SOBRE
COMPÀS

Compàs és un espai únic d’intersecció entre ciència i negoci que monitoritza, selecciona i divulga informació rellevant i tendències en recerca, tant pública com privada, a Catalunya.


Oferim recursos informatius rigorosos adreçats especialment a gestors i decisors en els camps de l’R+D, l’emprenedoria científica i tecnològica, la política científica i la innovació educativa, tant a nivell públic com privat.


Generem i aglutinem la informació estratègica en diferents formats (notícies, informes, estudis, rànquings, indicadors, metacercador) per facilitar la presa de decisions i la definició de projectes.


Amb Compàs, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) impulsa un espai de comunicació efectiu i genuí entre el sistema de recerca i innovació, el teixit empresarial i la comunitat educativa.
Els nostres públic i productes

Ets gestor d’R+D a l’empresa o emprenedor científic o tecnològic?
Ets gestor d’R+D i/o decisor al sistema de recerca?
Ets gestor d’innovació educativa?