge también el creciente proceso de regionalización de las actividades de I+D+I, ofreciendo información sobre el esfuerzo realizado por las distintas comunidades autónomas. Aporta, por último, datos sobre la posición de España en el contexto de la Unión Europea, América Latina y de los países de la OCDE, y sobre la participación española en los distintos programas internacionales de I+D.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

The Annual G20 Scorecard – Research Performance 2020

The tenth report from the Institute for Scientific Information (ISI) released ahead of the G20 Summit, includes both a written summary and a host of graphs and exhibits that highlight the research performance of the 19 leading countries including EU as an additional 20th member. It also consists of a special analysis of the G20 members’ contribution to recent COVID-19 research as indexed in the Web of Science research publication and citation index.


2020
Institute for Scientific Information (ISI)

Descàrrega

Valorisation of scientific results - Patent commercialisation scoreboard: European universities and public research organisations

This study is based on a survey of European universities and PROs that have filed patent applications with the European Patent Office (EPO) between 2007 and 2018. It provides detailed information on their patented inventions, commercialisation patterns, and the challenges faced by research institutions in bringing them to market.


2020
European Patent Office (EPO)

Descàrrega

CORDIS results pack on frontier research for the Green Deal - A thematic collection of innovative EU-funded research results (November 2020)

With the European Green Deal, the European Commission aims for the EU to be completely carbon-neutral by 2050. This is an enormous ambition, and innovative frontier research supported by the European Research Council (ERC) will play a vital role in powering forward the cutting-edge research and technological development needed to achieve it. This CORDIS Results Pack highlights 15 ERC-funded projects that are playing their part in helping to achieve Europe’s green and sustainable future.


2020
European Commission

Descàrrega

Mutual learning exercise on national strategies and roadmaps for international cooperation in R&I - International R&I cooperation policies revisited: sustained challenges and new developments

This Final Report of the Mutual Learning Exercise on ‘National Strategies and Roadmaps for International Cooperation in R&I’ summarises findings from the workshops, discussions and thematic input papers produced during this exercise. The report reflects the main threads of an intense policy exchange on the various national approaches towards international cooperation in research and innovation and highlights identified sustained challenges and new or upcoming developments. Based on shared concerns, promising approaches and inspiring practices, conclusions are drawn, and recommendations are formulated to enhance the effectiveness of international R&I cooperation strategies, roadmaps and activities of the EU and its Member States.


2020
European Commission

Descàrrega

Reproducibility of scientific results in the EU: Scoping report

This report scopes the issue of the reproducibility of scientific results, based on a field review and on an expert seminar on the opportunity of policy action in Europe. As such, it aims to increase the European Commission’s understanding of the lack of reproducibility in Europe, and help design a suitable response in the context of EU Research & Innovation. 


2020
European Commission

Descàrrega

Ciència ciutadana, natura urbana i educació ambiental

Aquesta guia és un recull d’experiències de Ciència Ciutadana centrades en l’àmbit de la biodiversitat urbana. Pretén analitzar el potencial educatiu i transformador que la Ciència Ciutadana té sobre les persones i comunitats participants i identificar-ne els aspectes més rellevants. Així mateix, vol servir d’inspiració per a qualsevol persona, entitat o administració pública interessada en recolzar projectes de Ciència Ciutadana ja existents o crear-ne de nous, per a fomentar la implicació de la societat en la ciència i la conservació de la biodiversitat.


2020
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Fundesplai

Descàrrega

CORDIS results pack on climate services - A thematic collection of innovative EU-funded research results (November 2020)

This CORDIS Results Pack aims to raise awareness of climate services among decision-makers by show casing 10 EU-funded projects and the help they can provide. An added value is the presentation of results through the eyes of actual users who were involved in the development and testing of the tools to give first-hand experience of their benefits and caveats. Climate services turn scientific knowledge on climate variability and change into actionable information that can be exploited by a wide range of users, including public authorities, businesses and the public. The information allows the users to account for the effects of climate change into their decision making, thereby minimising risks and seizing available opportunities to achieve a more resilient society and economy.


2020
European Commission

Descàrrega

Informe Business Angels 2020 - La inversión en startups: Actividad y tendencias

AEBAN es la asociación de Business Angels Networks y otros agentes de la inversión privada en fases iniciales. AEBAN tiene como misión promocionar la actividad de las redes, grupos y clubs de inversores, así como de aquellos agentes que realicen actividad de inversión privada en etapas iniciales, tales como family offices, sociedades y fondos de inversión, aceleradoras, incubadoras y venture builders, plataformas de crowdfunding y empresas que realicen actividades de corporate venturing. En la actualidad, AEBAN cuenta con 26 socios y presencia en 9 comunidades autónomas. Este informe desgrana la actividad de los inversores privados en España a partir de una encuesta que han respondido más de 150 de ellos.


2020
Asociación de Redes de Business Angels de España (AEBAN)

Descàrrega

A new ERA for research and innovation - Staff working document

This publication presents the Staff Working Document accompanying the Communication “A new ERA for Research and Innovation”. In order to address today’s multiple challenges, the European Research Area (ERA) needs to accelerate the transitions and strengthen resilience to future crises, while sustaining competitiveness. ERA needs to adapt continuously to changing social, ecological, and economic circumstances as it otherwise loses attention, commitment, and purpose, and, most importantly, it also needs to deal with priority setting in R&I policies. In order to prioritise investments and reforms in research and innovation, improve access to excellence for researchers across the EU and enable research results to reach the market and the real economy, the Commission set out new strategic objectives and actions for the ERA in its Communication “A new ERA for Research and Innovation”.


2020
European Commission

Descàrrega

Making R&I transformative: Evidence in support of the new European Research Area Communication

In order to address today’s multiple challenges, ERA needs to accelerate the transitions, strengthen resilience to future crises, while sustaining its competitiveness. High quality results require sufficient levels of investments in R&I, in particular from Member States and the private sector. Lagging innovation ecosystems can hardly improve without intense cooperation between academia and industry accompanied by better access to excellent facilities and infrastructures. While overall the EU is already leading in research and scientific excellence, it needs to step up its support to breakthrough market-driven innovations that will underpin green digital Europe and will boost growth, job creation and competitiveness. Only an excellent and impactful R&I system, will offer attractive career paths for researchers, mutually favourable circulation of talents within the EU and increase attractiveness of the EU abroad.


2020
European Commission

Descàrrega

Landscape of EOSC-related infrastructures and initiatives - Country sheets analysis

The Landscape Working Group of the EOSC Executive Board surveyed and documented the landscape of infrastructures, initiatives, and policies across Europe relating to the development of the European Open Science Cloud (EOSC) system. While the Landscape Report summarised the existing policies and investments based on inputs provided by EU Member States, Associated Countries, and other countries (such as Azerbaijan, Belarus, Kosovo, and the UK), the Country Sheets Analysis goes several steps further. This document reflects the rapid development in the EOSC and delves deeper into the country sheet data, complementing the work being carried out by the INFRAEOSC-5B Projects, which are assessing the landscape at the local level.


2020
European Commission

Descàrrega

Highly Cited Researchers 2020

The Highly Cited Researchers list from the Web of Science Group identifies scientists and social scientists who have demonstrated significant influence through publication of multiple papers, highly cited by their peers, during the last decade.


2020
Clarivate Analytics

Descàrrega

Instruments and instrument mixes for knowledge transfer and science industry relations: A pilot analysis using STIP Compass database in selected countries

The aim of the paper is to analyze the set of policy instruments (and the policy mix) used to enhance knowledge transfer and science-industry relationships in eight selected countries. There are various arguments about the importance of knowledge transfer. Firstly, we have a limited understanding of the mechanisms of knowledge transfer and science-industry relationships; secondly, we have not advanced much in understanding how policies (and instruments) affect knowledge transfer and science-industry relationships; and thirdly, we still do not fully comprehend how different instruments accumulate or interact into “policy mixes” and to what extent there are synergies or negative effects among them.


2020
European Commission

Descàrrega

Índice de ecosistemas de impacto 2020: Informe de resultados

El informe define, mide y establece un ranking sobre los ecosistemas de emprendimiento de impacto en España.


2020
Impact Hub

Descàrrega

La genòmica a Catalunya - Píndola tecnològica (Novembre 2020)

La genòmica és una disciplina científica que es dedica al mapeig genètic, la seqüenciació d’ADN i l’anàlisi del genoma. Permet diagnosticar malalties, crear medicina i nutrició personalitzades o produir aliments funcionals, entre moltes d’altres coses com l’edició genòmica (CRISPR) o la bioinformàtica. Un sector basat en el coneixement, que ja tenia una tendència creixent i que la pandèmia de la covid-19 no ha fet més que multiplicar el seu potencial. Una cinquantena d’empreses operen a Catalunya en aquest sector, que compta al seu voltant amb un potent ecosistema de centres de recerca i hospitals de referència.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

The impact of COVID-19 on SME financing: A special edition of the OECD Financing SMEs and Entrepreneurs Scoreboard


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Modelos de innovación abierta: una aproximación autonómica

La Fundación Cotec ha analizado los modelos de innovación abierta desde una perspectiva autonómica con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades.


2020
Fundación Cotec para la Innovación

Descàrrega

Informe sobre la PG46 en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021

Según el informe sobre los recursos destinados aInvestigación, desarrollo, innovación y digitalización, el presupuesto total de la Política de Gasto 46 del Proyecto de PGE 2021 contará tanto con la aportación de fondos nacionales como con la de fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación. Mientras que el aumento de los fondos nacionales es de 530 millones, un 7,51 % más que en 2018, el total de los presupuestos se incrementará casi 5,3 mil millones de euros respecto de los últimos aprobados, hasta alcanzar más de 12 mil millones. Esto supone un crecimiento del 74,8 %. La mayor parte de este incremento corresponde a los fondos europeos aportados, que ascienden a más de 4,7 mil millones de euros y suponen un 17,8 % de del total de los fondos europeos previstos para España en 2021.


2020
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)

Descàrrega

EUA Public Funding Observatory Report 2020/2021 - Part 1: Financial and economic impact of the Covid-19 crisis on universities in Europe

This report provides a detailed picture of the immediate impact of the Covid-19 pandemic on university funding and offers insights into the implications expected in the future. It concludes with 10 key messages and a series of recommendations to universities and policy makers on how to mitigate the negative effects of the crisis and turn challenges into opportunities. The report is the first of a two-part flagship study, the EUA Public Funding Observatory 2020/2021, and contains data from 29 university systems in Europe.


2020
European University Association (EUA)

Descàrrega

Scaling up citizen science: What are the factors associated with increased reach and how to lever them to achieve impact

The rapid pace of technology advancements, the open innovation paradigm, and the ubiquity of high-speed connectivity, greatly facilitate access to information to individuals, increasing their opportunities to achieve greater emancipation and empowerment. This provides new opportunities for widening participation in scientific research and policy, thus opening a myriad of avenues driving a paradigm shift across fields and disciplines, including the strengthening of Citizen Science.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on social sciences and humanities in energy research - A thematic collection of innovative EU-funded research results (October 2020)

Innovation in clean energy technology is integral to achieving the EU’s ambitious goal of being carbon neutral by 2050 - but to be ultimately successful, the EU must take a holistic approach, accounting for social innovation and participation of all stakeholders in the energy transition. This includes engaging consumers, households and EU citizens to enable changes in lifestyles and behaviours, and initiating dialogues with decision-makers in politics, academia and industry.


2020
European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on gender frontier research - A thematic collection of innovative EU-funded research results (November 2020)

Gender is much more than just the simple and traditional dichotomy between men and women. Gender issues impact all of our lives and the very concept of gender is being re-examined and redefined. This CORDIS Results Pack highlights some of the recent frontier research on issues relating to gender, funded by the European Research Council (ERC).


2020
European Commission

Descàrrega

Public-Private Partnerships for Science and Technology Parks - Utilising PPPs and related models for the development and operation of STPs and innovation districts: insight into case studies and good practices

Public–Private Partnerships (PPPs) have been widely applied as credible models for the development and operation of public infrastructure. Through private sector involvement, the public sector manages to better control costs and debt levels and, in return, offers to the private sector access to new long-term investment opportunities. For PPPs to be successful, proper identification and management of risks are pivotal and reward mechanisms need to be carefully constructed to allow both sides to play to their respective strengths, benefit from the deal and extract value from it. This study intends to answer two key questions: How to apply PPPs and similar partnering modalities (e.g. concessionary models) to the development and sustainable operation of Science and Technology Parks (STPs) and Innovation Districts? What are the key features of currently existing PPPs for STPs and Innovation Districts?


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Pautes per avaluar projectes de recerca i innovació en salut que utilitzin tecnologies emergents i dades personals

Els interessos de la ciència, la tecnologia i la societat no han de prevaldre sobre els de l’individu. Assegurar aquest principi és una de les tasques dels comitès d’ètica de la recerca (CER), uns òrgans col·legiats interdisciplinaris establerts per la llei que analitzen la validesa científica de les recerques i el seu valor social, i que ponderen els drets i interessos en joc. El Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona (OBD) ha publicat aquest document en què es tracten els reptes, les qüestions no resoltes i els problemes que susciten els projectes de recerca i innovació en salut.


2020
Observatori de Bioètica i Dret (OBD). Universitat de Barcelona (UB)

Descàrrega

Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including AI and its influence on gender equality

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, provides evidence that there is still gender bias and inequality in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) fields and the digital sector (e.g., digital technologies, Computer Science, Information Technology, Information and Communication Technology, Artificial Intelligence, cybersecurity). This document is intended to provide an up-to-date literature review on the current status of women’s education and employment in STEM fields and the digital sector.


2020
European Parliament

Descàrrega

El sistema de patentes de 2019 - Análisis de la situación Internacional, Europea y Española

El objetivo del estudio es explicar cómo evolucionan los diversos tipos de solicitudes de patentes que se realizan a nivel internacional, europeo y en España, pero sobre todo analizar qué datos relevantes o hecho curiosos se han producido y que tendencias diferenciales se han detectado.


2020
OBS Business School

Descàrrega

European Patent Guide – How to get a European patent

The "European Patent Guide" has been designed to provide inventors, companies and their representatives with an outline of the procedure involved in applying for a European patent, offering practical advice to smooth the way through the various stages.


2020
European Patent Office (EPO)

Descàrrega

Informe de Monitorización CDTI - Proyectos CDTI con llegada prevista al mercado entre 2014 y 2016

Este informe presenta las principales conclusiones sobre los resultados generados por 1.284 proyectos de I+D individuales que tenían previsto comercializar las innovaciones obtenidas entre 2014 y 2016.


2020
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Descàrrega

Tracking the careers of doctorate holders: EUA-CDE Thematic Peer Group Report

In recent years, European universities and other stakeholders have taken interest in career tracking in doctoral education as one of the ways to better understand the potential professional future of doctoral candidates. This report reflects the outcomes of the work of the EUA-CDE Thematic Peer Group on “Career Development and Tracking in Doctoral Education”. It presents the findings of the group’s discussions on the importance of data collection on the multiple career destinations of doctorate holders and it explains why universities are interested in this topic.


2020
European University Association (EUA)

Descàrrega

Researchers at Risk: Mapping Europe’s Response

Granting refuge and academic freedom to scholars and students, who had to flee persecution and wars in their home countries and regions, is an eminent function of universities. Over the past decades, the numbers of academics suffering from persecution world-wide has grown and applications for assistance to support organisations clearly exceed the number of placement positions and funding available. This report presents the findings of a mapping conducted in the framework of the “Initiative to Support, Promote and Integrate Researchers at Risk in Europe” (Inspireurope). Its aim is to identify the support available to researchers at risk in Europe, as well as gaps and opportunities for future support. The report provides insight into the experiences of researchers at risk, their hosts and support organisations. It also discusses national- and European-level support measures.


2020
European University Association (EUA)

Descàrrega

State aid rules in research, development & innovation: Addressing knowledge and awareness gaps among research and knowledge dissemination organisations (Decision tree)

The present work is the result of over one year of discussions among experts and European Commission (EC) staff from the different relevant services in order to provide guidelines in the form of a decision tree for research organisations when dealing with the current EC rules and regulations on State Aid in Research and Innovation. The document is intended to provide technical clarification and should not be interpreted as a piece of legislation.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Towards a 2030 vision on the future of universities in the field of R&I in Europe

In the context of the revitalised ERA Communication, this study sets out a stakeholder-driven, strategic Vision 2030 for the future of universities in Europe in research and innovation. Recognising Europe’s diverse university landscape, the study considers the extent to which – and how - universities’ ongoing transformations might best be supported through EU support (e.g. policy changes, funding, legal mechanisms). The Vision is underpinned by European values, such as respecting institutional autonomy and academic freedom, scientific and research excellence by exploiting universities’ investments in fundamental research, delivery societally-relevant research, maintaining trust, equality of opportunity and inclusivity, and openness based on reciprocity from third countries (e.g. through open science, open access and open data approaches in which Europe excels).


2020
European Commission

Descàrrega

Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021 by Subject

The overall THE World University Rankings are accompanied by a series of subject-specific rankings to help students determine where to study. All the rankings tables can be filtered by country and can be personalised to create a new ranking against any one of five key areas of performance, to suit user preferences.


2020
TES Global Ltd

Descàrrega

Guia de compra pública d'innovació

La compra pública d’innovació (CPI) és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, per mitjà de la contractació pública. En aquesta guia es detallen les principals característiques d'aquesta oportunitat de negoci, des de les polítiques públiques que l'impulsen, els instruments amb que es gestionen, el procés que se segueix habitualment per accedir-hi i les principals fonts d'informació que permeten conèixer-ne les convocatòries.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Qualitative Evaluation of completed Projects funded by the European Research Council 2019

The European Research Council (ERC) supports excellent investigators and their research teams to pursue ground-breaking and high-gain/high-risk research. In order to monitor the impact of the research funded, the ERC organises a qualitative evaluation of the research outcome of finalised projects annually. This ex-post peer-review assessment complements other programme analysis and provides an overall view of the quality and the scientific impact of the research funded.


2020
European Research Council (ERC)

Descàrrega

Women’s Advancement and Leadership in the Biomedical Research Centres of Catalonia II - Monogràfic SARIS núm. 7 - Sèrie sobre Recerca Responsable

In a previous monograph we illustrated the gender challenge in the Catalan biomedical research centres with different phases of the ‘vicious cycle’, finding some inequalities in career advancement and development, positions of publications authorship, access to competitive funding and decision-making positions. There is a general agreement that promoting gender equality at all levels contributes to achieving excellence and efficiency. For this reason, the Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia (AQuAS) organised the Summit for Women’s advancement and leadership in health research with the support from “la Caixa Foundation”. This monograph aims to summarize the reflections and actionable insights from the Girona Summit. The monograph focuses on incentive actions identified and a collective commitment for bringing about change.


2020
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Descàrrega

CWTS Leiden Ranking 2020

The CWTS Leiden Ranking 2020 offers important insights into the scientific performance of nearly 1000 major universities worldwide based on bibliographic data from the Web of Science database produced by Clarivate Analytics. 


2020
Centre for Science and Technology Studies. Leiden University

Descàrrega

2020 Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (NTU Ranking)

The "Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities" is released by National Taiwan University, and is also known as NTU Ranking. NTU Ranking provides overall ranking, rankings by six fields, and rankings by 24 selected subjects. This ranking system employs bibliometric methods to analyze and rank the scientific paper performances of the world’s top 800 universities. The selection of the 800 universities for inclusion in this ranking system was based on information obtained from the Essential Science Indicators (ESI).


2020
National Taiwan University

Descàrrega

Standards and standardisation: A practical guide for researchers

The role of standardisation is highlighted as a key factor for innovation by recent EU documents. Indeed, it can have a crucial role in facilitating trade and hence have high visibility among manufacturers. However, standardisation can be perceived as a complex process by organisations that are not familiar with it. This guide provides a detailed description of the main steps of the standardisation process of research results.


2020
European Commission

Descàrrega

Indicadores de actividad en Cultura Científica en España 2018

Informe que recoge los indicadores más relevantes de recursos y actividades en cultura científica de universidades, organismos públicos de investigación y museos de ciencias para el año 2018, recopilados en el marco del protocolo de recogida de datos puesto en marcha por FECYT para analizar la evolución de dichos indicadores.


2020
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

Registrar patentes y marcas

Esta publicación tiene como objetivo servir como documento de referencia que permita aumentar el conocimiento sobre Propiedad Industrial y sus fuentes documentales a la comunidad de documentalistas y bibliotecarios, por ser estos especialistas el punto de referencia de los ciudadanos en general interesados en registrar patentes y marcas, así como de los académicos y científicos a través de sus respectivos centros.


