ON LA CIÈNCIA ES TROBA AMB EL NEGOCI

PREN DECISIONS EN PROJECTES DE RECERCA

GESTIONA LA INNOVACIÓ EDUCATIVA

CONEIX COMPÀSQUÈ CERQUES?
El nostre metacercador intel·ligent identifica i et dona accés a qualsevol tipus de recurs informatiu sobre R+I, públic o privat. Posa’l a prova i incorpora’l a la teva gestió diària.
27%

Autoria femenina en patents universitàries
14,1%


Visitants a museus de ciència i tècnica
13%
Proporció de dones estudiants en l'àmbit TIC
14,7%


de les patents catalanes corresponen a tecnologies verdes
COMPÀS__
PANEL

Darrera publicacióMapa de la Recerca en Ciències Agroalimentàries (2017-2019)
_

Aquest informe actualitza l’estudi del període 2012-2016 amb l’anàlisi bibliomètrica de la producció bibliogràfica catalana en ciències agroalimentàries publicada entre 2017 i 2019. La font utilitzada ha estat la Web of Science (WOS), de la qual s’ha seleccionat per a l’estudi el grup de publicacions anomenat “documents citables”, format per articles, resums i proceeding or conference papers, tots ells considerats vehicles habituals de transmissió de la recerca científica i tecnològica.


Data: 2020
Autor: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) / Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

L'actualitat sobre innovació en recerca i educació

COMPÀS__
UPDATE

Oportunitats de finançament per a investigadors i emprenedors

COMPÀS__
FUNDS