Logo Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
COMPÀS_
knowledge
Compàs Knowledge us dóna accés a estudis i informes de producció pròpia o aliena, publicacions i rànquings de producció científica exclusius:
Compàs Studies & Rankings proporciona estudis i informes de producció pròpia sobre temes de base científica relacionats amb recerca i emprenedoria, així com indicadors bibliomètrics i rànquings a partir de bases de dades d’elaboració pròpia.
STUDIES & RANKINGSLes universitats catalanes als rànquings internacionals 2020
Les universitats catalanes als rànquings internacionals 2020

Infografia sobre el posicionament de les universitats catalanes als principals rànquings universitaris internacionals.


2020
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

Recerca agroalimentària a Catalunya 2017-2019 (Infografia)
Recerca agroalimentària a Catalunya 2017-2019 (Infografia)

Infografia sobre la producció científica en ciències agroalimentàries a Catalunya per al període 2017-2019.


2020
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

Mapa de la Recerca en Ciències Agroalimentàries (2017-2019)
Mapa de la Recerca en Ciències Agroalimentàries (2017-2019)

Aquest informe actualitza l’estudi del període 2012-2016 amb l’anàlisi bibliomètrica de la producció bibliogràfica catalana en ciències agroalimentàries publicada entre 2017 i 2019. La font utilitzada ha estat la Web of Science (WOS), de la qual s’ha seleccionat per a l’estudi el grup de publicacions anomenat “documents citables”, format per articles, resums i proceeding or conference papers, tots ells considerats vehicles habituals de transmissió de la recerca científica i tecnològica.


2020
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

Les científiques catalanes en el món laboral (Infografia)
Les científiques catalanes en el món laboral (Infografia)

Infografia sobre les dones investigadores, inventores i emprenedores a Catalunya.


2020
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

Investiguem els fenòmens astronòmics (Petits talents científics 03)
Investiguem els fenòmens astronòmics (Petits talents científics 03)

En aquest llibre s’apleguen els continguts i les propostes de treball pràctic sobre l’estudi dels fenòmens astronòmics del curs fet el 2017/2018. Els i les mestres de primària hi trobaran orientacions didàctiques per treballar aquesta temàtica: des de la informació científica bàsica per presentar aquest tema a l’alumnat, fins a propostes concretes de treball per tractar aspectes clau sobre l’estudi de la Terra; la Lluna, el seu satèl·lit i el Sol (els moviments que fan cadascun, com s’interrelacionen aquests moviments i els fenòmens que provoquen: les estacions, la durada del dia i la nit, els eclipsis, les fases de la Lluna, les marees...). S’aborden els continguts científics que cal conèixer, les idees prèvies que els alumnes solen tenir, les activitats que es proposen i com treure’n tot el profit pedagògic.


2020
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), Obra Social "la Caixa", Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)

Descàrrega

Patents Centres CERCA 2007-2016 (Infografia)
Patents Centres CERCA 2007-2016 (Infografia)

Infografia sobre patents dels Centres CERCA per al període 2007-2016.


2019
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

Patents KETs (Infografia)
Patents KETs (Infografia)

Infografia sobre patents en tecnologies KETs (Key Enabling Technologies) a Catalunya per al període 2007-2016.


2019
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

Patents verdes (Infografia)
Patents verdes (Infografia)

Infografia sobre patents en tecnologies respectuoses amb el medi ambient a Catalunya per al període 2007-2016.


2019
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

Dones inventores (Infografia)
Dones inventores (Infografia)

Infografia sobre el percentatge d'autoria femenina en l'àmbit de les patents a nivell global, universitari i per sectors tecnològics.


2019
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

Caracterització de les patents de les universitats catalanes i dels centres CERCA
Caracterització de les patents de les universitats catalanes i dels centres CERCA

Aquest primer estudi vol identificar i mesurar l’activitat innovadora de les universitats catalanes i els centres CERCA tenint com a marc de referència el context internacional i partint d’un indicador estratègic com ara les patents. S’han analitzat de forma exclusiva les sol·licituds de tipus patent dels 10 anys compresos entre 2007 i 2016 presentades a qualsevol de les oficines de patents del món d’acord amb PATSTAT. Aquestes sol·licituds s’han comptabilitzat per famílies, és a dir, s’han considerat les sol·licituds d’invencions relacionades com a una única invenció. Com a resultat, aquest estudi pren com a base un total de 12 milions de famílies de patents que agrupen 18,3 milions de sol·licituds. Es tracta, doncs, d’un treball pioner que explota de forma global les patents enregistrades a la base de dades mundial PATSTAT dins el període 2007-2016 i les distribueix segons quatre sistemes de classificació utilitzats a la literatura internacional sobre
patents: dos de genèrics, la IPC i el de sectors tecnològics; així com dos de més específics, Key Enabling Techonologies o KETs (subconjunt de tecnologies d’elevat potencial transformador de les economies modernes), i les anomenades Environmentally Sound Techonologies o EST (subconjunt de tecnologies de gran potencial en la gestió del canvi climàtic) .Així mateix, es fa una aproximació a les patents des d’un punt de vista de gènere mitjançant una estimació del pes de les dones a les patents universitàries, i amb la mateixa anàlisi temàtica, es fa la detecció de les àrees on la seva contribució com a inventores és més representativa.


