Logo Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Ets gestor d’R+D i/o decisor al sistema de recerca?

Identifica bones pràctiques i obté recursos informatius imprescindibles per a incorporar la innovació a l’àmbit educatiu.


COMPÀS KNOWLEDGE

Compàs Knowledge dona accés a estudis i informes de producció pròpia o aliena, publicacions i rànquings de producció científica exclusius:

• Compàs Studies & Rankings proporciona estudis i informes de producció pròpia sobre temes de base científica relacionats amb recerca i emprenedoria, així com indicadors bibliomètrics i rànquings a partir de bases de dades d’elaboració pròpia.

• Compàs Library ofereix un repositori actualitzat de publicacions especialitzades d’arreu del món en ciència, emprenedoria, política científica i recerca.

COMPÀS FINDER

Compàs Finder és un metacercador intel·ligent que permet identificar i accedir a qualsevol tipus de recurs informatiu sobre R+I, tant d’origen públic com privat.
Partint de la base dels termes de cerca:

Identifica investigadors i empreses presents a Catalunya en els diferents àmbits de recerca i innovació.

Dona accés a notícies, informes, recursos i fonts de finançament per a projectes de recerca i empreses de base científica.


COMPÀS PANEL

Compàs Panel recull i monitoritza els principals indicadors de referència sobre l’estat de la ciència, la recerca i l’emprenedoria a nivell català situant-les en el context internacional.


COMPÀS UPDATE

Compàs Update és un recull d’informació setmanal de les principals notícies i activitats sobre política científica, institucions i agents de la recerca a nivell català, espanyol i europeu. Servei especialitzat en vigilància d’entorn per a directius vinculats a entitats catalanes públiques o privades d’R+I i emprenedors científics i tecnològics.

Mitjançant un registre previ, l’usuari rep un avís a la bústia de correu electrònic quan hi ha disponible un nou exemplar.

Pujar