2020
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)

Descàrrega

Libro Blanco de las Matemáticas

El objetivo de este Libro Blanco es presentar una serie de documentos que puedan servir de referencia tanto para las diferentes instituciones relacionadas con la política educativa, profesional o científica, como para la propia comunidad matemática. El trabajo está organizado en ocho líneas de análisis interconectadas: enseñanza de las matemáticas (tanto en el ámbito no universitario como en el universitario), salidas  profesionales, investigación, impacto económico de las matemáticas en nuestro sistema productivo, divulgación, problemáticas de género, internacionalización y premios y reconocimientos científicos. Los textos sirven para abrir un foro de debate, con elementos razonados, coherentes y rigurosos, sobre las diferentes decisiones y medidas a adoptar en el futuro. Con este objeto, al final del libro, se pueden encontrar una serie de propuestas de acción, concebidas como elementos útiles para avivar una  discusión que consideramos crucial para el futuro de las matemáticas y de la ciencia.


2020
Fundación Ramón Areces, Real Sociedad Matemática Española

Descàrrega

Best Global Universities Rankings 2021

These institutions from the U.S. and more than 80 other countries have been ranked based on 13 indicators that measure their academic research performance and their global and regional reputations. Students can use these rankings to explore the higher education options that exist beyond their own countries' borders and to compare key aspects of schools' research missions. These are the world's nearly 1,500 top universities.


2020
U.S. News

Descàrrega

Tecnologías emergentes: Riesgos y oportunidades en la década del clima

El propósito de este informe es demostrar que, si se aprovechan adecuadamente, las tecnologías emergentes tienen el potencial de impactar positivamente en 103 de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, contribuir significativamente a la transición global hacia un modelo económico circular y reducir hasta 10 veces más emisiones de carbono de las que emiten en el mismo año. Con este fin, este informe recopila evidencia y hallazgos de más de 200 fuentes, incluidas entrevistas con expertos en clima y tecnología, análisis de trabajos de investigación, artículos y publicaciones de la industria y los medios de comunicación.


2020
Digital Future Society

Descàrrega

CORDIS results pack on digital government - A thematic collection of innovative EU-funded research results (September 2020)

Efficient and transparent public services have a direct impact on the quality of our lives. When used to their full potential, digital tools to support the modernisation of public administrations can facilitate efficient and user-centric administrative processes, improve the quality of services through flexible and personalised interactions and increase public sector efficiency. This updated CORDIS Results Pack showcases 15 EU-funded projects, 10 original and five entirely new additions, that have pioneered innovative digital solutions and processes to fully launch Europe’s public services into the digital realm.

 


2020
European Commission

Descàrrega

Study on Research and innovation international cooperation in the field of renewable energy technologies

The main aim of the study is to analyse how the international cooperation efforts of Member States complement EU initiatives and efforts in the field of energy research collaboration, and to assess which actions at EU level would improve synergies and additionally between the EU and Member States.


2020
European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on mineral extraction - A thematic collection of innovative EU-funded research results (October 2020)

State-of-the-art minerals extraction technologies developed by EU Horizon 2020-funded research and innovation projects will reinforce the competitiveness of the EU industry and reduce negative environmental and health and safety impacts and risks. Contributing towards meeting ambitious energy and climate targets, the projects featured in this CORDIS Results Pack will help to gain the trust of EU citizens in the mining sector.


2020
European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on waste heat valorisation - A thematic collection of innovative EU-funded research results (September 2020)

In this CORDIS Results Pack we focus on the innovative results developed by Horizon 2020-funded projects working to re-use waste heat from process industry.


2020
European Commission

Descàrrega

Collective action in the energy sector: Insights from EU research and innovation projects

This report analyses EU-funded collective action projects in the energy field. The objective is to provide an overview of the current state of play of relevant research and innovation activities in the EU and to identify the research gaps to be addressed in the future. The report focuses on collective action projects that combine the use of new technologies, business models and community engagement approaches to support consumers in changing the way they use electricity. The analysis is also supported by an overview of projects that address the social dimension of the energy transition and promote the development of collective action initiatives at policy, institutional and societal level.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Participació de Catalunya en les convocatòries de l’European Research Council - Setembre 2020 (Fact-sheet)

Dades de la participació catalana a les convocatòries de l'European Research Council (ERC)
Infografia


2020
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Descàrrega

Resultados del cuestionario sobre el impacto del confinamiento en el personal investigador

El confinamiento durante los meses de marzo a junio de 2020 debido a la covid-19 ha hecho saltar las alarmas entre la comunidad investigadora por los posibles impactos de género negativos que la situación podría acarrear, especialmente en la carrera de las investigadoras con menores, mayores y/o dependientes a cargo. Como ha sido ampliamente documentada en los últimos años, una de las mayores brechas de género es la de cuidados en las familias , no sólo en el ámbito de la investigación. Ante las primeras evidencias a nivel internacional de un menor número de publicaciones de mujeres como primeras autoras de artículos científicos durante el confinamiento, desde la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) se lanzó en julio de 2020 un cuestionario online de 30 preguntas dirigido al personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) del MCIN. El objetivo era identificar y explorar, con perspectiva de género, posibles impactos desiguales derivados de la situación de confinamiento. El fin último es poder ayudar a la implementación de medidas y recomendaciones tanto de carácter preventivo como correctivo.

 


2020
Ministerio de Ciencia e Innovación

Descàrrega

Science for Policy Handbook

Science for Policy Handbook provides advice on how to bring science to the attention of policymakers. The handbook is dedicated to researchers and research organisations aiming to achieve policy impact.


2020
ScienceDirect

Descàrrega

OECD Research and Development Expenditure in Industry 2020

This 2020 edition of OECD Research and Development Expenditure in Industry provides statistical data on R&D expenditure broken down by industrial and service sectors. Data are presented in current and constant USD PPP values. Coverage is provided for 34 OECD countries and four non-member economies. The coverage of ANBERD includes multiple sectors, with extended coverage of service sectors according to ISIC Revision 4 classification. This publication is a unique source of detailed internationally-comparable business R&D data, making it an invaluable tool for economic research and analysis.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

International Compendium of Entrepreneurship Policies

It is increasingly understood that entrepreneurship plays a critical role in economic growth and well-being. But which policies can governments develop to release its benefits? This publication offers guidance and inspiration. It identifies the range of entrepreneurship policies being pursued internationally, the problems the policies seek to solve and how they are designed and implemented. The focus is on how to create a broad base of start-ups with the potential for sustainability and growth by building a pipeline of new entrepreneurs, supporting start-ups to overcome barriers in areas such as skills, finance and innovation and stimulating vibrant entrepreneurial ecosystems.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

CORDIS results pack on ocean energy - A thematic collection of innovative EU-funded research results (September 2020)

As Europe aims to be carbon-neutral by 2050 and invest significantly in renewable forms of energy over the coming decades, there’s one source of green energy that shows great promise – and it’s not even green, more of a blue. The oceans offer enormous potential as a source of clean, green energy, and the technologies to realise this, whilst still to fully mature, should definitely be on the radar. In this CORDIS Results Pack, we introduce you to 10 EU-funded projects that are paving the way for the wider development and deployment of these ocean energy innovations.


2020
European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on nature-based solutions - A thematic collection of innovative EU-funded research results (October 2020)

Unsustainable urbanisation, climate change, biodiversity loss and the degradation of ecosystem services are just some of the challenges societies across the globe are grappling with. This Results Pack showcases nine EU-funded projects that have developed important tools and expertise to address these challenges through nature-based solutions for building sustainable, resilient and prosperous societies. The nine EU-funded projects featured in this Results Pack feed into ongoing discussions about how to improve the framework conditions for NBS at the EU policy level and support the growing European research and innovation community in the field. While more evidence and knowledge is needed to develop, upscale and mainstream NBS in Europe and globally, the projects below provide a strong foundation for future research and implementation, putting the EU on the map as an ambitious global leader in building sustainable, resilient and prosperous societies.


2020
European Commission

Descàrrega

Researcher career path in Spain at a glance! - 5th edition - October 2020

Se trata de un completo diagrama actualizado de las distintas etapas de la carrera investigadora en el que se identifican las distintas ayudas que podrás solicitar en cada momento. Además, el documento contiene los enlaces en los que podrás ampliar información sobre cada una de las convocatorias.


2020
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2020

El Baròmetre CTecno, que aquest 2020 presenta la seva dotzena edició, ha esdevingut l’eina de referència en l’estudi de l’ecosistema tecnològic i digital a Catalunya. L’estudi analitza la situació del sector a Catalunya i actua com un marc excel·lent per generar reflexió, debat i propostes de futur sobre la realitat del sector i la seva elasticitat, capacitat de creixement i tendències.


2020
Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno)

Descàrrega

Main Science and Technology Indicators, Volume 2020 Issue 1

This biannual publication provides a set of indicators that reflect the level and structure of the efforts undertaken by OECD member countries and seven non-member economies (Argentina, China, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Chinese Taipei) in the field of science and technology. These data include final or provisional results as well as forecasts established by government authorities. The indicators cover the resources devoted to research and development, patent families, technology balance of payments and international trade in R&D-intensive industries. Also presented are the underlying economic series used to calculate these indicators. Series are presented for a reference year and for the last six years for which data are available.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

CORDIS results pack on energy efficiency and behavioural change - A thematic collection of innovative EU-funded research results (September 2020)

The fact that there is an untapped potential for energy savings that could be harnessed by changing energy habits and behaviour inside buildings is widely accepted. Yet, the human dimension of energy use in buildings is often insufficiently considered, and behavioural triggers are not well understood. In this context, ICT tools can help consumers better understand their energy use and manage their energy consumption while achieving significant energy and economic savings, without compromising comfort. In this Results Pack, we meet a number of innovative EU-funded projects that demonstrated efficient, cost-effective and socially acceptable technology solutions that motivate consumers to engage in basic energy-saving behaviours.


2020
European Commission

Descàrrega

Informe Biocat 2020 - Mirada en perspectiva del sector de les ciències de la vida i la salut: Reptes en endavant

L’Informe Biocat és l'estudi sectorial de referència sobre les biociències a Catalunya, elaborat per l’equip de Biocat amb la col·laboració de diversos experts del sector.


2020
Biocat. BioRegió de Catalunya

Descàrrega

Informe de seguiment del Pla d’acció de la RIS3CAT 2015-2020 (Monitoratge de la RIS3CAT, núm. 11)

El Govern de la Generalitat va aprovar, l’any 2014, l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que defineix les prioritats per a les polítiques públiques d’R+D+I i les actuacions que tindran el suport del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020. El Sistema de monitoratge de la RIS3CAT defineix els indicadors de seguiment i el sistema d’avaluació dels projectes i dels instruments de la RIS3CAT. Aquest document analitza els projectes seleccionats mitjançant les 18 convocatòries competitives de la RIS3CAT que s'han resolt fins al 31 de març del 2020.


2020
Generalitat de Catalunya

Descàrrega

Guide to the International Patent Classification (2020)

This Guide provides information on the objectives, history and reform of the International Patent Classification (IPC) as well as assistance in the use of the IPC.


2020
World Intellectual Property Organization (WIPO)

Descàrrega

Disruption by technology: Impacts on politics, economics and society

Technological development has long been considered as a disruptive force, provoking change at many levels, from the routine daily activities of individuals to dramatic competition between global superpowers. This analysis examines disruption caused by technologies in a series of key areas of politics, economics and society. It focuses on seven fields: the economic system, the military and defence, democratic debates and the 'infosphere', social norms, values and identities, international relations, and the legal and regulatory system. It also presents surveillance as an example of how technological disruption across these domains can converge to propel other phenomena. The key disruptive force of 2020 is non-technological, namely coronavirus. The pandemic is used here as an opportunity to examine how technological disruption interacts with other forms of disruption.


2020
European Parliamentary Research Service (EPRS). European Parliament

Descàrrega

Keeping our eyes on the Horizon - Monitoring flash series: a Horizon 2020 monitoring report

The monitoring flash series ‘Keeping our eyes on the Horizon’ presents detailed analysis of key aspects of the EU R&I framework programme developments in recent years, such as participation by country and its contribution to sustainability issues. It shows that Horizon 2020 is already helping to build a more sustainable future: four in every five projects tie in with specific sustainable development goals. Programme activities are drawing more and more universities and companies into a massive network of over 1.5 million collaborations worldwide. The programme is delivering quality results in the form of patented inventions with above average market value and scientific publications that are quoted more than the world average. The series is part of an effort to modernise the monitoring and evaluation of the R&I framework programmes. It complements real time data on programme implementation and results, as provided by the Horizon dashboard and the Horizon results platform, and lays the ground for the Horizon 2020 ex post evaluation in 2023 and the Horizon Europe interim evaluation in 2024.


2020
European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on solar heat for power and industry - A thematic collection of innovative EU-funded research results (September 2020)

The sun could be the world’s largest source of electricity by 2050, ahead of fossil fuels, wind, hydro and nuclear. Specifically, solar thermal electricity from concentrated solar power (CSP) systems could provide over 10 % of the world’s electricity by mid-century and prevent the emission of billions of tonnes of CO2 per year. This CORDIS Results Pack showcases some of the cutting-edge projects in research and innovation that boost development of CSP and encourage uptake of solar thermal energy.


2020
European Commission

Descàrrega

Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la UE per a Catalunya

El 25 de setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades per assolir en l'horitzó de l'any 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica, ambiental i institucional de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances. Per fer el seguiment i l'avaluació del grau de compliment dels ODS a Catalunya, des de setembre del 2020, l'Institut d'Estadística de Catalunya i el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb la col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat, difonen, de manera progressiva i continuada, els Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la UE per a Catalunya, un sistema d'indicadors anuals, d'acord amb els criteris metodològics d'Eurostat, que proporciona dades estadístiques i metadades sobre el desenvolupament sostenible a Catalunya.


2020
Idescat

Descàrrega

Global Entrepreneurship Monitor - Informe executiu Catalunya 2019-2020

L’informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) relatiu a Catalunya 2019-2020 permet analitzar l’activitat emprenedora a Catalunya durant el 2019 i la seva evolució en els últims exercicis. S’estudien d’acord amb el model conceptual, en primer lloc, els valors i les percepcions del conjunt de la població catalana susceptibles d’influir en una part d’aquesta en la seva intenció i decisió de crear una empresa pròpia. Es quantifica, a continuació, la intensitat emprenedora per mitjà de l’anàlisi de la proporció de persones que en els últims anys han creat una empresa. S’analitzen les motivacions que hi han impulsat, el perfil de les persones involucrades en el procés emprenedor i les característiques de les empreses creades. Finalment, s’identifiquen les variables de l’entorn que influeixen positivament o negativament en la intensitat i qualitat de l’emprenedoria a Catalunya. L’informe es basa, d’una banda, en una enquesta a una àmplia mostra de la població adulta catalana, i de l’altra, en una enquesta a experts del sistema emprenedor a Catalunya, així com en dades recopilades de fonts secundàries.


2020
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

Descàrrega

Landscape of EOSC-related infrastructures and initiatives

The Landscape Working Group (WG) of the EOSC Executive Board has surveyed and documented the landscape of infrastructures, initiatives and policies across Europe relating to the development of the European Open Science Cloud (EOSC). This report describes activities in the Member States (MS) and Associated Countries (AC) related to EOSC, summarising existing policies and investments based on input from the MS and AC, the expert knowledge of the WG members and delegates to the EOSC Governing Board, as well as information from Horizon 2020 research projects and from open sources.


2020
European Commission

Descàrrega

Academic offer of advanced digital skills in 2019-20 - International comparison: Focus on Artificial Intelligence, High Performance Computing, Cybersecurity and Data Science

This work aims at supporting policy initiatives to ensure the availability in the EU27 of an adequate education offer of advanced digital skills in the domains of artificial intelligence (AI), high performance computing (HPC), cybersecurity (CS) and data science (DS). The study investigates the education offer provided in the EU27 and six additional countries: the United Kingdom, Norway, and Switzerland in Europe, Canada and United States in America, and Australia, with a focus on the characteristics of the detected programmes. It analyses the number of programmes offered in these domains, considering the distinction based on programme’s scope or depth with which education programmes address the technological domain (broad and specialised), programme’s level (bachelor programmes, master programmes and short courses), as long as the education fields in which these programmes are taught (e.g. Information and communication technologies, Engineering, manufacturing and construction, Business, administration and law), and the content areas covered by the programmes.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Framing R&I for transformative change towards sustainable development in the European Union

The objective of this exploratory study is to analyse the nexus between the current debate on R&I policy and the notion and measurement of sustainable development in the uncertain scenario of our present and future times. Through a state-of-the-art review of the up-to-date academic literature and policy debate on both sustainable development and R&I, this study intends discussing to what extent and how R&I policy in the post-COVID scenario can represent a leverage for transformative change towards sustainable development. In particular, it provides theoretical arguments and policy recommendations to foster a roadmap for a new approach on R&I policies at European level.


2020
European Commission

Descàrrega

Nature Index 2020 Science Cities

Nature Index Science cities showcases the top 100 cities in the Nature Index and the stories of success behind the top 5, examining their strengths, challenges and paths ahead.


2020
Springer Nature

Descàrrega

Moving the frontier of macroeconomic modelling of research and innovation policy

The aim of the report is double. First, it aims to identify those characteristics and properties of research and innovation (R&I) that should ideally be included in macro-models, i.e., those that would help to understand the behaviour of innovation and to produce sound evaluations of R&I policies. Second, it aims at identifying the main R&I policies used in practice, those that macro-models need to include in order to produce well-founded assessments. The report closes with some conclusions and recommendations on how to move forward the medium-long term agenda on the development and use of macroeconomic models to inform and advise research and innovation policy making.


2020
European Commission

Descàrrega

Informe COSCE-DECIDES 2020 - Informe sobre el documento «Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación», presentado por el Ministerio de Ciencia e Innovación

Informe de análisis de las políticas científicas anunciadas por el Gobierno mediante la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.


2020
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)

Descàrrega

El sector químic a Catalunya - Píndola sectorial (Agost 2020)

Potent, desenvolupat i internacionalitzat, el sector químic català és un dels més potents del país i amb un major pes en les exportacions. Més de 1.000 empreses i 36.000 treballadors són la mostra de la potència química catalana.


2020
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

CORDIS results pack on environmental observations - A thematic collection of innovative EU-funded research results (August 2020)

Observing the environment from space, from the ground and from mobile platforms provides a constant and consistent flow of information about the health of the planet, the changing climate and the human activities and their impacts. By supporting the GEO initiative and the Copernicus programme, and by funding related research activities in Horizon 2020, the EU is actively contributing to worldwide efforts to build a global observation network. This CORDIS Results Pack showcases the results of several Horizon 2020-funded projects, which have been building on these assets to develop commercial applications, create benefits for our citizens and support better policymaking.


2020
European Commission

Descàrrega

Mapping 21st century science/technology linkages: Has science become more important in recent technological development?

Understanding how progress in science is connected to technological development is crucial to get a better handle of the drivers and policy levers that can foster science-based innovation in a rapidly changing innovation ecosystems and knowledgeintensive economies. One area of rising interest is understanding in more detail the role of basic and applied scientific research in driving new emerging
technologies and related technological innovations. Science is an important source of novel ideas, tools, materials and prototypes in some areas of advanced technological development. The key question however is whether or not science has become increasingly important in recent technological developments. To address this question, in a broad systematic fashion, one needs to establish a stable frame of reference, appropriate empirical information, and a sufficiently long time-window.


2020
European Commission

Descàrrega

Optimising the operation and use of national research infrastructures

This report is the outcome of a joint activity between Science Europe and the OECD, and presents a generic framework for improving the use and operation of national research infrastructures (RIs), which play a key role in enabling and developing research in all scientific domains and represent an increasingly large share of research investment. It includes two guiding models: one for portfolio management and one for user-base optimisation. These identify the key principles of an effective national RI portfolio management system and the factors that RI managers should consider with regards to optimising the user base of national RIs. Both guiding models account for the diversity of national systems and RI operation approaches. The report also contains a series of more generic policy recommendations and suggested actions for RI portfolio managers and RI managers.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

European higher education in the Covid-19 crisis

This briefing looks at the impact of the Covid-19 crisis on higher education in Europe over the past six months. In particular, it examines the sudden shift to emergency remote learning and teaching, the impact on internationalisation and mobility, as well as the effects on research.


2020
European University Association (EUA)

Descàrrega

Macroeconomic models for Research and Innovation policy: The present and the future

This paper provides a brief overview of the modelling platforms used by the European Commission for the impact assessment of R&D and innovation policies, discussing the advantages and limitations of the main models presently at use. The theoretical description is also accompanied by an example of model-based impact simulations of actual policies implemented by the EU, with focus on the
European Commission's future Framework Programme, Horizon Europe. The R&D development agenda is also delineated by describing the initiatives of DG Research and Innovation and DG Joint Research Centre.


2020
European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on chemical biology - A thematic collection of innovative EU-funded research results (July 2020)

In medieval times, alchemy was the forerunner of chemistry, and was known as the ‘handmaid of medicine’. Ironically, now that the boundaries between scientific disciplines are becoming less distinct, this relationship is much stronger. This CORDIS Results Pack illustrates how chemical biology provides tools , to understand the epidemiology of a variety of diseases, and to design more efficacious drugs.