2019
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

Una visió social europea de la ciència - 23 matèries de recerca resultants del projecte europeu CIMULACT
Una visió social europea de la ciència - 23 matèries de recerca resultants del projecte europeu CIMULACT

Resum de l’informe amb les conclusions finals del projecte europeu Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020 (CIMULACT), en què va participar l’FCRi juntament amb entitats d’altres 30 països i que va finalitzar l'any 2018. L'objectiu del projecte era impulsar una recerca basada en les visions de les persones i en temes i àrees científiques d’importància real per a la vida diària dels ciutadans, en línia amb l’estratègia de la Comissió Europea per a la recerca a Horitzó 2020.


2019
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

Investiguem com funciona el cos humà (Petits talents científics 02)
Investiguem com funciona el cos humà (Petits talents científics 02)

Petits talents científics és un programa d’actualització científica que vol fomentar l’experimentació, la indagació i la descoberta en l’aprenentatge de les ciències per part de l’alumnat d’educació infantil i primària. L’objectiu és proporcionar als centres educatius un seguit de recursos i orientacions que permetin als mestres implementar metodologies més participatives i creatives a l’aula i que permetin fer petits treballs de recerca per part de l’alumnat. El programa Petits talents científics es va iniciar el curs 2013-2014. A partir del curs 2015-2016 els continguts s’han anat focalitzant cada any en una àrea temàtica concreta: primer va ser la matèria, ara el cos humà, i continuarem amb els fenòmens astronòmics i els éssers vius, entre d’altres. En aquest llibre s’apleguen els continguts i les propostes de treball pràctic al voltant del funcionament del cos humà. Els mestres de primària hi trobaran orientacions didàctiques per treballar aquesta temàtica: des d’un plantejament general sobre com abordar la recerca del propi cos per part dels alumnes, a propostes concretes de treball per a un seguit de sistemes específics (els nutrients, la respiració, la informació). S’aborden els continguts científics que cal conèixer, les idees prèvies que els alumnes solen tenir, les activitats que es proposen i com treure’n tot el profit pedagògic.


2018
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

STEAM Implementation Guidelines
STEAM Implementation Guidelines

What it is known as STEAM disciplines offers a unique opportunity for involving pupils in processes similar to those produced in science: inquiry, experimentation, modelling, argumentation... Participation in all these research practices helps pupils to understand how the scientific knowledge is developed. Therefore it is necessary to approach science and technology knowledge in a global way.

In this guide, thus, a set of a pplicable technologies to this learning context is presented. Previous considerations for their application are analys ed for each one, directions of how to use them in the classroom and good practices examples are also given as an inspiration for implementation.

This guide is the continuation of the report ‘State of the Art of Stem technologies’. Both make a unity and are worth consulting jointly. The reports have been made in the framework of the sySTEAM project financed by the Erasmus + Programme of the European Commission.


2018
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

State of the art of STEM technologies with applications in the classroom
State of the art of STEM technologies with applications in the classroom

The main goal of the sySTEAM Project is to increase the use of STEAM education ensuring quality and smooth implementation of inquired-based, project-based, problem-based and trans-disciplinary learning.

This report about the State of the Art of existing and emerging technologies to be used in the classroom is the first step to achieve that goal.

The selection of technologies presented here involves a sufficiently wide range of possibilities so that each school can identify the applications that can best suit their needs.

They are technologies with different degrees of maturity and development worldwide (therefore they have been classified as 'consolidated' or 'emergent') and that have been considered suitable for their ability to mobilize transversal STEM projects.

For each technology, diverse aspects have been analysed: Working principle, historical background, practical applications, educational connection and practical examples. The intention has been to give a general overview to assist the science teachers in preparing more creative, problem -solving and critical pupils for the future.

This report will be followed by another one presenting a set of Guidelines to implement such technologies in the classroom.


2018
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega

Investiguem la matèria (Petits talents científics 01)
Investiguem la matèria (Petits talents científics 01)

Aquesta publicació és el recull dels continguts, els experiments i les idees treballades en la tercera edició del curs per a mestres de cicle mitjà i superior d’educació primària que forma part del programa Petits talents científics.


2016
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), Obra Social "la Caixa", Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)

Descàrrega

Glossari Ciència-Empresa - 50 claus econòmiques per a investigadors i emprenedors
Glossari Ciència-Empresa - 50 claus econòmiques per a investigadors i emprenedors

Glossari amb 50 claus econòmiques per a investigadors i emprenedors. Aquest glossari pretén definir conceptes economicofinancers i d’aplicació en el món de la recerca i l’emprenedoria. Les definicions van adreçades a científics, investigadors i emprenedors per familiaritzar-los amb aquests conceptes, propis del sector productiu, i per afavorir una millora en la percepció de la indústria entre el sector acadèmic. Aquest projecte és el resultat de la col·laboració entre la FCRi i Foment del Treball per millorar la competitivitat de les empreses de Catalunya mitjançant la recerca i la innovació. Ambdues entitats treballen conjuntament per incrementar la transferència de coneixement des de l’entorn públic de recerca cap a la indústria i, alhora, per connectar els recursos privats amb la xarxa de ciència pública.


2015
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) / Foment del Treball

Descàrrega

Top cited papers and authors in the field of Biomedicine in Spain, 1997-2011
Top cited papers and authors in the field of Biomedicine in Spain, 1997-2011

Characterization of the publications in the top 1% most cited in the world with contributions from authors resident in Spain, Biomedicine 1997-2011.


2014
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Descàrrega