COMPÀS FUNDS

COMPÀS_
FUNDS

Oportunitats en ciència i tecnologia!

Compàs Funds ofereix informació sobre les principals oportunitats d'impuls i finançament per a la recerca, la transferència de coneixement i l'emprenedoria científica i tecnològica, tant per a investigadors com per a joves empresaris. Mitjançant un senzill cercador es pot accedir a aquelles convocatòries que més s'ajustin als criteris de cada usuari.

Cerca bàsica
Cerca avançada


Convocatòries destacades

Horizon - Fostering balanced brain circulation (BBC) - ERA Talents (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03)

ERA Talents aims to support training and mobility of researchers, innovators, and other research and innovation talents across sectors with a particular focus on widening countries. The grant covers expenses related to the ERA Talents participating organisations and individual talents hosted/seconded (administrative costs, training costs, travel and subsistence costs and salaries for seconded staff, and costs associated with dissemination & communication and transfer of knowledge).

Estat
Oberta
Termini 15/11/2022
Convocant
European Commission
Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación en materia de adicciones 2022

Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones realizados por entidades públicas o privadas sin fines de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, en la Acción estratégica en salud orientada a los Retos de la Sociedad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, y en la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024.

Estat
Oberta
Termini 19/08/2022
Convocant
Ministerio de Sanidad
Media Futures Open Call

This years’ Media Futures challenge invites innovative, creative and impactful ideas which address the issues of online misinformation and disinformation in different domains. That could mean developing software or hardware to address specific issues; artworks to highlight various aspects of them; or combinations of both. Aimed at artists and startups eager to reshape the media value chain. 

Estat
Oberta
Termini 30/08/2022
Convocant
Media Futures
Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I) - Prova de Concepte (PdC)

Ajuts destinats a millorar les oportunitats d’explotació dels resultats d’investigació generats a la Universitat i a la valorització de projectes de recerca amb un elevat potencial de transferència. Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria el personal investigador de la UB que lideri projectes de transferència on la UB sigui propietària o copropietària del coneixement i la tecnologia prèvia i dels resultats pels quals se sol·licita l’ajut.  

Estat
Oberta
Termini 26/09/2022
Convocant
Fundació Bosch i Gimpera
Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica - 2a convocatòria 2022

Reconeixement de la qualitat d'un treball de recerca dut a terme en el camp de la tecnologia durant els darrers tres anys per investigadores o grups d'investigació liderats per dones a Espanya.

Estat
Oberta
Termini 30/09/2022
Convocant
Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Premios Celia Amorós de Ensayo Feminista

Premio que tiene por objeto fomentar y premiar la investigación relacionada con los estudios feministas desde cualquier disciplina académica. Las obras deberán ser inéditas y podrán ser escritas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado, acompañadas de traducción en lengua castellana. Podrán participar autoras sin límite de edad, admitiéndose trabajos realizados a nivel individual o por un equipo de investigación (integrado al menos por el 75% de mujeres).

Estat
Oberta
Termini 24/10/2022
Convocant
Ministerio de Igualdad
EU Award for Gender Equality in Research and Innovation Champions 2022

This new award is the European Commission's initiative to recognise and celebrate the outstanding results achieved in the implementation of gender equality by academic and research organisations. The prize is open to universities, higher education institutions, and research performing organisations (public or private) established in an EU country or a Horizon Europe Associated Country.

Estat
Oberta
Termini 13/10/2022
Convocant
European Commission
Max Weber Postdoctoral Fellowships in historical and social sciences

The Max Weber Programme (MWP) at the European University Institute (EUI) is the largest and most innovative postdoctoral programme in the historical and social sciences in Europe. The MWP is open to eligible applicants who are within 5 years from the completion of their PhD, from anywhere in the world, regardless of nationality and including non-EU citizens.

Estat
Oberta
Termini 18/10/2022
Convocant
European University Institute (EUI)
Convocatòria per donar suport a projectes de recerca sobre educació i societat

Ajuts a projectes de recerca originals i de base quantitativa sobre temes d’especial rellevància en el context socioeconòmic actual. Tindran particular interès les propostes que estudiïn els reptes actuals de l’educació. S’admetran com a objecte d’estudi totes les tipologies d’educació i tots els rangs d’edat. La convocatòria està oberta a propostes liderades per investigadors de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la recerca i amb seu a Espanya.

Estat
Oberta
Termini 06/10/2022
Convocant
Observatori Social de ”la Caixa”
Barcelona Deep Tech Award 2022

Dirigido a startups y spin-offs del ecosistema deep tech catalán, con tecnologías en fases a partir de TRL 4 que estén resolviendo un problema que responda a uno de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas y que tengan un impacto importante y relevante en la sociedad y/o en la industria determinada.

Estat
Oberta
Termini 08/09/2022
Convocant
Barcelona Deep Tech Node