2020
European Commission

Descàrrega

How to set up a mentoring programme for researchers in academia interested in non-academic jobs

During 2019, 5 partners of the project EURAXESS TOP IV “Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an innovative and open EURAXESS network” (funded from the Research and Innovation framework Horizon 2020 of the European Union under grant agreement 786133) run a mentoring programme pilot that put in touch young researchers with highly skilled professionals somehow related to R&D&I but not doing research in academia. The aim of the programme was to test whether such a mentoring programme could support young researchers have a better view of their career options inside and outside academia, as well as to provide recommendations for EURAXESS staff. This document reflects on the reasons for such a programme and the lessons learnt during its design, implementation and evaluation. It intends to be a useful toolkit for those institutions wanting to deploy similar programmes for their early stage researchers.


2020
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

Sistema educativo, formación de capital humano, ciencia e investigación tras la COVID-19

El informe de la comisión de educación y ciencia del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 propone iniciar un proceso sostenido de reformas que fomente la excelencia y permita al sistema educativo y de investigación responder más eficazmente a las necesidades de la sociedad. El documento pone el acento sobre la atracción de talento, el apoyo al personal docente e investigador mediante la reducción de cargas administrativas y trabas burocráticas y la mejora de los mecanismos de coordinación con el sector productivo. 


2020
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)

Descàrrega

Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027

La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI 2021-2027) es el instrumento de base para consolidar y reforzar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) en los próximos siete años.


2020
Ministerio de Ciencia e Innovación

Descàrrega

ERC Starting Grant 2020 Outcome: Indicative statistics

ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are starting their own independent research team or programme. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.


2020
European Research Council (ERC)

Descàrrega

Science meets parliaments - Science meets regions: Advancing evidence for policy across Europe

The Pilot Project “Science meets Parliaments/Science meets Regions” (2018-2020) was endorsed by the European Parliament and implemented by the JRC, in close consultation with the Committee of the Regions. It aimed to spread a culture of evidence-informed policymaking (EIPM) throughout the EU, giving full ownership to the Member States, regions and cities involved, and focusing on policy topics of concern to the organising entities. Moreover, studies were financed to support the processes set in motion by the events, and training courses on EIPM for policymakers were provided. This report provides an overview of the main activities implemented as well as the lessons learnt and the results of the evaluation exercise. 


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

The Global Innovation Index (GII) 2020: Who Will Finance Innovation?

In 2020, the Global Innovation Index (GII) presents its 13th edition dedicated to the theme Who Will Finance Innovation? This edition sheds light on the state of innovation financing by investigating the evolution of financing mechanisms for entrepreneurs and other innovators, and by pointing to progress and remaining challenges—including in the context of the economic slowdown induced by the coronavirus disease (COVID-19) crisis.


2020
Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization (WIPO)

Descàrrega

The effects of R&D tax incentives and their role in the innovation policy mix: Findings from the OECD microBeRD project, 2016-19

This report presents new evidence on the impact of R&D tax incentives and direct funding of business R&D, drawing on distributed cross-country and firm-level analyses undertaken as part of the first phase of the OECD microBeRD project (2016-19). This “distributed” approach facilitates a harmonised analysis of confidential business R&D and tax relief microdata in 20 OECD countries. microBeRD provides new insights into the effectiveness of R&D tax incentives in encouraging business R&D in the OECD area and the heterogeneity of effects both within and across OECD countries, including the underlying impact mechanisms. The report contributes to the debate on the role of R&D tax incentives in the policy mix by providing additional comparative evidence on the effects of alternative business R&D inducement incentives.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021

The Times Higher Education World University Rankings, founded in 2004, provide the definitive list of the world's best universities, evaluated across teaching, research, international outlook, reputation and more. THE’s data are trusted by governments and universities and are a vital resource for students, helping them choose where to study. The Times Higher Education World University Rankings 2021 include more than 1,500 universities across 93 countries and regions, making them the largest and most diverse university rankings to date.


2020
TES Global Ltd

Descàrrega

Academic Ranking of World Universities 2020

Since 2003, ARWU has been presenting the world Top 1000 universities annually based on transparent methodology and objective third-party data. It has been recognized as the precursor of global university rankings and the most trustworthy one.


2020
ShanghaiRanking Consultancy

Descàrrega

Central de Resultats de Recerca. Instituts i Centres. Dades 2016-2017

La Central de Resultats de Recerca en salut de l’àmbit dels centres i instituts de recerca se centra en els centres/instituts participats per la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut i Departament d’Economia i Coneixement) i actualment es presenten dades de recerca en ciències de la salut dels anys 2016 i 2017 en relació amb els recursos, la transferència i la producció i eficiència. Es faciliten les dades nominals d’11 instituts d’investigació sanitària associats a un hospital o a un centre associat a l’atenció primària, i de 8 centres de recerca biomèdica no associats a centres sanitaris.


2020
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Descàrrega

Estadística sobre innovació a les empreses - 2018

L'Estadística sobre innovació a les empreses proporciona informació sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, a partir d'indicadors que permeten conèixer aquest procés (impacte econòmic, tipus d'activitats innovadores, costos, etc.). Es presenten resultats per quantificar les empreses innovadores, així com la despesa en innovació i la seva distribució segons les diferents activitats per a la innovació tecnològica, o bé la intensitat d'innovació o el finançament públic d'aquesta, entre d'altres.


2020
Idescat

Descàrrega

Participació de Catalunya a Horizon 2020 - Juliol 2020 (Fact-sheet)

Dades de la participació catalana a les convocatòries del programa europeu Horizon 2020.


2020
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Descàrrega

Science with and for society in Horizon 2020: Achievements and recommendations for Horizon Europe

Inclusiveness on all levels underpins SwafS. We need science education for all, gender equality in our organisations, ethics and integrity embedded in research, communication we can trust, open science and ultimately place citizens at the core to ensure excellent Research and Innovation to tackle the challenges of today for a better future. Europe can only thrive by matching the immense potential of science with the values, needs, and aspirations of society. Horizon Europe must strengthen efforts to tap into the vast potential citizens have to offer and ensure effective cooperation between science and society. This document reports on the Horizon 2020 Science with and for Society (SwafS) project portfolio results.


2020
European Commission

Descàrrega

La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes 2020

Cinquena edició de l'enquesta d'inserció laboral als doctores o doctores de les universitats catalanes realitzada amb la col·laboració dels consells socials de les universitats públiques catalanes i les universitats privades. Aquesta enquesta té l'objectiu de conèixer les característiques de la inserció laboral dels doctors i doctores als 3 i 4 anys d'haver finalitzat els seus estudis de doctorat així com altres aspectes relacionats amb la seva formació. Cal remarcar, però, que els resultats fan referència a la situació laboral al primer trimestre de 2020, abans de la crisis del COVID-19.


2020
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Descàrrega

Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales (2014-2019)

Resultados de la participación española por entidades, pilares y temáticas en Horizonte 2020 durante el periodo 2014-2019.


2020
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Descàrrega

Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales por CCAA (2014-2019)

Resultados de la participación española por Comunidades Autónomas en Horizonte 2020 durante el periodo 2014-2019.


2020
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Descàrrega

Informe IUNE 2020: Actividad investigadora de las universidades españolas

El presente informe sobre la actividad de las universidades españolas corresponde al periodo 2009-2018 y, como en anteriores ediciones, está elaborado a partir de los datos recogidos en el Observatorio sobre la actividad Investigadora en la UNiversidad Española (IUNE). La información se articula en torno a siete dimensiones que agrupan a su vez diferentes indicadores que se relacionan entre sí: Financiación, Profesorado, Actividad científica, Innovación, Competitividad, Capacidad formativa y Reconocimiento.


2020
Alianza 4 Universidades

Descàrrega

Crowdfunding and ESF opportunities: future perspectives for managing authorities (Manual)

This manual guides managing authorities to familiarise themselves with crowdfunding and its peculiarities and by showing how to design relevant financial instruments in this domain, to harness the potential contribution of crowdfunding to ESI Funds and ESF priorities.


2020
European Crowdfunding Network (ECN), European Investment Bank (EIB)

Descàrrega

Biodiversity and nature-based solutions: Analysis of EU-funded projects

The EU Biodiversity Strategy for 2030 aims to secure healthy, resilient, biodiversity-rich ecosystems that deliver the range of services essential to the prosperity and well-being of citizens. Nature-based Solutions (NBS) – with healthy and biodiverse ecosystems at their core - are central to achieving the objectives of this strategy and sustainably tackling wider societal, economic and environmental challenges. This report presents findings from a review of over 30 EU-funded research and innovation projects conducted as part of the EC’s Valorisation of NBS Projects Initiative. The aim was to determine the contribution of these projects to EU biodiversity, climate and other policy objectives as well as to sustainable transition processes.


2020
European Commission

Descàrrega

AI Watch - 2019 Activity Report

This report provides an overview of AI Watch activities in 2019. AI Watch is the European Commission knowledge service to monitor the development, uptake and impact of Artificial Intelligence (AI) for Europe. AI Watch will also provide analyses of education and skills for AI; AI key technological enablers; data ecosystems; and social perspective on AI. In its first year AI Watch has developed and proposed methodologies for data collection and analysis in a wide scope of AI-impacted domains, and has presented new results that can already support policy making on AI in the EU.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Place-based innovation for sustainability

In this short paper, we present some first reflections on the way insights from science, technology and innovation studies on the one hand and regional studies on the other could help in the design of “green deal” policies at European, national and regional/urban level and pulled together provide an intellectual framework for multi-level governance. Such “science for policy” reflections can serve as basis for more in depth discussions between EU policy makers as well as research scholars in the academic community.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Fostering collaboration across entrepreneurial ecosystems: Guide to mapping, action plan design and peer learning for regions

Analysing and interlinking of European Entrepreneurial Regions’ has the objective of strengthening the impact of existing actions aimed at further developing start-ups and scale-ups in the context of the European Entrepreneruial Regions initiative. The EER Label is granted to regions with an outstanding and innovative entrepreneurial policy strategy, irrespective of their size, wealth or competences. 10 of the 30 EER labelled regions have been involved in this collaborative project: Catalonia, Central Macedonia, Flanders, Île-de-France, Lombardy, Lower Austria, Marche, North Brabant, Western Greece, North and Western Region of Ireland. This Guidebook supports and provides guidance to regions to foster their entrepreneurial ecosystems through interregional collaboration and to implement related strategic actions in interregional partnerships. Step-by-step guidance is provided on how to identify and map entrepreneurial ecosystems and existing linkages across regions, and how to design interregional Action Plans along strategic themes for the regions and implement related peer-learning exercises.


2020
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission

Descàrrega

Can R&I save the day?: A fair green and digital recovery from COVID19

While research and innovation (R&I) are at the core of the response to the pandemic itself in the areas of virology, vaccines development, treatments and diagnostics, it will be crucial also in the economic recovery from the crisis, not only to spur economic activity, but also to accelerate the transitions that our planet and society need. Hence this working paper discusses the role of R&I in the short-term context of the sanitary crisis and economic contraction, as well as in the longer term and aftermath of the crisis, as a key driver of the recovery.


2020
European Commission

Descàrrega

Aiming for more: R&D investment scenarios for the next decade

This paper analyses four possible scenarios for R&D expenditures over the next decade and quantifies efforts from national governments and from the industry under these scenarios as well as the investment gap with respect to a 3% R&D intensity. The paper also analyses trends by country, showing a mixed picture across the EU, and extrapolates these trends over the next decade.


2020
European Commission

Descàrrega

Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2019

This report was prepared under Article 190 TFEU and Article 7 of the Euratom Treaty, Article 31 of the Horizon 2020 Framework Programme, and Article 21 of the Euratom Programme complementing Horizon 2020. It provides a concise, non-exhaustive overview of key measures taken in 2019. Since 2017, the report refers to the Horizon 2020 Dashboard for further detailed monitoring data.


2020
European Commission

Descàrrega

El 5G a Catalunya - Informe tecnològic (Juliol 2020)

Catalunya compta amb 38 companyies que ja desenvolupen projectes de 5G, una tecnologia que representarà un gran salt en la connectivitat i un impuls per a la competitivitat de les empreses. Aquest informe de la Generalitat de Catalunya en recull totes les dades.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Women in Science 2020 (Fact Sheet)

Presents global and regional profiles, pinpointing where women thrive in this sector and where they are under-represented.


2020
UNESCO Institute for Statistics

Descàrrega

Artificial intelligence: How does it work, why does it matter, and what can we do about it?

Artificial intelligence (AI) is probably the defining technology of the last decade, and perhaps also the next. The aim of this study is to support meaningful reflection and productive debate about AI by providing accessible information about the full range of current and speculative techniques and their associated impacts, and setting out a wide range of regulatory, technological and societal measures that could be mobilised in response.


2020
Science and Technology Options Assessment (STOA)

Descàrrega

Using Inventions in the Public Domain: A Guide for Inventors and Entrepreneurs

This guide is designed to help researchers, inventors and entrepreneurs gain access to and use technology and business information and knowledge in the public domain, for the development of new innovative products and services in their own country. The focus of the guide is on information and technology disclosed in patent documents. Designed for self-study, the guide provides easy-to follow training modules that include teaching examples and other useful practical tools and resources.


2020
World Intellectual Property Organization (WIPO)

Descàrrega

Identifying Inventions in the Public Domain: A Guide for Inventors and Entrepreneurs

This guide aims to assist researchers, inventors and entrepreneurs in determining whether specific inventions are protected by enforceable patents or may be in the public domain, by teaching a three-stage process for searching and analyzing published patent documents using the tools of freedom to operate determination. Designed for self-study, the guide has easy-to-follow training modules that take the reader through the process step by step, including with the help of useful checklists and other tools.

 


2020
World Intellectual Property Organization (WIPO)

Descàrrega

Building digital workforce capacity and skills for data-intensive science

This report looks at the human resource requirements for data-intensive science, focusing primarily on research conducted in the public sector, and the related challenges and training needs. Digitalisation is, to some extent, being driven by science, while simultaneously affecting all aspects of scientific practice. Open science, including access to data, is being widely promoted, and investment in cyber-infrastructures and digital platforms is increasing; but inadequate attention has been given to the skills that researchers and research support professionals need to fully exploit these tools. The COVID-19 pandemic, which struck as this report was being finalised, has underscored the critical importance of data-intensive science and the need for strategic approaches to strengthening the digital capacity and skills of the scientific enterprise as a whole. The report includes policy recommendations for various actors and good practice examples to support these recommendations.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

La biologia sintètica a Catalunya: Creació de la propera onada d’innovació en biotecnologia i creixement de la bioeconomia - Píndola tecnològica (Juliol 2020)

La biologia sintètica es basa en el disseny i la construcció de peces, dispositius i sistemes biològics o la reenginyeria de sistemes biològics existents. El seu objectiu és el de donar solucions a problemes mèdics, en la producció d’aliments, d’energia o fàrmacs. Es tracta d’una tecnologia de gran importància en la indústria i que ofereix grans perspectives de futur en àmbits molt diferents i en termes d’oportunitats de negoci, de coneixement i d’innovació. A Catalunya s’han detectat una dotzena d’empreses que ja treballen amb biologia sintètica. La majoria d’aquestes empreses són startups i treballen sobretot en l’àmbit de la biomedicina.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Recommendations on Research Assessment Processes

With limited funding and research positions available, there is increasing pressure on research organisations to put processes in place that ensure assessments of research quality are effective, efficient, fair, and transparent. For this reason, research organisations dedicate significant effort and resources towards the assessments they conduct, and continually look for ways to optimise and adapt these processes. This document presents a set of policy recommendations that can be used as a framework to guide the evaluation of these assessment processes. They were developed following an extensive study performed in 2019 and a comprehensive consultation process, and are intended for both Science Europe Member Organisations and other research organisations.


2020
Science Europe

Descàrrega

Research & innovation valorisation channels and tools: Boosting the transformation of knowledge into new sustainable solutions

In its conclusions on ‘Accelerating knowledge circulation in the EU’ (2018), the Council of the European Union called on the European Commission to develop a strategy to accelerate the potential uptake of research and innovation (R&I) results and data. This policy review is the first step for such a knowledge valorisation strategy. By identifying and analysing the main channels for knowledge valorisation, it provides a toolbox to promote the uptake of R&I results and data. To enhance the diffusion of excellent national, regional and organisation-level initiatives, it also includes references to European and international best practices.


2020
European Commission

Descàrrega

A survey on monitoring innovation and societal impact of EU funded research - Factual summary report

The Joint Research Centre (JRC) of the European Commission (EC) in collaboration with the Directorate-General for Research and Innovation initiated an activity to define suitable indicators to retrospectively assess the impact of EC-funded research. To this aim, the JRC conducted a survey addressed to current and former participants of EC-funded research projects in the fields of Alzheimer’s disease and other dementias, breast cancer, and prostate cancer. The aim of this activity is to gain insight and understanding related to the followings: - How EU-funded projects have contributed to innovation and major scientific breakthroughs; - How scientific results have translated into positive socioeconomic impacts; - What ingredients determined the success of research projects; - What scientific methods and research approaches underpinned the advances made.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

La OEPM en cifras 2019

Presenta los datos estadísticos de 2019 correspondientes a las distintas modalidades de Propiedad Industrial: Patentes, Modelos de Utilidad, Marcas, Nombres Comerciales y Diseños Industriales. Las tablas y gráficos permiten una comparación de la evolución de las distintas modalidades respecto a años anteriores. Además de datos de origen nacional, incluye datos sobre solicitudes internacionales de origen español mediante el sistema PCT, el sistema de Madrid (marca internacional) y el sistema de la Haya (diseño internacional), así como de solicitudes regionales de origen español, Patente Europea, Marca de la Unión Europea y Diseño Comunitario.

Cifras OEPM 2019 de un vistazo (Infografía)


2020
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Descàrrega

Tech Cities of the Future 2020-2021

The Tech Cities of the Future ranking is focused on finding those European cities with the most promising prospects for start-ups, tech and innovation investment.


2020
fDi Intelligence

Descàrrega

Estudi d'inversió en el sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya 2020

L'Estudi d’inversió en el sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya 2020 proporciona una anàlisi exhaustiva de les principals tendències en finançament i col·laboracions entre els diferents agents del sector al llarg del 2019. Amb aquesta quarta edició, el document facilita una comparativa del creixement de la inversió a la BioRegió i pretén ser una eina que ajudi en la presa de decisions estratègiques per assolir els nous reptes del sector. Ha estat elaborat per CataloniaBio & HealthTech i Biocat, amb la col·laboració d’EY.


2020
Biocat. BioRegió de Catalunya, CataloniaBio & HealthTech, EY

Descàrrega

Informe Mujeres Investigadoras 2020

En este Informe Mujeres Investigadoras 2020 se hace un seguimiento de la situación de las mujeres científicas en el CSIC de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea. Los datos que en este informe se presentan corresponden al personal científico de la Institución a 31 de diciembre de 2019.


2020
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Descàrrega

Academic Ranking of World Universities (ARWU) - Global Ranking of Academic Subjects 2020

This release contains rankings of universities in 54 subjects across Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences, and Social Sciences. In total, more than 4000 universities were ranked.


2020
ShanghaiRanking Consultancy

Descàrrega

U-Ranking 2020 - Indicadores sintéticos de las universidades españolas

El ranking universitario que desarrolla conjuntamente la Fundación BBVA y el Ivie analiza los resultados docentes, en investigación y en innovación y desarrollo tecnológico de 70 universidades españolas, 48 públicas y 22 privadas.


2020
Fundación BBVA, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)

Descàrrega

Funding women entrepreneurs: How to empower growth

Financial and policy measures are needed to improve access-to-finance conditions for women-led companies. EIB’s InnovFin Advisory assesses the access-to-risk-capital conditions for women-driven companies in Europe in comparison to mainly the US. While women-led companies still account for a small portion of deal flow and overall volume invested, the rate of growth has increased. Nevertheless, structural inequalities and persistent biases hinder the transition to a better functioning funding environment. The study puts forth a number of innovation finance and policy related recommendations. Restarting the EU economy after the coronavirus pandemic provides a unique opportunity to include the gender dimension.


2020
European Investment Bank (EIB)

Descàrrega

2021 QS University Rankings: Top 50 Under 50

First published in 2012, the QS Top 50 Under 50 ranks the best universities in the world which are under 50 years old, allowing some of the world's top young universities to shine. Since 2015, it has tripled its range to include the Next 100 Under 50. Unlike other university rankings, the Top 50 Under 50 and the Next 100 Under 50 see a vast amount of change each year, as universities drop out of the list after they pass the 50-year marker. So, if you can't find an institution in this year's list, it might be because it's now older than 50 years.


2020
QS Quacquarelli Symonds Limited

Descàrrega

Digital Talent Overview 2020 - Analitzant l'estat del talent digital

Barcelona es consolida com a pol de talent digital amb més de 77.000 professionals treballant en l'ecosistema tecnològic, 9.600 persones més que l'any passat. L'increment del nombre de titulats en l'últim any, l'atracció de professionals d'altres economies i la diversitat de la tipologia d'empreses que busquen perfils digitals amb sous més competitius han afavorit el posicionament de la ciutat com hub de talent digital.


