COMPÀS FUNDS

COMPÀS_
KNOWLEDGE

Las publicaciones que hay que conocer sobre investigación e innovación

"
Búsqueda básica
Búsqueda avanzada


PUBLICACIONES DESTACADAS

L’Estat de la Ciència a Catalunya

L’Estat de la Ciència a Catalunya és un informe biennal que neix de la necessitat de disposar de dades actualitzades de la recerca i la innovació catalana, i analitzar, de forma sistemàtica i contextualitzada, els seus resultats a nivell europeu. A partir de les dades i indicadors més rellevants, aportades pels diferents agents del sistema de recerca i innovació, es posa en relleu l’estat de la nostra recerca, detectant-ne tant les fortaleses com els punts de millora, permetent alhora apreciar-ne l’evolució al llarg del temps.
Resum executiu
Taula d'indicadors 2021
Glossari indicadors
Web informe


2022

Impacto de la Investigación, Políticas de investigación

DescàrregaDesinformació a les xarxes socials: Què és i com identificar-la

El contingut d’aquesta publicació divulgativa introdueix el lector en el concepte de desinformació  i la relaciona amb la intencionalitat que hi ha darrera seu. Alhora, el familiaritza amb els principals tipus de desinformació que acostumem a trobar avui en les xarxes socials, i finalment li ofereix eines i estratègies per a combatre-les. L'informe, generat en un primer moment com una eina d’ús pràctic per al professorat d’ensenyament secundari, dins del marc del projecte MediaLiteracy, finançat per la Comissió Europea, s’ha obert també al conjunt de la ciutadania, i molt especialment a als legisladors, comunicadors i divulgadors i totes aquelles persones interessades a prendre consciència de l’existència i les formes de transmissió de les notícies falses o enganyoses en un entorn tan incert com les xarxes socials, alguns dels quals estan estretament relacionats amb la manipulació o malinterpretació de conceptes científics (fake science). 


2022

Medios y comunicación, Redes sociales

DescàrregaEl talent femení a l'ecosistema català de recerca i innovació (Infografia)

Infografia sobre com es troba representat el talent femení en tot el cicle de la recerca i la innovació a Catalunya.


2022

Mujer y ciencia, Emprendedoras, Investigadoras, Vocaciones científicas

DescàrregaLes universitats catalanes als rànquings internacionals 2020

Infografia sobre el posicionament de les universitats catalanes als principals rànquings universitaris internacionals.


2020

Educación superior, Producción científica; Bibliometría

DescàrregaRecerca agroalimentària a Catalunya 2017-2019 (Infografia)

Infografia sobre la producció científica en ciències agroalimentàries a Catalunya per al període 2017-2019.


2020

Ciencias agroalimentarias, Producción científica; Bibliometría

Descàrrega