COMPÀS__
FINDER

Compàs Finder és un metacercador intel·ligent que permet identificar i accedir a qualsevol tipus de recurs informatiu sobre R+I, tant d’origen públic com privat.

1
Identifica investigadors i empreses presents a Catalunya en els diferents àmbits de recerca i innovació.
2
Dona accés a notícies, informes, recursos i fonts de finançament per a projectes de recerca i empreses de base científica.