2020
Barcelona Digital Talent

Descàrrega

EIDES 2020 - The European Index of Digital Entrepreneurship Systems

Digitalisation is shaping and even transforming both the location and nature of entrepreneurial opportunities in the economy and the practices to pursue them. In order to help maximise the productivity potential of the digitally enhanced entrepreneurial dynamic in countries, policymakers need to understand the state of their countries' digital framework conditions for entrepreneurship. The European Index of Digital Entrepreneurship Systems (EIDES) addresses this gap by monitoring digital framework and systemic conditions for entrepreneurial stand-up, start-up, and scale-up in the EU27 countries and the United Kingdom. This is the third edition of the EIDES. It provides an assessment of framework conditions for digital start-ups and scale-ups in European countries in 2020 and analyses their evolution in the period between 2018 and 2020.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

CORDIS Results Pack on viruses: A thematic collection of innovative EU-funded research results

Europe has always supported robust virology research. This is already helping in the fight against the COVID-19 pandemic, and it will be essential if we want to tackle other current viral challenges and potential new ones in the future. In this Results Pack, we meet a number of innovative EU-funded projects that are making contributions not only to the battle against SARS-CoV-2 but also to the wider virology field that will improve our overall understanding of viruses, as well as our ability to create even more effective antiviral treatments and vaccines.


2020
European Commission

Descàrrega

Global Startup Ecosystem Report 2020

Startup Genome has nearly doubled the number of ecosystems studied since 2019 — assessing over 270 ecosystems across over 100 countries to rank the top 30 globally and runners-up.


2020
Startup Genome

Descàrrega

Times Higher Education Young University Rankings 2020

The Times Higher Education Young University Rankings list the world’s best universities that are 50 years old or younger. The 2020 ranking includes 414 universities, up from 351 in 2019. The table is based on the same 13 performance indicators as the flagship THE World University Rankings, but the weightings have been adjusted to give less weight to reputation.


2020
TES Global Ltd

Descàrrega

European Innovation Scoreboard 2020

The European innovation scoreboard provides a comparative analysis of innovation performance in EU countries, other European countries, and regional neighbours. It assesses relative strengths and weaknesses of national innovation systems and helps countries identify areas they need to address. The 2020 edition of the innovation scoreboard highlights that the EU's innovation performance continues to increase at a steady pace, with growing convergence between EU countries. On average, the innovation performance of the EU has increased by 8.9% since 2012. Performance increased in 24 EU countries since 2012, with the biggest increases in Lithuania, Malta, Latvia, Portugal and Greece.

EIS 2020 - Country profile: Spain

EIS 2020 - Interactive tool
 


2020
European Commission

Descàrrega

Scimago Journal & Country Rank 2019

The SCImago Journal & Country Rank is a publicly available portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). These indicators can be used to assess and analyze scientific domains. Journals can be compared or analysed separately. Country rankings may also be compared or analysed separately. Journals can be grouped by subject area (27 major thematic areas), subject category (313 specific subject categories) or by country. Citation data is drawn from over 34,100 titles from more than 5,000 international publishers and country performance metrics from 239 countries worldwide. The SJCR allows you also to embed significative journal metrics into your web as a clickable image widget


2020
Scimago Lab

Descàrrega

Informe AseBio 2019

El Informe AseBio, que la Asociación Española de Bioempresas publica anualmente desde 2003, es la publicación de referencia del sector biotecnológico español. En el informe se incluyen los principales datos estadísticos de la evolución del sector, recogidos por el INE y analizados por AseBio, e información sobre la producción (pipelines) y la transferencia de tecnología (patentes) de las compañías biotecnológicas nacionales y sobre el flujo de inversiones que recibe el sector.


2020
Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)

Descàrrega

Addressing societal challenges using transdisciplinary research

This report looks at how transdisciplinary research, which combines knowledge from different scientific disciplines with that of public and private sector stakeholders and citizens, can be used to address complex societal challenges. This includes developing effective responses in acute crises, such as the COVID-19 pandemic, as well as longer-term solutions for sustainability development. In a series of 28 case studies, each of which is briefly summarised in the report, it identifies the key obstacles to effectively implementing transdisciplinary research. Many of these are embedded in the way that research systems are structured and managed and they are amenable to policy intervention. Examples of how various actors, including funding agencies and universities are adapting to better accommodate the requirements of transdisciplinary research are included in the report and related policy actions are ascribed for these actors.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

CORDIS Results Pack on climate neutrality: A thematic collection of innovative EU-funded research results

The European Union is committed to becoming carbon neutral by 2050. This move is necessary if we want to avoid dangerous climate change by limiting global warming to well below 2 °C and pursuing efforts to limit it to 1.5 °C, as agreed by the world’s nations in the Paris Agreement. Firm action must be taken now to achieve this ambitious goal. This CORDIS Results Pack features eight projects from Horizon 2020’s dedicated Societal Challenges funding stream (climate action, environment, resource efficiency and raw materials).


2020
European Commission

Descàrrega

Género y ciencia frente al coronavirus

Desde que la crisis por la enfermedad Covid-19 hiciera aparición en Europa son enormes los esfuerzos y recursos dedicados desde diferentes áreas del conocimiento a analizar y entender las causas y consecuencias de esta nueva enfermedad, especialmente en la salud, para su cura; pero también en la economía y en la sociedad, por el impacto, de dimensiones todavía incalculables, de la actual situación en dichos ámbitos. La pandemia y el consecuente confinamiento, han revelado también aspectos de nuestro sistema de ciencia e innovación en términos de (des)igualdad de género, muchos de los cuales ya se venían poniendo de manifiesto tanto por la literatura especializada como en las redes nacionales y europeas de género y ciencia. Haciéndose eco de todo ese conocimiento y aprovechando el momento de visibilidad que han cobrado las brechas de género en ciencia, la Unidad de Mujeres y Ciencia del Gabinete del Ministro de Ciencia e Innovación ha elaborado la presente nota sobre género y ciencia en el contexto de la Covid-19, con recomendaciones para futuras decisiones en I+D+i desde una perspectiva de género.


2020
Ministerio de Ciencia e Innovación

Descàrrega

The EU Blue Economy Report 2020

In its third edition, the EU Blue Economy Report continues to analyse the scope and size of the Blue Economy in the European Union. It aims at providing support to policymakers and stakeholders in the quest for a sustainable development of oceans, coastal resources and, most notably, to the development and implementation of polices and initiatives under the European Green Deal in line with the new approach for a sustainable Blue Economy.

Infographic
Dashboard


2020
European Commission

Descàrrega

U-Multirank - University and College Rankings 2020-2021

This year's rankings will feature both an institutional ranking and 28 subject rankings - of which four are new this year: linguistics, international law, social geography and earth science/ geology. Explore the profiles of some 1,800 universities from 92 countries, and find your best matching university today with U-Multirank.


2020
Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Centre for Higher Education (CHE), Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Fundación CYD

Descàrrega

QS World University Rankings 2021

Discover the best universities in the world with the QS World University Rankings 2021, now containing the top 1,000 universities, covering 80 different locations.


2020
QS Quacquarelli Symonds Limited

Descàrrega

Impacte econòmic de la COVID-19 a Catalunya: respostes empresarials i noves oportunitats de negoci

L'informe repassa l’efecte de la crisi sanitària a l’economia catalana i de les repercussions a escala global. El document també analitza amb profunditat els sectors i les tecnologies afectades de forma positiva o negativa per la pandèma i les seves oportunitats de futur.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

European entrepreneurial regions - Regional ecosystem mapping: region of Catalonia

The start-up ecosystem of Catalonia is considered as one of the most dynamically evolving European ecosystems over the last 5 years. Catalonia is ranked as the 3rd favourite start-up hub for business founders and 20% of European founders create their start-ups in Barcelona and the 4th leading European city for capital investment in start-ups1. Catalonia is home of more than 1,300 start-ups that have created 13,800 jobs in leading industrial areas such as Industry 4.0, life sciences and mobile & software and in the leading sectors such as food industry (2,459), chemical industry (1,164) and motor vehicles (3,001). Regarding its maturity, the Catalan start-up ecosystem has considerably developed in recent years, considering the increased number of local and international founders, local tech start-ups and venture capital investors, accelerators and incubators. 


2020
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission

Descàrrega

Inclusiveness and R&I

The aftermath of the last economic crisis has revealed that Europe not only needs to continue tackling its economic challenges, but it should also ensure that everybody reaps the benefits of progress. Increased inequality as well as underperforming productivity and growth dynamics are now seen as the two main challenges of Europe’s political agenda. While Europe is a more equal place to live overall, when broad indices compare its performance to that of other countries, income inequality has increased. The digital transformation of our economy and society is a root cause of the above trends. Digital innovation is fast and complex. The benefits from innovation therefore do not accrue to all people at the same time and at the same rate. This paper looks at the divergences that started to become apparent across four dimensions: countries, regions, firms and people. It presents available evidence and explores some of the emerging implications for R&I policy.


2020
European Commission

Descàrrega

Investing in and for the sustainable development goals

While R&I investments are key drivers for growth and jobs, their role as key enablers to accelerate the transition towards an environmentally, socially and economically sustainable Europe is also widely recognised. Because of the scope, scale and urgency of the societal challenges facing Europe, policy is called to pay increased attention not just to the volume of R&D investments, but also to the overall direction of these investments. This note looks at the current R&D investment trends, the importance of tax incentives, and whether the national governments are steering their budgets towards addressing SDGs.


2020
European Commission

Descàrrega

Transformative innovation and socio-technical transitions to address grand challenges

The objective of the paper is to present the role of transformative innovation as a new paradigm to approach many of the most pressing society challenges that we face, notably transition to sustainability and combat of climate change. It elaborates what it means for research and innovation policy and attempts to “operationalise” these transitions.


2020
European Commission

Descàrrega

The role of research and innovation in support of Europe’s recovery from the COVID-19 crisis

This Policy Brief presents the narrative on the role of research and innovation (R&I) in response to the Covid-19 crisis and six priority areas where efforts should focus underpinned by examples. It highlights that R&I are critical to ensure a sustainable and inclusive recovery, while boosting the resilience of our production sectors, the competitiveness of our economies and the transformation of our socio-economic systems.


2020
European Commission

Descàrrega

The research and innovation divide in the EU and its economic consequences

This report looks at the economic consequences of the R&I divide across EU regions and highlights the policy challenge they represent. It reviews the theoretical factors behind current levels of territorial polarisation, maps the current state of this divide and presents an econometric approach to identifying the effects. The core of the argument is that R&D investment alone does not trigger the same returns on investment everywhere because of several factors. These are linked to the cost of technology accessibility in different places, the distance to the technological frontier, positive externalities from larger and denser regions, the quality of local institutions, and hampered knowledge sharing. Many of these factors disadvantage the less-developed regions in their efforts to broaden their innovation capacities with the aim of unleashing greater economic activity and growth.


2020
European Commission

Descàrrega

World University Rankings 2020-2021

The Center for World University Rankings (CWUR) publishes the only global university ranking that measures the quality of education and training of students as well as the prestige of the faculty members and the quality of their research without relying on surveys and university data submissions.


2020
Center for World University Rankings (CWUR)

Descàrrega

Key Questions on Patent Disclosure Requirements for Genetic Resources and Traditional Knowledge

Policymakers and other stakeholders often raise operational questions and seek practical and empirical information about patent disclosure requirements in relation to genetic resources and traditional knowledge. This authoritative study offers a comprehensive and scrupulously neutral overview of key legal and operational questions arising within this context.


2020
World Intellectual Property Organization (WIPO)

Descàrrega

Ranking of researchers in Spain and Spaniards abroad (I): From 1 to 5000 (15th Edition)

This edition data was collected during the last week of May 2020. The list consists of the Top 82 000 profiles ranked first by h-index in decreasing order and then by the total number of citations. In the near future we intend to add rankings by discipline, genre or academic age.


2020
Cybermetrics Lab. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Descàrrega

Innovación: la oportunidad en tiempos de Covid-19

Desde la Fundación Innovación Bankinter hemos preguntado a nuestros expertos por los aspectos más relevantes a tener en cuenta para conocer y combatir la crisis provocada por el Covid-19 y a su vez, las oportunidades que se presentarán. En el informe Innovación: la oportunidad en tiempos de Covid-19 puede encontrar los resultados de la encuesta a los expertos sobre los aspectos más relevantes del impacto de la crisis del Covid-19 y una serie de conclusiones que se dibujan como recomendaciones para hacer frente a esta crisis de la mejor manera posible.


2020
Fundación Innovación Bankinter

Descàrrega

Situación del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19: Análisis y recomendaciones

El Observatorio del Emprendimiento de España, también conocida como Red GEM España, presenta este informe gráfico para analizar el efecto del COVID-19 en el emprendimiento en España con los datos procedentes de una encuesta a más de 4.000 emprendedores y emprendedoras, realizada del 20 al 30 de abril de 2020.


2020
GEM España

Descàrrega

Place-based innovation ecosystems: A case-study comparative analysis

This case-study comparative analysis focuses on five different Place-based Innovation Ecosystems in four countries of the European Union (namely Espoo in Finland, Barcelona in Spain, Gothenburg in Sweden and Ljubljana in Slovenia) and one in the United States of America (Boston) and seeks to generate scientific evidence for the future development of the European Union policies related to innovation in the context of regional and urban innovation ecosystems, emphasising the importance of the place-based dimension of innovation for the purpose of local economic transformation.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Why are women entrepreneurs missing out on funding? Reflections and considerations

The executive summary provides a short overview of access-to-risk-capital conditions for women-led and women-founded companies in Europe, the US and Israel and summarises the findings and recommendations of the study. The study assesses the access-to-risk-capital conditions for women-driven companies in Europe in comparison to the US and Israel to contextualise emergent cross-country and regional barriers and gaps.


2020
European Investment Bank (EIB)

Descàrrega

Retrospective evaluation of state aid rules for RDI and the provisions applicable to RDI state aid of the GBER applicable in 2014–2020

This evaluation represents a targeted retrospective evaluation of selected provisions applicable to State aid for Research Development and Innovation (RDI) covered by the Framework for State aid for research and development and innovation (RDI Framework) and the General Block Exemption Regulation (GBER) in force since July 2014. The report focuses on answers to specific evaluation questions with
regard to specific State aid measures for RDI, namely investment aid to research infrastructure, aid for innovation clusters, innovation aid to SMEs, aid for experimental development projects and aid for process and organisational innovation.


2020
European Commission

Descàrrega

Research Infrastructures: Value and Impact for European Science, Industry and Society

EIROforum has published a document on the value and impact of Research Infrastructures for European science, economy and society, with the aim of showing the importance of such infrastructures for Europe’s recovery after the COVID-19 crisis.


2020
EIROforum

Descàrrega

Recerca i desenvolupament. 2018

La despesa en R+D interna realitzada a Catalunya va ser de 3.512,7 milions d'euros l'any 2018, un 7,2% més respecte l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,52% del PIB.


2020
Idescat

Descàrrega

Knowledge transfer metrics: Towards a European-wide set of harmonised indicators

At its heart, KT is about getting research and expertise put to use which, by its nature, is wide–ranging and complex. In practice, KT indicators that have been adopted internationally are diverse and range far wider than the traditional measures of patenting, licensing, number of spin–offs and revenue. In many countries they extend over different channels of industry engagement e.g. including research collaboration and often move beyond industry to encompass other “non–academic” users and engagers. The recommendations in this report take this into account, whilst striving to present a limited set of core indicators. 


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020 - A fair, green and digital Europe

The report ‘Science, research and innovation performance of the EU 2020’ (SRIP 2020) analyses how Europe fares in science, technology and innovation in the fast-changing global context. The report presents how research and innovation (R&I) policy needs to adapt to become more transformative and deliver on an ample concept of sustainability (social, environmental and economic) while driving the EU’s competitiveness.

Towards a sustainable and competitive Europe (Infographic) 
Top 10 facts and figures from the SRIP report 2020 (Infographic) 
Interactive report 


2020
European Commission

Descàrrega

The role of research and innovation in support of Europe’s recovery from the Covid-19 crisis

On 27 May, the Commission put forward its proposal for an ambitious recovery plan in response to the coronavirus pandemic. To respond to the massive investment needs and to ensure the recovery is even, inclusive and fair for all Member States, a new recovery instrument called ‘Next Generation EU’ is created. Through this instrument, a €13.5 billion increase of the Horizon Europe budget is proposed. The budget increase will be used to provide European support for health and climate-related research and innovation activities.

Factsheet 


2020
European Commission

Descàrrega

Exploring higher education indicators

There is a legitimate need for data on the performance of higher education institutions. It is important for the institutions themselves, as well as their stakeholders, including society. The use of indicators that measure the effectiveness or quality of education is increasing as there is much demand for more evidence-based evaluation and decision-making. This report explores what kind of education indicators are used by external quality assurance agencies, funding mechanisms and international university rankings and whether they are fit for purpose.


2020
European University Association (EUA)

Descàrrega

Ranking CYD 2020 - El ranking de universidades españolas a tu medida

El Ranking CYD 2020 se ha elaborado asociado con U-Multirank, siendo Fundación CYD su interlocutor en España. El Ranking CYD comparte los mismos principios metodológicos que U-Multirank y los adopta a su elaboración, incorporando otros indicadores apropiados para el sistema educativo español. La séptima edición del Ranking CYD incluye 70 universidades más 6 adicionales para las cuales se ofrecen sólo indicadores bibliométricos y de patentes. Estos indicadores se han elaborado extrayendo información de las publicaciones indexadas en la base de datos Web of Science y de la base de datos EPO-PATSTAT (Worldwide Patent Statistical Database de la Organización Europea de Patentes).


2020
Fundación CYD

Descàrrega

Disruptive Measures for Gender Equality in Research and Innovation

This GENDERACTION Policy Brief presents policy recommendations on disruptive measures for gender equality which we consider necessary to initiate substantive changes in R&I, together with inspiring examples at policy, Research Funding Organisation and Research Performing Organisation levels.


2020
GENDERACTION Project

Descàrrega

2020 RUR World University Rankings

RUR World University Rankings evaluate performance of 829 world’s leading higher education institutions by 20 indicators grouped into 4 key areas of university activity: Teaching, Research, International Diversity, Financial Sustainability. 


2020
Clarivate Analytics

Descàrrega

Current status of Chemical Energy Storage Technologies: Trends in research, development and deployment in Europe and the rest of the world

The aim of this report is to give an overview of the contribution of EU funding, specifically through Horizon 2020 (H2020), to the research, development and deployment of chemical energy storage technologies (CEST). In the context of this report, CEST is defined as energy storage through the conversion of electricity to hydrogen or other chemicals and synthetic fuels. On the basis of an analysis of the H2020 project portfolio and funding distribution, the report maps research activities on CEST at the European level. In addition, projects funded at national and international level, occurring within the same timeframe, have been considered.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Advanced Technologies for Industry - Product watch: 3D printing of hybrid components

While 3D printing of hybrid components represents a niche market, it entails interesting insights for the deployment and commercialisation of 3D printed products. The value chain of metal 3D printing hybrid components entails many SMEs that are interested in developing 3D printingbased applications, but an increasing degree of maturity and automation of post processing is needed to stimulate the uptake of 3D printing technologies. The report aims to provide an overview of relevant stakeholders to see how ATI based products can help EU industry to stay ahead of global competition. 


2020
European Commission

Descàrrega

CORDIS Results Pack on artificial intelligence and industry: A thematic collection of innovative EU-funded research results

AI and advanced robotics are opening new horizons in all sectors of industry, in terms of both developing novel manufacturing techniques, as well as overhauling the interaction between human workers and automated tools. This CORDIS Results Pack presents the first innovative results of 13 ongoing (or recently finished) Horizon 2020 projects that are leading the way in embedding AI applications into
industry.


2020
European Commission

Descàrrega

Informe COTEC 2020: Innovación en España

El Informe Cotec refleja cada año desde 1996 la situación de la I+D+I en España, a través del análisis de los principales indicadores nacionales, autonómicos e internacionales.

 


2020
Fundación Cotec para la Innovación

Descàrrega

The impact of the Covid-19 crisis on university funding in Europe - Lessons learnt from the 2008 global financial crisis

In the context of the coronavirus pandemic, and its expected economic impact, this EUA briefing explores the possible implications for university funding in Europe in the short to medium term.


2020
European University Association (EUA)

Descàrrega

Participació de Catalunya en les convocatòries de l’European Research Council - Maig 2020 (Fact-sheet)

Dades de la participació catalana a les convocatòries de l'European Research Council (ERC)


2020
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Descàrrega

The entrepreneurial employee in the public and private sector - What, Why, How

Entrepreneurship impacts societies in profound ways. Entrepreneurs can disrupt entire global markets with their new firms and offerings. This sometimes puts even the largest corporations out of business in a remarkably short time. Some famous examples of firms that failed to renew themselves in a rapidly changing market are mobile phone manufacturer Nokia, photographic film maker Kodak, video-rental chain Blockbuster, toy vendor Toys R Us and photocopy machine maker Xerox. Powerful business stories of creative destruction make great headlines in media. The destroyers of old ways of doing business are often pictured as charismatic, heroic entrepreneurs. 


