Logo Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
COMPÀS__
UPDATE
Recull d’informació setmanal de les principals
notícies i activitats sobre política científica,
institucions i agents de la recerca a nivell
català, espanyol i europeu.

Número 414 - 30 de novembre de 2020

-

Consulta el nostre històric

Núm. 424| Núm. 423| Núm. 422| Núm. 421| Núm. 420

RECURSOS
RECURSOS

COVID-19: Estat de la recerca - - Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)


Durant l’actual crisi internacional que vivim amb la pandèmia del Covid-19 us donem accés a un complet butlletí amb un recull d’informacions i recursos que us aporta una completa i actualitzada visió de l’estat de la recerca i l’evolució constant de la pandèmia.


Mapa de la Recerca en Ciències Agroalimentàries (2017-2019) - - Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) / Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació


Aquest informe actualitza l’estudi del període 2012-2016 amb l’anàlisi bibliomètrica de la producció bibliogràfica catalana en ciències agroalimentàries publicada entre 2017 i 2019. La font utilitzada ha estat la Web of Science (WOS), de la qual s’ha seleccionat per a l’estudi el grup de publicacions anomenat “documents citables”, format per articles, resums i proceeding or conference papers, tots ells considerats vehicles habituals de transmissió de la recerca científica i tecnològica.


Recerca agroalimentària a Catalunya 2017-2019 (Infografia) - - Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) / Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació


Infografia sobre la producció científica en ciències agroalimentàries a Catalunya per al període 2017-2019.


The role of research and innovation investments in building a better future for Europeans - European Commission


Investments in research and innovation improve Europeans’ quality of life. Research and innovation accelerate the green and digital transformations that our planet needs, but also increase the competitiveness of our economies. The EU and Member States need to allocate enough resources in science, research and innovation to shape the future we want.


How the bioeconomy contributes to the European Green Deal - European Commission


The bioeconomy, as a catalyst for systemic change, tackles the economic, social and environmental aspects of the Green Deal, seeking new ways of producing and consuming resources while respecting our planetary boundaries and moving away from a linear economy based on extensive use of fossil and mineral resources.


Marie Skłodowska-Curie actions over 25 years of European support for researchers’ work - European Commission


The bioeconomy, as a catalyst for systemic change, tackles the economic, social and environmental aspects of the Green Deal, seeking new ways of producing and consuming resources while respecting our planetary boundaries and moving away from a linear economy based on extensive use of fossil and mineral resources.


CORDIS results pack on climate services - A thematic collection of innovative EU-funded research results (November 2020) - European Commission


This CORDIS Results Pack aims to raise awareness of climate services among decision-makers by show casing 10 EU-funded projects and the help they can provide. An added value is the presentation of results through the eyes of actual users who were involved in the development and testing of the tools to give first-hand experience of their benefits and caveats. Climate services turn scientific knowledge on climate variability and change into actionable information that can be exploited by a wide range of users, including public authorities, businesses and the public. The information allows the users to account for the effects of climate change into their decision making, thereby minimising risks and seizing available opportunities to achieve a more resilient society and economy.


Boletín Mensual FECYT - Noviembre 2020 - Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)


Ciència ciutadana, natura urbana i educació ambiental - Fundesplai / Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)


Aquesta guia és un recull d’experiències de Ciència Ciutadana centrades en l’àmbit de la biodiversitat urbana. Pretén analitzar el potencial educatiu i transformador que la Ciència Ciutadana té sobre les persones i comunitats participants i identificar-ne els aspectes més rellevants. Així mateix, vol servir d’inspiració per a qualsevol persona, entitat o administració pública interessada en recolzar projectes de Ciència Ciutadana ja existents o crear-ne de nous, per a fomentar la implicació de la societat en la ciència i la conservació de la biodiversitat.


CONVOCATÒRIES
CONVOCATÒRIES

Espanya


Ayudas para contratos Ramón y Cajal

Convocant: Ministerio de Ciencia e Innovación

Àrea de coneixement: Genèriques

Termini sol·licitud: 21/1/2021

Informació convocatòria: BOE núm. 312 de 28/11/2020

Ayudas Juan de la Cierva-Incorporación 2020

Convocant: Ministerio de Ciencia e Innovación

Àrea de coneixement: Genèriques

Termini sol·licitud: 26/1/2021

Informació convocatòria: BOE núm. 311 de 27/11/2020

Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación

Convocant: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Àrea de coneixement: Genèriques

Termini sol·licitud: 26/1/2021

Informació convocatòria: BOE núm. 313 de 30/11/2020

Ayudas Juan de la Cierva-Formación 2020

Convocant: Ministerio de Ciencia e Innovación

Àrea de coneixement: Genèriques

Termini sol·licitud: 28/1/2021

Informació convocatòria: BOE núm. 311 de 27/11/2020

Ayudas para personal técnico de apoyo a la I+D+I

Convocant: Ministerio de Ciencia e Innovación

Àrea de coneixement: Genèriques

Termini sol·licitud: 11/2/2021

Informació convocatòria: BOE núm. 312 de 28/11/2020


Europa


BlueInvest Grants: Investing in Blue Innovation (EMFF-BEW-2020)

Convocant: European Commission

Àrea de coneixement: Genèriques

Termini sol·licitud: 16/2/2021

Informació convocatòria: Call information


INNO4COV-19 Open Call - March 2021 Round

Convocant: INNO4COV-19 Project

Àrea de coneixement: Vida i salut

Termini sol·licitud: 31/3/2021

Informació convocatòria: Call for applications

NOTÍCIES
NOTÍCIES
27/11/2020  |  Ciència i economia
R&D expenditure in the EU at 2.19% of GDP in 2019 - Eurostat
26/11/2020  |  Ciència i economia,  Vida i salut
El Govern aprova prorrogar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020 - Govern.cat
24/11/2020  |  Ciència i recerca,  Enginyeria i arquitectura
IEEC promotes Women4Space, a series of talks organised by UPC and Women In Aerospace Europe in Barcelona - IEEC
RECOMANEM
RECOMANEM
Pujar