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Calling for a Systemic Change: Towards a European Union Science Diplomacy for Addressing Global Challenges

We have witnessed how COVID-19 has brought to the limit health, social, economic, and labour systems and provoked huge turbulences in multilateral relations. In parallel, science and its ability to inform policies for better response has become a crucial dimension of the answer to the crisis.

Infographic


2020
S4D4C Project

Descàrrega

Time for transformative resilience: the COVID-19 emergency

The current COVID-19 emergency seems to be warning governments worldwide that new crises of unforeseeable nature are likely to emerge, as the combination of environmental degradation, societies with increasing inequalities and deep economic interconnections have made the world more vulnerable. In these circumstances, ensuring the resilience of our society is crucial. 


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

How Covid-19 is changing the world: a statistical perspective

This report provides a snapshot of some of the latest information available on how COVID-19 is affecting different aspects of public and private life, from economic and environmental fluctuations to changes that affect individuals in terms of income, education, employment and violence and changes affecting public services such as civil aviation and postal services. It also puts a spotlight on the affects for some sub-population groups like women and children as well as geographical regions.


2020
Committee for the Coordination of Statistical Activities (CCSA)

Descàrrega

ICREA Memoir 2019

ICREA, Catalan Institution for Research and Advanced Studies, is a foundation promoted by the Catalan Government to help the Catalan R&D system to attain global visibility and recognition. ICREA is an institution without walls. To achieve its goals it works in close cooperation with Catalan universities and research centres by means of long-term agreements that allow ICREA researchers to integrate fully in these institutions. This memoir tries to briefly summarize the activity of ICREA researchers, their research output and some of its social impact.


2020
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

Descàrrega

Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2019

L’estudi avalua l’estat de la innovació a Catalunya tenint en compte els nous enfocaments cap a un major pes dels actius intangibles i amb informació directa sobre el procés d’innovació de les empreses catalanes. El Baròmetre de la Innovació té com a població de referència totes les empreses de més de nou treballadors amb seu al territori de Catalunya.


2020
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Standards4Quantum - Making quantum technology ready for industry: Putting science into standards

The Quantum Technologies Flagship, officially launched on 29 October 2018 in Vienna, is a EUR 1 billion initiative, supported by the European Commission and Member States, funding over 5,000 of Europe's leading Quantum Technologies researchers over the next ten years and aiming at placing Europe at the forefront of the second quantum revolution. Its long-term vision is to develop a quantum web, where quantum computers, simulators and sensors are interconnected via quantum communication networks.


2020
Joint Research Centre. European Commission

Descàrrega

Estudio: Impacto económico COVID-19 en Startups

En este estudio se analiza cómo está impactando la crisis del coronavirus en el portfolio de más de 500 startups de Europa y América Latina.


2020
Wayra

Descàrrega

Neurociencia: Más allá del cerebro

Impulsado por las nuevas tecnologías, la información sobre el cerebro está creciendo a un ritmo sin precedentes. La neurociencia está mapeando las conexiones dentro del cerebro, observando comportamientos, simulaciones o revisitando modelos mentales. El Future Trends Forum ha detectado las principales áreas de trabajo de la neurociencia y debatido sobre como la neurociencia nos ayudará a conocernos mejor, mejorar nuestras capacidades intelectuales, sanar enfermedades o la posibilidad de conectar nuestro cerebro con máquinas.


2020
Fundación Innovación Bankinter

Descàrrega

SIR IBER 2020 - Ranking iberoamericano de instituciones de educación superior 2020

La presente edición del Ranking Iberoamericano de Instituciones de Educación Superior (IES), SIR Iber 2020, es la duodécima entrega del informe anual sobre el comportamiento de las instituciones del sector de investigación, publicado por SCImago Research Group (SRG) y la revista científica El Profesional de la Información. Este informe ofrece una clasificación de las instituciones según el número de trabajos indexados en la base de datos Scopus en el período 2014-2018 y analiza su desempeño con base en tres factores fundamentales: investigación, innovación e impacto social. 


2020
SCImago Research Group

Descàrrega

Evaluating the uptake and impact of participation in the European Framework Programmes for Research in Member States

European Framework Programmes (FPs) are EU’s main instruments for investment in research and innovation. This study presents an assessment of impacts achieved at the level of individual EU Member States and Associated Countries during the fifteen years of investment between 2000 and 2015 (covering the 6th, 7th and the current 8th Framework Programme Horizon 2020). For a considerable number of countries, the study is the first ever attempt to assess the extent and the impacts of participation in the FPs at a country level. This study was launched by the European Commission to better understand and communicate the impact of FPs and to further maximise its European Added Value in the future.


2020
European Commission

Descàrrega

Horizon 2020 projects working on the 2019 coronavirus disease (COVID-19), the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and related topics: Guidelines for open access to publications, data and other research outputs

The COVID-19 crisis is putting high pressure on the research community to speed up science discovery, inform the public health response and help save lives. A necessary complementary action to accelerate and amplify the impact of research is to ensure that research findings and data relevant to this outbreak, are shared as rapidly, openly and effectively as possible. Therefore, the European Commission is urging all H2020 projects working on COVID-19, SARS-CoV-2 and related topics to provide immediate open access to their related publications, data and any other output.


2020
European Commission

Descàrrega

Identifying and measuring developments in artificial intelligence: Making the impossible possible

This paper identifies and measures developments in science, algorithms and technologies related to artificial intelligence (AI). Using information from scientific publications, open source software (OSS) and patents, it finds a marked increase in AI-related developments over recent years. Since 2015, AI-related publications have increased by 23% per year; from 2014 to 2018, AI-related OSS contributions grew at a rate three times greater than other OSS contributions; and AI-related inventions comprised, on average, more than 2.3% of IP5 patent families in 2017. China’s growing role in the AI space also emerges. The analysis relies on a three-pronged approach based on established bibliometric and patent-based methods, and machine learning (ML) implemented on purposely collected OSS data.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Enhanced Access to Publicly Funded Data for Science, Technology and Innovation

In increasingly knowledge-based societies and economies, data are a key resource. Enhanced access to publicly funded data enables research and innovation, and has far-reaching effects on resource efficiency, productivity and competitiveness, creating benefits for society at large. Yet these benefits must also be balanced against associated risks to privacy, intellectual property, national security and the public interest. This report presents current policy practice to promote access to publicly funded data for science, technology and innovation, as well as policy challenges for the future. It examines national policies and international initiatives, and identifies seven issues that require policy attention.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Times Higher Education (THE) University Impact Rankings 2020

The Times Higher Education University Impact Rankings are the only global performance tables that assess universities against the United Nations’ Sustainable Development Goals. This second edition includes 766 universities from 85 countries.


2020
TES Global Ltd

Descàrrega

International strategic institutional partnerships and the European Universities Initiative - Results of the EUA survey

In early 2020, EUA conducted a survey on international strategic institutional partnerships and the European Universities Initiative that gathered responses from 219 higher education institutions from 34 systems across Europe. The results provide a broad view on international collaborations as well as first insights into the perceptions and experiences of higher education institutions in the European Universities Initiative. Notably, the survey report outlines the sector’s views and demands for the future development of the initiative. It is accompanied by an EUA position that draws from the survey results, calling on the European Commission, the EU Member States in Council and the European Parliament to consider seven points for the future development of the initiative.


2020
European University Association (EUA)

Descàrrega

Products and circular economy: Policy recommendations derived from Research & Innovation projects

The circular economy is a concept that not only can help us reach climate neutrality and reduce environmental burden, but also support European economy to be innovative and competitive. This report presents the findings from more than one hundred EU-funded research and innovation projects, highlighting product circularity ideas related to design, manufacturing, use and afteruse. 

 


2020
European Commission

Descàrrega

Main Science and Technology Indicators, Volume 2019 Issue 2

This biannual publication provides a set of indicators that reflect the level and structure of the efforts undertaken by OECD member countries and seven non-member economies (Argentina, China, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Chinese Taipei) in the field of science and technology. These data include final or provisional results as well as forecasts established by government authorities. The indicators cover the resources devoted to research and development, patent families, technology balance of payments and international trade in R&D-intensive industries. Also presented are the underlying economic series used to calculate these indicators. Series are presented for a reference year and for the last six years for which data are available.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

The 2018 OECD International Survey of Scientific Authors

This technical paper describes the methodology and main features of the second pilot of the OECD International Survey of Scientific Authors (ISSA2). ISSA2 was carried out in 2018 to provide evidence on the nature and effects of digitalisation in science. This paper describes the key design and implementation feature of the ISSA2 online survey. It also provides an overview of the data collected focusing on the profiles of the survey respondents in relation to the broader population they represent. This aims to guide third-party research use of the data and code made openly available under two different access regimes.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Nature Index 2020 Cancer

This supplement features stories of success and challenges in the hard-fought and expensive race to increase survival rates. But it’s not all good news - improved treatments may still be out of reach in the countries where 70% of global cancer deaths occur.

Tables


2020
Springer Nature

Descàrrega

The innovation output indicator 2019: In search of global innovation champions

This report presents the 2019 update of the Innovation Output Indicator (IOI), which is a composite indicator published every year by the European Commission since 2013 aiming to quantify the extent to which ideas for new products and services carry an economic added value and are capable of reaching the market. A novelty of this report is a special focus on radical innovator companies in Europe, referred to as "global innovation champions" (GICs).


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on mineral exploration: A thematic collection of innovative EU-funded research results

Innovative exploration technologies developed by Horizon 2020–funded projects for finding metal ores and minerals are helping to transform Europe into a sustainable resource-efficient and competitive economy, while tackling environmental and climate-related challenges. This Results Pack highlights six cutting-edge EU projects that are helping to bring about this transition.


2020
European Commission

Descàrrega

Marie Skłodowska-Curie actions: The pocket guide for researchers, universities, research institutes and companies

Research training and career development; international and intersectoral mobility; partnerships between academic and non-academic organisations; doctoral programmes; staff exchanges; outreach activities. The EU’s Marie Skłodowska-Curie Actions fund a wide range of opportunities for researchers. So which is the right Marie Skłodowska-Curie Action for you? This starter booklet gives you just enough
information to make the right choice.


2020
European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on geothermal energy: A thematic collection of innovative EU-funded research results

In the ongoing quest to combat climate change, new forms of carbon-neutral, environmentally friendly energy sources are being prioritised by the European Commission, especially following the unveiling of its Green Deal initiative. Geothermal energy is one such promising avenue, and in this CORDIS Results Pack we showcase the very latest innovative EU-funded research on both deep and shallow geothermal energy that will allow for a faster, wider and more efficient roll-out of this potentially game-changing alternative energy source.


2020
European Commission

Descàrrega

Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) has been keeping its finger on the pulse of the state of entrepreneurship since 1999, both in terms of the state of the entrepreneurial mind-set, motivations, activities and ambition, and the national framework conditions required to allow entrepreneurship to flourish in an economy. In this, GEM’s “coming of age” 21st year, entrepreneurship is in the spotlight as never before, with multiple governments increasingly focused on putting into place policy frameworks and mechanisms to drive and promote entrepreneurship.


2020
Global Entrepreneurship Research Association

Descàrrega

Digital Transformation in Scholarly Communication (Brussels, 20-21/11/2019) - Workshop report

Originally conceived under the title 'Open Access 2030', this 20 and 21 November 2019 Science Europe workshop aimed to provide participants with the opportunity to brainstorm and discuss how the digital revolution and innovative models of information dissemination might challenge the current research publishing practices. Seven key points to consider were identified, along with the need for adoption from users to bring about real change in the publication process.


2020
Science Europe

Descàrrega

Charting the digital transformation of science: Findings from the 2018 OECD International Survey of Scientific Authors (ISSA2)

This paper presents the results of the 2018 OECD International Survey of Scientific Authors (ISSA2), a global online survey designed and implemented to measure the key features of the digital transformation of science. The paper explores the potential impacts of digitalisation based on a combination of different indicators on research impact and responses from nearly 12 000 authors across the world. The evidence shows that although digital activity is pervasive, the transformation is uneven across fields and sectors, and is influenced by factors such as norms, experience, skills and data availability. Overall, scientists appear to be optimistic about the potential of digitalisation, especially in relation to the efficiency of research and collaboration across national borders. This paper is also the first analysis to leverage a new OECD approach to data collection in priority science policy topics for which evidence might be scarce or insufficiently timely.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

ERC Advanced Grant 2019 Outcome: Indicative statistics

Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.


2020
European Research Council (ERC)

Descàrrega

Derwent Top 100 Global Innovators 2020

Now in its ninth year, Derwent Top 100 Global Innovators utilizes editorially enhanced, authoritative and accurate patent data from Derwent World Patents Index (DWPI) and Derwent Patent Citations Index (DPCI) to track the world’s 100 most innovative organizations.


2020
Clarivate Analytics

Descàrrega

2020 Tech Trends Report

The Future Today Institute's 13th annual Tech Trends report identifies 406 emerging trends across 31 industries that will begin to enter the mainstream and fundamentally disrupt business, geopolitics and everyday life. We offer analysis, strategic recommendations, business opportunities and detailed risk assessments, as well as 26 futures scenarios. 


2020
Future Today Institute

Descàrrega

Communication Toolkit for European Research Infrastructures

To become sustainable over time, European research infrastructures must increase their visibility, both individually and collectively. This requires the harmonization of the strategies, tools, guidelines and resources that European research infrastructures use in their communication. This toolkit is a collective effort of 31 communication experts representing 17 research infrastructures to provide an easy and useful set of communication tools, guidelines and resources adapted to the needs, constraints and capacities of European research infrastructures. 

 


2020
RI-VIS Project

Descàrrega

Ethical standards for research during public health emergencies: Distilling existing guidance to support COVID-19 R&D

The response to the COVID-19 pandemic raises a number of difficult ethical issues, related to e.g. clinical trials, social distancing, priority-setting, health-care workers’ rights and obligations etc. WHO has established an international Working Group on Ethics & COVID-19 in order to develop advice on key ethical questions that Member States need to address.


2020
World Health Organization (WHO)

Descàrrega

Bridging Science and Policymaking - European Public Mosaic (EPuM). Open Journal on Public Service (March 2020)

Science and policymaking have never been easy bedfellows. In recent years, the unease seems to have grown as populists entered the political scene and the political environment changed with the rise of social media. Yet, policymakers face increasingly complex problems and science can help analyse these and develop possible solutions.


2020
Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)

Descàrrega

IED tecnològica a Catalunya 2019 (Març 2020)

El nombre d'empreses tecnològiques estrangeres instal·lades a Catalunya ha augmentat un 21% el 2019 i es situa per damunt les 1.360 filials.


2020
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

El sector TIC a Catalunya - Píndola sectorial (Març 2020)

Un total de 16.339 empreses formen a Catalunya un dels sectors més dinàmics de la seva economia; amb més de 114.300 treballadors i una facturació que ja supera els 18.000 milions d’euros. Trobaràs totes les dades de les TIC al món i a Catalunya, en aquesta píndola sectorial.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Disease Briefing: Coronaviruses

Comprehensive overview of this rapidly-spreading pandemic. From causes and symptoms to epidemiology, morbidity and mortality to transmission, treatment and prevention, you’ll get a solid foundation to start – or progress – further research and analysis.


2020
Clarivate Analytics

Descàrrega

Data sharing: qué son y cómo se pueden compartir los datos de investigación. Manual de recomendación para gestores de la información

El uso compartido de datos, data sharing en inglés, es la acción de compartir con el resto de la comunidad científica el material sin procesar generado durante el curso de la investigación que sirve para extraer y validar resultados (Torres-Salinas, 2010). Actualmente, el data sharing se engloba dentro de la filosofía de acceso abierto, open access en inglés (en adelante, OA), entendiéndose el compartir datos como una práctica que favorece que la ciencia sea más abierta y accesible (European Commission, 2016). Desde esta perspectiva de OA, el datasharing promueve que los datos sin procesar puedan tener una “segunda vida” y se puedan utilizar más allá del fin para el que fueron generados en un principio. Estos usos pueden ir desde la reutilización de los datos para producir nuevos estudios, a servir como verificadores de resultados de investigación.


2020
Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)

Descàrrega

Scimago Institutions Rankings

The SCImago Institutions Rankings (SIR) is a classification of academic and research-related institutions ranked by a composite indicator that combines three different sets of indicators based on research performance, innovation outputs and societal impact measured by their web visibility.


2020
Scimago Lab

Descàrrega

Unlocking the potential of industrial human–robot collaboration: A vision on industrial collaborative robots for economy and society

Collaborative robots, or cobots, are intended to work alongside or interact with humans in a shared space. The best qualities of machines — strength, endurance, quality, consistency, precision, being able to process a huge number of data — are combined with the dexterity, flexibility and problem-solving ability of humans. This report offers a vision on collaborative industrial robotics based on 10 assessment criteria with seven recommendations with the intention to be included in the framework for the preparation of the strategic plan of Horizon Europe.


2020
European Commission

Descàrrega

Study and portfolio review of the projects on industrial symbiosis in DG Research and Innovation: Findings and recommendations

Industrial symbiosis is a cooperative approach between industries: waste, by-products, surplus in energy or wastewater available in one company is supplied to other companies, often in a geographical proximity, for production. It belongs to the policy on circular economy and has significant potential for decarbonising resource-intensive industries. The expert estimates that a general application of industrial symbiosis based on existing technologies has the potential of reducing CO2 equivalent emissions by 10 %, can save of up to 40 % of fresh water needed by industries and can lead to significant cost savings.

 


2020
European Commission

Descàrrega

Integrating genomics into personalised healthcare: A science-for-policy perspective

The Joint Research Centre organised a high-level scientific conference, entitled ‘Integrating genomics into personalised healthcare: a science-for-policy perspective’, on 12-13 February 2019 in Brussels. This flagship event addressed, inter alia, current and future genome-based screening and diagnoses schemes in terms of quality assurance and implications for individuals, patients, the health care sector and society at large. The focus of the event was on supporting patient-centric policies, covering important aspects such, data privacy and ownership and security of the genetic information produced, ethics and the impact of the genomics market on healthcare systems.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

CORDIS Results Pack on photonics: A thematic collection of innovative EU-funded research results

This CORDIS Results Pack features 10 of the most promising photonics projects funded by the ERC. The projects featured in this Results Pack are just a few examples of how photonics can change technology and affect our daily lives. Photonics is expected to create exciting new opportunities in the future, exceeding the limits of what can be achieved through conventional technologies.


2020
European Commission

Descàrrega

Tendencias de Inversión en Startups 2019

Breve análisis de las tendencias y los resultados de la inversión en startups en España en 2019, elaborado por el Observatorio del Ecosistema de Startups de la Fundación Innovación Bankinter.


2020
Fundación Innovación Bankinter

Descàrrega

EPO Patent Index 2019

Patent Index 2019 provides a comprehensive overview of the figures representing recent activity in the global patent system. It also offers insights into emerging technology trends.

Key figures infographic

Patent statistics 2019 at a glance


2020
European Patent Office (EPO)

Descàrrega

Mujeres e Innovación 2020

Informe del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI) que pretende informar acerca de la situación de las mujeres y de aspectos relativos a la igualdad de género en el área de la innovación. Los datos recopilados muestran la existencia de importantes desequilibrios y refuerzan la necesidad de desarrollar una nueva monitorización sobre la innovación con perspectiva de género, que ayude a hacer un seguimiento de la situación y de los avances y medidas impulsadas.


2020
Ministerio de Ciencia e Innovación

Descàrrega

Women’s Advancement and Leadership in the Biomedical Research Centres of Catalonia - Monogràfic SARIS núm. 6 - Sèrie sobre Recerca Responsable

The present monograph is the first in a series of two in which AQuAS sheds light to the Catalan health research ecosystem from a gender perspective. The vision is to give evidence that supports the necessary changes to make our science a more equalitarian endeavour. The data presented in this monograph pivots around the gendered data from 19 Catalan biomedical research centres and attempts to illustrate that the gender challenge concerns the different issues of the “vicious cycle”.

Summary


2020
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Descàrrega

QS World University Rankings by Subject 2020

The QS World University Rankings by Subject 2020 cover a total of 48 disciplines, grouped into five broad subject areas. The QS World University Rankings by Subject are compiled annually to help prospective students identify the leading universities in a particular subject. Research citations, along with the results of major global surveys of employers and academics are used to rank universities.


2020
QS Quacquarelli Symonds Limited

Descàrrega

De start-up a gacela: ¿cómo es la evolución de las start-ups hacia el crecimiento?

El informe está estructurado en tres grandes secciones; la primera hace una revisión del fenómeno de las empresas gacela en España, la segunda se centra en la relación entre start-ups y gacelas desde una perspectiva cuantitativa y la tercera de tipo cualitativo, con el objetivo de ofrecer una visión complementaria al fenómeno del crecimiento rápido de las start-ups y su potencial conversión en empresas gacela, pasado un periodo de tiempo, más o menos dilatado.

Presentación


2020
Fundación Cotec para la Innovación, Universidad de Sevilla

Descàrrega

The Economic Impact of Open Data: Opportunities for value creation in Europe

The study researches the value created by open data in Europe. It is the second study by the European Data Portal, following the 2015 report. The open data market size is estimated at €184 billion and forecast to reach between €199.51 and €334.21 billion in 2025. The report additionally considers how this market size is distributed along different sectors and how many people are employed due to open data. The efficiency gains from open data, such as potential lives saved, time saved, environmental benefits, and improvement of language services, as well as associated potential costs savings are explored and quantified where possible. Finally, the report also considers examples and insights from open data re-use in organisations.


2020
European Data Portal

Descàrrega

Enseñando ciencia con ciencia

Este manual tiene como objetivo principal acercar los resultados de la investigación interdisciplinar relacionada con la educación científica a los docentes para que se animen a aplicarlos en sus aulas o, en el caso de los muchos y muchas que ya lo hacen, para que se sientan respaldados y reforzados con pruebas obtenidas de decenas de años de investigación en enseñanza de las ciencias.


2020
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Fundación Lilly

Descàrrega

El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya. Any 2018. Dades bàsiques

Aquest informe presenta les dades bàsiques del finançament que els departaments i els òrgans superiors de la Generalitat de Catalunya han dedicat a l’R+D+i l’any 2018. S’hi mostra un conjunt de dades agregades per a tot el subsector Generalitat de Catalunya, classificades segons diferents conceptes i, al final, desagregades per a cada departament.


2020
Secretaria d'Universitats i Recerca

Descàrrega

La robòtica a Catalunya - Píndola tecnològica (Març 2020)

La robòtica és una disciplina amb un important creixement i que ja està implantada en moltes indústries. A Catalunya hi ha 147 empreses que hi treballen plenament: ja sigui en la fabricació de robots o en la robòtica educativa, entre d'altres.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Emerging developments in citizen science: Reflecting on areas of innovation

Citizen science — an approach whereby citizens actively contribute to the generation of knowledge about important research questions — is gaining increased attention in research and policy communities. Recent years have seen an expansion in the scale of citizen science activity globally, as well as an increase in the diversity of ways in which citizens can contribute to research endeavours. This report, informed by a literature review and interviews with selected experts, explores key areas of innovation and emerging and topical issues in citizen science, with a particular but not exclusive interest in healthcare related applications. More specifically, the report explores innovation related to new areas of applications of citizen science; novel methods of data gathering and analysis; innovative approaches to recruiting, retaining and enabling participation in citizen science projects; and building capacity for citizen science. The report also considers emerging themes and topical issues within the field and their implications.


2020
RAND Corporation

Descàrrega

Policy brief on Science Communication

The policy brief explains what science communication encompasses and why it is important to encourage scientists and research organisations to communicate, and to encourage citizens to engage in science matters. Science communication is a key strategic dimension of the Horizon 2020 Programme “Science with and for Society” and is part of the Responsible Research and Innovation concept.


2020
Network of National Contact Points for Science with and for Society in Horizon 2020

Descàrrega

Informing European Commission policy making with scientific evidence: The Group of Chief Scientific Advisors 2015-2019

This report provides an overview of the work of the Group of Chief Scientific Advisors from their first plenary meeting in January 2016 to their 20th plenary meeting in December 2019. It describes the impact of their seven scientific opinions, two statements and two explanatory notes on European Union policy and legislation. The report also describes the links between the Advisors and other providers of scientific advice within the European Commission, elsewhere in the European Union and globally.


2020
European Commission

Descàrrega

EIT Artificial Intelligence Activities Report 2019

Artificial intelligence (AI) has come a long way since it was first considered in the 1940s. By 2025, the AI market is expected to be worth USD 59 billion. AI is a key driver of productivity and economic growth, and already has a significant impact on our daily lives. With its extensive network and broad thematic coverage, the EIT is uniquely placed to help Europe make the most of the potential of AI and keep up with the AI technological race. The European Commission mandated the EIT to support the development and deployment of AI technologies across Europe. The EIT has the capacity to accelerate and harvest AI applications that have a positive societal impact. The EIT is one of the largest European public-private AI innovation initiatives. The EIT Community already powers 120 start-ups in the field of AI. In 2019 alone, the EIT Community will provide over EUR 22 million of support to 36 projects on AI from a total budget of almost EUR 30 million.


2020
European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Descàrrega

AI Watch - TES analysis of AI Worldwide Ecosystem in 2009-2018

This report analyses and compares countries and regions in the evolving international industrial and research landscape of Artificial Intelligence (AI). The evidence presented is based on a unique database covering the years 2009-2018. The database has been specifically built from a multitude of sources to provide scientific evidence and monitor the AI landscape worldwide. Companies, universities, research institutes and governmental authorities with an active role in AI are identified and analysed in an aggregated fashion. The report presents a wide variety of indicators, allowing us to expand our knowledge on issues such as: the size of the AI ecosystem globally and at country level; which are the main global competitors of the EU; what is the level of industrial involvement per country; what are the firms’ demographics, profiling of economic agents according to their strengths in innovation and take-up of AI, including their patenting performance; and the degree of internal and external collaborations between EU and non-EU firms and research institutions. The analysis of the AI activities developed by agents in the studied territories provides interesting insights on their areas of specialisation, highlighting the strengths of the EU and its Member States in the global landscape. Each section offers a focus on EU Member States.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

AI Watch - Defining Artificial Intelligence: Towards an operational definition and taxonomy of Artificial Intelligence

This report proposes an operational definition of artificial intelligence to be adopted in the context of AI Watch, the Commission knowledge service to monitor the development, uptake and impact of artificial intelligence for Europe. The definition, which will be used as a basis for the AI Watch monitoring activity, is established by means of a flexible scientific methodology that allows regular revision. The operational definition is constituted by a concise taxonomy and a list of keywords that characterise the core domains of the AI research field, and transversal topics such as applications of the former or ethical and philosophical considerations, in line with the wider monitoring objective of AI Watch. The AI taxonomy is designed to inform the AI landscape analysis and will expectedly detect AI applications in neighbour technological domains such as robotics (in a broader sense), neuroscience or internet of things.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

AI Watch - National strategies on Artificial Intelligence: European perspective in 2019

The objective of this report is to present and gather information on all EU Member States' national AI strategies in a structured and comprehensive way. It aims to help Member States to compare their strategy and to identify areas for strengthening synergies and collaboration. Published national AI strategies are analysed to identify the most relevant policy areas and to develop a common AI Policy Framework that can be used for the presentation of policy initiatives.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

CORDIS Results Pack on plant health

Plant health is an overarching term for emerging risks including pests, diseases and weeds, integrated pest management and innovation in plant protection. It has the potential to contribute to the wider goal of ensuring the sustainability of primary production on an economic, ecological and social level. This CORDIS Results Pack showcases some of the cutting-edge projects at the forefront of research and innovation activities addressing plant health. This pack focuses on 10 Horizon 2020 projects devoted to tackling the threats to plant health.


2020
European Commission

Descàrrega

Estadística sobre el uso de biotecnología - Año 2018

La Estadística sobre el uso de biotecnología tiene como objetivo medir el esfuerzo nacional en actividades relacionadas con la biotecnología, de manera que pueda suministrar la información necesaria para la toma adecuada de decisiones en política científico-tecnológica. A este respecto se trata de conocer: el tipo de actividades relacionadas con la biotecnología que se llevan a cabo en cada uno de los sectores en que se ha dividido la economía; las áreas de aplicación final de los productos obtenidos mediante el desarrollo de biotecnologías; los recursos económicos y humanos destinados a la actividad productiva e investigadora relacionada con la biotecnología en España.


2020
Instituto Nacional de Estadística (INE)

Descàrrega

Open Data, Open Science & Open Innovation for Smart Specialisation monitoring: Lessons from the project S3 Targeted Support in Lagging Regions

This report has been produced as part of the “Lagging Regions” project of the European Commission's Joint Research Centre. Implementing a Preparatory action of the European Parliament in close cooperation with the Commission’s Directorate General for Regional and Urban Policy, Lagging Regions aims to support selected slow growth and low-income territories in nine EU Member States in the implementation of their smart specialisation strategies. In addition to the provision of targeted support to each of these partner territories, Lagging Regions brings them together to share experiences and to develop cross-regional, horizontal perspectives on the key challenges they and many other regions across Europe are facing.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

EUA Public Funding Observatory Report 2019/20

The Public Funding Observatory Report 2019/20 offers the most up-to-date information on 34 higher education systems across Europe. Now in its 10th edition, the main report is divided into two sections: an analysis of long-term funding trends captured over a decade (2008-2018) and an overview of the latest public funding developments (2018-2019). In the decade-long analysis, three types of trends are defined: systems that have remained committed to investing in universities; those that cut funds to universities in the wake of the economic crisis and are recovering; and those that show continued decline in terms of resources allocated. EUA has been following the evolution of public funding to universities since 2008. The monitoring is conducted in close cooperation with EUA’s collective members, the national rectors’ conferences, which regularly provide data from their systems.

Country sheets
Online interactive tool


2020
European University Association (EUA)

Descàrrega

WIPO IP Facts and Figures 2019

An overview of intellectual property activity based on the latest available year of complete statistics.


2020
World Intellectual Property Organization (WIPO)

Descàrrega

Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities

Developed through an open consultation process by ALLEA's working group on E-Humanities, this report provides a series of recommendations, built around the data lifecycle, for how Humanities researchers can make their research outputs FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable. The recommendations follow best practice in open science/open research as they are being continually developed in Europe and internationally, and tailor these recommendations to humanities disciplines.

 


2020
All European Academies (ALLEA)

Descàrrega

Science for Environment Policy: Eco-innovation in SMEs

There are more than 20 million SMEs in EU countries, compared to around 40,000 large companies (i.e. with more than 250 persons employed). Though the environmental footprints of individual firms may be relatively small, their collective impact is much more significant. For example, a 2010 study showed that SMEs are responsible for about 64% of the overall environmental impact of businesses in the EU. Until recently, policy-makers and practitioners have tended to focus on promoting pro-environmental practices and innovations in larger firms. As a result, there is considerable scope to reduce environmental impacts in Europe by promoting eco-innovation in the SME population.


2020
European Commission

Descàrrega

Investiguem els fenòmens astronòmics (Petits talents científics 03)

En aquest llibre s’apleguen els continguts i les propostes de treball pràctic sobre l’estudi dels fenòmens astronòmics del curs fet el 2017/2018. Els i les mestres de primària hi trobaran orientacions didàctiques per treballar aquesta temàtica: des de la informació científica bàsica per presentar aquest tema a l’alumnat, fins a propostes concretes de treball per tractar aspectes clau sobre l’estudi de la Terra; la Lluna, el seu satèl·lit i el Sol (els moviments que fan cadascun, com s’interrelacionen aquests moviments i els fenòmens que provoquen: les estacions, la durada del dia i la nit, els eclipsis, les fases de la Lluna, les marees...). S’aborden els continguts científics que cal conèixer, les idees prèvies que els alumnes solen tenir, les activitats que es proposen i com treure’n tot el profit pedagògic.


2020
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), Obra Social "la Caixa"

Descàrrega

Corporate venturing: Insights for European leaders in government, university and industry

This study provides an overview of what corporate venturing is and its potential impact on the technology transfer field. It outlines some relevant aspects, frequent models and current trends. Based on a brief literature review and consultation of a few experts, the analysis provides some recommendations for European leaders in government, university and industry.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

The Digitalisation of Science, Technology and Innovation: Key Developments and Policies

This report examines digitalisation’s effects on science, technology and innovation and the associated consequences for policy. In varied and far-reaching ways, digital technologies are changing how scientists work, collaborate and publish. While examining these developments, this book also assesses the effects of digitalisation on longstanding policy themes, from access to publicly funded research data, to the diffusion of technology and its absorption by firms. New and emerging topics are also explored. These include the roles of artificial intelligence and blockchain in science and production, using digital technology to draw on the collective intelligence of the scientific community, advances in the digitalisation of biotechnology, and possible "dark sides" of digitalisation.


2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

La Universidad Española en Cifras 2017-2018

El presente Informe se propone presentar una perspectiva del Sistema Universitario Español, apoyándose en los más de 1.000.000 datos recogidos en más de 200 cuadros situándolos, en aquellos apartados en los que la información disponible lo permite, en relación con la situación de otros sistemas de educación superior europeos o de la OCDE.
    
Resumen Ejecutivo


2020
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)

Descàrrega

Women in science and technology 2018

In 2018, of almost 15 million scientists and engineers in the EU, 59% were men and 41% women. Men were particularly overrepresented in manufacturing (79% of scientists and engineers in manufacturing were male), while the gender ratio in the services sector was more balanced (54% male and 46% female). However, in four EU Member States, the majority of scientists and engineers were women: Lithuania (57% female), Bulgaria and Latvia (both 52%) and Denmark (51%). Less than one third of scientists and engineers were women Finland (29%), Hungary (30%), Luxembourg (31%) and Germany (33%).


2020
Eurostat

Descàrrega

Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales con sello de calidad FECYT

El objetivo de este ranking es que sirva a la ANECA y a otras agencias de evaluación como herramienta para mejorar los sistemas de acreditación de la calidad de los trabajos publicados por los investigadores españoles de las áreas de Ciencias Sociales y Humanas.

Metodología de clasificación de revistas de Humanidades y Ciencias Sociales con sello de calidad FECYT


2020
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

Trends at the frontier in corporate R&D in the digital era: Facts, prospects and policies

Both technological change, especially the digital revolution, and globalisation are predicted to lead to “winner takes most” industries, dominated by a happy few superstar firms. As the importance of large fixed investments driving scale and scope advantages increase, and as network effects become more prominent, sectors will be increasingly concentrated in a small number of firms, leaving an increasingly unequal corporate landscape. This may have important implications for aggregate productivity trends, particularly if the “winners” are the biggest firms with highest productivity growth and innovative performance and the laggards increasingly less likely to produce productivity growth. This contribution examines how concentrated R&D spending is in few “winners”. It finds a high degree of concentration in R&D, much more than sales and employment. The analysis finds no evidence for increasing concentration in the global R&D landscape, only more recently in the digital services sectors, with in particular the top 1 percent of R&D spending firms in these sectors forging ahead. Incumbent R&D leaders slowly lose their positions to new R&D-leading firms. But overall, R&D leadership is persistent and turbulence is relatively modest. Digital services is the most turbulent high-tech sector. The US and China are more likely to produce new R&D leaders taking over top positions from incumbent R&D leaders. This poses difficult questions for Europe, which is at risk of losing out in terms of R&D leadership in more technologically advanced sectors.


2020
European Commission

Descàrrega

Marie Skłodowska-Curie actions under the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development: A taste of success

The Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) are a series of funding schemes that support the mobility and career development of researchers. During the European Commission’s Seventh Framework Programme for Research and Technological Development (FP7) (2007-2013), the MSCA received a budget of €4.5 billion and were managed by the Research Executive Agency (REA) of the European Commission. Approximately 50,000 researchers of 140 nationalities and 19,700 organisations from the public and private sectors received fellowships, making the MSCA one of the most ambitious and diverse initiatives of its kind in the world. This document provides an overview of the great success of the MSCA under FP7, including scientific breakthroughs (such as the discovery of the Higgs-Boson subatomic particle), a series of patents, Nobel prizes and other awards. It also highlights the excellent scientists and researchers who fostered extraordinary innovation, vital to combat critical challenges and contribute to economic growth. Today, thanks to its success, the MSCA are part of the current Horizon 2020 framework programme and the next programme Horizon Europe. In the future, it will maintain the main features of its predecessors, given its significant positive impact on researchers and institutions. All the successful projects featured in this publication show that Marie Skłodowska-Curie – the world’s most famous female researcher and still the only Nobel laureate in two different scientific disciplines – continues to be a role model and to inspire future generations of outstanding researchers.


2020
European Commission

Descàrrega

Xifres de Catalunya 2020

Aquest desplegable ofereix una sèrie de dades bàsiques de Catalunya, comparades amb les d'Espanya i la Unió Europea, dels temes següents: població, educació, salut, treball, condicions de vida, macromagnituds, inversió i comerç exterior, preus, recerca i tecnologia, agricultura, ramaderia i pesca, comerç, indústria i energia, transports, turisme, medi ambient i Catalunya dins l'Europa 2020.


2020
Idescat

Descàrrega

Ranking Web of Repositories - 8th Edition (February 2020)

The aim of this Ranking is to support Open Access initiatives and therefore the free access to scientific publications in an electronic form and to other academic material. The web indicators are used here to measure the global visibility and impact of the scientific repositories.

All repositories
Institutional repositories
CRIS
Portals of Journals by Google Scholar


2020
Cybermetrics Lab. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Descàrrega

A Global Approach to the Gender Gap in Mathematical, Computing and Natural Sciences: How to Measure It, How to Reduce It?

This book reports on a three-year project (2017–2019) funded by the International Science Council and involving eleven scientific partner organizations. The main goal of the project was to investigate the gender gap in STEM disciplines from different angles, globally and across disciplines.


2020
Gender Gap in Science Project

Descàrrega

Clean energy technology synergies and issues

The objective of this report is to provide recommendations for long-term R&D priorities for crosscutting EC funded projects in the energy domain. Nineteen JRC experts analysed synergies and issues of the future energy system in following areas:
- objectives of Horizon 2020 projects were compared with national and international projects;
- key energy technologies for a cost-effective energy transition using the energy system model JRC-EU-TIMES;
- development trends of LCEO technologies with regard to their potential to provide grid support services; and
- R&D synergies between LCEO technologies to accelerate development and use research budgets efficiently.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on water innovation: A thematic collection of innovative EU-funded research results

Water is the essence of life and its abundance is a crucial ingredient in a healthy environment. With climate change threatening water resources across the globe, maintaining a stable supply of water for both human consumption and the ecosystem as a whole is a major concern, and thus new technological solutions need to be developed and quickly put into action. This CORDIS Results Pack focuses on 10 EU-funded projects that are doing just that.


2020
European Commission

Descàrrega

Ayudas para la Adquisición de Equipamiento Científico-Técnico: Convocatorias 2015 y 2018 (Informe)

La Agencia Estatal de Investigación ha puesto en marcha un plan para elaborar informes con análisis de resultados de sus convocatorias más relevantes.  En estos informes, se incluye información sobre los tipos de instituciones beneficiarias, las modalidades de proyectos representadas, indicadores sobre distribución por género y edad, así como las tasas de éxito en número de solicitudes y en la financiación solicitada y concedida. Se pretende con ello, hacer llegar a toda la sociedad, y especialmente a la comunidad científica, los resultados obtenidos a través de las convocatorias financiadas por la Agencia Estatal de Investigación  en las que han participado.


2020
Agencia Estatal de Investigación (AEI)

Descàrrega

Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España 2018

Estudio que desde 2002 recoge cada dos años el análisis y los resultados de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España. La encuesta y el posterior estudio de los resultados es realizado por diferentes investigadores, coordinados por el Departamento de Cultura Científica y de la Innovación de FECYT.


2020
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

ASTP 2019 Survey Report on Knowledge Transfer Activities in Europe

The ASTP Annual Survey provides a unique view of the European knowledge transfer landscape.


2020
Association of European Science and Technology Transfer Professionals (ASTP)

Descàrrega

L'articulació d'agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social (Monitoratge de la RIS3CAT, núm. 8)

L'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació. Aquest document de treball té com a finalitat aportar reflexions i orientacions per promoure que, des de l’àmbit local i amb cofinançament de la UE, s’articulin agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social que contribueixin a desenvolupar respostes innovadores més eficaces per als reptes del territori i a assolir els ambiciosos objectius que s’ha marcat la UE per als anys vinents.


2020
Generalitat de Catalunya

Descàrrega

Ranking Web of Universities - January 2020 Edition

The Ranking Web or Webometrics is the largest academic ranking of Higher Education Institutions. Since 2004 and every six months an independent, objective, free, open scientific exercise is performed by the Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC) for the providing reliable, multidimensional, updated and useful information about the performance of universities from all over the world based on their web presence and impact.


2020
Cybermetrics Lab. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Descàrrega

PISA 2018. Síntesi de resultats

Els resultats de PISA 2018 es van fer públics el dia 3 de desembre de 2019. El dia 15 de novembre, però, al portal de PISA de l’OCDE hi va aparèixer una nota en què s’informava de l’ajornament dels resultats de comprensió lectora d’Espanya i de les comunitats autònomes per problemes tècnics detectats. Per aquest motiu, en aquest número dels Quaderns d’avaluació es resumeix l’apartat teòric de la competència en comprensió lectora i només es publiquen els resultats obtinguts en la competència científica i la competència matemàtica, que són els dominis secundaris de l'avaluació. El número conté gràfics amb els resultats globals en competència científica i matemàtica de Catalunya, països de l'OCDE i les comunitats autònomes d'Espanya. S'inclouen també les puntuacions mitjanes de l'OCDE i la UE. S'analitzen els percentatges d'alumnat situat en el nivell més baix d'assoliment de les competències (l'indicador europeu 2020 recomana que no superi el 15%) i es tenen en compte dues variables associades al rendiment: el gènere i la repetició de curs.


2020
Departament d'Ensenyament

Descàrrega

Blue Bioeconomy Forum Highlights: Synthesis of the roadmap and a selection of viable and innovative projects

The European Commission defines Bioeconomy as: “the production of renewable biological resources and the conversion of these resources and waste streams into value added products, such as food, feed, bio-based products and bioenergy.” (European Commission, 2012). The addition of “blue” entails a focus on aquatic or marine environments, especially, on novel aquaculture applications, including non-food, food and feed. Within the scope of the Blue Bioeconomy Forum, the study does not cover “traditional” uses of biomass, such as fisheries and traditional aquaculture that are mainly aimed at food. Marine organisms that are covered include amongst others: microbes (e.g. bacteria, fungi), microalgae, macroalgae (seaweed), invertebrates (e.g. crustaceans, annelids, molluscs, porifera) and discards of fish and other marine organisms that show potential for the development of innovative and high value products as well as valorisation of co-products.


2020
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission

Descàrrega

Implementing Research Data Management Policies Across Europe: Experiences from Science Europe Member Organisations

Does your organisation want to develop requirements for data management plans (DMPs) or update existing ones? Take a look at our latest publication to find out how to do so in three steps. On 29 January 2019, Science Europe released its ‘Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management’ (the RDM Guide) which has been taken up by several SE MOs. Based on their experiences, this publication features their approaches in developing and implementing DMP requirements. It explores challenges met by researchers, their home institutions and the funding organisations, both during and after implementation of the new policies, and provides examples on how researchers can be supported in their RDM efforts.


2020
Science Europe

Descàrrega

CDTI Monitoring Report 2019 - Outcomes of R&D projects completed in 2015-2017 (Executive summary)

As a result of the continuous monitoring activity carried out by the CDTI, this report focuses on the outcomes produced by 2,003 individual R&D projects which completed the technological development stage between 2015 and 2017. The report includes the monograph "Tax benefits in CDTI R&D Projects".


2020
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Descàrrega

Towards a Research Integrity Culture at Universities: From Recommendations to Implementation

This advice paper identifies ways in which universities can develop a research integrity culture within their institutions. At a time when public trust in information is increasingly challenged by misinformation, the need for sound and trustworthy research has never been so important. Universities have a key role in supporting research integrity as this maintains and strengthens confidence in their researchers’ work. This paper shows how this could be achieved.

Executive summary


2020
League of European Research Universities (LERU)

Descàrrega

Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution

As globalization and rapid advancements in technology continue to transform civic space and the world of work, education systems have grown increasingly disconnected from the realities and needs of global economies and societies. Education models must adapt to equip children with the skills to create a more inclusive, cohesive and productive world. “Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution” outlines a new framework for defining quality education in the new economic and social context and shares key features of 16 schools, systems and programmes pioneering the future of education. These examples may serve as inspiration for driving holistic and transformative action on this important agenda. This paper is the result of a widely consultative process with educators, policy and business leaders, education technology developers and experts curated by the Platform for Shaping the Future of the New Economy and Society.


2020
World Economic Forum

Descàrrega

Observatori de Barcelona - Informe 2019

L’Observatori de Barcelona és una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona que té la col·laboració d’altres entitats de la ciutat que, any rere any, hi prenen part facilitant informació i fent aportacions clau sobre els seus sectors d’activitat. Amb aquesta dissetena edició de l’informe anual de l’Observatori de Barcelona es pretén oferir diverses referències per a la presa de decisions dels agents econòmics interessats a fer negocis o establir-se a Barcelona, per atreure talent i donar suport en la presentació de candidatures a esdeveniments o en l’obertura de seus a la ciutat de Barcelona. Amb aquesta finalitat, com cada any, l’informe presenta el posicionament de Barcelona respecte de les principals ciutats del món en un conjunt d’indicadors econòmics i socials.


2020
Ajuntament de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona

Descàrrega

Open Innovation Outlook - 2020 Report

The approach to Open Innovation is definitively evolving over time. While a few years ago the main goal of companies was to communicate their activities in support of innovation, targeting attention from the media and, generally, their startup-friendlyness, today it is all about producing collaborations with startups that have an impact on the company’s EBITDA.


2020
Mind the Bridge, Nesta

Descàrrega

Les tecnologies de registre distribuït (DLT). El blockchain a Catalunya - Píndola tecnològica (Gener 2020)

El sistema de cadenes de blocs basa el seu potencial al ser obert, segur, barat, fàcil d’utilitzar i amb múltiples aplicacions. Aquest informe identifica les 117 empreses que ja l'utilitzen a Catalunya, un increment del 117% respecte l'any 2018. L'estudi també repassa les seves principals aplicacions i tendències a escala global.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

El sector agroalimentari a Catalunya (Gener 2020)

El sector agroalimentari és el sector industrial líder a Catalunya. Es tracta d’una indústria que genera un volum de negoci global de 38.205 M€ i ocupa a més de 160.000 treballadors. Com no pot ser d’altre manera, la revolució tecnològica tindrà -i està tenint- un pes destacat a l’evolució del sector agroalimentari. L’estudi destaca tecnologies com la realitat virtual i augmentada, que permetrà donar als consumidors informació nutricional dels productes; la intel·ligència artificial, amb la gestió de magatzems intel·ligents; o la internet de les coses, amb la millora de la cadena de fred. En termes d’innovació de la indústria, 95 startups ja es dediquen al sector foodtech a Catalunya, tal i com indica el Barcelona & Catalonia Startup Hub.


2020
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Annual report on European SMEs 2018/2019 - Research & development and innovation by SMEs

The annual report on European SMEs is part of the SME Performance Review, one of the main tools the European Commission uses to monitor and assess countries' progress in implementing the Small Business Act (SBA) on a yearly basis. It provides a snapshot on the size, structure and importance of SMEs to the European economy and an overview of the past and forecast performance of SMEs from 2008. This year’s edition is focused on the R&D and innovation (R&DI) performance of these SMEs.

Background document


2020
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). European Commission

Descàrrega

Estudio Europeo de Valores 2019 - Tercera parte: Valores y actitudes en Europa hacia la ciencia, la tecnología y la naturaleza

El Estudio Europeo de Valores 2019 de la Fundación BBVA examina un amplio conjunto de valores y actitudes de la población adulta de 5 países europeos: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Los valores y actitudes considerados abarcan los ámbitos público (política, economía, medios, confianza) y privado (religión, ética, ciencia, medioambiente). Esta presentación está referida exclusivamente a distintas facetas de la esfera privada en relación a las actitudes y valores hacia la ciencia, la tecnología y la naturaleza.


2020
Fundación BBVA

Descàrrega

Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2019

Més de 1.500 startups ja formen part d’un ecosistema consolidat com el primer hub europeu del sud d’Europa. Més del 64% de les empreses emergents treballen amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0.

Resum executiu


2020
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Communication in Citizen Science: A practical guide to communication and engagement in citizen science

Without communication, no citizen science. All citizen science projects have one thing in common; they all need good communication. Communication to recruit and engage citizen, to inform, to educate and to thank them after their participation. In all project fases! Communicating correctly and efficiently takes practice. To help project leaders, the Scivil working group 'Communication and Participation' developped the communication guide 'Communication in Citizen Science - A practical guide to communication and engagement in citizen science'.


2020
Scivil - Citizen Science Vlaanderen

Descàrrega

Bridging across methods in the biosciences -BeAMS-

Crossdisciplinary research is essential if science is to properly address societal needs. In spite of several policy initiatives to foster such research across sectors, there is still a high level of compartmentalisation in the biosciences. The European Commission is preparing for a Missions based science and innovation strategy in which it will be important to consider how the goal of meaningful crossdisciplinarity can be achieved. This report aims to raise the question of crossdisciplinarity again, and to suggest specific actions to further the understanding, achievement and evaluation of crossdisciplinarity in the biosciences.


2020
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

III Encuesta de percepción social de la innovación en la sociedad española

Este informe presenta una comparación con los resultados de años anteriores para analizar la evolución de la opinión de los ciudadanos sobre la innovación y sus efectos en la vida cotidiana y profesional.

Descarga de los datos


2020
Fundación Cotec para la Innovación

Descàrrega

Una mar de canvis: Recomanacions per a una gestió sostenible del medi marí i costaner

L'informe conté recomanacions per fer compatibles la conservació del medi marí i l’activitat socioeconòmica, en la línia del que promou l’Agenda 2030 de Nacions Unides i, en particular, l’ODS 14 dedicat a l’àmbit marí.


2019
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

Descàrrega

Estudio sobre producción matemática española: Impacto científico y reemplazo generacional

Estudio sobre la producción y el impacto científico de la investigación matemática en España y sobre las necesidades de reemplazo generacional de la matemática en España.


2019
Red Estratégica en Matemáticas (REM)

Descàrrega

Tech Scaleup Spain – 2019 Report

One year later, the Spanish ecosystem still ranks 5th in Europe in terms of the number of scaleups, and 6th in the capital raised. And it still is the most performing ecosystem among the Southern European countries. One year later, Spain remains very far from the top countries in terms of capital invested. Investing $800M per year, while Germany, France, and The Netherlands pour around $4B, and Switzerland over $2B does not allow to close the gap. The gap has been widening. The data show that Spain (as most of the Southern and Eastern countries) suffers a chronic situation of relative undercapitalization compared to the other European regions.


2019
Mind the Bridge

Descàrrega

The Status of Open Innovation in Europe: Corporate-Startup Collaboration - 2019 Report

Open innovation means making use of ideas from outside your own organisation. It means accepting that ‘not all the smart people work for you’. However, it does not mean delegating responsibility for innovation or being passive in the face of change. On the contrary, those firms which have embraced open innovation effectively have well-considered internal and external activities and mechanisms that are specifically intended to facilitate innovative collaboration with other organisations, including innovative startups. This report, produced by Mind the Bridge (MTB) and Nesta as part of the Startup Europe Partnership project, provides an overview of some of these activities.


2019
Mind the Bridge, Nesta

Descàrrega

Intellectual Property and Youth Scoreboard 2019

This study follows the first edition of the Intellectual Property and Youth Scoreboard (2016). The specific aim of the research isto understand which drivers and barriers are the strongest when acquiring online digital content or purchasing physical goodsthat are offered legally and illegally. The 2019study is based on repeating the same online survey of 2016among young people (aged15-24) in the 28 EU Member States (EU28),to highlight the similarities and differences between then and now. This executive summary,which accompanies the report,summarises the key findings and specific results in the three domains of digital content, physical goods,and communication.


2019
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Descàrrega

University Ranking by Academic Peformance (URAP) 2019-2020

The URAP ranking system's focus is on academic quality. URAP has gathered data about 3,000 Higher Education Institutes (HEI) in an effort to rank these organizations by their academic performance. The overall score of each HEI is based upon its performance over several indicators which are described in the Ranking Indicators section. The ranking includes HEIs except for governmental academic institutions, e.g. the Chinese Academy of Science and the Russian Academy of Science, etc. Data for 3,000 HEIs have been processed and top 2,500 of them are scored. Thus, URAP covers approximately 12% of all HEIs in the world, which makes it one of the most comprehensive university ranking systems in the world.


2019
URAP Research Laboratory

Descàrrega

New Space a Catalunya - Píndola tecnològica (Desembre 2019)

El "New Space" representa una democratització de l'espai i de la indústria aeroespecial amb noves iniciatives com els nanosatèl·lits o els microsatèl·lits, més barats i més accessibles per la majoria de països. Una indústria incipient que a Catalunya ja hi ha 26 empreses que hi treballen.


2019
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa

Aquesta publicació recull l’experiència del curs de formació Laboratori de Ciència Ciutadana, impulsat per la la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona.


2019
Universitat de Barcelona (UB)

Descàrrega

Study on international cooperation in the Marie Skłodowska-Curie actions

The objective of this study is to provide a clear view and comprehensive analysis of the structure and results of third countries’ involvement in the MSCA under FP7 and Horizon 2020, covering both inward and outward mobility of researcher. The study also addresses the impacts of international cooperation in the MSCA under Horizon 2020 (2014-2020) and the predecessor programme (Marie Curie Actions) under the FP7 People Specific Programme (2007-2013). The findings of the study are expected to feed into the final evaluation of H2020, but in particular into the preparation for the future international dimension of the MSCA under Horizon Europe.

Executive summary


2019
European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on construction skills : A thematic collection of innovative EU-funded research results

Through its BUILD UP Skills initiative, the EU aims to equip the next generation of construction sector workers – from on-site workers to design professionals and senior management – with the skills and knowledge needed to ensure building and renovation projects meet stringent energy-efficiency requirements. This updated CORDIS Results Pack presents EU-funded projects that have designed and implemented impressive upskilling programmes to turn this ambition into a viable reality across Europe.


2019
European Commission

Descàrrega

European Institute of Innovation and Technology (EIT) Knowledge and Innovation Communities (KICs): Collaboration in a RIS3 context

The report aims to make an important practical contribution to optimising the efficiency of research and innovation spending, to combining the objectives of increased competitiveness and cohesion, to spreading excellence across the EU and its territories, and to better addressing the big challenges our society is facing on the eve of the launch of the new Multi-Financial Framework. More concretely, more collaboration between European R&I actors will help to build wider coalitions to support the European Green Deal, as well as other ambitions for Europe over the next five years and beyond, by involving territories and actors across the entire EU, as well the necessary excellence to achieve the ambitious objectives.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019

Informe elaborado por FECYT que se publica anualmente y que ofrece información sintetizada sobre el estado del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y su evolución más reciente. Este Informe recoge también el creciente proceso de regionalización de las actividades de I+D+I, ofreciendo información sobre el esfuerzo realizado por las distintas comunidades autónomas. Aporta, por último, datos sobre la posición de España en el contexto de la Unión Europea, América Latina y de los países de la OCDE, y sobre la participación española en los distintos programas internacionales de I+D.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2019
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Descàrrega

The human-centred city: Opportunities for citizens through research and innovation

This High-Level Expert Group report provides a vision for European cities of the future and recommends how EU-funded research and innovation can assist cities in their transition towards a resilient, climate-neutral, smart, inclusive, prosperous and sustainable future. Across its four core chapters, ‘People’, ‘Place’, ‘Prosperity’ and ‘Resilience’, and its two cross-cutting ones on ‘Governance’ and ‘Measurement‘, the report emphasises the need for citizens to be involved in the conceptualisation, design and execution and dissemination of any research and innovation action. Such involvement will ensure a human-centred city transition that will provide equal opportunities for citizens and leave nobody behind. The report aims to trigger discussions among policy makers, EU institutions, the scientific community and society at large, and inspire strategic planning and investments within Horizon Europe and its dedicated Mission on ‘Climateneutral and Smart Cities’.


2019
European Commission

Descàrrega

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2018. Dades definitives

L'Estadística de comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic té com a objectiu principal presentar trimestralment els fluxos comercials de les exportacions i importacions, entre Catalunya i l'estranger, de productes industrials que concentren una despesa elevada en R+D.


2019
Idescat

Descàrrega

Intellectual Property and Artificial Intelligence: A literature review

Artificial intelligence has entered into the sphere of creativity and ingenuity. Recent headlines refer to paintings produced by machines, music performed or composed by algorithms or drugs discovered by computer programs. This paper discusses the possible implications of the development and adoption of this new technology in the intellectual property framework and presents the opinions expressed by practitioners and legal scholars in recent publications. The literature review, although not intended to be exhaustive, reveals a series of questions that call for further reflection. These concern the protection of artificial intelligence by intellectual property, the use of data to feed algorithms, the protection of the results generated by intelligent machines as well as the relationship between ethical requirements of transparency and explainability and the interests of rights holders.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

La contribución socioeconómica del sistema universitario español - Informe SUE 2018

El informe, encargado por Crue Universidades Españolas y la Conferencia de Consejos Sociales al Ivie, aglutina diferentes indicadores para mostrar los resultados de las universidades españolas tanto en los ámbitos como la renta, el empleo, el capital humano y el crecimiento del país, como en cuanto a las aportaciones sociales que afectan a los individuos y a la sociedad en su conjunto.


2019
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)

Descàrrega

Encuesta sobre innovación en las empresas - Año 2018

La Encuesta sobre innovación en las empresas tiene como principal objetivo, ofrecer información directa sobre el proceso de innovación en las empresas, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos aspectos de este proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste,...). Este estudio, aparte de proporcionar una información rica y variada sobre el proceso de innovación, puede servir de marco base para diversos estudios específicos sobre otros aspectos relacionados con la ciencia y tecnología (como utilización de tecnología punta en la fabricación, pagos e ingresos tecnológicos, estudios sobre patentes, etc.). En la Encuesta de Innovación correspondiente al año 2018 se produce una ruptura de la serie debido al cambio metodológico de la nueva versión del Manual de Oslo. Por ese motivo, los datos no son comparables con los publicados correspondientes a años anteriores.


2019
Instituto Nacional de Estadística (INE)

Descàrrega

2019 EU Survey on Industrial R&D Investment Trends

From 2006 it annually collects data from companies on current and expected changes in business R&D investment activities. It looks at the factors shaping industrial R&D, technology strategies and technology acquisition processes. It targets the top 1000 R&D investors from the EU. The surveys are a valuable source of information for companies and analysts in order to assess trends at corporate level.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

The 2019 edition of the EU Industrial R&D Investment Scoreboard (the Scoreboard) comprises the 2500 companies investing the largest sums in R&D in the world in 2018/19. These companies, based in 44 countries, each invested over €30 million in R&D for a total of €823.4bn which is approximately 90% of the world’s business-funded R&D. They include 551 EU companies accounting for 25% of the total, 769 US companies for 38%, 318 Japanese companies for 13%, 507 Chinese for 12% and 355 from the rest-of-the-world (RoW) for 12%. This report analyses the main changes in companies' R&D and economic indicators over the past year and their performance over the past ten years. It also includes patent-based analyses aimed at characterising further the R&D efficiency of the business health sector and the activity of the Scoreboard companies in the field of environmental technologies.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats. Informe 2019

Anàlisi sobre el biaix de gènere en la carrera professional i acadèmica dels diferents col·lectius de les comunitats universitàries de la Xarxa Vives (alumnat, PAS i PDI). El sistema d’indicadors seleccionat per a l’anàlisi permet informar a la comunitat acadèmica i a la societat de la situació de les dones en les universitats, comparar la informació amb la situació d’altres territoris, i dissenyar les polítiques més adients per corregir-ne els desequilibris existents.


2019
Xarxa Vives d’Universitats

Descàrrega

Barcelona Global International Talent Monitor 2019 Report

The target of the survey is talented internationals living and working in Barcelona, who are categorized as follows: business professionals, researchers, investors, entrepreneurs, artists and athletes. The survey analyses the following subjects: Working Conditions, Doing Business, Social Integration, Education, Living Conditions, and General Perception.


2019
Barcelona Global

Descàrrega

Dissemination and communication guide - Adressed to Beatriu de Pinós fellows

Dissemination and communication activities, including public outreach, are part of the Beatriu de pinós fellowships and complement the execution of the research project.


2019
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Descàrrega

Study supporting the interim evaluation of the innovation principle - Final report

The Commission has recognised the importance of a more innovation-oriented EU acquis, gradually exploring the ways in which EU rules can support innovation. The innovation principle was introduced to ensure that whenever policy is developed, the impact on innovation is fully assessed. As further discussed in this Study, the exact contours of the innovation principle have been gradually shaped within the context of the EU better regulation agenda: the innovation principle has been given a more articulate and consistent role. This study presents an evaluation of the innovation principle so far, limited to two of its three components: i.e. the Research & Innovation Tool included in the Better Regulation Toolbox, and the innovation deals.


2019
European Commission

Descàrrega

Research and innovation in low emission alternative energy for transport: An assessment based on the Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS)

This report provides a comprehensive analysis of research and innovation in alternative fuels in selected European Union (EU) funded projects from 2007 onwards. It identifies relevant researched technologies by fuel type and their phase of development. The results show that liquefied petroleum gas technologies are fully developed while methane-based fuels are in the last phases of development. However, they have a limited overall environmental advantage over conventional fuels, since they are equally mostly based on fossil energy sources and might have issues related to pollutant emissions and leakage. Technologies for synthetic paraffinic fuels, and alcohols, esters and ethers are in earlier phases of development hinting to a steady shift to a more sustainable production. So far, road transport has the highest use of alternative fuels in the transport sector. Despite financial support from the EU, advances have yet to materialise suggesting EU transport decarbonisation policies should not expect a radical or sudden change, and therefore, transition periods are critical.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

On the concentration of innovation in top cities in the digital age

This paper investigates how digital technologies have shaped the concentration of inventive activity in cities across 30 OECD countries. It finds that patenting is highly concentrated: from 2010 to 2014, 10% of cities accounted for 64% of patent applications to the European Patent Office, with the top five (Tokyo, Seoul, San Francisco, Higashiosaka and Paris) representing 21.8% of applications. The share of the top cities in total patenting increased modestly from 1995 to 2014. Digital technology patent applications are more concentrated in top cities than applications in other technology fields. In the United States, which has led digital technology deployment, the concentration of patent applications in top cities increased more than in Japan and Europe over the two decades. Econometric results confirm that digital technology relates positively to patenting activities in cities and that it benefits top cities, in particular, thereby strengthening the concentration of innovation in these cities.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Research at the University of Barcelona (October 2019)

The document describes the research carried out by the institution between 2014 and 2018. Made by the Vice-rector’s Office of Research, this publication provides updated information on the main research data of the UB, participation in projects and knowledge transfer, and activity of the research institutes.


2019
Universitat de Barcelona (UB)

Descàrrega

The Global AI Index

The first index to benchmark nations on their level of investment, innovation and implementation of artificial intelligence. The Global AI Index analyses how 54 countries are driving and adapting to AI’s accelerating development through three pillars; investment, innovation and implementation. The Global AI Index is underpinned by over 100 indicators split across seven sub-pillars: Talent, Infrastructure, Operating Environment, Research, Development, Government Strategy and Commercial Ventures. Each indicator pillar was weighted for importance after consultation with experts across the field.


2019
Tortoise Intelligence

Descàrrega

Informe sobre Tecnologías de Mitigación del Cambio Climático 2006-2019

El estudio da a conocer la evolución de las Tecnologías de Mitigación del Cambio Climático (TMCC) a través de las publicaciones de solicitudes de patente como indicadores de la inversión en I+D+i en los campos técnicos relacionados. El estudio se ha realizado mediante una herramienta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y es la continuación de una serie de estudios que la OEPM viene realizando anualmente desde el 2014 y, que comprende la evolución de dichas tecnologías desde 2004.


2019
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Descàrrega

Ranking of the 100 most innovative startups in Spain 2019

StartupsReal, in collaboration with El Referente, launches the first ranking to list and analyse the 100 most promising startups and innovative companies in Spain in the seed and early stage. The report includes: The cities and autonomous regions where the 100 companies are located; Breakdown by sector; Detailed analysis of each company; Scoring system and methodology used to draft the ranking


2019
StartupsReal

Descàrrega

ERC Consolidator Grants 2019 Outcome: Indicative statistics

The ERC Consolidator Grants are awarded to outstanding researchers of any nationality and age, with at least seven and up to twelve years of experience after PhD, and a scientific track record showing great promise. Research must be conducted in a public or private research organisation located in one of the EU Member States or Associated Countries. The funding (average of €2 million per grant), is provided for up to five years and mostly covers the employment of researchers and other staff to consolidate the grantees' teams.


2019
European Research Council (ERC)

Descàrrega

Higher Education in the World 7 - Humanities and Higher Education: Synergies between Science, Technology and Humanities

Societies are witnessing profound changes with clear implications for the future; these environmental, scientific, technological, cultural and social transformations are presenting transcendental challenges in terms of thinking and rethinking the meaning and value of human experience, and even of what it means to be human. These challenges can only be tackled through a holistic approach involving the humanities, science and technology. Together, they must necessarily play their part as both drivers and critics within the framework of these transformations. With contributions from 130 experts from around the world, the report aims to provide the academic community, policymakers and decision-makers within higher education and wider society with a diagnosis and analysis of the current state of affairs, and offer proposals that can broaden our horizons towards a much needed integrated approach to knowledge.


2019
Global University Network for Innovation (GUNi)

Descàrrega

Sistema d’Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut. Central de Resultats de Recerca. Convocatòries PERIS. Any 2019

La tercera convocatòria d'ajuts a la recerca del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2019 ha permès repartir més de 8 milions d'euros a la recerca en ciències de la salut a Catalunya. Aquest informe fa retiment dels resultats del procés d'avaluació ex ante del PERIS 2019 i de les oprtunitats generades.


2019
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Descàrrega

De la Transferencia a la Cooperación: Impulsar la cooperación entre la investigación pública y privada en España

El Grupo de Trabajo ‘De la Transferencia a la Cooperación’ ha evaluado la situación actual de la transferencia de conocimiento desde la perspectiva de la universidad y la empresa, centrándose especialmente en el modelo de Sexenio de Transferencia y otros sistemas de intermediación. El objetivo principal de este grupo ha sido proponer mejoras en la comunicación y el intercambio de conocimientos entre la I+D+i pública y la privada y se ha desarrollado con la coordinación del exdirector general de Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Francisco Marín Pérez, y la consultora Ayming España.


2019
Fundación Cotec para la Innovación

Descàrrega

Patient and Public Involvement and Engagement in Research - A How-To guide for researchers

In this project, the Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) Open Innovation in Science Center invited a multi-stakeholder group consisting of researchers from multiple disciplines, citizen scientists, youth and patient advocates to co-create a guide ‘How to’ meaningfully involve patients and the public in research. In a series of consecutive workshops, the interactions between researchers and the public and patients, e.g. building trustful relationships and communication with patients, and the project steering structures enabling active involvement of patients ant the public in research were discussed. As a result of these workshops, the ‘How to’ Guide for Researchers was co-developed to support the implementation of public and patient involvement (PPIE). It will further inform funding criteria for future PPIE activities and fosters a sustainable and meaningful implementation of involvement activities in research across disciplines.


2019
LBG Open Innovation in Science Center

Descàrrega

Empleo IT y mujer - 10 profesiones con futuro

Informe elaborado por Infoempleo en colaboración con UNIR, que proporciona datos relevantes para conocer cuál es la situación del empleo en el ámbito tecnológico y de las mujeres dentro de este sector. También se analizan a fondo diez perfiles tecnológicos que contarán con una importante demanda laboral en el futuro a través de profesionales con una amplia trayectoria en esos puestos.


2019
Infoempleo, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Descàrrega

Barómetro de emprendimiento en España - Conceptos e indicadores (Diciembre 2019)

El barómetro de emprendimiento en España tiene por objeto presentar los principales conceptos e indicadores sobre emprendimiento tomando como referencia los informes nacionales e internacionales más destacados en el tratamiento de este tema. El documento explica en los distintos apartados el ciclo de vida del proceso de emprendimiento, su financiación, la creación de empresas y el autoempleo, la formación de startups, el estado y nivel de la investigación y desarrollo en España, así como el de las patentes.

Conceptos e indicadores


2019
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)

Descàrrega

EIDES 2019 - The European Index of Digital Entrepreneurship Systems

Digitalisation continues to shape both the nature and location of entrepreneurial opportunities as well as effective practices to pursue them. This development has prompted the global adoption of new organisational innovations to support entrepreneurial opportunity pursuit, such as new venture accelerators, crowdfunding sites, co-working spaces, and entrepreneurship academies. We have witnessed the emergence of a new type of regional agglomeration of economic activity: the entrepreneurial ecosystem. This digital entrepreneurial transformation of the economy creates important challenges for policy. To unlock the productivity potential of digital entrepreneurs and thus advance progress towards a Digital Economy, policy-makers need data that describe the framework conditions for digitally enhanced entrepreneurship in their countries. The European Index of Digital Entrepreneurship Systems (EIDES) responds to this policy challenge. The EIDES monitors three kinds of framework conditions in the 28 EU Member States that define how well each EU country supports the digital entrepreneurial dynamic. First, general framework conditions describe the general context of doing business in each country. Second, systemic framework conditions directly connect with entrepreneurial stand-up, start-up and scale-up. Third, digital framework conditions describe the general level of digitalisation of the economy, as it pertains to entrepreneurial activity through its impact on general and systemic framework conditions.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on circular economy: A thematic collection of innovative EU-funded research results

Today’s ‘take-make-dispose’ economic model is wasteful and unsustainable. Businesses, research institutes and NGOs are therefore exploring ways to reuse products or their components via the circular economy and restore more of their precious materials and energy. This results pack examines six EU-funded projects that will help transform our economy and society and decouple industrial growth from environmental impacts.


2019
European Commission

Descàrrega

Informe PISA 2018. Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Informe Español

Como consecuencia de la decisión, por parte de la OCDE, sobre el aplazamiento de la publicación de los datos de Lectura de PISA 2018 en España, tanto a nivel nacional como a nivel de las comunidades autónomas, este informe analiza los resultados del rendimiento de los estudiantes para las competencias de Matemáticas y Ciencias, pero no para la de Lectura. Sin embargo, en los análisis de las percepciones y del contexto de los estudiantes y sus centros educativos sí se describen aquellos aspectos relacionados con la competencia lectora en los entornos individual, familiar y social.

Infografía


2019
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)

Descàrrega

PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed

The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) examines what students know in reading, mathematics and science, and what they can do with what they know. It provides the most comprehensive and rigorous international assessment of student learning outcomes to date. Results from PISA indicate the quality and equity of learning outcomes attained around the world, and allow educators and policy makers to learn from the policies and practices applied in other countries. This is one of six volumes that present the results of the PISA 2018 survey, the seventh round of the triennial assessment. Volume II, Where All Students Can Succeed, examines gender differences in student performance, and the links between students’ socio-economic status and immigrant background, on the one hand, and student performance and well-being, on the other.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do

The OECD Programme for International Student Assessment (PISA) examines what students know in reading, mathematics and science, and what they can do with what they know. It provides the most comprehensive and rigorous international assessment of student learning outcomes to date. Results from PISA indicate the quality and equity of learning outcomes attained around the world, and allow educators and policy makers to learn from the policies and practices applied in other countries. This is one of six volumes that present the results of the PISA 2018 survey, the seventh round of the triennial assessment. Volume I, What Students Know and Can Do, provides a detailed examination of student performance in reading, mathematics and science, and describes how performance has changed since previous PISA assessments.

Country note: Spain


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Women in Digital Scoreboard 2019 - Country Reports

Women in Digital Scoreboard 2019 - Country Report: Spain

The Women in Digital (WiD) Scoreboard is a tool to measure and assess the participation of women in the digital economy. It will present annually Member States' performance.
The WiD scoreboard brings together 13 indicators under 3 areas:
- Internet use
- Internet user skills
- Specialist skills and employment


2019
European Commision

Descàrrega

Ranking of researchers in Spain and Spaniards abroad (13th Edition)

Ranking of Spanish researchers, researchers working in Spanish Institutions (Spain) and Spaniards working abroad according to their Google Scholar Citations public profiles. This edition data was collected during the first week of October 2019. The list consists of the Top 72 000 profiles ranked first by h-index in decreasing order and then by the total number of citations. In the near future we intend to add rankings by discipline, genre or academic age.


2019
Cybermetrics Lab. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Descàrrega

Researchers & engineers: skills opportunities and challenges (2019 update)

Researchers and engineers hold high-skilled jobs with different tasks and skill needs in a wide range of economic sectors. The occupation regards professionals in life sciences, engineering and electrotechnology, architects, designers or statisticians.

Key facts and Charts


2019
European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)

Descàrrega

Informe COSCE--DECIDES 2019 - Informe de seguimiento y análisis de las políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno

Informe de análisis de las  políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno durante 2019. En él se expone la necesidad de un mayor peso político del Ministerio de Ciencia, innovación y Universidad del próximo Gobierno, cuya fragmentación representaría una pésima decisión política y un nuevo paso en sentido contrario a los países de nuestro entorno y de la Comisión Europea. El informe resume la preocupante situación en la que se encuentra el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación con presupuestos prorrogados, en plena incertidumbre política y con unos inadecuados y burocratizados procedimientos de gestión y control, aplicados en todos y cada uno de los ámbitos y niveles de la actividad científica e innovadora. Con los análisis, se proponen medidas efectivas, como acordar una política de Estado que dé continuidad a las políticas científicas, desligue la ciencia de los ciclos políticos y garantice un crecimiento mantenido a largo plazo y sostenible de la inversión en I+D+i.


2019
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE)

Descàrrega

Meta-analysis of Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation: Priorities and policy measures

This report presents a review and elaboration of meta-analysis of Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3), focusing on the priorities identified by regions/countries, and policy measures at regional and national level.


2019
Joint Research Centre (JRC). European Commission

Descàrrega

CORDIS results pack on exoplanets: A thematic collection of innovative EU-funded research results

For many years exoplanets, planets beyond our solar system, existed merely in theory and science fiction storylines. While there were those who believed in their existence, there were no means of detecting planets light years ahead. This, however, changed radically over the last two decades with advances in technology and capabilities in observation, both on Earth and in space. With these advancements, exoplanets were no longer an idea or part of a story, they were real; and this CORDIS results pack will highlight some of the most exciting EU-funded research in the ongoing hunt for planets beyond our solar system.


2019
European Commission

Descàrrega

OECD Research and Development Expenditure in Industry 2019

This 2019 edition of OECD Research and Development Expenditure in Industry provides statistical data on R&D expenditure broken down by industrial and service sectors. Data are presented in current and constant USD PPP values. Coverage is provided for 31 OECD countries and four non-member economies. The coverage of ANBERD includes multiple sectors, with extended coverage of service sectors according to ISIC Revision 4 classification. This publication is a unique source of detailed internationally-comparable business R&D data, making it an invaluable tool for economic research and analysis.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega

Las Top 100 Mujeres Líderes en España 2019

Las Top 100 Mujeres Líderes en España nace en 2011 con el objetivo de visibilizar el talento femenino para construir una sociedad  basada en la igualdad de oportunidades entre géneros.


2019
Mujeres&Cia

Descàrrega

Participació en recerca: per què i com - Monogràfic SARIS núm. 3 - Sèrie sobre Recerca Responsable

Reflexions i propostes de futur a partir del debat entre un grup plural de participants a les Jornades SARIS sobre Participació en Recerca.

Resum


2019
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Descàrrega

Estadística sobre actividades de I+D - Datos definitivos 2018

La Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) tiene como principal objetivo medir los recursos económicos y humanos destinados a investigación por todos los sectores económicos en que se divide la economía (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro) con el fin de:
- Facilitar un instrumento para la gestión, planificación, decisión y control en materia de política científica nacional.
- Proporcionar a los organismos estadísticos la información que solicitan, obtenida con arreglo a normas internacionales que permiten la comparabilidad entre los diversos países.


2019
Instituto Nacional de Estadística (INE)

Descàrrega

Recerca i desenvolupament. 2017. Ampliació de resultats. Dades definitives

Amb la difusió de dades definitives de l'Estadística sobre les activitats en recerca i desenvolupament 2017, l'Idescat també presenta, per primera vegada, resultats ampliats de la despesa i el personal en R+D interna per cada un dels sectors. La informació de l'Administració pública es desglossa per tipus d'Administració; la de l'ensenyament superior es desglossa per tipus de centre i la de les empreses, per sector d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) i grandària (nombre d'ocupats i tipus d'empresa).


2019
Idescat

Descàrrega

La transferencia de tecnología y la empresa: Retos y oportunidades

El Informe Collider Tech Transfer analiza el estado del ecosistema de innovación español, la importancia de la transferencia de tecnología y las nuevas oportunidades que brinda para el bienestar económico y social. El informe también analiza las mejores prácticas internacionales y los factores de éxito que varias partes interesadas deben tener en cuenta para una colaboración fructífera entre la ciencia y los negocios. Este report enfatiza el estado actual de I+D en España y que la transferencia de tecnología abre una gama de oportunidades a todo el ecosistema innovador, en el país que forma parte de la élite mundial en producción científica.


2019
The Collider

Descàrrega

La producció científica a Catalunya i la contribució de les universitats públiques

Informe elaborat per l’Oficina Tècnica del Vicerectorat de Recerca de la UB que fa una anàlisi de la producció i el rendiment de la recerca a les universitats públiques de Catalunya durant els darrers deu anys.


2019
Universitat de Barcelona (UB)

Descàrrega

Mi científica favorita 3

“Mi científica favorita” es un proyecto que destaca la contribución de las mujeres a la ciencia, en el que colaboran alumnado y profesorado de 5º y 6º de primaria, investigadores y divulgadores. El proyecto comienza con un concurso en el que participan centros escolares de toda España, y concluye con la publicación de un libro que presenta con diferentes formatos (cómic, dibujo, ilustración, etc.) la vida y obra de mujeres científicas.


2019
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)

Descàrrega

Informe de l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central 2018

L’objectiu principal de l’estudi és donar a conèixer la recerca que es duu a terme a les comarques que formen la Catalunya Central. A més de la quantitat de publicacions, s’ha volgut donar un indicador de qualitat que valori l’activitat de recerca que es fa a ciutats de la Catalunya Central i en les institucions on es desenvolupa. Per això, s’ha utilitzat com a indicador l’índex h, una mesura de la producció científica que combina qualitat i quantitat, integrant la quantitat de publicacions amb el nombre de vegades que s'han citat. En concret es dona l’índex h5 que correspon a un període de cinc anys.

Infografia


2019
Biblioteca del Campus Universitari de Manresa. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Descàrrega

Guía para la apertura y compartición de datos en el entorno empresarial

Guía de recomendaciones y buenas prácticas para la apertura y compartición de datos en el entorno empresarial, elaborada por el Grupo de Trabajo de Cotec en Datos Abiertos. Este trabajo pretende ser una herramienta para acompañar a todas aquellas compañías interesadas en abrir o compartir sus datos, tengan o no experiencia previa en este ámbito.


2019
Fundación Cotec para la Innovación

Descàrrega

Highly Cited Researchers 2019

The Highly Cited Researchers list from the Web of Science Group identifies scientists and social scientists who have demonstrated significant influence through publication of multiple papers, highly cited by their peers, during the last decade.


2019
Clarivate Analytics

Descàrrega

El sector smart cities a Catalunya - Píndola sectorial (Novembre 2019)

Les 438 empreses que formen el sector de les "smart cities" a Catalunya ja generen el 4% del PIB del país amb incidència en múltiples àmbits com la mobilitat, l'entorn urbà o el medi ambient. Totes les dades es recullen en aquest informe sectorial elaborat per ACCIÓ.


2019
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Anàlisi de la Innovació a Catalunya 2017

Les dades oficials de l’INE permeten conèixer els resultats de la innovació i l’R+D a Catalunya per a l’any 2017. La despesa en R+D a Catalunya el 2017 ha crescut un 5,6% respecte l'any anterior i assoleix els 3.275,8 milions d'euros. Es tracta d'un augment superior al de la Unió Europea (3,8%). La despesa en R+D a Catalunya representa el 23,3% del total de la despesa en R+D de l'Estat.


2019
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Technological solutions in the context of the RIS3CAT communities within the Circular Economy

This compilation features the first 29 solutions and technologies achieved through work performed in Catalonia by participants in the RIS3CAT Communities. They are the results of an initial collaborative phase to detect, identify and propose solutions at the service of the circular economy that may prove crucial for the economic transformation of Catalonia’s productive system. The RIS3CAT Energy, Water, Utilities 4.0, Innopat (food chain) and COPTA (agrifood) Communities have taken an active part in it and provided the solutions and technologies that feature in this compilation by sectors of application.


2019
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)

Descàrrega

Report on Initiatives to Assist Startups in Spain 2019-2020

StartupsReal presents a report analysing all the startup support initiatives in Spain, detailing each one on an individual basis while also analysing the overall regional impact of these initiatives in the country’s different Autonomous Regions. The report covers: The development of startup support initiatives in Spain; Regional analysis with data on stakeholders and startups; Details of each startup support initiative; Map of Spain identifying the different initiatives; Other contents relevant to the sector and to startups.


2019
StartupsReal

Descàrrega

CORDIS results pack on creating pathways to sustainability: A thematic collection of innovative EU-funded research results

A better relationship between the planet and its people. Innovative frontier research supported by the European Research Council is paving the way towards a more sustainable future. This CORDIS Results Pack showcases eight cutting-edge projects at the forefront of this process. It explores topics such as new approaches to the filtration of drinking water, a closer look at the impact of living in deprived neighbourhoods, and innovative approaches to food production.


2019
European Commission

Descàrrega

The State of European Tech 2019

The aim of this report is to provide a useful, credible and transparent data-driven look inside the European tech ecosystem. The State of European Tech report looks at capital flows over the last few years, and combines it with an assessment of local talent, the strength of our tech communities, and the exit landscape.


2019
Atomico

Descàrrega

Policy initiatives to enhance the impact of public research: Promoting excellence, transfer and co-creation

Policies to boost the impact of public research can be classified into three broad categories. Firstly, policy initiatives promoting research excellence encourage frontier research by providing large-scale, long-term competitive funding to selected research centres. Secondly, policies supporting knowledge transfer aim at commercialising the results of public research through patent licensing, spin-off companies, and other channels. Thirdly, policies promoting science-industry co-creation focus on fostering more intense modes of research collaboration through joint funding, shared facilities and mixed teams; often involving other civil society stakeholders besides public research institutions and firms. This paper illustrates the variety of options available within each of these three types of policies, based on a review of twelve case studies across nine different countries. The analysis draws attention to the design options, budgets, implementation challenges, international scope, evaluation practices and lessons learnt from these policy initiatives.


2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Descàrrega